De tio senaste artiklarna i BibelFokus

Prenumerera på Nyhetsflöde De tio senaste artiklarna i BibelFokus
Nya artiklarna i BibelFokus
Uppdaterad: 1 tim 13 min gammalt

Signalement på den kommande Antikrist

9 november, 2020 - 19:25
Språk Svenska signalement på antikrist

Den som läser Bibeln vet att dess profetior förutsäger framträdandet av en mycket förrädisk och förfärlig världsledare i den tid som vi bibeltroende kallar den yttersta tiden. Många som kallar sig kristna viftar bort detta som något löjeväckande, men eftersom merparten av Bibelns profetior redan gått i exakt uppfyllelse finns ju all anledning att begrunda även profetiorna om denna framtida världshärskare. Åt andra hållet har vi kristna som kallar sig bibeltroende men som ser Antikrist i närapå varenda ny stor ledare i världen, utan att för den skull ha tillräckligt med stöd i Bibeln för sina antaganden.

Det finns alltså anledning att se efter vilka signalement Bibeln ger på denna kommande ledare så att vi varken ropar hej för tidigt eller misstar oss när han väl dyker upp. Bibeln är så pass tydlig med detta att det inte finns någon anledning att bry sig om alla smaskiga förutsägelser och utpekanden som finns på Internet för att vara beredd, och dessutom finns en stor risk att vi blir bedragna av sådan information. Har vi tagit till oss vad Bibeln säger i detta ärende, kan vi sitta lugnt i båten och med ett finger i Bibeln observera vad som sker i världen. Jag är övertygad om att Gud då kommer låta oss förstå vem som är vem när den tiden kommer, men det gäller då att vi inte lämnat troheten till Guds Ord, Bibeln eller Gud själv. Så låt oss se vad Bibeln ger oss för information.

Bibelställen att begrunda
Inledningsvis vill jag vara tydlig med att vi inte kommer att titta på bibelställen som talar om hur det bli längre fram under Antikrists regeringstid eller vad som kommer att ske med honom på slutet. Vi skall främst se på signalement som kan göra oss observanta och vakna när denna person är på gång. Dessa signalement kan även hjälpa oss att se vem som INTE är Antikrist.

Personligen tycker jag att vi främst har dessa bibelställen att hämta information från:

  • Första Tessalonikerbrevets kapitel 5 vers 1-3
  • Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 vers 1-12
  • Första Johannesbrevets kapitel 2 och 4
  • Uppenbarelsebokens kapitel 13 och 17
  • Daniels bok, kapitel 7, 8, 9 och 11

Det kan så klart finnas fler bibelställen att väga in, men då kan det bli frågan om tolkningar som gör det hela lite mer osäkert. Men har du något ytterligare tydligt bibelställe att tipsa mig om så får du gärna göra det. Nu tar vi de signalement jag tycker mig funnit, och det i punktform. Samtidigt vill jag reflektera lite över vad dessa punkter de facto innebär och vilka misstag vi riskerar att göra om vi inte tar till oss Bibelns information och varningar.

Jag vill också inledningsvis nämna att Antikrist i Bibeln har några andra namn som vi skall ha med oss in i detta studium. Han kallas också ”laglöshetens människa”, ”den laglöse” och ”vilddjuret” – detta så klart lite beroende på vilken översättning man läser. Jag håller mig vanligen till Svenska Folkbibeln från 1998.4. historien, då skall vi vara lite extra vaksamma. och härkomst på något sätt kan knytas till möjligen Rom och/eller sju kungar

1. Antikrist är en manlig fysisk person
Det finns flera bibelställen som tydligt visar oss att den kommande Antikrist är en manlig fysisk person, alltså en människa. Jag går inte in på detaljer om det här utan hänvisar till vad jag skrivit i en tidigare text. Du hittar den via länk sist i denna sida.

Är inte den vi misstänker vara Antikrist en manlig fysisk person, då tror jag alltså inte vi har en korrekt misstanke.

2. Antikrist skall träda fram ur en grupp av 10 regenter
I Daniels bok kan vi läsa om profetiska syner som Daniel hade. Många duktiga bibeltolkare menar att vissa av dessa profetior syftar på den yttersta tidens Antikrist. Detta kan man säga med ganska stor säkerhet eftersom de bekräftas av texter i bl.a. Uppenbarelseboken.

I en syn (Dan 7:7-8) får Daniel se in i framtiden. Där ser han ett fruktansvärt odjur med 10 horn och ett annat litet horn som sticker fram bland dessa 10 och stöter bort tre av dem. I vers 7:24 får Daniel en förklaring att de 10 hornen är 10 kungar/regenter och att det lilla hornet själv är en kung/regent.

I Uppenbarelsebokens kapitel 17 återkommer bilden av 10 horn. Dessa sägs i texten vara 10 kungar/regenter som ännu inte fått några riken att regera över. Här sägs också att vilddjuret (Antikrist) skall samverka med dessa 10 regenter.

Alltså skall vi vara vaksamma på en grupp med 10 kungar/regenter. Ur denna krets träder det fram en manlig person som själv är en regent. Denna person blir senare Antikrist. Jag tror vi i vår tid skall tänka oss att dessa 10 horn kan vara en mix av presidenter, premiärministrar, statsministrar och eventuellt kungar, alltså regenter i någon form. Det är troligen vad vi skall vara vaksamma på. Ser vi ingen sådan här koppling mellan 10 regenter och den vi misstänker vara Antikrist, då tror jag vi skall vara avvaktande.

3. En eventuell koppling till Rom
I Uppenbarelsebokens kapitel 17 talas också om 7 kungar/regenter som troligen tillhör historien. Dessa kungar förknippas med 7 kullar som den stora skökan sitter på. Staden Rom är byggd på 7 kullar och skökan kan mycket väl vara en bild av den Katolska kyrkan, detta med tanke på vad vi kan läsa om skökans signalement i kapitel 17 (jag analyserar inte det mer här). Vilddjuret (Antikrist) är förknippad med dessa 7 kullar och kungar, han räknas också som den åttonde i raden. Ser vi alltså en person träda fram, vars kopplingar och härkomst på något sätt kan knytas till möjligen Rom och/eller sju kungar/regenter i historien, då skall vi vara lite extra vaksamma.

4. Antikrist är skrytsam och talar stora ord mot Gud och hans folk
I Daniels bok kapitel 7 och vers 8 ser vi hur det lilla hornet som sköt upp bland de 10 talar stora ord; det är skrytsamt. Som vi såg ovan är detta horn förmodligen en bild av den yttersta tidens Antikrist. I Dan 7:25 ser vi att han talar mot Gud och Guds folk. Den kommande Antikrist kommer alltså vara en skrytsam person som sätter sig själv högre än Gud och Guds folk.

5. Han tecknar möjligen ett avtal/fördrag med Israel
Här har vi en punkt som jag tycker är lite mer otydlig eftersom vi måste lägga in lite tolkning. Denna punkt grundar sig på Danielbokens kapitel 9 och vers 27 där det enligt Svenska Folkbibeln står så här:

Dan 9:27: ”Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

Eftersom det talas om slaktoffer och matoffer kan man möjligen tolka det som att Antikrist inledningsvis är vänligt inställd till Israel (troligen lömskt), och därför ingår ett sjuårigt fördrag med dem där det judiska folket i en viss omfattning tillåts börja med offrandet igen. En del menar att det skulle ske i ett återuppbyggt tempel, men det finns också bibeltolkningar som talar emot ett nytt tempel. Hur som helst har vi i Dan11:31 en text som handlar om att Nordlandskungen (troligen ett annat namn på Antikrist) mitt i sjuårsperioden kommer att avskaffa det dagliga offrandet och samtidigt ställa upp någon form av avgudabild. I Matt 24:15 talar Jesus om samma avgudabild, en ”förödelsens styggelse” som ställs upp ”på helig plats”. Detta får mig då att tro att det handlar om Jerusalem, och möjligen tempelplatsen.

Kopplar vi ihop dessa texter – vilket jag tycket att vi får lov att göra – då bör alltså förbundet/avtalet/fördraget som Daniel profeterar om, handla om något som tecknas mellan Antikrist och Israel. Vi kan alltså misstänka att den kommande Antikrist inledningsvis ser ut att vara vänligt inställd till Israel. Detta är verkligen något som alla vi kristna israelvänner måste se upp med! Att någon gör något gott mot Israel behöver inte betyda att den personen är gudfruktig, det kan alltså vara tvärtom!

(Jag har tidigare gjort en alternativ tolkning av ”förödelsens styggelse”. Se länk sist i sidan.)

6. Han visar ingen aktning för sina fäders gud/gudar
Som jag nämnde ovan är det inte otroligt att den Nordlandskung som Danielbokens kapitel 11 handlar om är den samme som den kommande Antikrist. Där står i vers 37 att: ”Han kommer inte att bry sig om sina fäders gudar eller den som är kvinnors lust eller någon annan gud, utan han ska upphöja sig själv över alla.”  Grundtextens ord för ordet ”gudar” i texten står i pluralis, och därför kan man översätta så. Men Gud i Bibeln benämns med samma ord i pluralis, så exakt vilken Gud eller gudar detta syftar på är något oklart. Hur som helst kan vi förstå att den kommande Antikrist inte visar aktning för det gudomliga, vilket för oss in på nästa punkt.

7. Antikrist är laglös
Den kommande Antikrist kommer att visa upp en laglöshet som säkert har sin grund i att han inte har någon respekt för det gudomliga (enligt punkten ovan). Om vi läser Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 så kan vi ganska lätt förstå att den texten också handlar om den kommande Antikrist, men där kallas han just för ”laglöshetens människa” och ”den laglöse”. Han kommer att förhäva sig över allt som kallas gud och heligt, står det, och till och med utge sig själv för att vara gud. Detta kan man tycka är häpnadsväckande, men då skall vi komma ihåg att kristna som sysslar med mystik kan se sig själva som gudomliga, och i Trosrörelsen sa man ju tidigare öppet att man var som gudar. Och i Katolska kyrkans katekes (som i det närmaste står över Bibeln inom katolicismen) står det också att vi skall bli som gudar. Så kanske den kommande Antikrist hakar på/kommer ur någon av dessa trosinriktningar, det återstår att se. Men vi kan alltså förvänta oss en person som struntar i Guds bud, som kan ljuga vitt och brett och som uppvisar allmänt dålig moral. Det borde ju bli så om man är laglös och inte har respekt för Gud.

8. Han är omåttligt populär, beundrad och till slut tillbedd
Om vi läser i början av Uppenbarelsebokens kapitel 13 ser vi där att alla världens olika folk prisar vilddjuret (Antikrist) till den grad att man även tillber honom.

Upp 13:3-4: ”Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret och sade: ’Vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det?’ ”

Ingen börjar från dag ett att tillbe en annan människa. Det börjar så klart alltid på en lägre nivå. Det inleds med en fascination, en fascination som blir allt mer osund. Ifrån detta vi just läst i Upp 13:3-4 kan vi nog dra slutsatsen att den kommande Antikrist är en vältalig och karismatisk person som med sin mycket speciella utstrålning trollbinder allt fler. Kanske vi till en början kommer att få se människor som har T-shirts, kepsar och kaffemuggar med bilder av den blivande Antikrist. Kanske viftar man med flaggor och vimplar, precis som på Hitlers tid (Hitler var ju en slags prototyp på Antikrist). Med tiden övergår denna fascination i ren tillbedjan. När vi skall hålla utkik efter den kommande Antikrist, skall vi inte spana efter en person som människor tillber idag. Vi skall istället hålla utkik efter en person som allt fler hyllar på ett allt mer fanatiskt sätt. Detta kommer med tiden att växa till ren tillbedjan. Detta har ju hänt förr, men när det gäller Antikrist kommer det till slut att ske i en global omfattning.

Vad är det som kan få människors sinnen att slå så pass mycket slint att man med tiden tillber en världsledare? Kanske vi har förklaringen i de två följande punkterna.

9. Tecken och under
I Uppenbarelsebokens kapitel 13 kan vi se att Antikrist har en slags kampanjledare som Bibeln kallar för ”den falske profeten”. Hans uppgift tycks vara att lyfta fram vilddjuret (Antikrist) allt mer. Och denne person får tydligen makt att utföra stora tecken i människornas åsyn. Detta kommer så klart kittla gott hos dem som är lättlurade. Även i Andra Tessalonikerbrevets kapitel 2 kan vi läsa om tecken och under. Där står det:

2 Tess 2:9-10: ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med stor kraft och med lögnens tecken och under. Med ondskans alla konster bedrar han dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så att de kunde bli frälsta.”

Vi kan förstå att dessa mäktiga mirakler är något som hjälper till med att föra fram Antikrist till den position han kommer att få. Och detta är säkert också en anledning till att det går så långt att alla jordens folk kommer att tillbe honom. Det är uppenbart att han kommer att använda sig av ockulta krafter i sin kampanj för att vinna världen. Det ockultas inflytande har inte varit helt ovanligt bland många av världens tidigare ledare. Man kan se det i symboler de använt, i sätt att uttrycka sig, i deras metoder, osv. Detta är nog också något att hålla utkik efter i vår tid, men det kanske kommer med en mer modern inramning, det återstår att se.

Är du en kristen som fascineras av tecken och under så är det i vilket fall som helst hög tid att göra lite omprioriteringar i din tro!

10. Fred och trygghet, lag och ordning
I Första Tessalonikerbrevets kapitel 5 kan vi läsa följande:

1 Tess 5:3: ”När folk säger: ’Fred och trygghet’, då drabbar undergången dem lika plötsligt som värkarna hos en kvinna som ska föda, och de slipper inte undan.”

Vi lever ju i en värld som blir allt mer otrygg. Många räds inför hur det skall gå med ekonomin, terrorism, klimat och miljöförstöring, kriminalitet, osv. Och detta år 2020 har ju coronaviruset ställt till det i hela världen, vilket gjort många deprimerade och oroliga. Mångas ekonomi har ödelagts. Många lever nu med en stor fruktan för det ena eller andra, eller i värsta fall för alltsammans! När det är så här i världen är det som om en röd matta rullas ut för en världsledare att kliva fram på, en ledare som lovar att få ordning på torpet, OCH DESSUTOM FÅR DET! Den kommande Antikrist får alltså draghjälp av eländet i världen. Glöm inte det!!!

Av bibelordet ovan förstår vi att människor i den absolut yttersta tiden kommer uppleva att det blivit ganska hyggligt bra. De säger ju ”fred och trygghet”. Kanske vi även får lov att tolka detta som att det råder lag och ordning. Antikrist kommer inte att ha några mjuka nypor, men kanske är det just därför som han också får ganska mycket ordning och reda på saker som människor fruktat under en längre tid. Självklart får han också god hjälp av Satan att nå denna position, och därför är det kanske inte konstigt att det står så här:

Upp 13:4: ”De tillbad draken [Satan] för att han hade gett sin makt åt vilddjuret, och de tillbad vilddjuret [Antikrist]”

Som kristna får vi aldrig värdera saker högre än Jesus och Bibelns sanningar. Stirrar vi oss blinda på ekonomiska framgångsrecept, politiska lösningar och hårda tag från polisen osv, då är det att likställa med vad Gamla testamentet profeter varnade Guds folk för, nämligen att vända sig till Egypten för att få hjälp (varifrån det judiska folket ju hade blivit frälsta!). Det är endast Gud och hans vägar som vi som kristna skall sätta vår yttersta förtröstan till, inte till framgångsfaktorer i ett sekulärt samhälle och inte till politiska partier och ledare – även om dessa så klart också har en roll i våra samhällen. Frågan är hur våra prioriteringar är i det här.

11. Makt över alla folk
I Uppenbarelsebokens kapitel 13 står det följande om den kommande Antikrist:

Upp 13:7: ”och det [vilddjuret] fick makt över alla stammar och folk och språk och länder.”

Det här kommer inte att synas direkt när den kommande Antikrist börjar träda fram på världsarenan, men det är vart det hela kommer att hamna. Men vi bör hur som helst se dessa ambitioner hos denna person, och vi bör då också se en utveckling i denna riktning. Detta är också något att vara vaksam på.

12. Han förnekar att Jesus ÄR Kristus
Som sista punkt vill jag ta upp det som aposteln Johannes skrev om Antikrist:

1 Joh 2:22-23: ”Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.”

Idag förekommer det att villolärare i kristenheten säger att Jesus fick rollen att vara Kristus för en tid. Andra säger att ”Kristus” var ett ämbete Jesus gick in under för en tid. Ofta för villolärare fram dessa tankar för att i nästa andetag säga att vi kristna därför också kan bli ”kristusar”. Eller så är det enbart för att förringa Jesus och därmed säga att han och Gud inte är ETT och att de inte är av samma gudomliga väsen. Men Jesus ÄR Gud och han ÄR Kristus. Det är inget han blev. Han har alltid varit detta och kommer alltid vara det.

Vi kan alltså förvänta oss att den kommande Antikrist har denna degraderande syn på Jesus och att många med den synen då lätt hakar på, alltså ytterligare något att vara observant på. Detta kan höra ihop med det jag skrev i punkt 6 och 7, att han sätter sig över all gudomlighet och ser sig själv som gud.

Räcker Guds varningar?
Skall vi nu ta och gissa varför Gud såg till att dessa bibelverser om den kommande Antikrist kom med i Bibeln. Kan det vara så att Gud med dessa ville ge oss nödvändig information för att vi skall vara vakna och beredda så att vi inte blir lurade och går med i Antikrists kampanj för att vinna världens tillbedjan? Ja, självklart är det så. Kan vi då tro att Gud anser att denna information räcker för oss? Eller har Gud gjort ett halvdant arbete så att vi måste anlita ”eskatologiexperter” för att få en komplett kunskap? Nej, självklart har Gud sett till att ge oss så pass mycket information via Bibeln, att den dag vi verkligen behöver informationen, då räcker den också till. Men jag vågar också säga att denna information inte fungerar på ett sådant sätt att vi långt i förväg kan tala om vem som kommer att gå in i rollen som Antikrist. På samma sätt förhåller det sig med Jesu ankomst. Vi kan inte långt i förväg med exakthet räkna ut dagen för Jesu ankomst. Det har Jesus själv sagt. MEN! Jesus sa också detta:

Matt 24:32-33: ” Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni SER allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.”

Jesus säger här att när vi ser att alla Bibelns profetior om den yttersta tiden falla på plats, DÅ och först DÅ kan vi veta att Jesu ankomst är mycket nära. På samma sätt kommer det att vara när vi står inför Antikrists ankomst – om vi håller oss till just Guds varningar i Bibeln: vi kommer då att förstå när Antikrist är i faggorna! Behöver vi se mer än det Bibeln sagt oss om detta? Nej, uppenbarligen inte.

Summering
Tycker du då inte att vi nu har tillräckligt med signalement på den kommande Antikrist? Och observera att detta är direkt taget ur Bibeln utan alltför vågade tolkningar. Behöver vi dammsuga Internet för att få reda på mer nödvändig information? NEJ, det är jag övertygad om att vi inte behöver göra. Däremot kommer vi med all säkerhet vilseledas om vi ger oss ut i ett sådant riskabelt ärende på Nätet.

Jag är också av den uppfattningen att vi med dessa Bibelns signalement, med den Helige Andens ledning och med ett ganska måttligt intagande av nyheter kommer att förstå vem som är på gång att inträda i rollen som Antikrist när den dagen kommer. Jag tror inte att vi behöver sociala medier för detta, inte några särskilda alternativa media, och egentligen inte heller BibelFokus – om man väljer att göra sådana här studier på egen hand.

I det jag skrivit här har vi också ett antal saker att vara mycket försiktiga med. Låt dig inte dras iväg i fascination över partier, ledare, grupper osv som är positiva till Israel, men som inte är sant kristna. Kom ihåg att Livets Ord i begynnelsen lockade många medlemmar till sig eftersom de var ovanligt positiva till Israel. Men minst lika många fick sin kristna tro totalt kraschad av Livets Ords i övrigt villfarna teologi. Jag själv älskar Israel men jag skulle aldrig för den skulle liera mig med villolärare bara för att de också vurmar för Israel.

Låt dig inte heller luras av ledare som fixar till det ena och andra i samhället men som är laglösa. Många kristna uppskattade t.ex. Hitler för att han fick ordning på ekonomin, skapade arbeten och byggde upp infrastrukturen. Många uppskattade honom också för att han var nationalist och för att han var emot homosexualitet och aborter (kvinnor skulle ju stanna hemma och föda och fostra barn till det tyska riket). Sådana saker gör inte automatiskt ledare till goda ledare. Det är vilken grund de står på som avgör det hela. Visst kan vi rösta på ett parti för att de står för värderingar som rimmar med en bibelförankrad tro, men vi måste akta oss att följa och stötta ledare som inte har rätt grund.

Den enda sanna och sunda grunden att bygga på för en människa, det är Jesus och Bibeln. Bygger man på rätt sätt, då syns en frukt i form av en god moral och ett rättfärdigt liv – förr eller senare. Men den sortens ledare blir det tyvärr färre och färre av, vilket verkligen är ett tidstecken!

Jag tror det finns en stor anledning att oroas över att många kristna kan komma att vara med om att rösta fram Antikrist. Mycket pekar i den riktningen. Det är anledningen till att jag skrivit denna varnande text. Se därför till att du är ordentligt rotad i BIBELN när du observerar vad som händer i världen, vad du tar ställning till – för eller emot, och vad du sprider vidare till andra!

/Lennart

Läs vidare:

Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike?

Några tankar om ”förödelsens styggelse”

Jesus återkomst – när, var, hur?

Några tankar om talet 666 och "vilddjurets märke"

En IT-snubbes funderingar kring vilddjurets märke

Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?

Bilden: Luca Signorellis skildring av antikrist i Orvieto-katedralen

Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna (Jer 6:16)

27 september, 2020 - 08:15
Språk Svenska EVANGELIUM
Guds erbjudande om
försoning och evigt liv!

En bok av Lennart Jareteg
Beställ gratis-ex här -->

Allt är inte Gud som glimmar

Sven Reichmanns viktiga
bok om framgångsteologin.
Nu ute i ny upplaga!
Beställ ditt gratis-ex här -->

– AKTUELLT – 2020-09-27: Anna-Karin Stenberg skriver rakt på sak om sina erfarenheter i trosförsamlingen Arken
I denna artikel får du en sammanfattning av Anna-Karins långa och ödesdigra tid i församlingen Arken i Kungsängen, Stockholm, hur hon kom ur den och hur hon har det idag. Artikel ger också en introduktion till hennes mycket läsvärda roman Jakten på seger. 2020-09-27: Boktips: Jakten på seger – en roman om en ung kvinnas kamp i och ur en trosförsamling
En spännande, gripande och fängslande men också mycket upprörande verklighetsförakrad berättelse om en ung kvinna som hamnar i klorna på en s.k. trosförsamling i Stockholm. Men också om den långa och mödosamma vägen ut ur alla villfarelser. 2020-08-29: Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd?
Är det förnuftsmässigt, matematiskt och logiskt möjligt att tro alla alla
7,8 miljarder människor på jorden härstammar från Noa och hans tre söner? 2020-08-25: Ignatius andliga övningar – Ignatiansk spiritualitet
Vad är detta för något och vem var denne Ignatius av Loyola?
Är det förenligt med en sann och sund kristen tro?
Ryms det i ett barnaskap inför Gud? 2020-08-13: Sven Reichmanns webbplats uttrycket.se finns nu i uppdaterad version
I den uppdaterade webbplatsen hittar du enkelt en mängd artiklar, böcker och inspelningar av och med Sven Reichmann. Nya uttrycket.se innehåller nu det mesta av allt tillgängligt material av Sven i digitalt format. 2020-07-19: Vad är enneagrammet för något? Rimmar det med en sund kristen tro?
Det s.k. enneagrammet har blivit hett i Sveriges kristenhet denna svala sommar. Men är det förenligt med en sund och sann kristen tro? Vad är dess ursprung? 2020-07-05: Angående Knutby-debatten i tidningen Dagen
2020-06-07: Skapade Gud virus?
2020-01-01: År 2020: Allt fler idéer från New Age anammas av kristenheten 2020-06-17: AKTUELLT: Sektbildningen i Knutby – varför blev det som det blev?
Vilka sektmekanismer var verksamma i Filadelfiaförsamlingen i Knutby?
Vilka villoläror hade de ledande personerna med sig i bagaget? 2020-05-19: Jesus sonade våra synder PÅ KORSET MED SIN KROPP!
Var skedde försoningen? Vilket offer krävdes för att sona våra synder inför Gud?
Låt oss inte göra mer av det som faktiskt står i Bibeln. Inte heller mindre! 2020-05-10: Liten studie om Guds söner, nefilím, jättar, Anaks söner och Goliat
Många har lockats av spektakulära utläggningar om Guds söner, jättar och nefilím.
Vilka var dessa? Hur stora var Anaks barn och hur lång var Goliat?
Vad säger Bibeln om detta? Är den s.k. Enoks bok trovärdig? 2020-04-26: Ännu ett ”vilddjur” i kristenheten som äventyrar den andliga hälsan!
Hur ligger det till med fakta, källor och sanning när det gäller allt som vi tar till oss från Internet?
Riskerar vi att bli vilseledda, uppskrämda, oroliga, ouppmärksamma, förblindade, högmodiga?
Hur och vad väljer vi? Har vi förmågan att ransaka, granska, ifrågasätta och sålla? Tränger vi för djupt? 2020-04-12: Ett klargörande angående sajten Kristenmp3 och dess innehåll 2020-04-11: Den förrädiska serien ”Jesu sista dagar” på SVT
Vi vill varna för denna förrädiska serie, som delvis utgår
från den kontroversiella boken The Lost Gospel Sverige och världen är lamslaget av coronapandemin!
Känner du oro och ångest? Är du orolig inför framtiden?
             NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN! 2020-02-08: Mindfulness – vad du kanske inte vet men borde veta
Mindfulness har blivit så vanligt i Sverige att det nu är på väg in i även våra skolor. Eftersom mindfulness per definition är en form av meditation, och det länge varit känt att meditation kan ge allvarliga psykiska problem, publicerar vi här en granskande och avslöjande text. 2020-01-13: Sven Reichmann undervisar om Frälsningen
Fyra inspelningar som gjordes i Houtskär i Finland 2008 2020-01-06: New Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church
Teologin hos Bill Johnson och hans Bethel Church är känd för att ligga långt utanför Bibelns ramar. Denna text avslöjar hur nära de nu hamnat New Age. 2019-12-19: Finns det stöd i Bibeln för ”Dominionism” och ”Kingdom now”?
Inom bl.a. Trosrörelsen, NAR, Bethel Church florerar läror som på engelska kallas Dominionism (utöva herravälde) och Kingdom Now (Kungariket Nu). Vi tittar nämare på dessa och jämför med Bibelns undervisning. 2019-12-02: Vad kännetecknar en sann kristen tro?
Idag finns det ett stort behov av att definiera vad som är en sann och sund kristen tro.
Vi presenterar vad vi tycker är de viktigaste delarna i en sann kristen tro. 2019-12-01: The MESSAGE – Eugene Petersons budskapsröra,
En subversiv bibel för en ny tidsålder (New age)

En granskning av Eugene Petersons vilseledande men ändå populära bibelparafras.
Lite mer information om The MESSAGE hittar du i bloggen. 2019-10-26: Den luciferiska läran
Vad kännetecknar denna lära? Vilka lärosatser finns?
Är kristenheten påverkad? 2019-10-06: Vad är den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) för något?
Se upp för denna rörelse och dess villoläror, svensk kristenhet är redan är starkt påverkad av dess förkunnare, villoläror och osunda andlighet! 2019-09-30: Senaste till finska översatta artiklar:
Vad är demokrati? Har Sverige blivit en åsiktsdiktatur?
Kommer Jesus snart? 2019-07-24: När andliga upplevelser blir till en snara runt foten
Är andliga upplevelser neutrala?
Om faran med att vara fokuserad på andliga upplevelser, tecken och under.
Vad är grunden för en sann och sund kristen tro? 2019-04-07: Bibelstudium med Lennart J: "Inför denna tidsålderns avslutning" –  Del 1 och 2
Hur blir tiden före Jesu återkomst? Är det påkristning eller avfall i Sverige? Fem bibelförankrade perspektiv som hjälper oss att bedöma strömningar, sammanhang, förkunnare och förkunnelse.
(Inspelningarna motsvarar bibelstudierna i Örnsköldsvik och Stockholm 2019) 2019-04-05: Bibelstudium med Anders Pihl: "Strömningar i kristenheten/Vad kännetecknar en sund tro?"
Vad kännetecknar de stora villfarelseströmningarna och vad kännetecknar en sund och sann kristen tro?
(Inspelningarna motsvarar bibelstudierna i Örnsköldsvik och Stockholm 2019) 2019-03-04: Bibelstudium med Lennart J
Jesu återkomst sett ur Uppenbarelsebokens perspektiv
(Inspelat i Örnsköldsvik 2019) 2019-02-25: Bibelstudium med Anders Pihl
"Prövningarnas och motgångarnas betydelse för Guds handlande i våra liv"
(Inspelat i Örnsköldsvik 2019) 2019-04-01: Bibelstudiedagarna under 2018/2019
Under 2018/2019 har vi genomfört ett antal bibelstudiedagar på lite spridda orter. Vi har studerat vad Bibeln har att säga oss i olika frågor som inte minst är aktuella för den tid vi just nu lever i. Mer information via denna länk. 2018-12-21: Guds frälsningsplan: Han steg själv ned till sin skapelse!
Det största som någonsin hänt på denna jord!!! 2018-12-16: Kenneth Copelands falska evangelium om "smörjelsen"
Villoläraren Kenneth Copelands undervisning om "smörjelsen" är idag vida accepterad i kristenheten. Här visar vi hur den ligger i strid med Bibelns undervisning. 2018-12-02: Sven Reichmann undervisar i Strömbäcks Folkhögskola
I mars månad 1992 gav bibelläraren Sven Reichmann fem bibelstudier i Strömbäcks Folkhögskola i Umeå. Dessa bandades då. För en tid sedan fick vi dessa inspelningar skickade till oss i mp3-fomat, vilka vi nu delar med oss av här. 2018-10-26: Kommer Jesus snart?
Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Kommer han snart?
Är han i antågande nu? Blir det som en tjuv om natten? 2018-09-21: Guds helande har en djupare innebörd
När t.ex. Jesajas kapitel 53 i Gamla testamentet talar om helande, vad syftar det då på? Är det ett djupare helande än det från fysiska sjukdomar? Alla kristna blir ju inte friska, men alla som vill kan ju bli frälsta! 2018-08-20: Sven Reichmann undervisar i Uppsala 1988 - Nu med en extra inspelning!
I mars månad 1988 höll bibelläraren Sven Reichmann bibelstudier under en helg i Pingstkyrkan i Uppsala. Undervisningen var tänkt att ge åhörarna motståndskraft mot villolärorna som flödade ut från församlingen Livets Ord. Undervisningen är i fem delar samt en extra inspelning där Sven bl.a. vittnar om en sammankomst där även Ulf Ekman var närvarande. 2018-07-08: Vem skall jag gifta mig med?
Inspelad undervisning av Sven Reichmann där han tar upp problem och frågeställningar både inför ett eventuellt giftermål och inom ett befintligt äktenskap. Mycket värdefull undervisning för både unga och äldre! Vilka böcker läser dina församlingsledare? "Jesus calling"?
Vet du något om vilka böcker dina församlingsledare läser?
Är en i raden möjligen Jesus calling/Jesus kallar på dig? Bibelläraren Sven Reichmann undervisar om ondskans problem
24 relativt sena inspelningar från en minibibelskola där Sven tog avstamp i det s.k. teodicéproblemet. Vad för böcker läser dina församlingsledare?
Vet du något om vad för typ av böcker dina församlingsledare läser?
Låt mig gissa vad det kan vara: böcker som handlar om s.k. ”kristen” mystik? Sektbildningen i Knutby – varför blev det som det blev?
Hur i hela världen kunde det då gå så snett som det gjorde?
Vilka faktorer berodde detta på?
Blir det endast så här i kristna församlingar? Kvarlämningar och tillägg som blir till fällor!
Vi ser på det judiska folkets historia och öde som profetiska förebilder, både vad gäller hur det enskilda kristna livet skall gestalta sig, men inte minst hur det kommer att gå med kristenheten. Reformationen 500 år!
Den 31 oktober 2017 var det exakt 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg. Läs om hur reformationen påverkade vårt land och hur läget är idag. Teologisk inavel och anpassning till världen
Vad kan vi lära av kyrkohistorien vad gäller att ha fel fokus
och att isolera sig i små "enfrågegrupper"? Senaste Frågor & Svar (Q&A):
• Vad anser du om The Last Reformation och Torben Søndergaard?
• Är Feng shui bara en inredningstrend?
• Blir Antikrist en fysisk person eller ett rike/ett imperium? Reformationen, Bibeln och folkets uppvaknande
Vad hände under reformationen, när folket fick möjligheten att läsa Bibeln?
Degenererar dagens kristenhet tillbaka till okunskap och andligt mörker? En ny sång: "Han är närmre än du tror"
En sång till alla kristna syskon som lever med tvivel, oro för framtiden, stress, depression och mycket annat som pressar oss i vardagen. Herren vår Gud är alltid närmre än vi tror! Bibeln är ingen manual
Hur skall vi förhålla oss till Bibeln? Hur skall vi läsa den?
Varför är det viktigt med bibelläsningen? Att rätt ta emot Jesus
Vad kan vi lära av berättelsen om kung Hiskias påskfirande?
Hur väckte Hiskia folket ur avfall och förfall?
Hur blir det väckelse? En lögnens ande i profeternas mun
Vad kan vi lära av historien om Ahab och hans 400 lögnprofeter?
Finns det paralleller i vårt land och kristenheten? Inspelningar och texter från Temadagen i Alingsås 22 april 2017
med temat "Ni är kallade till frihet"

Lennart Jareteg talade över ämnena "Den fria människan" och "Den fria församlingen".
Anders Pihl talade över ämnet ”Vandra i Anden så gör ni inte vad köttet begär". Den långsamma tillvänjningens strategi snärjer allt fler!
Om utvecklingen kristenheten. Villfarelser som allemansgods.
Om "offerhöjdskristendom", aggressivitet och ointresse för Bibeln och sanning.
Vad skall vi göra? Senaste artiklarna om vårt ursprung
• Var har vi vårt ursprung? Del 1: Kan man tro på skapelse?
Ett spännande (?) material som ger stöd åt en bibelförankrad skapelsetro jämte syndaflodsberättelsen, och som du kanske inte sett tidigare. Om gamla kungalängder, krönikor, dinosaurier, m.m.
• Var har vi vårt ursprung? Del 2: Kan man tro på evolution?
Är evolutionen ett faktum? Är evolutionen rent av möjlig? Vi går igenom ett antal problem inom evolutionsteorin som ger svar.
Två texter om Bibelns datering av skapelsen:
Hur gammal skapelsen enligt Bibeln? När kom Noas flod?
Hur länge var det judiska folket i Egypten? Vakna upp efter Awakening Europe Scandinavia!
En vädjan och en allvarlig varning för den falska kristna tro som serverades på Awakening Europe Scandinavia 2016, den 28-30 oktober i Friends Arena i Stockholm! Några tankar om det personliga vittnesbördet
Vad säger Bibeln om att vittna? Vilken roll skall detta ha i evangelisationen? Vad bör vi vittna om? Vad skall vara i fokus? Hur skall jag tänka om jag inte vågar eller kan vittna? Vilket Israel?
Är dagens moderna Israel det som Bibeln profeterar om skall upprättas i den yttersta tiden?
Är det viktigt vad man som kristen tror om Israel? Richard Dawkins drar till med utomjordingar som svar på fråga om livets uppkomst!
Se videoklippet, nu med SVENSK text. Tidstecken att vara vaksam på
Ett antal tydliga tidstecken som Bibeln ger oss vad gäller den yttersta tiden.
Tecken som inte är särskilt svåra att tolka. Kristen tro: en sysselsättning eller gemenskap?
Vad är grundtanken med det kristna livet?
Hur lever man det? Framgångsteologin lever och frodas – vad blir slutstationen?
Trosförkunnelsen / framgångsteologin är inte död och begraven. Om dess rötter.
Hur den har påverkat stora delar av kristenheten – och fortsätter att påverka!
Vart är de på väg? Se utvecklingen i en bild. Om reformationen, Gustav Vasa och Karl IX.
Om Katolska ligan, Evangeliska unionen, 30-åriga kriget och Gustav II Adolf

När reformationen säkrades i Sverige och Norra Europa. 70 avgörande år för evangelisk tro i Sverige. Gustav Vasas nyordning i landet och Gustav II Adolf som räddare av religionsfrihet. Guds välsignelse över Sverige för landets insatser för reformationen.
Men vad händer med Sverige idag? Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?
En genomgång av av de olika lärorna om uppryckandet, med särskilt fokus på pre-tribs relativt korta och besvärande historia samt bristande bibelstöd. Varför jag tar avstånd från predestinationsläran och kalvinism
En genomgång av kalvinismens brister
samt vilka konsekvenser en sådan tro kan få. Uppdaterad: "Den långsamma tillvänjningens strategi"
Hur kristenheten i Sverige sakta men säkert vants vid villoläror och villfarelser,
likt grodor som kokas sakta. Vart är vi på väg? Mystik – en falsk frälsningsväg!
Vad är mystik?
Vad innebär "kristen mystik"?
Är mystiken förenlig med bibelförankrad kristen tro? Trosrörelsen, Toronto, New Wine, mfl – alla hör de ihop!
Har du låtit dig invigas i andligheten från Toronto, Heidi Baker, Bill Johnson mfl?
Då är du också invigd i andligheten från Kenneth Hagin och Kenneth Copeland.
Om historien bakom Toronto-andligheten, en andlighet som leder de druckna till Rom! Villfarelsen om "Holy Drunkness" (helig fylla)
En bibelförankrad analys av fenomenet som får vanligt folk att förakta Kyrkan.
Med anledning av den s.k. "väckelsen" i Älmhult som kablades ut via Kanal 10. Var Petrus kristenhetens förste biskop och påve?
Var Petrus i Rom?
Var han biskop och påve?
Var han kyrkans överhuvud? Jesus – sann Gud och sann människa!
En ständigt ifrågasatt Sanning.
En ständig måltavla för villolärare.
Ett ständigt aktuellt ämne! Äldre artiklar hittar du via menyerna överst i sidan, via listan över allt innehåll eller via sökfunktionen

Jakten på seger – en roman om hur jag kom ut ur församlingen Arken

26 september, 2020 - 10:40
Språk Svenska

Jag skulle vilja berätta lite om bakgrunden till min ganska nyutkomna roman Jakten på seger (Timoteus förlag), vad som hände mig under åren i församlingen Arken. Min bok påbörjade jag ett halvår efter att jag lämnat den karismatiska trosförsamlingen i Kungsängen utanför Stockholm, efter nästan tio år i denna kyrka. I min roman Jakten på seger så kallar jag församlingen Arken för "Troskällan" och platsen för händelserna är förlagda till Jakobsberg istället för Kungsängen. Endast detaljer är uppdiktade, som till exempel två manliga pastorer från USA. Själv kallar jag mig för Ellinor i boken.

Varför dessa omskrivningar om man ändå förstår att det är Arken som boken handlar om? Jo för att jag ville ha lite "distans" till de verkliga namnen och personerna när jag författade den. Den omtumlande resa jag varit igenom i församlingen är mitt personliga vittnesbörd och jag känner idag inte den minsta slags bitterhet mot församlingen eller mot någon andlig ledare där. Idag har jag kommit tillbaka till ett normalt vardagsliv här i Halmstad och jagar inte längre de andliga och känslomässiga kickar som i Arken blev det ekorrhjul som jag dagligen sprang i.

Idag tror jag på en Gud som verkar på ett suveränt sätt och som inte är beroende av att vi "krigar" i andevärlden och skriker på djävulen för att få tillbaka saker från Gud. Jag tror inte att man som jag gjorde behöver stå hemma i sitt kök och försöka driva ut demoner ur sig själv, något vi också praktiserade i församlingen på s.k. befrielsemöten. Jag tror inte heller att våra mänskliga ord har skapande kraft i sig och att du inte får uttala högt om du till exempel har influensa, för då blir du ännu sjukare enligt Arkens trosförkunnelse. Men jag tar det från början.

Den första tiden i församlingen
Jag glömmer aldrig den första tiden när jag kom till församlingen Arken. Jag kände mig som inlindad i bomull, både i kropp och själ, och jag tyckte att jag kommit till världens mest underbara församling och bibelskola, bibelskolan Jesus helar och upprättar. Visst låter det både hoppfullt, trosstärkande och löftesrikt med ett sådant namn på en bibelskola? Kärleken tycktes flöda gränslöst rakt in i mitt hjärta och jag grät floder av tårar som snabbt blev till känslomässiga kickar jag ville uppleva varje dag. Och det fick jag! Både hemma och på bibelskolan sprutade tårarna. Det här var helt enkelt platsen för helande och upprättelse, något som utlovades av lärarna som förklarade att det skulle ske stegvis i en process. På höstterminen skulle vi "tömma oss" och gråta ut över vårt förflutna. Det var "höstregnets tid”. På våren skulle upprättelsen komma och i bönerummen där vi fick förbön skulle skratt och lycka manifestera sig. Vi skulle bli fria som kor som stått inne i sina bås och släpps ut på grönbete. Så vad hände?

Symtom kommer smygande
Jag misslyckades med att på vårterminen blomma ut i det utlovade skrattet, och jag hoppade faktiskt inte som en frisläppt ko på en grön sommaräng. Nej, i själva verket hade jag börjat känna mig fysiskt och psykiskt svag och jag upplevde skrämmande symtom som jag inte kunde förklara. Men i mitt utsatta läge så trodde jag att det hade med helandeprocessen att göra. Säkert var det bara ”kamp i andevärlden” – som man sa! Och eftersom jag regelbundet mötte den helige Ande och grät floder så blev jag ju bara mer och mer helad, resonerade jag. Detta medan det intensiva livet med helandekonferenser och seminarier pågick i församlingen Arken och jag lyssnade varje ledig stund på det som ansågs vara "Andesmord" undervisning med pastorerna på CD.

Så i varje källa
Jag skänkte också mycket pengar i kollekten, eftersom ledarskapet sa att både helande och riklig skörd var en garanti tillbaka när man som en "glad givare" gav tionde, löftesoffer, kärleksgåvor, troslöften och kontanter. Pastor Linda Bergling bedyrade att man ska lägga kollekt i varje möte; det är viktigt att så i varje källa, förklarar hon i undervisning som finns på YouTube. Man fick också ofta höra att om man hörde Gud säga flera summor i huvudet, så skulle man välja den högsta summan han sa. Jag tyckte ofta att det var svårt att höra Gud säga en siffra. Pastor Gunnar Bergling bad ofta överenskommelsebön med församlingen om stora summor som skulle komma in. Det var allt från 50 000 upp till en miljon, och ofta fick man in vad man bad om. Efteråt har jag fått veta att många medlemmar lever i fattigdom och att de inte sällan tar stora banklån för att hjälpa församlingen. Men man får inte den utlovade pengaskörden eller de utlovade miraklerna. I Arkens tidning Helande Löv (jag kallar den i boken för Victory magazine) läste jag i ett nummer att uteblivet tiondegivande kunde ge djävulen rättigheter att attackera ens familjemedlemmar med olyckor. För att behålla helande skulle man bland annat gå på möten och ge tionde och i kollekter. Blev man inte helad så var orsaken att man behövde större tro, och lösningen var då att gå på fler möten – sa Gunnar Bergling.

Psykisk ohälsa
Det är vanligt att många medlemmars psykiska och fysiska hälsa kraftigt försämras eftersom trosundervisningen och pengatjatet skapar stress och stark prestationsångest. Jag har hört det från säkra källor att många från Arken hamnar på psykakuten, men jag har också egna dåliga erfarenheter av detta. I boken berättar jag om hur jag sakta men säkert gick in i en djup psykos och började höra skrämmande röster i huvudet. En psykisk och fysisk krasch så stor att jag till slut blev inlagd på sjukhus. Men vistelsen på sjukhuset innebar inte någon sjukdomsinsikt och jag insåg inte heller att den osunda undervisningen bidragit starkt till att jag insjuknade. Sjukdomsinsikten kom så småningom men tyvärr återvände jag till Arken efter två års sjukskrivning i min hemstad. Där fortsatte min jakt efter helande i vad som verkade vara ett evinnerligt ekorrhjul av hejdlös gråt, täta konferenser, timslånga möten, manipulativa kollekttal, besök av amerikanska framgångsteologiska trosförkunnare, utmattning, stressymptom, intensivt ideellt arbete och ständig brist på pengar.

Jag blev varnad
Den karismatiska troskarusellen fortsatte snurra i mitt liv och jag gick flera år i församlingen Arkens bibelskola Jesus helar och upprättar, allt för att vinna seger, helande, mirakler och härlighet! Men en dag hände något mycket oväntat i mitt liv hemma i lägenheten i Stockholm. En före detta bibelskoleelev skickade ett sms som varnade för Arken och trosrörelsen och jag började läsa på bland annat BibelFokus och andra sidor på internet om både Trosrörelsens rötter och om framgångsteologin. Jag fick då läsa många vittnesbörd om dess ödesdigra konsekvenser i många anhängares liv. Den dagen blev början till en stor förändring för mig och jag upplevde hur Gud starkt bekräftade att jag skulle lämna Arken. Faktiskt så överbevisade han mig många gånger tills jag tog steget fullt ut att lämna församlingen som jag älskat så högt. Där hade jag fina vänner och min andliga familj. Beslutet var uppslitande och svårt, men jag ville lyda det som jag uppfattade så klart var Guds vilja.

Tiden efteråt
Jag flyttade tillbaka till min hemstad Halmstad och många gånger kändes vardagen så intetsägande och grå. Borta var alla de livfulla konferenserna och de eldiga mötena. Allt kändes tyst, tråkigt och ensamt och snart upplevde jag saknad och abstinens efter att gå på möten. Men allteftersom tiden gick så lugnade jag ner mig och jag började uppskatta de små glädjeämnena i vardagen och i vandringen med Jesus.

Idag vet jag att Gud kan hela men ibland sker det ändå inte hur stark tron än är hos en människa. Jag tror på att givande ska komma från hjärtat och inte nödvändigtvis är något som garanterar att alltid få stora summor pengar, helande och mirakler tillbaka. Efter att Jesus dog på korset tror jag inte vi behöver driva ut demoner ur oss själva eller varandra. Gud själv strider för oss och han besegrade demonerna på Golgata kors. Det är en smal väg som Gud visade mig på och många gånger tycker jag det är svårt att som troende vandra den. Jag har inte heller alla de svar man så ofta önskar att man som "avhoppare" och kristen hade. Men jag försöker vila i att Jesus är den som har de svaren.

I trosrörelsen är allting svart eller vitt. Men livet är inte antingen svart eller vitt och det kristna livet inte lika med allt eller inget. Vandringen med Jesus innehåller också de lite mörkare färgerna, men i Arken var tillvaron som en illusion av färger i endast skira pasteller.  En sann bibelgrundad undervisning om korset, frälsning och omvändelse saknades hos Arken.

Jag känner tacksamhet över att jag fick en dyrbar möjlighet att ge ut min bok Jakten på seger. Om du läser boken hoppas jag att den blir till glädje, stöttning och kanske ger viss insikt till dig som lämnat Arken eller ett liknande sammanhang bakom dig.

"Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand."  (Johannes evangelium 10:27-28)

/Anna-Karin Stenberg

• Här hittar du mer information om Anna-Karins roman:
https://bibelfokus.se/jakten_pa_seger

Skapade Gud virus?

7 juni, 2020 - 18:57