Translate page

Kommer klimatpaniken leda till en ny världsordning?

Panik kan man enligt en ordlista definiera som ”panisk förskräckelse, hysteri, uppståndelse, förvirring, (mass)psykos, ångest” osv. Och har man panik fattar man så klart inga rationella beslut utan handlar då mer ogenomtänkt och spontant utifrån ångestladdade känslor som man har för stunden. Så panik är ju aldrig bra att drabbas av. Trots detta råder det vad jag tycker panik i Sverige när det gäller klimatförändingarna – och även i andra länder. Och så som politiker och många medier förmedlar detta med klimatförändringarna är ju i sig självt panikbetonat, och då är det inte konstigt att det leder till i det närmaste panik hos andra. Det är i vart fall hur jag upplever tillståndet i samhället idag. Ändå råder det delade meningar om klimatförändringarna, framtidsscenariot och orsakerna till höjda temperaturer osv. Och sanningen är inte lättfångad när det råder panik.

Jag avser inte att argumentera för den ena eller andra synen på klimatet i denna blogg, men jag skall ändå inledningsvis dela några tips till läsning/lyssning för att få en mer nyanserad bild av klimatförändringarna.

Professor Aså Wåhlin
Åsa Wåhlin vid Göteborgs universitet är en aktad professor i oceanografi som även fått bidra med uppgifter till FN:s klimatpanel IPCC. Därför är det ju extra intressant vad en sådan forskare har att säga. Det som Åsa bl.a. förmedlar är att det många gånger förekommer rena faktafel i media samt att forskningsläget är problematiskt vad gäller klimatet eftersom det saknas mätdata som sträcker sig över ett stort antal år. Hon för också fram intressanta fakta om havens temperaturförändringar, glaciärsmältningen, m.m. Detta kan du läsa om i en artikel i Göteborgs universitets interntidning samt i efterföljande debattartikel. Följ länkarna nedan och bläddra fram till angivna sidor:

GU Journalen feb 2019 – på sidorna 16-17
https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen1-2019

GU Journalen april 2019, efterföljande debatt, på sidorna 36-37
https://issuu.com/universityofgothenburg/docs/gu-journalen2-2019

Här kan du också lyssna till en intervju med professor Åsa Wåhlin där hon förklarar forskningsläget när det gäller klimatet och issmältningen:
https://www.youtube.com/watch?v=C14ODOR1yMw

Professor Lennart Bengtsson
Jag tycker också Lennart Bengtsson, professor i dynamisk meteorologi, kan vara värd att lyssna till för att få en nyanserad bild av klimatförändringarna. Följ länkarna nedan:

Intervju i SR med Lennart Bengtsson - "Är klimatdebatten för alarmistisk?"
https://sverigesradio.se/artikel/7280106

Intervju i Kvartal med Lennart Bengtsson - "En balanserad röst i en tid av fanatisk klimatalarmism?"
https://kvartal.se/artiklar/fredagsintervjun-lennart-bengtsson/

Boken Vad händer med klimatet av Lennart Bengtsson
https://www.bokus.com/bok/9789188729262/vad-hander-med-klimatet/

Nåväl, vad ville jag då egentligen ta upp i denna text? Jo, att man kanske även bör fundera över vad klimatpaniken kan leda till i ett vidare perspektiv. Vad kan en sådan ängslan ibland folk och länder leda fram till i värsta-fall-scenariot? Jag tycker ett svar på detta lyste klart när några upplysta citat av Greta Thunberg fick rulla fram på självaste FN-byggnaden i New York (som en del av konstverket Voices of the future). Jag har svårt att tro att Greta själv kläckt dessa formuleringar, det är snarare så att allt mäktigare personer nu börjar dra nytta av Gretas popularitet; det finns helt klart grupperingar i världen som arbetar helt i den riktning som dessa meningar på FN-skrapan uttryckte. Här är vad som rullade fram på FN:s fasad (fritt översatt från engelskan av mig):

”Vi kan inte längre rädda världen genom att följa reglerna. För reglerna måste förändras.”
”Vi behöver ett systemskifte snarare än individuell förändring. Men man kan inte få det ena utan det andra.”
”Så jag ber er att vakna upp och göra förändringarna möjliga.”
”Att göra ert bästa är inte längre tillräckligt. Vi måste göra det tillsynes omöjliga.”
”Allting måste förändras och det måste börja idag.”

Här måste man ju ställa sig bl.a. följande frågor:

  • Vilka regler är det som man måste sluta följa?
  • På vad sätt måste reglerna förändras?
  • Vem och vad bestämmer hur reglerna skall förändras?
  • Vad får vi istället?
  • Vad är det för nytt system som man vill införa?
  • Om allting måste förändras, exakt vad menas med allting och hur skall det förändras?
  • Vem bestämmer hur allt skall förändras? Folket? FN? Klimataktivister?
  • Finns det odemokratiska krafter bakom dessa tillställningar som medvetet verkar för att vi skall drabbas av klimatpanik, ångest och hysteri för att då enklare kunna pracka på oss ett nytt överstatligt system – av ANDRA orsaker än klimatförändringar??

Nu kanske du tycker det är lite överdrivet att blåsa upp just denna händelse till något så här stort och allvarligt, men observera att någon fick lov att köra dessa uppmaningar på självaste FN-skrapans fasad som ju representerar så gott som alla världens länder och folk! Och jag tror att jag vågar säga att formuleringarna därför har många bakom sig. Detta är inte heller en isolerad händelse i den här riktningen. Så min gissning är att det här handlar om att vissa grupperingar nu ser ett tillfälle att – med bl.a. klimatpaniken som tacksam dragkraft – försöka pressa fram en ny överstatlighet där man gärna ser EN stark man som ledare. Detta har ju flera högt uppsatta personer efterlyst tidigare. Bli inte förvånad om det kommer fler sådana här kampanjer som drar åt samma håll!

Personligen håller jag mig till Bibelns texter som både berör historia och framtid, men även vad som är bäst för oss människor. Då ser jag att nationalstaterna är en ordning som Gud inrättat för människors bästa.

Apg 17:26-27: ”Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.”

Men i Bibeln och i historien ser jag ändå att mänskligheten både tidigare och i en kommande tid strävat/kommer att sträva efter en ny världsordning med global enhet och med en stark ledare. Detta har alltid varit emot Guds vilja och till mänsklighetens fördärv.

Bibeln är fullproppad med profetior varav de flesta redan har gått i uppfyllelse men ett antal återstår att uppfyllas. Eftersom alla profetior hittills prickat rätt finns ju en anledning att tro att profetiorna som avser framtiden även de kommer att gå i uppfyllelse. Som bibeltroende kan jag då inte tiga när jag ser i vilken riktning klimatpaniken i Sverige och världen nu tycks dra iväg. Och det finns många grupperingar med mäktiga män i världen som gärna utnyttjar detta tillfälle att försöka styra världen i just riktningen mot en ny världsordning med ett globalt ledarskap. Vi behöver inte besöka obskyra alternativa sajter eller beta av en massa videor på Youtube för att förstå detta.

Vad gör vi då åt saken? Jo, som jag tidigare nämnde kommer världen att gå i denna riktning enligt Bibelns profetior. Så just den utvecklingen går ju inte att stoppa när den väl kommer; Gud kommer att tillåta den. Men vad jag tycker att vi kristna SKALL se till, det är att inte drabbas av denna panik så att vi tillsammans med den stora skaran sjunger med i kören som kommer att hylla den nya världsordningen och dess ledarskap. Jesus sa dessa ord till sina lärjungar efter att de frågat honom om hans andra ankomst:

Matt 24:4: ”Se till att ingen bedrar er.”

Här har vi alltså ett uppdrag från Jesus: att se till att vi inte blir vilseledda eftersom den yttersta tiden kommer att bli en mycket lurig tid – säkerligen med mycket vilseledande information i både vanliga medier och i sociala medier. Vi skall istället ha vår trygghet hos Jesus och veta att han är Herre över världshistorien och även klimatet. Han råder över haven, vindarna, himlakropparna, ja, över ALLT! Så låt dig inte drabbas av paniken, utan låt Jesus vara Herre också i ditt liv. Följ med i Bibelns texter och den dagliga nyhetsrapporteringen så kommer du att se händelseutvecklingen i världen med öppna ögon. Inget kommer då som någon särskild överraskning och du riskerar då inte att flyta med i den breda ström som leder fram till det scenario som Uppenbarelsebokens kapitel 13 förutsäger. Läs det kapitlet och begrunda det som sker i världen idag; det är mycket som håller på att ställas i ordning och falla på plats så att även dessa profetior kommer att pricka rätt, var så säker! Men dyk inte heller in i en massa teorier om hemliga konspirationer osv, det är ett annat dike att akta sig för eftersom vaksamheten även då kommer att slockna.

/Lennart

Lennarts<br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska