Translate page

Låt oss be för Ukrainas befolkning!

Ukrainas befolkning har på ett otroligt orättfärdigt sätt drabbats av en invasion. Många flyr nu undan detta krig i fruktan för terror, död och brist på livets nödtorft. Men det är fantastiskt att se hur vissa länder tar emot dessa flyktingar utan omsvep.

Låt oss be för Ukrainas folk och land, och att Gud sätter stopp för invasionen!

 

Svenska