Apropå ny Temadag

Utskriftsvänlig versionUtskriftsvänlig version

Det kommer in en hel del mail till BibelFokus med frågor om vi skall hålla någon ny temadag snart igen. Jag har då svarat att vi önskar göra detta, men att ingen ännu är planerad. Vi vet att många ser dessa temadagar som en fin möjlighet till att träffa likasinnade syskon i tron, då kontakter kan knytas och man på så sätt kan finna en ny gemenskap och stöd i tron. Detta är en stor anledning till att vi vill anordna fler tillfällen som dessa. Att få del av aktuella bibelstudier är också något som många uppskattat.

Samtidigt tar det mycket planering, organisering, tid och kraft i anspråk att anordna så stora samlingar som vi tidigare haft. Det är också en del som tycker det är svårt att resa och övernatta om man bor långt bort. Därför har vi funderat på om vi inte istället skulle hålla lite mindre bibelstudiedagar ute på olika orter i landet, och flera gånger per termin – om möjligheten ges. Och vi tänker oss då att vi gör detta i mindre lokaler, kanske med plats för max 50-100 personer. Detta kräver då ändå att det finns vänner på sådana orter som kan ta ansvar för allt det praktiska på plats. Det handlar om att ordna med lokal, teknisk utrustning (behövs inte mycket i mindre lokaler), fixa med fika, möjlighet för besökare att köpa lunch eller inmundiga medhavd lunch, städa lokalerna efteråt, osv. Det handlar också om att ta emot anmälningar så att man bl.a. vet hur många som skall ha fika.

Det vi kan ställa upp med är själva bibelstudierna utifrån ett överenskommet tema. Vi står också för att spela in bibelstudierna och sedan lägga ut dessa i BibelFokus. Vi kan även bidra med pengar till omkostnader för lokal och fika, detta tack vare gåvor som kommer in (tack för dessa!). Vi vill inte att besökare skall behöva betala för att vara med på en bibelstudiedag. Vi brukar ju inte heller ta upp kollekt, men vill någon spontant bidra med en gåva till denna verksamhet, så är det välkommet.

Har vi då något på gång? Ja, vi för just nu samtal med vänner på tre spridda orter. Vi kommer att lägga ut en blänkare här i BibelFokus när det eventuellt närmar sig en sådan bibelstudiedag.

Är ni några personer på en ort som kan tänka er att ta ansvar för att samla till en bibelstudiedag i detta format tillsammans med oss, så hör av er via vår kontaktsida. Så får vi se vad vi kan mäkta med.

De talare som vi i dagsläget kan bidra med är Anders Pihl och jag själv. Vi tar inte betalt för att komma och tala, och resekostnader står vi för själva.

Fundera gärna på detta!

Hälsar
Lennart J

(Texter och inspelningar m.m. från tidigare Temadagar hittar du här: http://bibelfokus.se/temadagar)

Svenska