Translate page

Granskning av Jonathan Cahns och Mark Biltzs budskap

Jag vill här tipsa om två föreläsningar (på engelska) som hölls under 2015-års konferens med The Berean Call i USA. The Berean Call är en organisation som apologeten och författaren Dave Hunt startade för att uppmuntra till urskiljning. Namnet Berean Call syftar på Bibelns berättelse om folket i Berea som inte bara svalde religiösa nyheter, utan forskade i Skriften ”för att se om det kunde förhålla sig så” (se Apg 17:10-14). Föreläsningarna jag tipsar om hölls av David James, grundare av organisationen Alliance for Biblical Integrity, och har sitt fokus på granskning av de budskap som Jonathan Cahn och Mark Biltz för fram. Du skall först få lite sammanfattande information om dessa båda spektakulära herrar.

Jonathan Cahn är en messiansk, judisk rabbi och pastor som författat de två storsäljande böckerna med de engelska titlarna The Harbinger och The Mystery of the Shemitah. Böckerna har tyvärr nu även getts ut på svenska, och då med titlarna Budbäraren och Mysteriet med Herrens Shemitah. Som du förstår av nedanstående information och innehållet i föreläsningarna är dessa böcker inget man skall köpa eller rekommendera.

Budskapet ger sig ut för att vara både profetiskt och ny uppenbarelse, kunskap som legat gömd men som Jonathan Cahn ensam funnit. Han utgår från Bibelns berättelse om judarnas sabbatsår/friår (kallat ”shemitah”) som skulle hållas vart sjunde år. Cahn menar att USA nu är den nation som Gud handlar särskilt med och att det därför finns sjuåriga cykler vad gäller ekonomi och katastrofer m.m. i USA. Själva huvudpoängen i det Cahn för fram är att år 2015 är ett shemitah-år (vilket faktiskt ingen kan veta med säkerhet) och att det avslutas i mitten av september 2015. Han förutsade i och med detta en stor katastrof för USA – vilken då skulle påverka hela världen. Någon katastrof kom som bekant inte i september 2015, inte heller i oktober (om vi ger Cahns "profetia" lite marginal).

En parentes: En av världens mest omtalade ekonomiska analytiker, Martin Armstrong, hade sedan lång tid tillbaka – baserat på ekonomiska och historiska fakta – förutsagt att det kunde komma en ekonomisk krasch i oktober 2015. Han har med träffsäkerhet förutsagt sådana krascher tidigare. Detta har inget med shemitah eller blodröda månar att göra, utan handlar om fluktuationer i ekonomi och politik, och som alltså kan gå att förutsäga. SVT visade en dokumentär om detta nyligen. Armstrongs tidigare träffsäkerhet kan möjligen ha påverkat vad Cahn och andra sagt om september, oktober 2015. Denna gång hade dock Armstrong inte rätt.

Cahn gör närapå en ersättningsteologi av det hela, eftersom USA framställs som Guds nation i vår tid och att Gud nu straffar USA i sjuårscykler på grund av avfallet där. Detta blir en konstig jämförelse med Israel eftersom sabbatsåret/friåret ju inte på något sätt handlade om straffdomar, utan dels handlade om att landets åkrar inte skulle brukas under det sjunde året (3 Mos 25:1-7), och dels om att judiska slavar skulle släppas fria och skulder skulle strykas i det fall en judisk broder hade lånat. Att vända dessa bibelord till att handla om händelser/katastrofer i USA som råkar vara sju år mellan, är inte bara enormt långsökt, det är rent utav ohederligt – inte minst mot Israel och det judiska folket!

I de föreläsningar som David James höll visade han tydligt på den så gott som obefintliga bibelförankringen i Cahns budskap, han visar på Cahns ohederliga hantering av fakta (på gränsen till lögn) och han visar också på vad Jonathan Cahn i sig själv är för figur. Vill du se på en otroligt osmaklig trailer för en film som heter The Harbinger Man och som skall lyfta upp Jonathan Cahn till höjderna, så kan du se den via denna länk. Den filmen är en självrekommendation som heter duga! Cahn framställs där som en sann Guds profet, och närapå som en kristusgestalt (jämför med Bergspredikan).

Mark Biltz och Jonathan Cahn har blivit goda vänner och de ger varandra draghjälp med att föra fram sina budskap. Biltz växte upp som katolik, blev evangeliskt kristen, men är idag i diket bland ny-judaisterna. Han säger själv att vårt uppdrag är ”att föra ut Torah [Mose Lag] till nationerna”  – trots att vi vet att det är evangelium vi skall föra ut. Men det han blivit mest känd för, och som gett honom – precis som med Jonathan Cahn – intervjutid i alla möjliga osunda kristna TV-kanaler i USA, är budskapet om blodröda månar (dvs. totala månförmörkelser). Mark Biltz har uppmärksammat att blodröda månar kan uppträda i serier och att blodröda månar har koppling till ”Herrens högtider” – vilket inte alls är konstigt eftersom den judiska kalendern följer månen, och därför hamnar alltid högtiderna på ena eller andra sättet i relation till fullmåne eller månförmörkelse, då det ju också är fullmåne. Biltz har även fört fram idéer om att serier med dessa blodröda månar i historien ofta inträffat i samband med olika händelser som berört judarna (dock med dålig exakt tajming). Men det finns faktiskt flera stora hemska saker som hänt judarna där det inte varit månförmörkelser i anslutning (som t.ex. vid Förintelsen). Men det mest allvarliga som Biltz fört fram, är att den serie av fyra blodröda månar som avslutades med en månförmörkelse den 28 september 2015, förmodligen har att göra med Jesu återkomst och/eller vedermödans början, enligt Biltz. På denna punkt har Biltz dock ändrat sig flera gånger sedan år 2008 då han först kom ut med dessa idéer. Varken Jesus eller vedermödan har ju dykt upp under åren som gått, inte heller under september 2015!

Problemet med Biltz budskap är att det har noll förankring i Bibeln och dålig förankring i historiska händelser (exakthet och konsekvens saknas). Det finns inte heller någon logisk enhetlighet i hur händelser och blodröda månar är sammankopplade. En annan sak är att de månförmörkelser som Biltz talar om aldrig är synliga i hela världen, de är inte ens fullt synliga i Israel vid alla tillfällen. Observera att dessa månförmörkelser (då månen ibland blir blodröd i färgen, dock inte alltid) är helt naturliga händelser som går att beräkna både framåt och bakåt i tiden. Att Biltz – och många andra – kopplat dessa till profetian i Joels bok kap. 2 i GT blir därför helt uppochner. I Joels profetia talas om ett övernaturligt fenomen, en engångshändelse lik Noas flod, som kommer att ske med solen, stjärnorna och månen, samtidigt, i den absolut yttersta tiden. Se även Matt 24:29. Det är något helt annat än naturliga månförmörkelser som skett och sker gång på gång i världshistorien. Den övernaturliga händelse som vi bl.a. kan läsa om i Joel och Matteusevangeliet är kopplad till ”Herrens dag”, vilken alltså är den dag då Jesus återvänder till jorden.

David James gör i sina fördrag en mycket bra, förnuftig, logisk, bibelförankrad och sammanfattande analys av Cahns och Biltz budskap som jag tycker är värd att lyssna på. Observera att det vid ett par tillfällen framkommer att David James har en s.k. ”pre-trib-tolkning” när det gäller uppryckandet. Jag vill här säga att jag själv inte tror på ett pre-trib-scenario, dvs ett tidigt/hemligt uppryckande av de troende före vedermödans sju år – vilket jag redogjort för här: http://bibelfokus.se/pre-trib.

Här hittar du föreläsningarna med David James:
https://www.biblicalintegrity.org/2015-the-berean-call-conference/

Ca. 43 minuter in i den andra videon finns ett kort klipp med pastorn Jim Bakker (uttalas ”bejker”) där han marknadsför mat som kristna skall ha att leva på under vedermödans sju år. Maten är så bra, säger Bakker, att man kan ställa till med party med den! Där erbjuds bl.a. stora 25-kilos hinkar med potatissoppa. Detta är otroligt absurt med tanke på att Bakker baserar sin försäljningskampanj på Cahns och Biltz budskap, och alltså tolkade det så att vedermödan skulle börja i september 2015. Tänk vad många som lät sig bedras!! Sorgligt, sorgligt, och dessutom serverat av en pastor (Bakker) som tidigare suttit i fängelse för just bedrägeri!

Övrigt
I BibelFokus finns en omfattande text som också analyserar Biltz budskap. Du hittar den här: http://bibelfokus.se/biltz_2014_2015

/Lennart

 

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg

Svenska