Translate page

Den förrädiska serien ”Jesu sista dagar” på SVT

Under påsken 2020 visar SVT en serie med namnet Jesu sista dagar. Jag tror denna serie möjligen även visades för ett år sedan. Tyvärr är det nog så att många både kristna och icke-kristna blir nyfikna och tittar på serien, men varför skriver jag då ”tyvärr”? Jo, för denna serie är producerad av Simcha Jacobovici och bygger på den bok som han skrivit tillsammans med Barrie Wilson. Bokens engelska titel är The Lost Gospel (Det Förlorade Evangeliet). Båda dessa herrar är dessutom berättare i serien. Ingen av dem är kristna.

 

The Lost Gospel är en mycket kontroversiell bok som granskats utförligt av många lärda män, både troende och icketroende. Författarna Simcha Jacobovici och Barrie Wilson har sedan blivit anklagade för både rena förfalskningar, manipulation och för att försöka ”pimpa” Bibeln. Det är alltså viktigt att känna till att både boken och serien till stora delar inte bygger på vedertagna arkeologiska eller vetenskapliga fakta. Istället är det så att det handlar om spekulationer, fiction och tolkningar och slutsatser som går långt utöver vad Bibeln tillåter och vad historiskt trovärdiga källor ger. Mycket är nog dessutom ett slags önsketänkande från dessa två personer som hellre ser en annan berättelse om Jesus än den som Bibeln ger och alltid gett oss.

 

Låt oss ta en liten snabb titt på serien Jesu sista dagar

I seriens inledning ställs den retoriska och kittlande frågan när det gäller evangeliernas innehåll:

 

Men vet vi verkligen allt? (på engelska: ”Could there be more to this story?”)

 

Simcha Jacobovici fortsätter sedan själv med att säga:

 

Evangeliernas skildring av Jesus sista dagar i livet kan inte stämma. (på engelska: ”The story of the last days of Jesus – as portraited in the Gospel – does not make sense.”)

 

I detta säger han helt enkelt att Bibelns berättelse inte är korrekt, och därmed kullkastar han hela Bibelns trovärdighet och grunden för en sann kristen tro! Jag tror personligen att detta är avsikten med både böckerna och serien som Simcha Jacobovici och Barrie Wilson ligger bakom.

 

Sedan fortsätter seriens berättelse med att presentera en utombiblisk spekulation över Jesu sista dagar. I detta framställs Jesus endast som en revolutionär och karismatisk predikant, ledare i en rörelse som startades av Johannes döparen. När Johannes fängslas säger denna spekulativa berättelse att Jesus då tog över rollen som ledare för Johannes rörelse. Serien framställer egentligen hela passionsdramat som ett politiskt maktspel, där Jesus är en av tre personer som åtrår den världsliga makten i regionen. Författarna menar också att Jesus var en man med både politiskt inflytande och viktiga kontakter uppe i den lokala eliten.

 

Seriens bedrövliga slutsats är att Jesus hjälptes av en politisk konspiration och att det är underligt att inget av detta berättas om i Bibelns evangelietexter – enligt författarna. De menar också att evangelierna inte är ögonvittnesskildringar – vilket ju Bibeln säger (se t.ex. 1 Joh 1:1 och 2 Petr 1:16) – utan att texterna är författade långt senare och tillrättalagda för att inte berätta om konspirationen. Känner du igen temat? KONSPIRATION! Det kittlar alltid gott i den som vill veta mer om det spektakulära än om sanningen. Att information om konspirationen saknas i Nya testamentet blir alltså för författarna till ett bevis för att konspirationen är sann, enligt logiken i vad de för fram. Det är ungefär som att säga att UFO och utomjordingar måste finnas eftersom Bibeln har utelämnat Information om dessa.

 

Det som framförs i serien är alltså spekulationer, fiction, tolkningar och slutsatser som går långt utöver vad Bibeln tillåter och vad historiskt trovärdiga källor ger. Mycket saknar grund i arkeologiska och vetenskapliga fakta, och självklart blir det så när mycket är taget från den kontroversiella boken The Lost Gospel – som mest kan liknas vid böcker skrivna av Erich von Däniken eller Dan Brown. Personligen tror jag att Simcha Jacobovicis och Barrie Wilsons motiv är det så vanliga: att försöka tillintetgöra Bibelns trovärdighet. Att de dessutom blivit enormt rika på sitt författarskap och filmskapande kanske också varit en drivkraft. Sedan rider de på ett tragiskt faktum, och det är att texter och filmer som sägs avslöja, avkoda, nytolka bibliska berättelser oftast är mycket mer populära än Bibeln själv. Här bör man inte minst som kristen verkligen rannsaka sig själv!

 

De som läst Bibeln ett antal gånger ser direkt att det är ”en annan Jesus” som presenteras i serien Jesus sista dagar. Det är en Jesus som inte är Gud, inte är världens frälsare, inte är judarnas Konung, och inte är den historiska Jesus som vi känner från Bibeln OCH många andra tillförlitliga källor. Det är en ”önske-jesus” som presenteras i serien, som tyvärr många vill ha för att slippa ta ställning till det sanna evangeliet. Detta angrepp på Bibelns berättelser och Jesu gudomlighet är ju ingalunda något nytt i världshistorien, men varje gång sådant dyker upp bör vi påtala det.

 

Via länken nedan kommer du till en mycket bra text (på engelska) som analyserar boken The Lost Gospel på ett vad jag tycker trovärdigt sätt. Observera att texten är på 5 sidor som du måste bläddra mellan.

 

https://y-jesus.com/the-lost-gospel-truth-or-fiction/

 

Så ett slutligt tips från mig blir då detta: skippa serien Jesu sista dagar samt alla böcker av Simcha Jacobovici och Barrie Wilson, det finns enormt mycket bättre saker att lägga sin dyrbara tid och pengar på!

 

/Lennart

Svenska