Translate page

Ett klargörande angående sajten Kristenmp3.se och dess innehåll

Kristenmp3 är en sajt som många besöker eftersom det finns över 600 inspelningar med Sven Reichmann att lyssna till där. Sajten drivs på eget initiativ av en privatperson som jag själv inte känner personligen. Vi har alltså inget att göra med innehållet där. Sven Reichmann hade inte heller något ansvar för Kristenmp3.

Vi har blivit uppmärksammade på att det på Kristenmp3 finns länkar till en annan sajt som har väldigt självsäkra och svulstiga utläggningar om den yttersta tiden, om Uppenbarelseboken och Daniels bok samt även om hela kyrkohistorien. Det mesta är spekulationer som helt saknar referenser. Där finns även hemska åsikter om "den sionistiska" staten Israel som författaren menar är skapad av jesuiterna. Huvudbudskapet på sajten handlar i huvudsak om att jesuiterna ligger bakom allt djävulskap i världen, även Corona-viruset samt att det som står i Daniels och Uppenbarelsebokens profetior redan inträffat. Författaren bakom sajten har även skrivit en bok där han för fram tanken att solen kretsar runt jorden!

Personligen upplever jag sajten som mycket osund, av en annan ande än Guds Ande, och vi vill därför med denna lilla notis klargöra att BibelFokus på inga sätt delar de spekulationer som förmedlas där och inte heller dess israelsyn. Och som sagt, vi påverkar inte heller vad som läggs ut på Kristenmp3. Vi har även informerat ansvarig person på Kristenmp3.

Uttrycket.se
Med anledning av detta har nu Sven Reichmanns egna sajt uppdaterats och innehåller idag alla de inspelningar som kristenmp3 har plus många fler. För dig som haft för vana att besöka kristenmp3 för att där lyssna på inspelningar med Sven Reichmann finns nu ett gott alternativ, nämligen uttrycket.se. Där hittar du även böcker och artiklar av Sven Reichmann. Det går även att ladda hem inspelningar från den uppdaterade webbplatsen. Besök alltså gärna https://uttrycket.se

/Lennart

Svenska