Lennarts blogg

Som om Gud behövde något…

Hedniska kulter har alltid handlat om att blidka de gudar och andar som man föreställt sig. Offer handlar då inte främst om att sona människornas synder utan om att tillfredsställa gudarnas behov av olika slag och som gengäld få välsignelser tillbaka. Till riktigt blodtörstiga gudar offrade man människor och inte sällan barn, men till de lite mer ”vanliga och världsliga” gudarna offrade man mat, dryck, sång, dans, böner, rökelse, sex, m.m.

Svenska

Intervju med Hans Wolfbrandt, styrelsemedlem i New Wine

Du som följt BibelFokus eller några medbloggare den senaste tiden, har kanske sett våra texter om Heidi Baker och hennes besök på New Wines sommarkonferens i Vänersborg 2012. Bloggaren som stod för den mesta researchen ang. Heidi Baker har nu också gjort en intervju med Hans Wolfbrandt, präst och styrelsemedlem i New Wine, för att få svar på frågor om hur de tänkte med inbjudan av Heidi Baker, hur de ser på Bill Johnson, hur de ställer sig till Katolska kyrkan m.m. Det är en mycket intressant och tankeväckande läsning.

 

Svenska

Öppet brev till Pingst

Jag har en bekant som under en tid övervägde att gå med i en pingstförsamling i den stad där han bor. Men pga av den utveckling (avfall) vi nu för öppen ridå ser bland Pingströrelsens ledarskap (och även bland flera pastorer), beslöt min bekant att inte gå med där. Pingstledningens fördjupade teologiska samtal med Katolska ledare i Sverige är bara en av många händelser i denna utveckling som bekymrar en betydande del av gräsrötterna inom Pingströrelsen.

Svenska

Bill Johnsons New age-kristendom

Eftersom Bill Johnson blir en allt mer anlitad och populär förkunnare i Sverige – inte minst bland yngre – så finns det som jag ser ett alarmerande behov av att  informera om vem han är, vad han står för och vad han sprider. Nedanstående text från den nya zeeländske förkunnaren Andrew Strom är ytterligare en intressant artikel som belyser den osunda kristendom som Bill Johnson sprider – något som jag valt att kalla för "New age-kristendom" på grund av de stora likheterna med sådant som förekommer inom New age-rörelsen.

Svenska

Respons på kritik mot vår artikel om Heidi Baker

När jag skrev artikeln om Heidi Baker och hennes verksamhet misstänkte jag att det skulle väcka onda blickar och resultera i bitter kritik. Misstankarna besannades. Men det jag skrivit står jag för. De uppgifter jag presenterar kommer främst från svenska missionärer som bott i Mocambique i mer än 20 år (och som bor kvar). De har alltså varit verksamma i Mocambique längre än vad självaste Heidi Baker varit. Så faktaunderlaget är tungt, vederhäftigt och mycket trovärdigt.

Svenska

Kyrkan och Torah - en artikelserie av Sven Reichmann

I slutet av förra året blossade det upp en debatt kring det fenomen inom kristenheten som vi och andra valt att kalla ny-judaism. Även om debatten ibland var (och fortfarande är) högljudd, smärtsam och ibland smutsig, så var den nyttig på flera sätt. Flera tidigare "okända" villoläror uppdagades bland annat. Nu har bibellärare Sven Reichmann också tagit sig an detta ämne i en serie artiklar som kommer att publiceras löpande i tidningen Shalom. Sven har gjort en grundlig studie av vad några av ny-judaismens företrädare för fram och lär ut.

Svenska

John Arnotts haltande bibelstöd

Jag och bloggande vänner har tidigare skrivit en hel del om det som ofta har kallats för ”Toronto-välsignelsen” (från engelskans ”Toronto blessing”) och den breda ”upplevelserörelse” som växt fram i dess kölvatten. I denna rörelse kan vi inkludera Trosrörelsen, den Apostoliska rörelsen med C. Peter Wagner i spetsen, Profetrörelsen med Rick Joyner, Mike Bickle mfl, skeenden som t.ex. det i Lakeland sommaren 2008, förkunnare som Todd Bentley, Benny Hinn, Bill Johnson, Heidi Baker, osv, osv.

Svenska

Vilken pingsterfarenhet söker du?

Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:pingst.jpgDet är många i vår moderna kristenhet som söker det som ofta kallas för en ”pingsterfarenhet”, dvs andedop och en uppfyllelse av den Helige Ande. Men vilken pingst är det egentligen man söker? Är det verkligen den pingsterfarenhet Bibeln vittnar om? Eller är det ”Toronto-pingsten”, eller ”Azusa-pingsten”, ”den nya pingsten”, eller ”HELA pingsten”, eller vad är det?

Svenska

En ny reformation

Jag har här tagit in en tänkvärd och angelägen text av en god vän, Robert Granat.

/Lennart

------------------

Inledning

Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. (Jesaja 1:18)

Svenska

Är Ulf Ekman jesuit??

Inledning
Kanske tycker du den här frågan är löjlig eller allt för spekulativ, men låt mig förklara hur jag tänker.

Jesuiterna är ju en orden inom den Katolska kyrkan, men det är ändå inte helt överraskande om en extrem karismatiker från ett annat samfund är med i en katolsk orden. T.ex. är kansasprofeterna Paul Cain och Rick Joyner medlemmar i den katolska Malteserorden. Men jesuiterna är väl enbart en orden för katolska präster? Nja, av dagens ca. 20.000 medlemmar är bara ca. 14.000 präster.

Svenska

Knutby, den svenska frikyrklighetens Tjernobyl!

Många fler än jag har funderat över vad det EGENTLIGEN var som hände i Filadelfiaförsamlingen i Knutby och vilka som egentligen var de mest skyldiga. Nu finns det en oerhört intressant undersökande artikelserie i nätmagasinet Para§raf om händelserna i och omkring Knutby som svarar på en del av våra frågor. Där framkommer väldigt mycket information och goda analyser som jag tycker ger all anledning till att återuppta brottsutredningsarbetet och på så sätt få ALLA skyldiga dömda.

Svenska

Karismatiker, mystiker och liberalteologer – hand i hand

Ett antal år tillbaka var det nog få som kunde se att det fanns en gemensam plattform för ekumenik mellan karismatiker, mystiker och liberalteologer. Karismatiska kristna såg sig själva som de mest bibeltrogna och någon tanke på ekumenik, enhet, samarbete med de andra grupperna fanns inte på kartan. Mystiker höll sig för sig själva och liberalteologerna tycktes förakta allt som hade med bibeltrohet att göra.

Svenska

Varför gnälla över evolutionsteorin?

Du som tror på evolutionsteorin och som läser här på BibelFokus ogillar kanske att vi publicerar material som är kritiskt till just evolutionsteorin. Jag skall därför förklara något varför vi gör så. Är du som läser här precis som jag starkt kritisk till evolutionsteorin, så hoppas jag att du kan hitta några intressanta tankegångar i det jag skriver nedan.

Svenska

Kan Jesus komma tillbaka när som helst?

Kan verkligen Jesus komma tillbaka precis när som helst? Typ nu idag eller i morgon? Det är en intressant fråga med tanke på svaren som registrerats på den "Heta fråga" om just Jesu återkomst som vi hade ute i BibelFokus i mitten av april (2012). Svaren visar att det är 39% som tror att Jesus kan komma ”när som helst”. Du kan se resultaten via denna sida där du hittar alla frågor som varit hittills. (Aktuell fråga ligger endast på BibelFokus startsida.

Svenska

Evolutionsprocesserna går åt fel håll

Jag läste en mycket bra och tänkvärd artikel skriven av Samuel Lampa och som är publicerad i tidningen Genesis. Hela artikeln har rubriken Tre tunga argument mot evolutionsteorin, och jag tar mig friheten att här citera ett stycke av denna artikel som jag tycker är särskilt intressant. Samtidigt vill jag rekommendera dig att prenumerera på Genesis som är en en tidning om vetenskap, ursprung och skapelsetro. Genesis är också en förening för skapelsetroende.

Svenska

Varför offrade reformatorerna livet?

Jag vill i den här bloggen dela några tankar som jag umgåtts med en tid. Kanske det är viktigt för somliga att reflektera över detta:

Varför offrade de livet?
Man bör ställa sig frågan varför reformatorerna (alltså de personer som initierade och drev fram den protestantiska rörelsen) var beredda att offra livet. Många miste dessutom livet! Och man bör sedan grunna ordentligt över svaret.

Svenska

Hålla Lagen eller lyssna i tro

En mycket vanlig undran bland kristna är om vi inte måste hålla Guds bud för att kunna räkna oss som kristna. I många församlingar ser man t.o.m. ner på dem som inte lyckas att hålla sig till olika bud, och då handlar det ofta även om nya ”kristna” bud som inte finns direkt stöd för i Bibeln. Samtidigt talar vi kristna ju om Guds nåd och förlåtelse. Vad gäller egentligen, måste vi hålla Guds bud eller måste vi inte?? Vad är lagiskhet och vad är liberalteologi i detta?

Svenska

Den falska karismatiska rörelsen i Nigeria

Jag vill dela några både intressanta och fruktansvärt hemska videor om den falska karismatiska rörelsen i Nigeria. Tillståndet är något alldels fruktansvärt! Det här är dock viktigt att studera, för det här är frukt av trosförkunnelsen/framgångsteologin vars store pappa man brukar säga att Kenneth Hagin var (Ulf Ekmans lärofader). Denna form av falsk karismatisk andlighet sprider som en löpeld i Nigeria och i många andra delar av världen!

Svenska

Analys av boken "Himlen finns på riktigt / Heaven is for real”

Själv blir jag alltid mycket misstänksam när det släpps någon bok som beskriver en persons besök i himlen och/eller helvetet. Dessa böcker har idag blivit så vanliga att man kan undra om det börjat gå charterresor till dessa platser? Jag tror dock inte på sådana här berättelser av flera olika skäl, den främsta är att det saknar förankring i Bibeln att Gud skulle låta det gå till på det här sättet. Kanske Jesu ord kan ge vägledning:

Svenska

Profetklockan rusade under 2011!

När vi nu avslutat 2011, så är en del saker säkra i denna tid av osäkerhet. De flesta läsare kommer att hålla med om att yttersta tidens klocka rusar. 2011 började med våld när en sinnesrubbad beväpnad man sköt och dödade eller sårade många människor i Arizona. Ett av offren var en amerikanska kongressledamot. När nu 2011 avslutats, råder kaos och våld över hela världen. Vi återupplever 1960-talet när nu arga unga människor kräver att världens regeringar skall böja sig för deras anti-kapitalistiska idéer.

Svenska

Vad menar vi med ny-judaism?

Som du kanske sett har det på senare tid dykt upp en del material här i BibelFokus samt på Elvor & Janne Ohlins webbsidor som behandlar det vi kallar ”ny-judaism”. Kanske det därför kan vara på sin plats att förklara lite vad vi menar med detta begrepp och på vilka företeelser vi applicerar det.

Svenska

Judars syn på ny-judaismen

Med tanke på den ganska aggressiva debatt som flammat upp efter att paret Ohlin och jag publicerade vår syn på villolärorna inom ny-judaismen och den hebreiska rörelsen, kan det vara intressant att ta del av hur äkta judar ser på detta ny-gamla fenomen i kristenheten. Jag publicerar därför en artikel här där flera judar yttrar sig i frågan. Avsikten med denna bloggpost från min sida, är varken att väcka debatt eller dialog. Avsikten är att varna trossyskon för att ny-judaismen är en villfaren och otäck väg att slå in på, något som uppenbarligen judar också kan se.

Svenska

Ny-judaismen tränger fram

Ny-judaistisk konferens i Alingsås
Den 4-5 november 2011 hölls en konferenshelg på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås med en helt klart ”ny-judaistisk” inriktning. Inbjuden talare var Eddie Chumney från USA. Arrangörer var Fokus Israel, El Shaddai Europe, Aletheia.se. Till denna samling kom dock bara ca. 60 personer, men den är ändå ett tecken på att intresset för denna typ av teologi ökar.

Svenska

Bibeln måste få vara vägledande

Jag får ibland epost från personer som är väldigt kritiska till den kritiska inställning som jag har till sådant som jag kallar för ”falsk karismatik” - och annat också för den delen. Ordet ”karismatisk” härstammar förresten från grekiskans charis som framför allt betyder ”nåd”. När vi därför talar om äkta ”karismatik” i kristenheten så handlar det om de andliga gåvor som Gud ger oss av nåd, alltså de andliga nådegåvor som Paulus bl.a. nämner i 1 Kor 12. Dessa är jag så klart inte motståndare till!

Svenska

Israels existensrätt enligt internationell lag

Tisdag den 20 september, 2011 blev den dag då palestinierna officiellt bad det internationella samfundet att erkänna Palestina som en suverän stat. Vad gäller enligt Internationell lag? Se denna 15 minuter mycket intressanta video (på engelska):

http://givepeaceachance.info/video/

Se också denna mycket kloka redogörelse för "fredsprocessen":
http://www.shoebat.com/videos/IaPpeace.htm

 

Svenska

Brian McLaren kommer ut ur garderoben som en New age:are?

Den kanske största ledaren inom den "kristna" rörelsen Emerging church ("Den spirande Kyrkan") Brian McLaren har nu lierat sig med ett mycket tungt New age-projekt som går under namnet "The Vision Project". Det här är ett projekt som arbetar för människans andliga evolution och en enad värld. I projektet står han sida vid sida med några av de tyngsta New age-företrädarna i världen, en av dessa är Barbara Marx Hubbard. Hela listan av medverkande finns här: http://www.thevisionproject.org/the_visions/

Svenska

Positivt tänkande har ersatt bönen

Det här lite gammal information, men den är nog så bra. För snart ett år sedan publicerade Svenska Dagbladet en artikel skriven av författaren och frilansskribenten Anders Mathlein som hade rubriken "Positivt tänkande har ersatt bönen!". I artikeln sågas teknikerna för positivt tänkande och självhjälpstekniker på ett vad jag tycker kraftfullt sätt. Mathlein recenserar också i viss mån en bok som ännu bättre går i klinch med "Positivt tänkande-rörelsen" etc. Boken är skriven av Barbara Ehrenreich och heter "Gilla läget. Hur allt gick åt helvete med positivt tänkande” (Leopard förlag).

Svenska

Den sista, sista, sista varningen!

Kommentar av Roger Oakland

Det finns ett mönster som vi finner genom hela Guds Ord. Gud varnar alltid innan Han låter domen falla över den syndfulla människan. Gud är barmhärtig och reagerar aldrig snabbt utan att ge syndare en chans att omvända sig. Trots att Han hatar synd har Han ofta tillåtit människor att fortsätta även om de inte gensvarar. Men det blir alltid konsekvenser av synd. Bibeln slår fast att syndens lön är döden. Ofta avslöjas synden offentligt, och andra påminns om att få det rätt ställt med Gud.

Svenska

Sidor