Translate page

Diskbänkens lag när du läser Bibeln

Personligen tror jag att det är en mycket god vana att läsa lite ur Bibeln varje dag. Judarnas dagliga manna i öknen kan ses som en bild av Guds Ord/Bibeln, och det åt ju de varje dag, t.o.m. flera gånger per dag! Jag brukar även rekommendera folk att alltid ha en genomläsning av Bibeln rullande. När man sedan har läst igenom hela Bibeln, då börjar man om från början igen. På så sätt upptäcker man mer och mer. Man kan då även hitta många spännande kopplingar; man upptäcker alltid nya saker vid varje genomläsning.

Men när vi läser Bibeln så tror jag vi alla borde bromsa in lite för att läsa lite långsammare och bättre begrunda vad det är vi läser. Det handlar ju egentligen inte om hur många kapitel man kan beta av per dag, utan hellre vad man kan få till sig i form av nya insikter, ny vägledning, osv.

När man läser kan man t.ex. fundera över om man tidigare läst något i Bibeln som berör det man just för tillfället läser. Inte sällan kan man då se en lite djupare innebörd av det man läser, eller kanske få lite mer fakta kring berättelsen. Att använda ett bibellexikon som ger mer information om ord, platser, personer, föremål, tider, årtal, osv kan också vara berikande. Själv kollar jag gärna i hebreisk ordbok (för GT) eller grekisk ordbok (för NT) för att se om det finns alternativa översättningar att göra av ord och meningar som eventuellt kan öka/berika förståelsen.

Ett annat sätt att göra lite djupare bibelstudier är att använda en bibelkonkordans för att slå upp särskilda ord och se var mer i Bibeln dessa förekommer. En sådan sökning kan man också göra i t.ex. Svenska Folkbibelns mobil-app eller i Svenska Folkbibeln på Nätet (https://folkbibeln.it).

Sedan kan man ju även jämföra olika översättningar för att där se om det finns alternativa sätt att översätta från grundtexterna. Själv kikar jag gärna i den gamla versionen av King James Bibel, som är en mycket pålitlig och välgjord översättning, dock på engelska. En bra sajt på Nätet för att läsa olika översättningar och även bibelkommentarer är denna: http://biblehub.com

Men sedan är det ju också så, att vi inte kan lista ut allt om Gud och hans rådslut. Det är inte heller tänkt att vi skall kunna göra det; Gud döljer medvetet en hel del för oss. Och en del information är inte till för vår tid utan den kommer vi att få och förstå längre fram. Jag tycker dessa två bibelord säger oss detta:

1 Kor 13:12 : ”Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag bara till en del, men då ska jag känna fullkomligt, så som jag själv blivit fullkomligt känd.”

Dan 12:4: ”Men du, Daniel, må gömma dessa ord och försegla denna skrift intill ändens tid; många komma att rannsaka den, och insikten skall så växa till” (1917)

Men varför heter då denna artikel ”Diskbänkens lag…”? Jo, det är en tanke som jag snott från Sven Reichmann. Han sa en gång – med tanke på bibelordet i 1 Kor 13:12 ovan – att en spegel på NT:s tid var så pass dålig att den kan jämföras med att spegla sig i en välpolerad diskbänk. Så när Paulus skrev detta så tänkte han på hur otydlig en spegelbild var i den tidens speglar, alltså precis som i en diskbänk. Det Paulus då ville få sagt i denna vers, det är att vi här i denna tidsålder inte kan få svar på alla våra frågor. Vi kan inte klura ut allting om Gud och hans rådslut, vi måste acceptera att vi inte kan få fram all information. Detta måste vi också ha i minnet när vi läser Bibeln. Och personligen tycker jag att vi borde tänka extra mycket på detta då vi ger oss på att försöka tolka Bibelns profetior om den yttersta tiden. Även när det gäller ondskans ursprung m.m. Allt för många har gått långt utöver vad ”diskbänkens lag” gör det möjligt – om man skall hålla sig till Bibeln.

Men vi skall så klart försöka förstå Bibeln så gott vi kan, och då är det alltid bäst att låta text förklara text, alltså att använda andra Bibelord för att tolka/förklara det som jag för tillfället vill försöka förstå bättre. Dessutom får vi inte glömma av Hjälparen! Vi kristna har ju fått den Helige Ande till vår hjälp, och självklart bistår han oss också i våra bibelstudier – om vi så vill, och så långt som HAN vill. Men känner vi att det inte går att komma vidare, då kan vi gott tänka på detta med ”diskbänkens lag”.

Ja, det var bara några egna korta reflektioner över det här med att läsa Bibeln. Jag önskar dig Guds vägledning i ditt bibelläsande och därmed givande läsning!

Lennarts<br /><br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska