Translate page

Välkommen till BibelFokus med undervisning förankrad i hela Bibeln!


EVANGELIUM
Guds erbjudande om
försoning och evigt liv!

En bok om vägen till frälsning!
Beställ gratis-ex här -->

Allt är inte Gud som glimmar

Sven Reichmanns viktiga
bok om framgångsteologin.
Nu ute i ny upplaga!
Beställ ditt gratis-ex här -->

– AKTUELLT –
2024-03-31: Ny mediaspelare!The Chosen – ännu en film som ger en vilseledande bild av Jesus och tron!
Vi behöver väckas över att denna TV-serie och film ger en falsk bild av Jesus och den kristna tron eftersom det bl.a. är många mormoner bakom filmen. Dessutom skapar den en plattform från vilken flera medverkande personer kan föra ut sina obibliska och vilseledande budskap vid sidan av själva serien. Detta är minst lika förrädiskt som själva TV-serien! Texten avslöjar inte minst personerna bakom och i TV-serien.
2024-03-04: Ny mediaspelare!BibelFokus har fått en ny mediaspelare
Vi har byggt en helt ny plats för BibelFokus alla mediafiler. Där har vi samlat våra bibelstudier, föreläsningar, inspelningar från Temadagar och Bibelstudiedagar, musik samt videofilmer. Adressen är https://media.bibelfokus.se.
2024-01-26: Jesus - sann Gud och sann människaJesus – sann Gud och sann människa!
En ständigt ifrågasatt sanning. En ständig måltavla för villoläror. Men ett vaccin för den yttersta tiden!!
Vi går igenom Bibelns överväldigande bevisning för vem Jesus verkligen ÄR!
Nu även som inspelning/ljudfil! Ljudfil
NAR2024-01-13: Katolska kyrkans bibelstridiga lära om Jesu mor Maria
Vi tittar närmare på vad några tunga katolska teologer och påvar säger om Maria och hennes påstådda medverkan i försoningen. Citaten är hämtade från den före detta jesuiten och katolska prästen Luis Padrosas bok
Varför jag lämnade katolicismen.
NAR2023-12-31: Reflektioner över året som gått och inför nya året 2024
Vi grunnar lite över året som gått och lite inför året som ligger framför oss.
Hur hamnar mänskligheten i Uppenbarelseboken 13?
NAR2023-12-13: Vittnesbörd av Luis Padrosa - jesuiten som lämnade katolicismen
Ett mycket starkt och talande vittnesbörd av den före detta jesuiten och katolska prästen Luis Padrosa, som efter många års tvivel och bibelstudier fann frälsningen i Evangeliet och därmed lämnade den katolska religionen bakom sig. Detta vittnesbörd är ett utdrag ur hans bok med titeln
Varför jag lämnade katolicismen.
NAR2023-11-13: Prioritera källan med det levande vattnet!
Vad är det för "vatten" och "brunnar" vi prioriterar i våra liv? Finner vi friden där?
Var finns brunnen med det levande vattnet? Hur öser man ur den?
NAR2023-10-24: INPRÄNTA DETTA: Den laglöses ankomst sker med falska tecken och under!
Fyra viktiga punkter om tecken och under att ha minnet inför och i den yttersta tiden!
NAR2023-10-09: INPRÄNTA DETTA: Så som Jesus lämnade, så skall han återkomma!
Sju viktiga punkter om Jesu återkomst att ha minnet inför och i den yttersta tiden!
NAR2023-09-24: Som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst
Hur var det i Noas dagar före det att floden kom? Hur var det i Sodom före det att Gud uttömde sin vrede över staden? Vad var Sodoms grundläggande synd?
Finns även som inspelning/ljudfil Ljudfil
2023-09-18: Lewi Pethrus, William Branham och Lonnie Frisbee
Lennarts blogg2023-09-13: Skall Guds Ord stötta upp vilda spekulationer?
2023-07-24: En Antikrist är en "Istället-för-Kristus"
2023-07-12: Ska VI hjälpa Hjälparen??
2023-07-09: Har Gud problem med att nå fram och att höra oss?
2023-06-29: "Om Gud inte finns är allting tillåtet"
NAR2023-09-09: VARNING FÖR NAR! Nätverket med falska apostlar, profeter och förkunnare!
"NAR" är en förkortning av New Apostolic Reformation. Men vad är NAR? Vad håller de på med? Vad undervisar de? Vad är deras mål? Vilka förkunnare ingår i NAR? Vad är farorna med deras budskap och verksamhet?
Vi avslöjar absurda aktiviteter och läror inom NAR och flera allvarliga övertramp.
Finns även som inspelning/ljudfil Ljudfil
2023-08-01: Mystikerna bekräftar själva det vi länge varnat för
Vi har länge och väl varnat för så kallad "kristen" mystik och vad detta leder till i längden. Farhågorna bekräftas när utövare själva beskriver det som de ser som fördelar med dessa andliga övningar och metoder.
Q&R2023-07-09: Frågor & Svar (Q&A)
Profetskola – rätt eller fel?
Har Livets Ord lämnat trosförkunnelsen med JDS-läran bakom sig?
fler frågor och svar -->
Kenneth Hagin2023-07-04: New Wine, Trosrörelsen, Toronto, Bethel Church, mfl – alla hör de ihop!
Har du låtit dig invigas i andligheten från Toronto, Heidi Baker, Bill Johnson mfl?
Då är du också invigd i andligheten från Kenneth Hagin och Kenneth Copeland.
Om historien bakom Toronto-andligheten, en andlighet som leder de druckna till Rom!

Torka!2023-06-14: Många bad om regn över vårt land. Tack Gud för bönesvar! MEN…

2023-06-06: Idag är det 500 år sedan Gustav Vasa blev kung och en avgörande omstöpning av landet inleddes!
Idag bör vi ägna en extra tacksamhetens tanke åt vad kröningen av Gustav Vasa fick betyda för vårt lands framtid och hälsa...
2023-06-03: Liberalteologi, Bibelkritik, Ekumenik och Kyrkorna världsråd
Gustav II AdolfOm vad liberalteologi är för något, hur den uppstod, hur den har påverkat ekumeniken och vad Kyrkornas världsråd arbetar för. Var kommer detta att sluta?
– "
De olika hypoteser som läggs fram av den så kallade bibelkritiken, är ingalunda framsprungna av någon slags forskning eller iakttagelse av verkligheten. De har inte något som helst med vetenskap att göra."
(Professor Hugo Odeberg)

Finns även som inspelning/ljudfil Ljudfil
Gustav II Adolf2023-04-25: Reformationen i Sverige och Sveriges avgörande roll i Europa för att bevara den evangeliska tron
Om Gustav Vasa, Karl IX och 70 helt avgörande år för evangelisk tro i Sverige. Om Katolska ligan, Evangeliska unionen, 30-åriga kriget samt Gustav II Adolfs och Karl XII:s avgörande insatser på den europeiska kontinenten till försvar av den evangeliska tron. Beslut och insatser som lade grunden till Guds rika välsignelser över vårt land. Men hur går det för Sverige idag?
Finns även som inspelning/ljudfil Ljudfil
2023-03-29: När villfarelse kommer in promenerar förnuftet ut!
Om vad budlydnad, lagiskhet och villfarelser leder till, med Katolska kyrkan, Trosrörelsen och Korpelarörelsen som varnande och lärorika exempel. Dessutom ett extra material om laestadianismen.
Finns även som inspelning/ljudfil Ljudfil
2023-02-24: Glasklart att Bethel Church bygger en bro till New age!
En ordentlig genomgång av boken
The Physics of Heaven till vilken Bill Johnson, Beni Johnson och Judy Franklin från Bethel Church bidragit med innehåll.
Läs och häpna över de ogenerade kopplingarna till New age!
2023-02-07: Roparna – barn och unga som väckte ett försupet och eländigt Sverige!
Ett förunderligt men kort andligt skeende i Sveriges historia som trots det lilla formatet bidrog till en stor förändring för vårt land!
Trodde verkligen kyrkofäderna på ett uppryckande före vedermödan?
Det hävdas ibland att kyrkofäderna stod för en pre-trib-tolkning och att tolkningen är "klassisk kristen förkunnelse". Men fanns pre-trib-tolkningen före 1700-talet och var den i så fall spridd?
Vi kommenterar en akademisk artikel från Pre-Trib research Center som används till stöd för dessa påståenden.

 
Pre-trib-förespråkarnas haltande argument
Vi kommenterar några av de mest frekventa argument som används för att försvara läran om ett plötsligt Jesus kommer!och hemlighetsfullt uppryckande av de kristna.

 
Varifrån kommer pre-trib-läran, läran om det plötsliga och hemlighetsfulla uppryckandet?
En genomgång av av hur pre-trib-läran kom till. Hur fick den sin spridning? Vilka var involverade?

 
Jesus kommer!Jesu återkomst – när, var, hur?
En omfattande text som går till grunden med frågan om Jesu återkomst.

 
Misstro mot evolutionsteorin har inget att göra med idén om en platt jord!
Idén om att jorden är platt har fått nytt liv, fast nu som en konspirationsteori.
Tyvärr har en del kristna hakat på även detta tåg. Inte sällan buntas evolutionskritiska kristna ihop med platt-jord-förespråkarna. Det är ett fult och okunnigt grepp! Läs mer...
Vad säger Bibeln själv om Skaparen och skapelsen?
Vad säger Jesus i Bibeln? Vad säger apostlarna? Vad säger Gud själv?
Är en bibelförankrad tro möjlig att förena med evolutionsteorin?
Läs mer...
Hur kan man tro att jorden bara är 6 000 år gammal?Jorden
Vi går igenom två tolkningsmöjligheter: en baserad på evolutionsteorin och en baserad på Bibeln. Vad finns för problem? Hur kan de som tror att jorden är max 6 000 år gammal få ihop sin ursprungsberättelse med observationer, fynd och bekräftade vetenskapliga rön?
Progressiv kristendom – en nygammal villfarelse
Vad innebär Progressiv kristendom?
Var har den sina rötter?
JesusI Eden fanns ingen bibelskola – att leva efter Kunskapens träd eller Livets träd
Vad innebär det att leva "i Kristus"?
Vad innebär "friheten i Kristus"?
Vi börjar med att studera det perfekta livet i Edens lustgård!
DawkinsEvolutionsteorin håller på att kantra!
Ett ständigt ökande antal forskare överger tron på en storskalig evolution. Världen är så otroligt komplext uppbyggd att slump inte längre räcker till för att förklara dess tillkomst. Allt fler forskare tror därför på en Skapare. Läs mer om dessa och den omöjliga evolutionen.
DawkinsEvolutionsbiologen Richard Dawkins var i Sverige. Se denna smått komiska intervju med Dawkins!
Bland annat drar han till med utomjordingar som svar på frågan om livets uppkomst!
Videoklippet har svensk text.

Material från Bibeldag i Salemförsamlingen i Moholm 26 mars 2022
• Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 1: Arkeologin bekräftar
Vi tittar på arkeologiska fynd från utgrävningar, inskriptioner på stenar, uråldriga epos, rester av Babels torn, storleken på Noas ark m.m.

• Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 2: Bibeln bekräftar sig själv
Vi går igenom Bibelns beståndsdelar, sanningsanspråk och Bibelns eget vittnesbörd.

Material från Bibeldag i Salemförsamlingen i Moholm oktober 2016
Mosaik • Var har vi vårt ursprung? Del 1: Kan man tro på skapelse?
Ett spännande (?) material som ger stöd åt en bibelförankrad skapelsetro jämte syndaflodsberättelsen, och som du kanske inte sett tidigare. Om gamla kungalängder, krönikor, dinosaurier, m.m.

• Var har vi vårt ursprung? Del 2: Kan man tro på evolution?
Är evolutionen ett faktum? Är evolutionen rent av möjlig? Vi går igenoTidslinjerm ett antal problem inom evolutionsteorin som ger svar.

Två texter om Bibelns datering av skapelsen:
Hur gammal är skapelsen enligt Bibeln? När kom Noas flod?
Hur länge var det judiska folket i Egypten?

Han är närmre än du trorEn sång till tröst i oroliga tider: "Han är närmre än du tror"
En sång till alla som lever med tvivel, oro för framtiden och mycket annat som pressar oss just nu. Herren vår Gud är alltid närmre än vi tror!
Is Genesis History?Filmtips: Is Genesis History? / Är Första Moseboken historia?
En fantastiskt informativ och välgjord film om Guds skapelse.
Troende forskare tar oss med på en spännande resa som ingående behandlar
geologi, dateringar, genetik, fossil, universum, språkens uppkomst och Babels torn, Noas flod och mycket mer!
Katolska profilerKatolska kyrkans religionssystem, dess villoläror och deras ivrare - IV
Vi publicerar här ett fjärde och sista avsnitt ur den läsvärda boken Katolska profiler som behandlar "Madonnan", dvs dyrkandet av jungfru Maria och hur detta uppstod som en mix av hedendom och tidigt avfallen kristendom.
Katolska profilerKatolska kyrkans religionssystem, dess villoläror och deras ivrare - III
Vi publicerar nu ett tredje avsnitt ur en läsvärd bok som behandlar den katolska dogmen om påvens ofelbarhet, turerna kring dess tillkomst, om jesuiternas manövrerande, hur dogmen till slut fastställdes, och hur motståndarna nedkämpades och bannlystes!
Katolska profilerKatolska kyrkans religionssystem, dess villoläror och deras ivrare - II
Vi publicerar här ett andra avsnitt ur en läsvärd bok som behandlar ett antal av katolicismens villoläror,
dess upphovsmän och turerna kring deras införande.
Katolska profilerKatolska kyrkans religionssystem, dess villoläror och deras ivrare I
Vem var den katolske moral-teologen Alfons Maria de Liguori? Läs om hans inflytande på dogmen om påvens ofelbarhet,  om hans arbete med biktens teologi och ordning samt hans band med jesuiterna.
Denna text kastar ytterligare ljus över varför det skett och sker så många övergrepp inom den Katolska kyrkan.
BiktenDen lömska bikten
Vad innebär bikt? Är bikt nödvändigt? Vad kan bikten leda till?
Vad är det för mekanismer som får präster och munkar till att begå sexuella övergrepp?
JesuitordenIgnatius av Loyola, hans Andliga övningar och Jesuitorden
Vem var Ignatius av Loyola? Vad innebär hans Andliga övningar? Vad är Jesuitorden?
Är Ignatiansk spiritualitet förenlig med en bibelförankrad kristen tro?
Ryms det i ett barnaskap inför Gud?
IrrblossVarför lockas vi av villoläror, konspirationsteorier och andra irrbloss?
Internet har en del välsignelse med sig. Men Nätet orsakar inte minst att vi kristna nu översköljs med villoläror och konspirationsteorier. Varför fastnar man för sådana "irrbloss" och varför är man inte är noga med sanning och fakta?
AntikristSignalement på den kommande Antikrist
Profetiorna i Bibeln förutsäger en kommande världsledare. Vem är han? Vad har han för kännetecken? När kommer han? Bibeln ger oss den information vi behöver för att vara nyktra och vaksamma.
Jakten på segerAnna-Karin Stenberg skriver rakt på sak om sina erfarenheter i trosförsamlingen Arken
I denna artikel får du en sammanfattning av Anna-Karins långa och ödesdigra tid i församlingen Arken i Kungsängen, Stockholm, hur hon kom ur den och hur hon har det idag. Artikel ger också en introduktion till hennes mycket läsvärda roman Jakten på seger.
Jakten på segerBoktips: Jakten på seger – en roman om en ung kvinnas kamp i och ur en trosförsamling
En spännande, gripande och fängslande men också mycket upprörande verklighetsförakrad berättelse om en ung kvinna som hamnar i klorna på en s.k. trosförsamling i Stockholm. Men också om den långa och mödosamma vägen ut ur alla villfarelser.
Folkmängd Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd?
Är det förnuftsmässigt, matematiskt och logiskt möjligt att tro alla alla
7,8 miljarder människor på jorden härstammar från Noa och hans tre söner?
Knutby Sektbildningen i Knutby – varför blev det som det blev?
Vilka sektmekanismer var verksamma i Filadelfiaförsamlingen i Knutby?
Vilka villoläror hade de ledande personerna med sig i bagaget?
Korset Jesus sonade våra synder PÅ KORSET MED SIN KROPP!
Var skedde försoningen? Vilket offer krävdes för att sona våra synder inför Gud?
Låt oss inte göra mer av det som faktiskt står i Bibeln. Inte heller mindre!
JättarnaLiten studie om Guds söner, nefilím, jättar, Anaks söner och Goliat
Många har lockats av spektakulära utläggningar om Guds söner, jättar och nefilím.
Vilka var dessa? Hur stora var Anaks barn och hur lång var Goliat?
Vad säger Bibeln om detta? Är den s.k. Enoks bok trovärdig?
MindfulnessMindfulness – vad du kanske inte vet men borde veta
Mindfulness har blivit så vanligt i Sverige att det nu är på väg in i även våra skolor. Eftersom mindfulness per definition är en form av meditation, och det länge varit känt att meditation kan ge allvarliga psykiska problem, publicerar vi här en granskande och avslöjande text.
Bill JohnsonNew Age-tendenserna i Bill Johnssons Bethel Church
Teologin hos Bill Johnson och hans Bethel Church är känd för att ligga långt utanför Bibelns ramar. Denna text avslöjar hur nära de nu hamnat New Age.
NARFinns det stöd i Bibeln för ”Dominionism” och ”Kingdom now”?
Inom bl.a. Trosrörelsen, NAR, Bethel Church florerar läror som på engelska kallas Dominionism (utöva herravälde) och Kingdom Now (Kungariket Nu). Vi tittar nämare på dessa och jämför med Bibelns undervisning.
BibelnVad kännetecknar en sann kristen tro?
Idag finns det ett stort behov av att definiera vad som är en sann och sund kristen tro.
Vi presenterar vad vi tycker är de viktigaste delarna i en sann kristen tro.
The MessageThe MESSAGE – Eugene Petersons budskapsröra,
En subversiv bibel för en ny tidsålder (New age)

En granskning av Eugene Petersons vilseledande men ändå populära bibelparafras.
Lite mer information om The MESSAGE hittar du i bloggen.
LuciferDen luciferiska läran
Vad kännetecknar denna lära? Vilka lärosatser finns?
Är kristenheten påverkad?
NAR Vad är den Nya Apostoliska Reformationen (NAR) för något?
Se upp för denna rörelse och dess villoläror, svensk kristenhet är redan är starkt påverkad av dess förkunnare, villoläror och osunda andlighet!
TorontoNär andliga upplevelser blir till en snara runt foten
Är andliga upplevelser neutrala?
Om faran med att vara fokuserad på andliga upplevelser, tecken och under.
Vad är grunden för en sann och sund kristen tro?
Varg!Kenneth Copelands falska evangelium om "smörjelsen"
Villoläraren Kenneth Copelands undervisning om "smörjelsen" är idag vida accepterad i kristenheten. Här visar vi hur den ligger i strid med Bibelns undervisning.
Jesus kommer!Kommer Jesus snart?
Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Kommer han snart?
Är han i antågande nu? Blir det som en tjuv om natten?
Guds helande har en djupare innebörd
KOrset När t.ex. Jesajas kapitel 53 i Gamla testamentet talar om helande, vad syftar det då på? Är det ett djupare helande än det från fysiska sjukdomar? Alla kristna blir ju inte friska, men alla som vill kan ju bli frälsta!
Jesus kallarVilka böcker läser dina församlingsledare? "Jesus calling"?
Vet du något om vilka böcker dina församlingsledare läser?
Är en i raden möjligen Jesus calling/Jesus kallar på dig?
MystikVad för böcker läser dina församlingsledare?
Vet du något om vad för typ av böcker dina församlingsledare läser?
Kan det möjligen vara böcker som handlar om s.k. ”kristen” mystik?
FällaKvarlämningar och tillägg som blir till fällor!
Vi ser på det judiska folkets historia och öde som profetiska förebilder, både vad gäller hur det enskilda kristna livet skall gestalta sig, men inte minst hur det kommer att gå med kristenheten.
TeologiTeologisk inavel och anpassning till världen
Vad kan vi lära av kyrkohistorien vad gäller att ha fel fokus
och att isolera sig i små "enfrågegrupper"?
BibelläsningReformationen, Bibeln och folkets uppvaknande
Vad hände under reformationen, när folket fick möjligheten att läsa Bibeln?
Degenererar dagens kristenhet tillbaka till okunskap och andligt mörker?
BibelnBibeln är ingen manual
Hur skall vi förhålla oss till Bibeln? Hur skall vi läsa den?
Varför är det viktigt med bibelläsningen?
LögnprofeterEn lögnens ande i profeternas mun
Vad kan vi lära av historien om Ahab och hans 400 lögnprofeter?
Finns det paralleller i vårt land och kristenheten?
SnärjasDen långsamma tillvänjningens strategi snärjer allt fler!
Om utvecklingen kristenheten. Villfarelser som allemansgods.
Om "offerhöjdskristendom", aggressivitet och ointresse för Bibeln och sanning.
Vad skall vi göra?
Israel Vilket Israel?
Är dagens moderna Israel det som Bibeln profeterar om skall upprättas i den yttersta tiden?
Är det viktigt vad man som kristen tror om Israel?
Jesus kommer!Tidstecken att vara vaksam på
Ett antal tydliga tidstecken som Bibeln ger oss vad gäller den yttersta tiden.
Tecken som inte är särskilt svåra att tolka.
KalvinVarför vi tar avstånd från predestinationsläran och kalvinism
En genomgång av kalvinismens brister
samt vilka konsekvenser en sådan tro kan få.
Koka grodaDen långsamma tillvänjningens strategi
Hur kristenheten i Sverige sakta men säkert vants vid villoläror och villfarelser,
likt grodor som kokas sakta. Vart är vi på väg?
MystikMystik – en falsk frälsningsväg!
Vad är mystik?
Vad innebär "kristen mystik"?
Är mystiken förenlig med bibelförankrad kristen tro?
Holy DrunknessVillfarelsen om "Holy Drunkness" (helig fylla)
En bibelförankrad analys av fenomenet som får vanligt folk att förakta Kyrkan.
Med anledning av den s.k. "väckelsen" i Älmhult som kablades ut via Kanal 10.
Fler texter, ljud och video hittar du via menyerna, via listan över allt innehåll, via A-Ö eller via sökfunktionen
Svenska