Massageskolan – ett skolexempel i andligt och själsligt övergrepp

Du skall här få ta del av ett mycket starkt vitnesbörd om hur en försvagad kristen kvinna blev förledd in i en utbildning i en massageskola, en utbildning som visade sig bestå av både avprogrammering och New age-indoktrinering. Vi får även ta del av hur hon återfördes till sin kristna tro.

(Fler vittnesbörd hittar du via denna länk)


Min bakgrund

Mitt liv står på ett fundament bestående av livsbejakande kristen kärlek, sunt förnuft och kritiskt tänkande, en moralisk kompass som är kopplat till samvete och sinne för rättvisa, och som reagerar vid humbug och manipulation. De intressen min make och jag delat under två decennier är studierna av historia, arkeologi, religioner, sekter, filosofier, marknadsföring, och socialpsykologi. Jag trodde att jag var immun mot otillbörlig påverkan och manipulation. Någon ateist måhända ifrågasätter likhetstecknet jag drar mellan kristendom och sunt förnuft då trenden i dag är att tro att kristendomen är en fiktiv fortsättning på astrologiska myter från Babylonisk tid.

Min berättelse är inte menad att vara en avhandling om religionshistoria, utan detta nämner jag för att belysa att jag är medveten om alla argument menade att underminera min väl övervägda livsåskådning. Och jag är medveten om rötterna till dessa argument. Summa summarum: jag är döpt i den lutherska kyrkan, konfirmerad, och lever med det kristna budskapet för pannan: att mänskligheten är värdefull, älskad, oförmögen att uppnå perfektion, men har Guds nåd om vi lever i enlighet med vår Frälsares riktlinjer för ett etiskt och moraliskt beteende. Det senare utgör min moralkompass. Ett etiskt och moraliskt beteende.

Utbränd –> ett problem för samhället –> massageskola

Under flera år i ett vårdande yrke där jag naivt och idealistiskt åsidosatte vården av mig själv till förmån för tillfredsställelsen i att göra en god insats i arbetet, drabbades jag av en funktionshindrande inflammation i kroppen vilket ledde till långvarig sjukskrivning. På grund av pressen från myndigheter, försäkringskassa samt politiker att snabbt tillfriskna och ej vara en tärande börda på samhället, började jag av samvetskval leta efter snabba lösningar på problemen, och det kom att skjutsa in mig i en riktning som utlovade guld, gröna skogar, svaret på alla egna fysiska besvär och lösningen på ett framtida yrkesval om jag inte kunde återgå till det ordinarie vårdyrket. Massageskola! (nedan kallad ”Skolan”) Det lät underbart att få ta del av föreläsningar från Sveriges gräddhylla vad gällde hälsa, vare sig det gällde den fysiska, emotionella, eller mentala, och kostnaden för det hela tjänade man snart in bara man hängav sig och följde direktiven. Detta lät underligt bekant... Men nöden hade ingen lag, jag var tvungen att skaffa ett arbete som jag skulle orka med!

Det lät smidigt att läsa på distans och enbart behöva ägna en helg per månad i själva skollokalerna – som gav ett dåligt första intryck på tal om hälsa, ergonomi och inomhusklimat. Det verkade inte heller så illa att bara behöva träffa resten av gruppen en gång i månaden då det de facto var en grupp främlingar jag aldrig tidigare mött.

Första helgen tog en man klassrumspodiet i besittning och talade med bullrande röst om upptäckten han gjort i efterkrigstiden om renhet till kropp och själ och råkostens frälsande effekt, och om hur han utvecklat en terapimetod som tagit världen med storm. Om vi följde hans exempel skulle Sverige snart vara sjukdomsfritt. Vi var ”kloka” som beslutat oss för att missionera om Terapimetoden och det fanns hur mycket arbete som helst där ute som väntade på oss! Det var vår Mästare och erkänt Bäste Företagare som ”nedlåtit” sig att tala till oss, och det var en lätt upphetsning i gruppen när vi mötte näste lärare.

Förledande smärta

Massage leder till ickevåld i Gandhis anda, menar en del. Forskaren Moberg säger att beröring frigör oxytocin vilket är nödvändigt för människans hälsa och överlevnad. Massage sägs göra oss mer öppna och vänliga, sociala och nyfikna på omgivningen, och beröring skapar ett beroende av den som berör. Samtidigt säger annan information att smärta triggar en ”fly- eller fäkta-respons”, alltså en stressfaktor. Vi instruerades att smärta är gott, massagen skulle göra “skönt ont”. I mig skapade detta ett spänningstillstånd som väckte ångest hela första natten. Mina naturliga instinkter sattes ur spel genom att jag tillfogades smärta och samtidigt fick kommandot “slappna av”. Jag fick min första upplevelse av dissociation (motstridiga budskap).

Grupputveckling

Vi fick veta att denne tidigare alkoholist upptäckt en distinktion mellan ego och själv. Ego var dåligt och själv var bra. Vi skulle göra övningar som bestod av att sitta två och två och gå in i en annan människa, lyssnande utan att vara aktiv, sedan i grupp klappa och peka med händerna i snabbt tempo utan att tänka, och gå runt i en klunga och presentera sig med det namn man hört sist. När jag hörde mitt eget namn av någon annan skulle jag sätta mig. Sittande i ring skulle jag meditera och se bilder inom mig om vart jag befann mig i livet just nu, sedan rita ner bilden och presentera den för gruppen. Ingen information gavs på förhand utan den gavs plötsligt precis innan aktiviteten. Mycket desorienterad på grund av fysisk smärta och ordern att ”slappna av” dagen innan och genom ego-undertryckelsen och namnövningen tidigare, började jag gråta vid min presentation då något inom mig sa: “Nej!  Ge inte upp din integritet och privatliv“. Vilket jag gjorde ändå. Gruppen var viktigast. Dessa metoder hade brutit ner allt naturligt försvar på mindre än ett dygn, och än var helgen inte över.

Yoga

Läraren insisterade på att yoga inte är en religion. Boken vi fick sade att yoga inte är en religion. Vad skönt, då kan man inte påverkas utan vetskap, som med massage och grupputveckling – tänkte jag!

Under yogapasset upplevde jag en hypnotisk förnimmelse under den slutliga avslappningen och jag reagerade på bisarra tankar som inte var mina egna. Jag ville inte sluta mina händer och tacka universum och mig själv (som vi ombads att göra).  Vad var detta för slags underminering och beslöjad tillbedjan? Vi fick i läxor att utföra yoga i minst sex veckor och skriva loggbok över vår högst personliga utveckling, tankar, känslor, fysiska förändringar, andliga insikter och medicinska förbättringar. Hela mitt väsen skrek “Nej!” när jag försökte utföra läxan, och jag är i dag glad att jag avstod.

Massage

Massagelektionerna fortlöpte och det fanns alltid till synes rationella svar på varför man upplevde obehag, gråtattacker, temperatursvängningar, depressiva eller destruktiva tankar. Läraren drog anekdoter om patienter som betedde sig märkligt och tillskrev det massagens läkande egenskaper. ”Ut med det bara, det är bra”. Hade man oro kring eftervård fick man till svar att man skulle knyta till sig ett nätverk av coacher och KBT-utbildade (kognitiv beteendeterapi).

Professionalism

Stresshanterarna från diverse KBT-utbildningar fastslog att “Ni måste ta fram solen i er, håll det jobbiga på avstånd!” Tyngdpunkt lades på hur eleverna klädde sig: ”Ni måste vara proffs nu! Lämna myskoftan hemma!”

Vi skulle få höra från en livs levande friskvårdare hur det är där ute i praktiken. Det handlade mest om pengar och vikten av marknadsföring och presentation. På Starta Eget-passet skjutsades vi vidare till länkar och kurser som kostade mer pengar. ”Starta Eget” skulle ingå i utbildningen, och det vi fick var länkar på internet. Vi fick även höra: ”Det är väl ingen som tror att företagshälsovård är till för de anställda? Ni skall arbeta för företagens vinst.”

Vi skulle bli Coacher. Coaching består av fem frågor. Med dessa fem frågor skulle vi ta på oss att vägleda andra i livsval men om problem hos klienten dök upp skulle vi skjutsa dem vidare till andra. Andra föreläste också och lämnade visitkort.

Den undergörande kosten

Vi skulle bli kostmedvetna, och lärarna kom från ett företag som ville sälja sina produkter som utlovade mirakel, bara man höll sig till den dieten.

Girighet

Efter halva kursen styrdes fokus ohämmat in på girighet och pengar; hur man kan utnyttja att andra mår dåligt. Bland annat förmedlades att om klienten mådde bra berodde det på friskvårdaren, om klienten mådde dåligt gjorde man sig av med den.

På grund av de astronomiska summor som utbildningen kostade och den förhoppning om en personlig förbättrad hälsa som investerats i det som utlovats, var det inte lätt att under tredagarsmötena framföra kritik. Mantrat efter halva tiden lät att “ni är på en personlig resa”. Jag reagerade på det och undrade vart vi var på väg.

Kritiker förlöjligades

Jag fick uppleva att mina berättigade frågeställningar ledde till att min person kritiserades och förlöjligades både offentligt och i enskilt samtal. Den allmänna inställningen lät förstå att ”om du inte gillar läget så är det inte utbildningen det är fel på, det är dig det är fel på”.

Sammanbrottet

Efter två tredjedelar av utbildningen upplevde jag en så kallad stressreaktion på grund av hur den livsåskådning jag förväntades anamma av Skolan kom på kollisionskurs med min barnatro.  När jag uppmuntrades att kultivera kundalini-energi och österländskt tänkande parat med den mest cyniska västerländska girigheten och darwinistiska rovdjursattityden, reagerade jag med att mentalt och känslomässigt kollapsa. I en sjuk miljö blir man antingen sjuk själv för att överleva, eller så dör man. Jag valde döden. Tack och lov såg min make att jag var på väg mot ett totalt sammanbrott och han kontaktade vårdcentral för ett akutbesök.

Under de närmaste två veckorna efter min kollaps talade min make och jag mycket om det existentiella och min utsuddade tro. Jag kunde inte förstå vad jag gått med på. Det var inte jag, jag skulle aldrig ge upp min identitet som kristen. Men det hade jag gjort. Jag hade blivit förförd, och till och med övervägt att lämna min man som Skolan ansåg stod i vägen för mitt affärsmannaskap.

Vägen tillbaka till Jesus

Det tog längre tid för mig att våga känna efter om jag hade min kristna tro kvar. Jag tyckte jag hade svikit allt som burit mig: mina rötter, min trygghet, styrkan i att veta att min själ är i livet och inte i ett nytt tomrum!

Jag har bett Frälsaren förlåta mig och jag har bett mina närmaste förlåta att jag lät mig förföras att ledas bort från allt rätt och riktigt. Jag har tre Biblar hemma, på olika språk, och nu läser jag åter NT för reflektion istället för förvirrande "kurslitteratur".

I dag sliter jag med skuldkänslor ibland och får adekvat terapi som hjälp (ej KBT!), men viktigast av allt är att jag hittat tillbaka till de enkla och sanna rättesnören jag en gång tog så för givna att jag nästan glömde dem. Det kan ju vara så, att när tron integreras, tror vi att den ej går att korrumperas. Men tjuven kommer om natten, det vet jag nu.

Kontrasten mellan att hitta hem igen till Jesus Kristus och det fullständigt främmande som hyllas hos Skolan är som ett liv i en trygg famn kontra ett liv i konstant osäkerhet där jakten på makt, utnyttjande och falska gudar hyllas som upplysthet och hälsa.  Det är svårt att ens begripa i dag att det senare verkade förnuftigt en gång i tiden, men när alla sinnen förvirras och kritiskt tänkande förtrycks och man tror att dessa individer menar väl är det kanske inte konstigt att stressen gör att man frångår de goda vanor man vet är sann friskvård: att läsa Bibeln

Slutsats

Jag har inte orkat gå in på alla detaljer eller de värsta övergreppen på personlig integritet som förekom på Skolan, men jag vill formulera en slutsats:

Angreppen på mina fem sinnen, kränkningen av andras och min integritet och intelligens, övergreppen på andras och min kropp, manipulationen av andras och mina framtidsval yrkesmässigt och finansiellt, allt detta har försämrat min hälsa så att jag tyvärr kommer att förbli en belastning för samhället under en längre tid än om jag låtit bli att befatta mig med denna hinduistiska kvacksalveriskola. Skolan är mycket skicklig på marknadsföring och använder sig av alla tillgängliga och kända knep:

  • lagen om återgäldning
  • bristvara/begränsat erbjudande
  • åberopar auktoriteter
  • principen om att stå fast vid sitt beslut
  • grupptryck
  • behovet av att accepteras

(se denna länk för källa)

Skolan är ett företag som poserar som skola. Som om inte det är nog, barriärerna mellan privatliv och undervisning suddas ut fullständigt. Gruppmedlemmar uppmuntras att gå ihop två eller tre och att nätverka efter avslutad utbildning. Gruppmedlemmar tillåts också börja massera på varandra efter 20 sekunders demonstration.

Grupptrycket är bisarrt men kanske inte förvånande då Skolan självt skriver att 0-49% får betyget Icke Godkänd - men pengarna behåller de. Skolan kan man inte vända sig till angående brister i kurser och utbildning. Svaren på mental ohälsa och själakval blir: ”Skyll dig själv, du var en omotiverad ointelligent elev”.

Min slutsats är att Skolan är en kommersiell elitistisk sekt med hinduistiska förtecken, och jag anser att det är en stor skam att de tillåts verka likt Scientologerna med att snärja människor med fler och fler kurser för att bli “diplomerade” när inte ens Socialstyrelsen legitimerar dessa “terapier”. Skolan söker forma elever att bli försäljare för de egna produkterna, inte olikt andra sekter, samtidigt som de åberopar legitimitet genom att leasa fackfolk från huvudsakligen KI.

Jag mår riktigt illa av att skriva om detta, och då har jag inte gått i detalj särskilt mycket. Jag är upprörd över att manipulation av kropp, själ, tanke tillåts posera som friskvård. Det är skandal. Jag är inte född i Indien, och det är jag tacksam över. Hinduismen har knäckt ett helt folk, varför importera det hit?


Skolan här i texten är bara en av många utbildare inom New age-nätverket som fungerar på liknande sätt.

Tag varning!