Lennarts blogg

Är Bibeln kul?

Allt oftare ser jag i församlingars programförklaringar och visioner att ”det skall vara kul att komma till kyrkan” eller att ”kyrkan skall vara en plats dit vi med glädje inbjuder andra”. Även Alpha-kurserna har denna lättsamma inriktning. I informationsbroschyren Vad är Alpha sägs följande om dessa kurser: ”Det är möjligt att lära sig om den kristna tron och samtidigt ha roligt”.

Svenska

Fastnaglad vid TV:n eller fastnaglad vid korset?

Meningen med denna text är inte alls att få in dig i ett tråkigt och lagiskt liv. Men jag vill väcka dig som är kristen till lite eftertanke när det gäller TV-tittandet – och liknande aktiviteter.

En undersökning från Mediamätning (www.mms.se) visar att den TV-tittande svensken under 2010 i genomsnitt ägnade 2 timmar och 45 minuter åt TV varje dag. Det motsvarar 42 dygns konstant TV-tittande per år, eller 8 års konstant TV-tittande om man ser på en 70-årig livsperiod. Det är skrämmande siffror med tanke på vad det är vi tittar på!

Svenska

Vi är skapade ”i” Guds avbild

I svensk kristenhet har det nästan blivit en standardfras att säga att vi människor är skapade ”till Guds avbild”. Många menar att detta betyder att vi är lika Gud i många avseenden. Det kanske kan vara sant i något mått eftersom det i vers 26 i Första Mosebokens första kapitel står att Gud sa om människan: ”till att vara oss lika”. Men är vi verkligen Guds avbild??

Svenska

Du duger inte, MEN…

Många av alla metoder inom psykologi och nyandlighet (New age) går ut på att förmedla positiva tankar om oss själva. Det kan låta så här:

”Du duger som du är, du behöver inte ändra på dig, du skall bara lära dig att älska dig själv, jobba på ditt självförtroende, du är vacker, du är bra, du duger!”

Svenska

Bibeln bär på vittnesbörd om sig själv

När EFS grundare Carl Olof Rosenius under sina teologiska studier drabbades av svåra tvivel, kom metodistpredikanten George Scott till hans undsättning. Rosenius hade då börjat tvivla på Guds existens och Bibelns tillförlitlighet, men Scott hjälpte Rosenius ur dessa tvivel med bland annat detta - som jag tycker - kluriga resonemang:

Svenska

Sidor