Translate page

Apropå fler temadagar

Det har kommit in en hel del mail till BibelFokus med önskemål om vi skall hålla en ny temadag snart igen. Jag har då svarat att vi önskar göra detta, men att ingen ännu är planerad. Vi vet att många ser dessa temadagar som en fin möjlighet till att träffa likasinnade syskon i tron, då kontakter kan knytas och man på så sätt kan finna en ny gemenskap och stöd i tron. Detta är en stor anledning till att vi vill anordna fler tillfällen som dessa. Att få del av aktuella bibelstudier är också något som många uppskattat.

Samtidigt tar det mycket planering, organisering, tid och kraft i anspråk att anordna så stora samlingar som vi tidigare haft. Det är också en del som tycker det är svårt att resa och övernatta om man bor långt bort. Därför har vi nu fastnat för ett annat upplägg, där vi istället håller lite mindre bibelstudiedagar ute på olika orter i landet, och flera gånger per termin. Tanken är då att vi gör detta i mindre lokaler, kanske med plats för max 50-100 personer och under enklare former. För att vi skall kunna genomföra dessa bibelstudiedagar behöver vi vänner på sådana orter som kan ta ansvar för allt det praktiska. Det handlar om att ordna med lokal, teknisk utrustning (behövs inte mycket i mindre lokaler), fixa med fika, möjlighet för besökare att köpa lunch eller inmundiga medhavd lunch, städa lokalerna efteråt, osv. Det handlar också om att ta emot anmälningar så att man bl.a. vet hur många som skall ha fika och att platserna räcker.

Det vi kan ställa upp med är själva bibelstudierna utifrån ett överenskommet tema. Vi står också för att spela in bibelstudierna och sedan lägga ut dessa i BibelFokus längre fram. Vi kan även bidra med pengar till omkostnader för lokal etc, detta tack vare gåvor som kommer in (tack för dessa!). Vi vill inte att besökare skall behöva betala för att vara med på en bibelstudiedag. Vi brukar ju inte heller ta upp kollekt, men vill någon spontant bidra med en gåva till denna verksamhet, så är det så klart välkommet.

Nu är hela höstterminen 2018 redan inbokad med bibelstudiedagar på spridda orter, och vi har också bokat in några bibelstudiedagar för vårterminen 2019. Du hittar mer information om dessa på denna sida.

Är ni en församling eller några personer på en ort som kan tänka er att ta ansvar för att samla till en bibelstudiedag i detta format tillsammans med oss, så hör av er via vår kontaktsida.

De talare som vi i dagsläget kan bidra med är Anders Pihl och jag själv. Vi tar inte betalt för att komma och tala, och resekostnader står vi vanligen för själva.

Fundera gärna på detta!

Hälsar
Lennart J

(Texter och inspelningar m.m. från tidigare Temadagar hittar du här: http://bibelfokus.se/temadagar)

Svenska