Translate page

Några tankar inför 2015

När ett nytt år kommer tänker man gärna på hur det gångna året har varit och på hur det nya kommer att bli. En del tar sig friheten att sia om hur det nya året skall gestalta sig utifrån olika världshändelser, eventuellt med viss koppling till Bibelns profetior. Men mycket ofta visar sig sådant siande vara människotankar. Ibland handlar det om rent önsketänkande som ger falska förhoppningar, och ibland handlar det om rena skräckscenarier som inger fruktan och ofrid hos de stackare som i okunnighet tar till sig detta. Jag skall ge lite exempel på sådant strax. Personligen tror jag vi skall ligga lågt med siandet om inte Herren Gud MYCKET tydligt gett oss något att förmedla. Vi kan däremot läsa våra Biblar och begrunda var i tiden vi befinner oss, men att spekulera om framtiden tjänar inga goda syften. Jag tycker Bibeln är tydlig med att det inte går att ha fullt grepp om den yttersta tidens skeenden förrän vi väl befinner oss där, vilket jag läser in i följande bibelord:

Matt 24:33: ”..när ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära…”

Daniel 12:4: ”Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till.” (1917)

Jag minns hur spekulerande kristna inför 2008 sa att då skulle minsann den 7-åriga vedermödan börja. Om den nu gjorde det, så har många av oss missat det fullständigt. Och även självaste Antikrist har i så fall tappat räkningen, för han borde ju då ha varit här för flera år sedan och upprättat sitt globala rike. När man går ut med så här allvarliga spekulationer som inte infaller, borde man dra lärdom av sitt misstag och även be om ursäkt.

En person som har för vana att lämna storskaliga förutsägelser om saker och ting baserade på bl.a. information som han säger sig fått från ”den hemliga världseliten” vilken sägs styra världen, är pastorn och sydstatsbaptisten Lindsey Williams. I slutet av 2010 sa han att råoljepriset snart skulle stiga till katastrofala 150-200 dollar per fat. Priset har aldrig nått den nivån, vilket du kan se i denna sida. Och just nu är oljepriset på en rekordlåg nivå.

År 2012 skulle också bli något alldeles särskilt, enligt vad många siade om. Inte minst skulle det ske något i hästväg den 12/12 (vilket sedan ändrades till 24/12 av somliga). Då skulle antingen jorden gå under eller så skulle i vilket fall något särskilt stort hända. Lindsey Williams igen, sa på en DVD-serie att under 2012 skulle det hända så stora ting att något liknande inte hade hänt på 2000 år. Bl.a. sa Williams att dollarn skulle vara död som valuta i slutet på 2012. Vad hände då under det året? En sammanfattning finns här. Samme Lindsey Williams har också förutsagt en ekonomisk krasch i sept/okt 2015. Det återstår dock att se vad som sker då, men jag hör inte till dem som har denne Williams till min husprofet.

Sedan hade vi Jens Garnfeldts s.k. väckelsekampanj i Kanal 10 och Älmhult som började hösten 2013. Där ”profeterade” han om att hela Norden skulle bli frälst och få del av den ”eld” som han spred med början i Älmhult. Eftersom detta inte skedde, kan man ju med Bibeln som stöd säga att Jens Garnfeldt är en falsk profet. Men själv skulle han nog kommentera detta klavertramp med att säga att Norden ”inte tog emot” och just därför inföll inte hans lyckoprofetia. Men så fungerar det så klart inte sett ur ett bibliskt perspektiv.

Inför 2014 hade förkunnaren Stefan Swärd fått en ”uppenbarelse” och fått se rakt in i himlen där änglarna lovprisade Gud. På sin blogg skrev han att han ”upplevde att Gud sade att många människor kommer att söka sig till kyrkorna under 2014, en del kyrkor kommer att ha som sitt största problem att det är överfullt” samt att Gud sa ”att vi ska ytterligare förvänta oss Guds manifesterade närvaro på ett sätt som vi inte har upplevt tidigare”. Hur blev det då med detta? Jo, det var såklart ett önsketänkande i det här också, men han kan ju alltid säga att människorna ”inte var villiga att ta emot” och därför blev det inget av denna uppenbarelse. Ser man på Sverige ur ett bibliskt perspektiv så är det tyvärr inte upplagt för en stor väckelse. Gud välsignar inte ett avfallande folk med en andeutgjutelse. Det vi behöver nu är ett andligt tillnyktrande och att Guds folk ånyo blir läsare.

Under 2014 har vi också hört mycket spekulationer om världsekonomin, dollarkursen, oljepriset, väpnade konflikter osv samt blodröda fullmånars eventuella inverkan på det hela. Särskilt starkt är det tydligen när det kommer fyra blodröda månar i rad, i en s.k. ”tetrad” (under 2014 och 2015). Visst kan vi tycka att det är mer elände i världen idag än vad vi sett tidigare, men vi får inte glömma av historien. Medeltidens mörker, pesten och andra svåra epedemier, världskrigen och andra stora katastrofer har sannerligen inte varit några småsaker i historien. Sedan nämner inte Bibeln något om tetrader; Bibeln talar däremot om att solen, månen och stjärnorna – alla på en gång! – skall mista sitt sken, och att det sker i direkt anslutning till ”Herrens dag”, då Herren Jesus kommer tillbaka. Det är ju något helt annat!

I alla tider har kristna trott att den yttersta tiden stått för dörren. Helt klart är det så att varje gång detta skett har vi kommit stycke närmare, men ingen hade rätt i att den yttersta tiden då var ”här”. Skall vi då bedöma den tid vi just nu lever i, så vill jag uppmuntra alla till att stämma av med BIBELN istället för att stämma av med filmer på YouTube eller med kristna bloggars budskap som bjuder på allehanda spekulationer. Läser vi om yttersta tiden i Bibeln så ser vi att det faktiskt drar ihop sig, men det återstår också ett antal tidstecken som ännu inte dykt upp. Var är t.ex. de tio kungar som det står om i Daniels bok och i Uppenbarelseboken, och ur vilkas krets ”vilddjuret” (Antikrist) skall träda fram (Dan 7:24, Upp 17:12)? Det kontantlösa samhälle som Upp 13:17 indirekt profeterar om är inte heller bakom husknuten – även om det är på stark frammarsch. Så jag vill mana till både vaksamhet och till besinning, och framförallt till att på egen hand läsa Bibeln och stämma av med den. Men räkna med Guds Andes hjälp och vägledning när du läser i ett sökande efter Sanningen.

Inför det nya året har jag stannat upp inför dessa bibelord som jag vill dela:

Hosea 10:12: ”Så åt er i rättfärdighet, skörda efter kärlekens bud, bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren, till dess han kommer och lär er rättfärdighet.”

Hos 6:6: ”Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer och i kunskap om Gud mer än i brännoffer.”

Matt 28:20: ”...jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Så vill jag önska alla som läser detta att året 2015 skall få präglas av kärlekshandlingar, bibelläsande, vaksamhet och sunt förnuft. Må Herren vägleda, beskydda och välsigna dig i allt!

/Lennart

 

Svenska