Translate page

Jeesus – tosi Jumala ja tosi ihminen

Klikkaa tästä tulostettava sivu Jesus

Kaikki Raamatun kohdat ovat sitaatteja Raamatusta Suomalainen Pyhä Raamattu 1933/1938, ellei toisin ilmoiteta.


Sisältö

Johdanto

 1. Miksi tämä usko on tärkeää?
 2. Kolminaisuus
 3. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen NIMI
 4. Jeesus on Jumala ilmestyneenä lihaksi (ihmiseksi tullut)
 5. Jeesuksen veri on Jumalan veri
 6. Se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän, on nähnyt Isän, he ovat YKSI
  1. "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen"
 7. Jeesus antaa synnit anteeksi ja pelastaa kuten Isä
 8. Jeesus antaa ikuisen elämän kuten Isä
 9.  Jeesus on Kristus/Messias ja Jumalan Poika
 10. Syy Jeesuksen surmaamiseen
 11. Jeesusta puhutellaan Jumalana
 12. Jeesus on Luoja
 13. Ketään muuta kuin Jumalaa ei pidä kunnioittaa
 14. Vanhan Testamentin Jumala antoi ristiinnaulita itsensä
 15. Enemmän Jeesuksesta Vanhassa testamentissa
 16. Useita Raamatun jakeita Jeesuksesta Jumalana
 17. Saattoiko Jumala olla taivaassa ja maan päällä yhtä aikaa?
 18. Miksi Jeesus rukoili Isää, jos Hän itse oli Jumala?
 19. Miksi Jeesus ei sanonut sitä suoraan? Mutta kaikki ymmärtävät tämän, kun Jeesus tulee takaisin
 20. Koko Jumalan Sana on totuus – ja rokotus!
 21. Joitakin pettäviä harhaoppeja koskien Jeesuksen jumaluutta

Johdanto

Kaikkein ensimmäiseksi haluan sanoa, että sinun tulee hankkia itsellesi hyvä Raamatun käännös ennen kuin voit opiskella hyvin tätä kysymystä. Suosittelen Raamattua Svenska Folkbibeln (suomessa muut kuin vuoden 1992 -käännös, kääntäjän huom.), koska se on huomattavan enemmän uskollinen alkutekstille kuin vuoden 1917 ruotsalainen Raamattu ja Raamattu 2000 (ja NT81). Ruotsalainen Raamattu nimeltään  Reformationsbibelns NT on ehkä vielä parempi useassa eri suhteessa.   Mistä tämä johtuu, siitä voit lukea minun dokumentistani Perustekstit ja käännökset Grundtexter och översättningar (Perustekstit/Alkutekstit ja käännökset, huom. Tätä linkkiä ei ole suomennettu).

Tärkein kysymys kristillisessä uskossa on, kuka Jeesus todella on. Kristinusko ilman Kristusta siinä merkityksessä, että Jeesus ON Kristus, tosi Jumala ja tosi ihminen, ei ole mikään todellinen kristinusko. Näet, että minä voimakkaasti painotan sanaa ON ja teen niin osoittaakseni Jeesuksen olevan identtinen Kristuksen kanssa.  (Sana Kristus on peräisin kreikan kielestä ja tarkoittaa "Voideltu". Heprean kielestä olemme saaneet sanan "Messias", jolla on sama merkitys.)

Jo pian 2000 vuotta ovat Jeesuksen opetuslapset uskoneet ja tunnustaneet Jeesuksen sekä tosi Jumalaksi ja tosi ihmiseksi; että Jeesus ON Kristus/Messias, Vanhan Testamentin Jumala ilmestyneenä ihmisen hahmossa, Jumala itse, joka vieraili luomakuntansa luona. Perusteksti tälle uskolle on Fil. 2:6–11:

 • "Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän, Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

Tämä usko on todiste siitä, että on todellinen uudestisyntynyt kristitty. Sen näemme seuraavassa Raamatun sanassa:

 • 1. Joh. 5:1: "Jokainen, joka uskoo, että Jeesus ON Kristus, on Jumalasta syntynyt"

Tämä kristinuskolle aivan ratkaiseva usko asetetaan kyseenalaiseksi yhä useammin. Joskus niin tapahtuu epämääräisten väittämien kautta, että kolminaisuusoppi ei totisesti ole raamatullinen, koska sanaa "kolminaisuus" ei löydy Raamatusta. Myös tarkoitetaan, että katolinen kirkko keksi opin kolminaisuudesta. Sille, joka ottaa etäisyyttä katolisen kirkon erilaisiin harhaoppeihin, voi kuulostaa pelottavalta, että juuri katolinen kirkko keksi kolminaisuusopin. Mutta kyse on siitä, onko tämä väittämä todella totta. Useat nk. messiaaniset liikkeet (kristityt, jotka enemmän tai vähemmän noudattavat juutalaisuuden sääntöjä) sanovat, että "apostolinen kirkko", toisin sanoen ensimmäinen kristillinen seurakunta ei myöskään uskonut Jeesukseen Jumalana ja ettei myös yksi eikä toinen kirkkoisistä uskonut niin. Tällä nämä liikkeet tarkoittavat, että meidän tänä päivänä täytyy palata takaisin tähän alkukristilliseen uskoon, jossa Jeesus ei ole Jumala. Mutta kysymyksen täytyy sen sijaan olla se, mitä Raamattu näyttää meille. Siitä tulee myös todiste siitä, mitä ensimmäinen seurakunta uskoi samoin kuin monet kirkkoisät. Vaikkakin katolilaisuudessa on valtava määrä vakavia harhaoppeja, niin siellä on tietysti myös totuuksia. Näin toimivat useimmat harhaan menneet kirkot, yhteisöt ja liikkeet.

Joten tässä dokumentissa haluan nostaa esiin erittäin monta Raamatun sanaa, jotka viittaavat siihen, että Jeesus on Kristus/Messias ja Jumala ilmestyneenä ihmishahmoon. Ja tämä myös merkitsee sitä, että Raamatussa on totuus kolmiyhteisestä Jumalasta, ainoasta Jumalasta, joka ilmestyy kolmella eri tavalla: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. Tavallaan on väärin yrittää argumentoida tämän uskon puolesta älyllisellä tasolla, koska tämä ei ole jotain, jota Jumala ilmaisee oppineille ja viisaille vaan vain heille, jotka ovat kuin lapsia. Sisäinen tieto siitä, kuka Jeesus on, ei siis tule opiskelun tai järkeilyn tuloksena vaan lahjana Jumalalta, kun Hän vetää pois peiton silmiltämme. Niin minun toiveeni on, että sinä otat vastaan tämän sanoman kaikessa nöyryydessä kuin lapsi. Silloin Jumala aukaisee silmäsi – jos sinä nyt olet sitä mieltä, että tämä on sanoma, joka on vaikea vastaanottaa.

 • Luuk. 10:22: "Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä eikä kukaan muu tunne, kuka Isä on, kuin Poika ja se kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

 • Matt. 18:3: "Totisesti minä sanon teille:"ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan."

1. Miksi tämä usko on niin tärkeää?

Miksi tämä usko siihen, että Jeesus on Kristus ja Jumala, on sitten niin tärkeää? Kyllä, on kyse meidän pelastuksestamme. Sen voimme lukea Jeesuksen sanoista Joh. 8:24.

 • Joh. 8:24: "Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette te usko minua siksi, joka Minä Olen, niin te kuolette synteihinne."

Tärkeintä terveessä ja aidossa kristillisessä uskossa on usko siihen, että Jeesus on MINÄ OLEN, JHWH (Jahve), Vanhan Testamentin Jumala ilmestyneenä ihmishahmossa. Ellemme usko, että Jeesus on Jumala, ei meidän uskomme tule johtamaan meitä pelastukseen vaan me kuolemme synneissämme. Näin minä näen Jeesuksen sanovan tässä Raamatun jakeessa. (Vuoden 1917- käännöksessä ja Raamattu 2000:ssa sanotaan että "te uskotte, että minä olen se, mikä olen". Tämä ei ole alkutekstin mukainen käännös.)  Ellet siis usko, että Jeesus on Jumala, niin sinä uskot, että joku pienempi kuin Jumala on sinun pelastajasi. Etkö näe sellaisen uskon vakavuutta? Ja näetkö sen suuren asian uskoa, että Jeesus on Jumala ja siten Jumala itse on meidän pelastajamme? VT:ssä Herra Jumala sitä paitsi sanoo, että HÄN on meidän ainoa pelastajamme.

 • Hoos. 13:4: "Minä olen HERRA, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa kuin minä."

Juuri silloin, kun tämä usko Jeesukseen turmellaan, voimme tulla kaikkein eniten petetyiksi ja päätyä todella vakaviin harhaoppeihin ja lahkoihin. Koska nyt näytämme elävän suuren luopumuksen aikoja, (kuten 2. Tess. 2:1–12 puhuu), niin on tärkeää olla tarkempi harhaoppien suhteen kuin koskaan aikaisemmin, ja erityisesti kun kyseessä ovat opit, jotka väheksyvät Jeesusta ja korottavat ihmisiä jumaliksi tai kristus-hahmoiksi. Väärät profeetat ja harhaopit tunkeutuvat tänä päivänä kristilliseen kirkkoon leveämmällä rintamalla ja kierompina kuin koskaan aikaisemmin.  Kaikille näille harhaopeille yhteinen pohja on se, että Jeesuksen jumaluus halvennetaan tai kokonaan poistetaan ja että ihminen korotetaan jonkinlaiselle jumalalliselle tasolle. Voimme löytää vakavuutta seuraavasta Raamatun sanasta:

 • 2. Joh. 7: "Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka oli lihaan tuleva; tämä tämmöinen on villitsijä ja antikristus."

Tunnustaa se, että Jeesus ON Kristus, on sama kuin tunnustaa, että Jeesus on Jumala ihmisen hahmossa (kuten näemme myöhemmin). Jos katselemme sitä, mitä eri harhaopit esittävät näkynään Jeesuksesta, niin voimme myös siitä ymmärtää sen, mikä on harhaoppia Jeesuksen persoonaa koskien. Kaikki ne yhteisöt/uskonnot, joita nyt luettelen, eivät täysin tunnusta sitä, että Jeesus on Jumala ilmestyneenä ihmisen muodossa: New Age, mormonit, Jehovan todistajat, vapaamuurarit, hinduismi, bahai, islam, Uskonliike, messiaaniset liikkeet yms. Useissa näistä liikkeistä Jeesus on esimerkiksi vain uudestisyntynyt ihminen tai lähettiläs "Kristus-virassa".  Sen takia, jos kuulet julistajan tai yhteisön kristikunnassa alkavan kompastella sanoissaan, kun kyseessä on Jeesuksen tunnustaminen Jumalaksi, silloin tiedät, että he ovat matkalla laittamaan itsensä samaan veneeseen kuin yllämainitut yhteisöt. Se on kyllä todiste siitä, että jotain on menossa aivan hulluun suuntaan. Juutalaisilla ei ole myöskään tätä tunnustusta tänä päivänä, mutta he saavat sen lopun aikoina Jumalan suunnitelman mukaan (katso Sakarja 12:10). Joten sen takia en sijoita heitä samaan veneeseen kuin muita.

Vaara siitä, että ei tunnusteta Jeesuksen OLEVAN Kristus/Messias ja Jumala ihmisen hahmossa, voi tulla selväksi, kun esim. opiskelee sitä, mitä opetetaan New Age-liikkeessä. Siellä sanotaan, että Jeesus on vain tavallinen ihminen, mutta että hän saavutti erityisen korkean aseman hengellistä tietoisuutta pukeutuneena Kristus-rooliinsa. Joten New Age-liikkeessä "Kristus" on vain periaatteessa virka, johon kuka tahansa ihminen voi pukeutua tai henki, joka inkarnoituu eri ihmisissä. Juuri tätä tullaan myös korostamaan lopun aikoina, kun Antikristus tulee ilmoittamaan olevansa Messias ja Jumala. Antikristus voidaan kääntää kreikan sanasta anti-christos sanaksi "Kristuksen sijasta". Mutta New Age opettaa, että myös me ihmiset olemme enemmän tai vähemmän kuin Kristus, koska kaikilla on jumalallinen sisin. Jos tunnet Uskonliikettä, niin tiedät, että siellä on periaatteessa sama opetus. Siellä Jeesus on uudestisyntynyt ihminen ja me kaikki olemme kuin jumalia.

Joten paras rokotus sitä vastaan, että joutuu vedetyksi luopumuksen ekumeniaan, jolloin koko maailma ottaa vastaan Antikristuksen messiaana ja jumalana, on tunnustaa se, että Jeesus oli, on ja aina tulee olemaan Kristus, Jumala ihmisen hahmossa, samassa ruumiissa, jossa Hän nousi ylös. Hän ei inkarnoitunut uudelleen kuolemansa jälkeen. Hän nousi ylös samassa ruumiissa, kuitenkin kirkastettuna. Kenestäkään toisesta ei voi tulla Kristus, sen roolin Jumala on varannut itselleen ainaisesti.

 • Joh. 8:58: "Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.’ "

Toinen syy siihen, miksi tämä näky Jeesuksesta Jumalana, ihmishahmoon tulleena, on tärkeä, on siksi, että saadaan oikea näky Jumalan lunastustyöstä Jeesuksen kautta ristillä. Jos Jeesus oli vain tavallinen ihminen, joka sai erityisen "kristus-viran" tai tehtävän, silloin ei hänen ristinkuolemansa ole mitenkään merkillinen. Silloinhan saattaisi joka ainoan oma kuolema käydä lunastuksesta. Mutta jos se nyt oli Jumala, joka antoi Moosekselle lain (jota kukaan ei pysty täyttämään 100-prosenttisesti), joka tuli ihmishahmossa ja otti rangaistuksen itsensä päälle, niin silloin tämä oli korkein uhri, joka voidaan löytää sekä universumin sisä- että ulkopuolelta. Silloin voimme ymmärtää, miksi tämä uhri – se, että Jumala oli Kristuksessa ja lunasti ihmisen itsensä kautta – on ainoa, jonka Jumala hyväksyy voimassa olevana meidän pelastukseksemme. Silloin voimme ymmärtää, miksi Jeesus on ainoa tie Jumalan luo ja ikuiseen elämään. Kukaan ei voi asettua sen tosiasian yläpuolelle, että Jumala itse valitsi maksaa hinnan sinun ja minun ikuisesta elämästä. Ja tämän saamme ottaa vastaan uskossa, aivan ilmaiseksi!


2.  Kolminaisuus

Nyt, kun etsimme Jeesuksen jumaluutta, aloitan siitä opista, joka monelle on tullut kompastuskiveksi. Se on kolminaisuusoppi. Se sanoo meille, että Jumala on yksi, mutta että Hän voi ilmestyä kolmella eri tavalla: Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä. On aivan totta, että sanaa kolminaisuus ei esiinny Raamatussa sellaisena. Mutta jos ajattelemme, mitä kolmiyhteinen tarkoittaa, niin voimme helpommin nähdä sen, että tämä itse asiassa esiintyy. Kolmiyhteinen tarkoittaa, että "kolme ovat yhteneviä" tai "kolme on yksi", eikö totta? Tämän voimme nähdä oikein käännetyissä Raamatuissa.

Ennen kuin etsimme sanaa kolminaisuus, niin meidän täytyy vain muistaa, mitä on sanottu Jeesuksesta, että hän on Sana (Tässäkin näemme, että Jeesus on Jumala).

 • Joh. 1:1–3: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on."

 • Joh. 1:14: "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme"

Lue nyt 1. Joh. 5:7-8 Raamatustasi niin näet, että siellä luultavasti on jotain "Hengestä, vedestä ja verestä". Mutta jos luemme esim. Kuningas Jaakon Käännöksestä (King James Bible) siellä lukee:

 • "For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one."

Tässä näemme selvästi, että Isä, Poika (Sana, joka tuli lihaksi) ja Henki ovat yksi, siis kolme kuin yksi, kolme, jotka ovat yhteneväisiä, tai jos haluamme kolminaisuus. Miksi se sitten on niin toisin meidän uusissa Raamatun käännöksissämme? No, lyhyesti sanottuna voin kertoa, että se riippuu siitä, että nuoremmat käännökset lähtevät uudemmasta manipuloidusta kreikankielisestä alkutekstistä, jossa tietoisesti on haluttu kätkeä kolminaisuus ja totuus Jeesuksesta. Vanhemmassa Raamatun käännöksessä on lähtökohdaksi otettu kreikankielinen alkuteksti, jota kutsutaan "majoriteettitekstiksi". Sitä monet Raamatun tutkijat pitävät vanhimpana, täydellisimpänä ja oikeimpana. Luther käytti majoriteettitekstiä käännöksessään ja niin tehtiin ruotsinkielisissä Raamatuissa ennen vuoden 1917-käännöstä. Jos haluat lukea enemmän tästä ongelmasta, joka koskee eri alkutekstejä, niin voit tehdä sen minun dokumentistani nimeltään Grundtexter och översättningar. (huom.! linkkiä ei ole suomennettu)

Uudessa, nk. Reformaatioraamatussa (joka on perustunut Kaarle XII:n Raamattuun) sanotaan näin:

 • 1. Joh. 5:7–8: "Sillä kolme on, jotka todistavat (ruots. Raamattu lisää "taivaassa"): Isä, Poika ja Pyhä Henki ja nämä kolme ovat yksi."
  Suomalainen Raamattu, jae 8: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä.

Tämä sana kaiuttaa samaa sanomaa kuin se, mitä Jeesus itse sanoi:

 • Joh. 10:30: "Minä ja Isä olemme yhtä."

Kolminaisuus vilahtaa myös lähetyskäskyssä:

 • Matt. 28:19: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni! Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen"

Tässä minun mielestäni voi kysyä itseltään, mitä tarkoitetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen NIMEEN. Sen näemme vähän lähemmin seuraavassa kohdassa.

Mutta pysähdytäänpä myös Raamatun aivan ensimmäisen jakeen ääreen. "Alussa Jumala loi taivaan ja maan". Itse asiassa se on hiukan kiistelty kysymys, kuinka tämä pieni lause pitää tulkita. Heprean kielisessä alkutekstissä voimme nähdä, että sana elohim (käännetty "Jumalaksi") esiintyy monikkomuodossa. Sitä vastoin hepreankielinen sana bara’ (käännetty sanaksi "loi") on yksikössä.  Minähän en ole mikään teologi, mutta minun puolestani sana elohim johdattaa ajatuksen kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja sana bara’ sanoo minulle, että kolmiyhteinen Jumala on kuitenkin YKSI ja toimii kaikessa YHTENÄ. Oli siis YKSI Jumala, joka loi. Siksi Raamatun ensimmäinen jae voi kuitenkin olla looginen, ei vähiten siinä valossa, jonka Uusi Testamentti antaa kuvaksi Jumalasta. Jeesushan oli yksi osa luomisessa kuten Isä ja Henki. Jeesuksesta kirjoitetaan Hebr. 1:2: " jonka (Jeesus) kautta hän (Isä) on myös maailman luonut" Ja Kol.1: 16 sanotaan: "kaikki on luotu hänen (Jeesuksen) kautta ja häneen." Voi olla mielenkiintoista huomata, että sana elohim sitä paitsi on kolmas sana Raamatun alusta, kun sitä luetaan hepreankielisestä perustekstistä. Ehkä se on myös Jumalan signaali meille kolminaisuudesta? Niin, voit itse arvostella sisällön tässä pienessä tarkastelussa Raamatun ensimmäisestä jakeesta.

Haluan myös mainita jotain siitä, mitä jotkut tuovat esiin, nimittäin että kolminaisuus olisi peräisin pakanuudesta, mutta niin ajatteleminen on taaksepäin kääntymistä. Se on sen sijaan todiste siitä, että saatanalla jo aikaisin oli tietty sisäinen taju ja hän sai myös luvan tuoda esiin harhaanjohtavia kopioita, Esimerkiksi on olemassa ehtoollista muistuttavia rituaali varhaisessa pakanuudessa (ennen Jeesuksen aikaa), kuten myös pakanuudessa oli kuoleman- ja ylösnousemuskertomuksia, mutta sehän ei tarkoita sitä, että vastaavat asiat kristinuskossa ovat kopioita pakanuudesta, vai kuinka?


3. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen NIMEEN

Jeesus sanoo meille seuraavaa lähetyskäskyssään:

 • Matt. 28:19: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen."

Me kristityt otamme niin usein Raamatun jakeita ja laskettelemme näitä sanatarkasti sen sijaan, että tekisimme, mitä Jeesus sanoi. " Isä meidän…" lukeminen sanatarkasti on yksi esimerkki. Siinähän Jeesus ei tarkoittanut, että meidän pitäisi sanoa tarkasti kuin hän; hän antoi meille vain esimerkin siitä, kuinka yksinkertaista meidän rukouksemme tulisi olla. Vastaavalla tavalla on lähetyskäskyn suhteen. Kun kastamme henkilöä, niin luemme sisälukuna tarkasti, mitä Jeesus sanoi: "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Mutta eikö meidän pitäisi kysyä itseltämme, mikä on kolmiyhteisen Jumalan nimi ja sitten kastaa tässä nimessä? Eihän kyse ole siitä, että sanotaan heidän nimensä, kun vain nimetään nämä kolme Jumalan persoonaa. Mikä NIMI on Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen yhteinen nimi? Ei kyse ole kolmesta nimestä, sillä sana "nimi" on yksikössä kreikankielisessä alkutekstissä, mitä emme voi ymmärtää ruotsalaisesta tekstistä, koska sana "nimi" on sama yksikössä ja monikossa.  Eikö olekin mielenkiintoista? Isällä, Pojalla ja Pyhällä Hengellä on yksi ainoa ja yhteinen nimi!  Mikä se sitten on? No, sen täytyy olla "nimi, joka on yli kaikkien muiden nimien" (Fil. 2:9), mitään korkeampaa nimeähän ei voi olla.

Katsotaanpa, kuinka apostolit kastoivat ihmisiä. Mihin nimeen he heitä kastoivat? Apostolit sanoivat: "minä kastan sinut Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen". Katsotaanpa joitakin Raamatun kohtia:

 • Apt. 2:38: "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan."

 • Apt. 10:48: "Ja hän [Pietari] käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen."

 • Apt. 19:5: "Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen."

Tämä tapahtui Jeesuksen taivaaseenastumisen ja ensimmäisen helluntaipäivän jälkeen. Tämä oli siihen aikaan, kun kristillinen seurakunta eli kaikkein terveimpänä. Ja tässä näemme, kuinka apostolit olivat käsittäneet Jeesuksen sanat kastamisesta "Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen": he kastoivat Jeesuksen nimeen!

Katsomme taaksepäin seuraavaan Raamatun sanaan:

 • 1. Joh. 5:7–8: "Sillä kolme on heitä, jotka todistavat taivaassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki ja nämä kolme ovat yksi (Reformaatioraamattu) (huom. suomennos käännetty tästä Reformaatioraamatun käännöksestä)

Jumala on sekä Isä, Poika että Pyhä Henki. Nämä kolme ovat yksi ja me voimme hyvin perustellen sanoa, että Jumala meidän maailmassamme on antanut itselleen – kolmiyhteinen Jumala – nimen yli kaikkien muiden nimien: nimen Jeesus!

Jeesus on Jumala. Jeesus edustaa koko jumaluutta. Juuri sen takia se on Jeesus, joka kastaa meidät Pyhässä Hengessä, jota myös kutsutaan "Kristuksen Hengeksi" ja "Herran Hengeksi".

 • Matt. 3:11: "Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta se, joka minun jäljessäni tulee, on minua väkevämpi, jonka kenkiäkään minä en ole kelvollinen kantamaan. Hän [Jeesus] kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella."

 • Room. 8:9: "Mutta te ette ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.  Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä ei ole hänen omansa."

 • 2. Kor. 3:17: "Herra on Henki ja missä Herran Henki on, siinä on vapaus."

Jumalan nimestä tulee YKSI
Se, joka etsii totuutta (Matt. 7:7), kääntyy Herran puoleen ja antaa hänen vetää pois sen verhon, joka hämärtää kirkasta näkemistä (2. Kor. 3:14–16). Hän voi jo tänä päivänä nähdä ja ymmärtää sisällön siitä, että Jeesus on Jumala ihmishahmoon tulleena. Mutta tulee päivä, jolloin kaikki näkevät ja ymmärtävät tämän. Jeesuksen takaisintulossa hämmennys Jumalasta, hänen nimestään ja siitä, kuka Jeesus on, tulee olemaan poissa. Kaikki eivät kuitenkaan pelastu! Tänä päivänä monet epäilevät Jeesuksen jumaluutta, eikä vähiten juutalainen kansa. Mutta kun Jeesus tulee takaisin, ovat juutalaiset ymmärtäneet sen, kuka Jeesus on. Jumala sanoo itsestään VT:ssä, että "He katsovat MINUUN, jonka he ovat lävistäneet" (Sak. 12:10). Tänä aikana tulevat kaikki ihmiset ymmärtämään, että Jumala on YKSI ja hänen nimensä on YKSI, ja silloin Jumalan nimestä tulee oletettavasti "Jeesus", koska se nimi on yli kaikkien muiden nimien (Fil. 2:9). Tuohon aikaan tulevat kaikkien muiden uskontojen jumalat ja jumalannimet kaatumaan maahan!

 • Sak. 14:4, 14:5: "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä…Ja HERRA, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi."

 • Sak. 14:9: "HERRA on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä HERRA on oleva yksi ja hänen nimensä on yksi."

Nyt katsomme tiettyjä Raamatun jakeita, jotka osoittavat, että Jeesus on Raamatun Jumala, ihmishahmoon tulleena.


4. Jeesus on Jumala, ilmestyneenä lihassa (tullut ihmiseksi)

Olemme jo lukeneet johdannon Johanneksen evankeliumista, mutta otamme sen esiin vielä kerran. Siinä näemme, että Jeesus (Sana) oli Jumala jo alusta alkaen ja että hän itse oli Jumala. Sen, että Sana todella käsittelee Jeesusta, ymmärrämme jakeesta 14 ensimmäisessä luvussa.

 • Joh. 1:1–3: "Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on."

 • Joh. 1:14: "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme"

Oikea käännös jakeesta 1. Tim. 3: 16 kreikan kielessä paljastaa myös selvästi, että Jeesus on Jumala. Me näemme sen käännöksen King James – Raamatusta, Lutherin Raamatusta, Kaarle XII:n Raamatusta ym., koska nämä käännökset nojautuvat kreikankieliseen perustekstiin, jota kutsutaan "majoriteettitekstiksi". Myöhemmät käännökset nojautuvat huomattavasti pienempään kokoelmaan kreikkalaisia käsikirjoituksia, joita kutsutaan "minoriteettitekstiksi", jossa Jeesuksen jumaluus on piilotettu.

 • 1 Tim. 3:16: "Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen." (ruotsalainen Reformaatioraamattu revidoitu Karl XII:n Raamattu suom. Pyhä Raamattu 1933/1938)

Niistä 300 kreikankielisestä peruskäsikirjoituksesta, jotka sisältävät 1. Tim. 3:16 jakeen, ainoastaan viisi myöhään kirjoitettua käsikirjoitusta(800-, 1100-, sekä 1200-luvulta) ovat korvanneet "Jumalan" sanalla "Hän". Nämä vähäiset viisi käsikirjoitusta ovat kuitenkin muodostaneet perustan moderneille Raamatun käännöksille. Yllä oleva käännös pitää 98,3 %:-sti paikkansa verrattuna olemassa oleviin kreikankielisiin käsikirjoituksiin ja "Jumalan Sanan kokonaisilmoitukseen". Tämä tekee uskottavimman siitä, että tämä on oikea käännös.

Jesajan kirjassa VT:ssä näemme, että Jumalan piti syntyä pienenä lapsena ja että häntä mm. pitäisi kutsua Jumalaksi ja Isäksi.

 • Jes. 9:5: "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.

Miikan kirjassa VT:ssä näemme jotain vastaavaa. Sen, joka on ikuisuudesta, synnyttää nainen. Jeesus on siis ikuisuuden päivistä asti. Hän ei syntynyt olemaan vasta, kun Maria synnytti hänet. Hän ei ollut tavallinen ihminen, joka pukeutui jonkinlaiseen "kristus-virkaan". Jeesus oli olemassa ennen kaikkea, aivan kuin Jumala. Jeesus on siis ikuinen itse, joka tulee ihmishahmossa.

 • Miika 5:2–3: "…sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Sen tähden Herra antaa heidät alttiiksi siihen aikaan asti, jolloin synnyttäjä on synnyttänyt."

 • Joh. 8:58: "Jeesus sanoi heille: ’Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennen kuin Aabraham syntyi, olen minä ollut.’ "

 • Fil. 2:5–7: "Joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisen kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen"

5. Jeesuksen veri on Jumalan veri

 • Apt. 20:28: "Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijaksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen ansainnut."

Tässä Raamatun sanassa puhutaan Jumalan seurakunnasta ja siitä, että hän on ostanut heidät vapaiksi verellään. Siis Jumala antoi ristiinnaulita itsensä, mikä kertoo meille sen, että Jeesus on Jumala. Esimerkiksi Raamattu- 2000:ssa nähdään, kuinka kääntäjät ovat tehneet Jeesuksen jumaluudesta hämärämmän lisäämällä yhden sanan. Siinä sanotaan:"… jonka hän on voittanut itselleen poikansa verellä." Sanaa "poika" ei ole alkutekstissä. Oikean käännöksen pitää olla " jonka Jumala on ostanut itselleen omalla verellään." Tästä näkee sen, että voidaan havaita Jeesuksen ja Jumalan olevan sama. Tämän Raamatun Sanan vahvistaa se, jonka voimme lukea Sakarjan kirjasta VT:ssä:

 • Sakarja 12:10: "Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet."

6. Se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän, he ovat YKSI

Se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt isän, sanoi Jeesus. Jeesus esitti ennen kuulumattoman suuren väitteen. He kaksi ovat samaa olemusta vaikkakin eri ilmestymisinä. Isä on Jeesuksessa, mikä tarkoittaa, että Jeesus on Isä ilmestyneenä ihmishahmossa, he ovat sama henkilö.

 • Joh. 14:9–11: "Jeesus sanoi hänelle: " Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä sitten sanot: "Näytä meille Isä"? Etkö usko, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni; ja Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat hänen. Uskokaa minua, että minä olen Isässä ja että Isä on minussa."

 • Joh. 10:30: "Minä ja Isä olemme yhtä"

Jos Jeesus olisi ollut "vain" Jumalan poika, "jumalanpoika"(kuten me ajattelemme poika inhimillisessä merkityksessä), niin Jeesus ei olisi sanonut, että hän on Isässä. Ei, Jumala laskeutui alas valtaistuimeltaan taivaassa ja tuli luoksemme tosi ihmisenä, mutta samanaikaisesti tosi Jumalana. Ihanuutensa hän jätti taivaaseen jakaakseen ihmisten olosuhteet ja lopuksi kuollakseen meidän syntiemme tähden. Siis se, joka oli nähnyt Jeesuksen, oli myös nähnyt Isän.

 • 2. Kor. 5:19: "Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa."

 • Kol. 2:9 "Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti…"

6.1 "Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen"

Haluan nyt osoittaa joitakin vastaavia Raamatun jakeita. Niistä ensimmäisissä Jumala Kaikkivaltias puhuu, toisissa Jeesus. Molemmat sanomat saman asian itsestään, että he ovat "A ja O, ensimmäinen ja viimeinen". Nämä Raamatun jakeet näyttävät meille, että Jumala ja Jeesus ovat yksi, että he ovat sama Jumala, kuitenkin eri olemuksessa.

Tässä puhuu Vanhan testamentin Jumala, Israelin kuningas, Herra Jumala, Sebaot, Kaikkivaltias:

 • Jes. 44:6: "Näin sanoo HERRA, Israelin Kuningas, ja sen Lunastaja, HERRA Sebaot, Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja paitsi minua ei ole yhtäkään Jumalaa."

 • Ilm. 1:8: "Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias."

Alla olevissa Raamatun jakeissa puhuu Jeesus:

 • Ilm. 1:17–18: "Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: " Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut ja katso, minä elän [siis tässä puhuu Jeesus] aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet."

 • Ilm. 22:12–13, 16: "Katso, minä tulen pian [ siis Jeesus puhuu tässä] ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan.  Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu… Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa, hänen suvustansa, se kirkas kointähti "

Jeesusta kutsutaan Jumalaksi useissa Raamatun teksteissä, ja Herra Sebaot, Israelin Jumala sanoo Jes. 44:6:ssa, ettei ole muuta Jumalaa hänen rinnallaan. Ei ole muuta logiikkaa kuin että Jeesus ja Jumala ovat yksi, siis samaa olemusta, sama Jumala.


7. Jeesus antaa synnit anteeksi ja pelastaa kuten Isä

Jeesuksella on valta antaa synnit anteeksi ja pelastaa, mikä osoittaa sen, että Jeesus on Jumala. Matt. 1: 21:ssä voimme lukea, miksi Joosefin piti antaa nimi Jeesus sille pojalle, jonka Maria synnyttäisi.

 • Matt. 1:21: "Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä."

Jeesuksella oli valta antaa syntejä anteeksi, minkä hän myös teki. Näemme sen esim. kertomuksessa halvaantuneesta miehestä.

 • Mark. 2:5: "Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: ’Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.’ "

 • Mark. 2:10: "Mutta tietääksenne, että Ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi."

Nimi Jeesus kuuluu siis yhteen sen kanssa, että hänellä on valta antaa syntejä anteeksi ja pelastaa kansansa heidän synneistänsä. Kuka voi antaa anteeksi ja pelastaa synnistä? Sen voi vain Jumala tehdä.

 • Jes. 43:25: "Minä, minä, pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista."

 • Hoos. 13:4: "Mutta minä olen HERRA, sinun Jumalasi, hamasta Egyptin maasta lähtien; muuta Jumalaa sinä et tunne kuin minut, eikä ole muuta auttajaa (ruots. Raamattu pelastajaa) kuin minä."

Jos kukaan muu kuin HERRA Jumala voi antaa syntejä anteeksi ja pelastaa, ja Jeesus myös voi tehdä näin, niin mitä sanoo puhdas logiikka? Sen, että Jeesus ON HERRA Jumala, ilmestyneenä ihmishahmossa! Kirjanoppineet juutalaiset tiesivät erittäin hyvin, että vain Jumala pystyi antamaan syntejä anteeksi, mutta he eivät ymmärtäneet sitä, kuka Jeesus oli. He eivät käsittäneet, että heidän Jumalansa oli heidän keskuudessaan!

 • Mark. 2:6–7: "Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: "Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? "

Siitä johtuen, että Jeesus on Jumala ihmishahmossa, saattoi Pietari huudahtaa seuraavaa Jeesuksesta suuren neuvoston edessä:

 • Apt. 4:11–12: "Hän on "se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa."

Isä ja Jeesus ovat yksi, he ovat samaa olemusta, siksi he tekevät samoja asioita, heillä on sama valta.

 • Joh. 5:19: "Sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee."

 • Joh. 5:21: "Sillä niin kuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo."

 • Joh. 10:37–38: "Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että te tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun Isässä."

8. Jeesus antaa ikuisen elämän kuten Isä

Ainoastaan Jumalalla on valta ja kyky pelastaa ihminen ja antaa hänelle iankaikkinen elämä. Jeesuksella on tämä valta ja kyky, jonka tulemme näkemään.

 • Joh. 10:27–28: "Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen heidät, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi ryöstää heitä minun Isäni kädestä. Minä ja Isä olemme yhtä."

9. Jeesus on Kristus/Messias ja Jumalan Poika

Jeesus ON Kristus, hän ei ole ainoastaan pukeutunut jonkinlaiseen "kristus-virkaan". Hän ei ole ainoastaan Jumalan viestinkantaja. Joten kukaan toinen ei voi tulla Kristukseksi. Jeesus pysyy Kristuksena ikuisesti.

 • 1. Joh. 4:2: "Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta"

"Kristus" on kreikan kielen sana heprean sanasta "Messias", mikä tarkoittaa "se, joka on voideltu". Tämä voitaisiin myös tulkita "Jumalan Pojaksi". Pietari tekee sen merkitysten yhdistämisen, kun Jeesus kysyy häneltä, kun hän on ja Jeesus hyväksyy myös sen käsityksen.

 • Matt. 16:16–17: "Simon Pietari vastasi ja sanoi: ’Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.’ Ruotsalainen Raamattu sanoo: "Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: Autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa.’ "

Jeesus tunnustaa seuraavassa tekstissä sen, kuka hän on, kun ylipappi tekee tämän yhteyden Jeesuksen, Messiaan ja Jumalan Pojan välillä:

 • Matt. 26: 63–64: "Niin ylimmäinen pappi sanoi hänelle: Minä vannotan sinua elävän Jumalan kautta, oletko sinä Kristus, Jumalan Poika (ruots. Messias, Jumalan Poika).’ Jeesus sanoi hänelle: Sinäpä sen sanoit.’ "

Seuraavassa Raamatun jakeessa näemme, että Jumala puhuu Pojastaan ja kutsuu häntä Jumalaksi.

 • Hebr. 1:8-9 (on peräisin Psalmista 45:7-8): "Mutta Pojasta: Jumala, Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi." (ruots. Raamattu "rakastat" ja "vihaat")

Joten näemme näissä Raamatun jakeissa ketjun: Jeesus on Kristus/Messias, joka on Jumalan Poika, joka on Jumala itse. Kun Jumala laskeutuu alas maan päälle ihmisen hahmossa, niin hän saa nimen Jeesus, häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi, ja hän on Messias, hän, joka on voideltu. Hänet on voideltu olemaan Kuningas, ylipappi ja profeetta kansansa keskuudessa. Huomaa, että Jeesusta kutsutaan Jumalan Pojaksi, koska Jumala tuli maasta kotoisin olevan naisen ylle ja antoi hänen synnyttää Jeesuksen.

 • Luuk. 1:35: "Enkeli vastasi ja sanoi hänelle:" Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sentähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi."

10. Syy Jeesuksen tappamiseen

Se, että Jeesus joutui juutalaisten tappamaksi, on todiste hänen vaatimuksistaan. Juuri sen takia, että hän ilmaisi olevansa Jumala, hän joutui tapetuksi. Ja juuri tämän syyn takia juutalaiset monta kertaa halusivat kivittää hänet heti paikalla. Eikä Jeesus koskaan torjunut heidän syytöksiään. Jos hän olisi ollut "vain" "lähettiläs", ei reaktio ikinä olisi ollut sama.

 • Joh. 10:33: "Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi.’ "

Tämä on sitä sokeutta, joka on kohdannut kaikkia niitä, jotka eivät alistu Jumalan Sanan ja Totuuden edessä. Ei nähdä sitä, kuka hän oli, joka oli laskeutunut alas maan päälle. Ei voida hyväksyä Jumalan ilmestymistä ihmisenä. Se, että Jumala tuli ihmiseksi, on kyllä suurin "salaisuus" koko Raamatussa, ja se näkyy vain niille, jotka haluavat uskoa sen. Mutta tästä tulee selkeää kaikille ihmisille sinä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin, sillä silloin hän tulee täydessä kirkkaudessaan.

 • Fil. 2:9–11: "Sentähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat että niitten, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän, Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

 • Matt. 16:27: "Sillä Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa."

11. Jeesusta puhutellaan Jumalana

 • Joh. 20:28: "Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: ’Minun Herrani ja minun Jumalani’!"

Tässä Raamatunjakeessa näemme, että Tuomas oli nyt ymmärtänyt, kuka Jeesus todella oli. Koska yksi juutalaisten tärkeimmistä sanomista on "Kuule Israel, Sinun Jumalasi on yksi" ja " Sinulla ei pidä olla muita jumalia kuin minä", niin on aivan selvää, että Tuomas tässä ei alkanut palvoa jotain muuta jumalaa kuin Raamatun Jumalaa. Se, mikä Tuomakselle oli selvinnyt, oli, että Jeesus on Raamatun Jumala ihmishahmossa. Jumala seisoi juuri hänen edessään!

Kuten jo aikaisemmin näimme, oli myös Pietari saanut armon ymmärtää, kuka Jeesus todella oli, Messias, Jumala ihmishahmossa.

 • Matt. 16:16: "Simon Pietari vastasi [Jeesukselle]: ’ Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika.’ (Ruots. Raamattu = Sinä olet Messias…)

12. Jeesus on Luoja

Nyt tulemme näkemään sen, että Jeesus oli olemassa ja oli yhtä Jumalan kanssa ennen universumin syntymistä. Kaikki on luotu hänen kauttaan. Tästä luemme Kolossalaiskirjeessä.

 • Kol. 1:15–16: "ja Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. ,kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen."

Tämän vahvistaa se, mitä on Johanneksen evankeliumin johdannossa.

 • Joh. 1:1–3: "Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mikään, mikä syntynyt on."

Näemme Jesajan kirjasta VT:ssä, että Herra yksin on Luoja. Tämä näyttää meille, että Jeesus ja Herra VT:ssä on sama persoona.

 • Jes. 44:24: "Näin sanoo HERRA, sinun lunastajasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidinkohdusta: Minä olen HERRA, joka teen kaiken, joka yksinäni jännitin taivaan, joka levitin maan – kuka oli minun kanssani?"

13 Ketään muuta kuin Jumalaa ei pidä kunnioittaa

Jumala on sanonut, että hän ei anna kunniaansa kellekään muulle ja Jumalan Sana pysyy iankaikkisesti.

 • Jes. 42:8: "Minä, HERRA, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille."

 • Jes. 48:11: "… Kunniaani en minä toiselle anna."

Jos me sitten luemme alla olevan Raamatun jakeen, voimme vain tulkita sen siten, että Jeesus ja Isä ovat yksi ja että tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on Jumala ihmishahmossa.

 • Joh. 5:23: "että kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin kuin he kunnioittavat Isää. Joka ei kunnioita Poikaa, se ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt."

14 Vanhan testamentin Jumala antoi ristiinnaulita itsensä

Olen jo aiemmin tässä tekstissä maininnut mielenkiintoisen tekstin profeetta Sakarjan kirjasta, joka osoittaa, että Vanhan testamentin Jumala Sakarjan kautta sanoi ennalta, että hänet itse naulittaisiin ristille. Luemme kaksi tekstiä Sakarjasta, jotka osoittavat tämän tosiasian. Näistä teksteistä ymmärrämme, että Vanhan testamentin Jumala (Herra, Sebaot, JHWH) tuli maan päälle Jeesuksena (siis Jumala ihmishahmossa), että Juudas petti hänet, hänet jätettiin pahojen ihmisten käsiin ja lävistettiin ristille. Näemme myös, että juutalaiset myöhemmin tulevat ymmärtämään, kuka Jeesus on ja että he tulevat tuntemaan suurta murtuneisuutta siitä, mitä he ovat tehneet Jumalalleen, kun hän vieraili heidän luonaan!

 • Sak. 12:9–11: "Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat MINUUN, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista (ruots. ainoata poikaa), murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadadrimmonin valittajaiset Meggidon laaksossa."

 • Sak. 11:10–13: "Ja minä otin sauvani Sulouden (ruots. Armon) ja katkaisin sen purkaakseni liittoni, jonka olin tehnyt kaikkien kansojen kanssa. Ja sinä päivänä se purkautui, ja niin lampaista kurjimmat, jotka ottivat minusta vaarin, tulivat tietämään, että se oli HERRAN sana. Sitten minä sanoin heille:" Jos teille hyväksi näkyy, niin antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta" Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Ja HERRA sanoi minulle: "Viskaa se savenvalajalle, tuo kallis hinta, jonka arvoiseksi he ovat MINUT arvioineet" Niin minä otin ne kolmekymmentä hopearahaa ja viskasin ne HERRAN huoneeseen savenvalajalle."

Jumala sanoi yllä olevassa tekstissä, että ihmiset arvioivat hänen hintansa 30 hopeasekelin arvoiseksi. Jumala sanoi luultavasti "korkea hinta" vähän ironisesti, koska 30 hopeasekeliä oli orjan hinta 2. Moos. 21:32:n mukaan. Luetaanpa hieman Matteuksen evankeliumista. Sieltä näemme, että Juudas sai juuri kolmekymmentä hopearahaa(sekeliä) siitä, että hän petti Jeesuksen ja että hän sitten heitti nämä rahat temppeliin, savenvalajalle katuessaan, aivan niin kuin Sakarja ennusti. Tästä ymmärrämme, että teksti Sakarjan kirjassa käsittelee samaa petettyä ihmistä, nimittäin Jeesusta, Herraa, Vanhan testamentin Jumalaa!

 • Matt. 26:15: "Mitä tahdotte antaa minulle, niin minä saatan hänet teidän käsiinne. Ja he maksoivat hänelle kolmekymmentä hopearahaa."

 • Matt. 27:3–8: "Kun Juudas, hänen kavaltajansa, näki, että hänet oli tuomittu, silloin hän katui ja toi takaisin ne kolmekymmentä hopearahaa ylipapeille ja vanhemmille ja sanoi: 'Minä tein synnin, kun kavalsin viattoman veren.' Mutta he sanoivat: 'Mitä se meihin koskee? Katso itse eteesi' Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi. Niin ylipapit ottivat hopearahat ja sanoivat: 'Ei ole luvallista panna näitä temppelirahastoon, koska ne ovat veren hinta.' Ja neuvoteltuaan he ostivat niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautausmaaksi."

15. Enemmän Jeesuksesta Vanhassa testamentissa (VT)

Jeesus sanoi itse, että koko VT oikeastaan käsittelee häntä, mikä tekee kohtuulliseksi sen, että näillä sanoilla voi olettaa hänen olevan sama kuin VT:n Jumala.

 • Luuk. 24:27: "Ja hän (Jeesus) alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."

Katsotaanpa joitakin Raamatun jakeita VT:ssä, jotka käsittelevät Herraa Jumalaa ja joissa on ilmeistä, että tämä on Jeesus.

Jeesus kulki kansan mukana erämaassa
Katsellaanpa joitakin Raamatun sanoja, jotka näyttävät, kuka kulki juutalaisten mukana 40 vuotta erämaassa. Luemme 2.:sta Mooseksen kirjasta VT:ssä ensin:

 • 2. Moos. 33:12–14: "Ja Mooses sanoi Herralle: "Katso, sinä sanot minulle: "Johdata tämä kansa sinne., mutta et ole ilmoittanut minulle, kenen sinä lähetät minun kanssani." Hän sanoi: "Pitäisikö minun kasvojeni käymän sinun kanssasi ja viemän sinut lepoon? (ruots. Raamattu: Herra sanoi:" Minä itse kuljen kanssasi.)." Engl. King James: My preens will go with you and I will give you rest. (suom. huom.)

Vertaamme tätä Raamatun kohtaa siihen, mitä Paavali kirjoitti 1.:ssä korinttolaiskirjeessä. Siellä näemme nimittäin, että Jeesus Kristus seurasi juutalaisia erämaassa.

 • 1. Kor. 10:1: "Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi ja se kallio oli Kristus."

Joten tästä näemme siis, että Herra Jumala VT:ssä on sama kuin UT:n Jeesus Kristus.

Jumala vieraili Aabrahamin luona
Edelleen voimme opiskella, kuka kutsui ja johdatti Abramia ja solmi liiton hänen kanssaan. Sanomme heti totta kai, että se oli Jumala, mutta harvemmin ajatellaan, että hänen on täytynyt olla samanlainen kuin Jumala on ilmestyessään ihmisenä, koska hän itse asiassa kävi Abrahamin luona ihan fyysisesti. Jumala Isä on Henki (Joh. 4: 24) ja kun hän tulee ihmishahmossa, niin hän on kuin Jeesus. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 15: 1 jakeessa lukee näin:

 • "Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana."

Kuka on Herran Sana ja Sana, joka tuli lihaksi? Kyllä, Hän on Jeesus, totta kai. (Joh. 1:1–14)

Luemme eteenpäin kertomusta Abrahamista. Näemme jakeesta 1. Moos.16:7 että "Herran enkeli" käy orjatar Hagarin luona. Jakeesta 16:13 ymmärrämme, että se oli Jumala, ts. Jeesus. Herran ilmestyminen on siis joskus synonyymi sanojen "Herran enkeli" kanssa. Siitä on kyse, kun Jumala ilmestyy ihmishahmossa ja tätä en voi tulkita muulla tavalla kuin, että Jeesus ilmestyy.

 Jakeessa 1. Moos. 17 Herra ilmestyy Abrahamille.  Jakeessa 1. Moos. 17:22 sanotaan:

 • "Kun Jumala oli lakannut puhumasta Abrahamin kanssa, kohosi hän ylös hänen luotansa."

Jumala oli siis fyysisesti paikalla! Tämä oli Jeesus. Vertaa tätä siihen, kun Jumala vieraili Jaakobin luona, kts. 1. Moos. 35:13. Myös silloin "Jumala nousi ylös" siitä paikasta, jossa hän oli käynyt Jaakobin luona.

Jakeessa 1. Moos. 18:1-3 voimme lukea, kuin Herra ihmishahmossa vieraili Abrahamin luona:

 • "Ja HERRA ilmestyi hänelle Mamren tammistossa, jossa hän istui telttamajansa ovella päivän ollessa palavimmillaan. Kun hän nosti silmänsä ja katseli, niin katso, kolme miestä seisoi hänen edessänsä, nähdessään heidät hän riensi heitä vastaan majan ovelta ja kumartui maahan ja sanoi: 'Herra, jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, älä mene palvelijasi ohi.' "

Jos luemme eteenpäin luvun 19 alusta, niin ymmärrämme, että yksi näistä miehistä oli Herra, Tši. Jeesus. Herra sitten lähti pois Abrahamin luota (1. Moos. 18:33) muut kaksi (niistä kolmesta miehestä) jatkoivat matkaa alas Sodomaan. Tässä siis kaksi enkeliä tuli Herran/Jeesuksen seurassa.

Jumala vierailee Iisakin, Jaakobin ja Mooseksen luona
Jumala ilmestyy myös Iisakille ja Jaakobille. Jaakob jopa paini Herran kanssa, mikä minun täytyy tulkata Jumalaksi ihmishahmossa, ts. Jeesukseksi. Myös Mooses sai nähdä Herran. Selvimmin tämä ehkä tulee esiin 2. Moos. 34:6 – 9, jossa Mooses saa nähdä Jumalan selän (katso  2. Moos 33:23). Saanen tunnustaa, että tämä on hieman ihmeellistä. Siis se, että Jumala sanoo, ettei kukaan voi nähdä hänen kasvojaan ja jäädä eloon (2. Moos. 33:20). Mutta kuten näimme tämän kohdan alussa Jeesuksesta VT: ssä, niin siis juuri Jeesus kulki juutalaisten mukana erämaassa. Siksi sen on täytynyt olla Jeesus, joka näytti selkänsä Moosekselle.

Eräs toinen mielenkiintoinen Raamatun paikka on Hes. 8:1- 6 VT:ssä. Siellä joku ilmestyy Hesekielille. Mietipä, kuka se voisi olla. Ketä hän muistuttaa? Kyllä. Hän muistuttaa Jeesusta kuten me voimme lukea hänestä esim. Ilmestyskirjassa. Se ei voi olla enkeli, koska tämä hahmo sanoo "minun pyhyyteni" temppelistään Jerusalemissa. Joten sen täytyy olla Jeesus. Ja mielenkiintoista tässä on se, että hän sanoo "MINUN pyhyyteni" Jerusalemin temppelistä. Siis temppeli on sekä Jumalan että Jeesuksen temppeli. Tämä voi sitten vain merkitä sitä, että tässä Jumala ilmestyy Jeesuksen hahmossa Hesekielille. Jeesus on siis Jumala ihmishahmossa.

 • Hes. 8:6: "Ja hän sanoi minulle: 'Ihmislapsi, näetkö sinä, mitä he tekevät – suuria kauhistuksia, joita Israelin heimo tekee täällä, että minä menisin kauas pois pyhäköstäni (ruots. Raamattu "jättäisin minun pyhyyteni).’ "

16. Lisää Raamatun jakeita Jeesuksesta Jumalana

Jeesuksen kiittäminen on Jumalan kiittämistä
Jakeessa Luuk. 17:11–19 voimme lukea, kuinka Jeesus matkalla Jerusalemiin sanoo kymmenelle pitaaliselle miehelle, että heidän oli mentävä ja näyttäydyttävä papeille. Matkalla sinne he kaikki paranivat sairaudestaan. Vain yksi palasi silloin Jeesuksen luokse kiittämään ja ylistämään häntä. Niin, hän kumartui jopa Jeesuksen jalkojen juureen. Muut miehet jatkoivat kuitenkin kohti temppeliä. Kun tämä yksi ainoa mies tuli takaisin, Jeesus kysyi:

 • Luuk. 17:17–18: "Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän ovat? Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään kuin tämä muukalainen?"

Jos nyt Jeesus ei olisikaan Jumala, niin totta kai hän olisi ollut sitä mieltä, että olisi ollut parempi, että kaikki miehet olisivat jatkaneet matkaansa temppeliin Jerusalemissa kiittääkseen Jumalaa. Sehän olisi kaikkein oikein paikka. Miksi sitten heidän piti tulla takaisin Jeesuksen luo "ylistämään Jumalaa"? Mutta jos nyt Jeesus on Jumala ihmishahmossa, niin silloinhan Jumala sanoi heille, että menkää näyttäytymään papeille. Silloin oli aivan selvää, että juuri Jeesuksen luo heidän piti palata takaisin kiittämään. Tämä tulkinta on loogisin. Se tuskin onkaan muuten mikään tulkinta, onhan kyseessä vain lukea se, mitä on kirjoitettu eikä olla sitä tahallaan huomaamatta.

Muutamia muita Raamatun jakeita mietittäväksi:

 • 1. Joh. 5:20: "Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä Totisessa, Hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä."

 • Joh. 1:18: "Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt; ainokainen Poika, joka on Isän helmassa (ruots. Raamattu "joka itse on Jumala"), on hänet ilmoittanut."

 • Room. 9:5: "Heidän ovat isät ja heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, aamen!"

 • Tiit. 2:13: "odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä."

 • 2. Piet. 1:1:"Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa"

17. Saattoiko Jumala olla taivaassa ja maan päällä yhtä aikaa?

Jumala oli maan päällä Jeesuksena ja samanaikaisesti taivaassa. Koska Jumala olemukseltaan voi olla kaikkialla läsnä, niin tämä ei ollut ongelma. Voimme nähdä viitteen tästä siinä, mitä Jeesus sanoi samanaikaisesti, kun hän oli maan päällä.

 • Joh. 3:13: "Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa."

Mutta jos nyt Jeesus ei olisi Jumala (kuten jotkut väittävät), kuina Jeesus sitten saattoi luvata, että hän olisi läsnä siellä, missä kaksi tai useampi on kokoontunut hänen nimessään? Aika monet ovat kokoontuneita Jeesuksen nimeen yhtä aikaa meidän maailmassamme tänä päivänä. Tämä viittaa myös siihen, että Jeesus ja Jumala ovat samaa olemusta.

 • Matt. 18:20: "Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä."

Seuraava Raamatun jae todistaa samaa.

 • Matt. 28:20: "… minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.(ruots. Raamattu ajan loppuun asti)"

18. Miksi Jeesus rukoili Isää, jos hän itse oli Jumala?

Näen sen luonnollisena, että Jeesus rukoili, koska hän haluaa myös antaa meille esikuvan siitä, kuinka pitää elää ("Olkoon telillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli", Fil. 2:5). Mutta ennen kaikkea Jumala valitsi jättää majesteettinsa taivaassa ja otti yksinkertaisen inhimillisen hahmon jakaaksensa meidän kohtalomme maan päällä. Silloin hän teki itsensä riippuvaiseksi kaikesta siitä, mistä me olemme riippuvaisia. Joten, kun kysymme, miksi Jeesus rukoili, kun hän itse oli Jumala, niin meidän täytyy myös kysyä, miksi hän söi ja joi. Ei, Jumala astui kokonaan ihmisen tilanteeseen jakaaksemme kohtalomme! Hän oli riippuvainen sekä ruuasta, juomasta että rukouksesta. Häntä kiusattiin ja koeteltiin kaikessa. Mutta yhdessä ratkaisevassa kohdassa hän eroaa meistä: hän ei tehnyt syntiä!

 • Fil. 2:5–7: "joka ei, vaikkakin hänellä oli Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen (ruots. olla Jumala), vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten (ruots. ihmisen) kaltaiseksi. Ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen"

 • Hebr. 4:15: "Sillä meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla tavalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä."

19. Miksei Jeesus sanonut sitä suoraan? Mutta kaikki ymmärtävät tämän, kun Jeesus tulee takaisin

Ehkä olet mietiskellyt, miksi Jeesus ei ikinä sanonut sitä suoraan, että hän on Jumala? Ehkäpä ajattelet, että hän ei ole Jumala vain siksi, että hän ei sitä sanonut suoraan? On totta, että Jeesus ei lähes ikinä puhunut selkokielisesti mistään; hän puhui sen sijaan usein vertauksin. Miksi? Siksi, että ainoastaan he, jotka haluavat ymmärtää, tulevat ymmärtämään. Sen hän sanoi mm. Matt. 13:10 – 17:ssa. Joten siksi uskon, että Jeesus tietoisesti kätki totuuden itsestään Jumalana kutsumalla itseään "Jumalan Pojaksi, "Ihmisen Pojaksi" ja "Messiaaksi". Luepa Matt. 13:10 -17 ja mieti tätä kaikkea. Otamme rinnakkaisen kohdan:

 • Luuk. 8:10: "Hän sanoi: 'Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi.’ "

Ellemme ota Jumalan valtakunnan salaisuuksia vastaan (sitä, että Jeesus on Jumala, on niistä suurin mielestäni) kuin lapsi, niin verho on silmiemme päällä. Jumala ilmestyy täysin vain sellaiselle, joka on kuin lapsi uskossaan. Jumala olisi voinut valita sanoa tämä ihan suoraan: "Hei, tässä minä olen ja minä olen Raamatun Jumala ja teidän Luojanne, mutta nyt minä olen tullut alas teidän luoksenne ihmishahmossa. Siistiä, eikö totta!" Mutta hän valitsi laittaa tämän totuuden verhon taakse, aivan kuin totuuden täydestä pelastuksesta, lopun ajoista, Jeesuksen paluusta, taivaasta ja helvetistä ym.. Joten hän kutsui itseään sen sijaan "Jumalan Pojaksi", "Ihmisen Pojaksi" ja "Messiaaksi".

Joka siis yrittää kaikella älyllisellä kyvyllään tarttua kiinni Jumalan valtakunnan salaisuuksiin, tulee epäonnistumaan. Tämä täytyy ottaa vastaan lapsen lailla. Mutta totta kai, voi olla vaikea ymmärtää, miksi Jumalalla on niin monta nimeä Raamatussa. Mutta eräänä päivänä Jumala tulee olemaan yksi ja Jumalan nimi on yksi, minkä pian näemme. Kuka siis tulee? jakeessa Sak. 14:5-6?

 • "Ja HERRA, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat."

Kyllä, näemme, että Herra Jumala tulee "kaikkine pyhineen" eräänä päivänä, kun taivas pimenee. Vertaamme tätä Raamatun sanaa joihinkin sitä muistuttaviin säkeisiin UT:ssä..

 • Matt. 24:29–30: "Kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella."

 • 1. Tess. 3:13: "…meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa."

Tuleeko sitten sekä Herra Jumala että Jeesus kaikkine pyhineen itse kukin päivänään, kun taivas on pimentynyt? Ei tietenkään! Kaikki nämä Raamatun jakeet käsittelevät Jeesuksen paluuta maan päälle ja me ymmärrämme tästä, että Herra Jumala ja Jeesus ovat sama persoona.

Sitten hyppäämme joihinkin jakeisiin Sakarjan kirjan luvussa 14.

 • Sak. 14:9: "HERRA on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on HERRA oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

Tänä ajankohtana tulevat kaikki maan ihmiset ymmärtämään, että Jeesus ja Herra Jumala ovat sama: Jumalan valtakunnan suurin salaisuus paljastetaan kaikille ihmisille maailmassa! Ei se tarkoita, että kaikki tulevat pelastetuiksi, mutta kaikkien pitää polvistuman Jumalan eteen. Osa polvistuu nöyryydessä ja ilossa, toiset kauhuissaan.

 • Fil. 2:9–11: "Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman, niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat että niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman, Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra."

20. Koko Jumalan sana on totuus – ja rokote!

"Sinun Sanasi on kokonansa totuus" (Ps. 119:160), Jos nyt teemme yhteenvedon näistä kaikista Raamatun jakeista, jotka osoittavat, kuka Jeesus on, mikä on mielestäsi lopputulos? Minun mielestäni tulos on valtavan selvä: Jeesus ON Raamatun Jumala, ihmishahmossa. Jos voit koota monta muuta Raamatun jaetta, joiden yhteisilmoitus osoittaa jotain muuta, niin toivon, että kirjoitat tekstin siitä ja lähetät sen minulle. Se olisi mielenkiintoista luettavaa siinä tapauksessa. Mutta itse en voi nähdä, kuinka olisi mahdollista saada kokoon muu lopputulos.

Kerran kuulin raamatunopettajan Sven Reichmannin sanovan suunnilleen näin: "tämä usko siihen, että Jeesus on Jumala ihmiseksi ilmestyneenä, on ehkä meidän terävin rajamme toisia uskontoja, harhaoppeja ja lopulta Antikristuksen viettelystä vastaan." Tämä usko on siis rokote kaikkein vaarallisimpia harhaoppeja vastaan! Juuri tämä usko, tämä kulmakivi, se, että Jeesus on Jumala, joka voi tulla meidän pelastajaksemme pois harhaopeista lopun aikoina. Joten haluan sanoa: Pyydä Jeesusta avaamaan silmäsi näkemään totuus – ellet ole jo löytänyt sitä.

 • Luuk. 10:21–22: "Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne, kuka Poika on, kuin Isä; eikä kukaan, muu tunne kuka Isä on, kuin Poika ja se kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa."

21. Joitakin pettäviä harhaoppeja koskien Jeesuksen jumaluutta

Jos nyt kaikkien yllä olevien Raamatun jakeiden ja mietiskelyjen kautta lähdemme siitä, että Jeesus on Jumala, silloin voi olla hyödyllinen harjoitus tarkastella joitakin pettäviä harhaoppeja. Samalla voi oppia olemaan valveilla sellaista vastaan, joka ei ole vielä ilmestynyt.

Ehkä sinulle ei ole outoa se, että Jeesus monissa muissa uskonnoissa on ainoastaan profeetta (kuten esim. islamissa) tai lähettiläs tai joku korotettu mestari (kuten esim. New Age-liikkeessä). Joten tätä en pidä mitenkään erityisen pettävänä. Mikään näistä uskonnoista ei korota Raamattua ainoana ohjenuoranaan. Mutta tosi pettävää voi olla se, jos kristillisissä yhteisöissä, liikkeissä ja kirkoissa, osittain pidättäydytään Raamattuun Jumalan Sanana ja osittain sisään hiipii oppeja, jotka riisuvat Jeesuksen hänen iankaikkisesta jumaluudestaan. Tässä nostan esiin muutamia eri esimerkkejä osoittaakseni sen, miten tämä voi varkain hiipiä päällemme.

Katolisen kirkon opit Mariasta ja Jeesuksesta
Katolinen kirkko tunnustaa Jeesuksen Jumalan Pojaksi. Siellä on suurin piirtein sama uskontunnustus kuin mitä meillä on luterilaisissa kirkoissamme Ruotsissa. Niinpä voisi olla sitä mieltä, että kaikki on hyvin ja rauhallisesti, mutta emme saa unohtaa katolisen kirkon katekismusta. Tämä katekismus on jotain ennen kuulumattoman paljon enemmän kuin mitä Lutherin katekismus on meidän kirkoissamme. Katolisen kirkon katekismuksen opit ovat käytännössä Raamatun Sanan yläpuolella, koska Raamatun Sana monta kertaa puhuu suoraan katekismuksen epäraamatullisia oppeja vastaan.

Yksi oppi katolisen kirkon katekismuksessa on oppi neitsyt Marian synnittömyydestä. Katolinen kirkko tarkoittaa, että Maria - eri lailla kuin me muut tavalliset ihmiset – syntyi ilman syntiä, eli ilman syntiä ja sitten tuli temmatuksi taivaaseen ja on siellä kruunattu "Taivaan kuningattareksi". (Lue Jer. 44, jossa esiintyy tämä ilmaus "taivaan kuningatar" neljä kertaa ja tarkoittaa epäjumalaa!)

 • "Hänen sädekehän ympäröimä kirkastettu ruumiinsa on jo otettu ylös taivaaseen. Hän on taivaan kuningatar. Maria on vapaa perisynnistä ja omista synneistään. Marialla on korkein arvo heti Jumalan jälkeen. Hän on ikään kuin Jumalan äiti myös kuin puhtain neitsyt" (Katekismus)"

Tällä lisäyksellä Raamatun oppiin katolinen kirkko riisuu Jeesuksen samanlaisuuden Jumalan kanssa siinä, että sanotaan Jeesuksen synnittömyyden johtuneen hänen syntymisestään synnittömästä Mariasta.  (Silloin pitää kysyä itseltään, millainen Marian äiti oli, millainen tämän äiti oli jne., mutta sen me jätämme tähän). Joten Jeesus on synnitön katolisen kirkon opissa sen perusteella, että Maria ensin oli synnitön. Onko hän sitten oikeassa merkityksessä täydellisesti Jumala? Tämä on vakava harhaoppi, joka johtaa ajatukset väärille raiteille!  Mitä sitten oikeastaan katolinen kirkko tarkoittaa tunnustuksellaan Jeesuksesta Jumalan Poikana, sitä voi vain kysellä. Mutta jos nyt Jeesus on Jumala, ihmishahmoon tulleena (mitä olen yrittänyt osoittaa tätä ennen), niin juuri sen takia Jeesus on synnitön! Jumala ei ole riippuvainen jonkun ihmisen synnittömyydestä pystyäkseen pidättäytymään synnistä!

Meidän tulee kysyä itseltämme, mitä tämä oppi jättää auki yhä enemmän hienoksi viilatuille ja pettäville harhaopeille, joita meillä on odotettavissa lopun aikoina!

Uskonliikkeen oppi Jeesuksesta uudestisyntyneenä ihmisenä
Ellet ole täysin perehtynyt teologiaan Uskonliikkeen taustalla (mukaan lukien Livets Ord/Elämän Sana-järjestön, Arken-seurakunnan ym.), niin ehkä voit olla sitä mieltä, että tämä kappale on kummallinen. Tosiasiahan on, että kaikkein perustavimmat Uskonliikkeen opit käsittelevät Jeesuksen kuolemaa hengellisesti ja sitä, että hän tuli yhdeksi saatanan luonnon kanssa sekä että hän sitten uudestisyntyi. Jeesuksen jumaluus riisutaan täysin ja hänet vedetään alas saatanan kaltaisuuteen. Samalla korotetaan uudestisyntynyttä kristittyä jumalalliselle tasolle. Näissä opeissa lepää aivan toisenlainen teologinen rakennelma täydellisestä terveydestä, rikkaudesta, hengellisestä sodankäynnistä Jane., jne. Et saa siis houkuttelevaa rakennetta ilman tätä perustaa! Ja juuri näin on opetettu Uskonliikkeen raamattukouluissa Ruotsissa läpi vuosien. Tänä päivänä ovat kaikkein äärimmäiset äänet säädetty alas taktisista syistä, eikä mitään julkista virheentunnustamista ole kuultu.

Tässä joitakin sitaatteja:

 • "Kuinka Jeesus vapauttaisi ihmisen paholaisesta.. tulemalla synniksi meidän puolestamme, täytyy hänen kuolla hengellisesti ja erota Isästä ja ottaa synnin rangaistus aina alas kuoleman valtakunnan kauheimpaan paikkaan asti…kukaan ei ole kärsinyt hengellisesti niin kuin hän, joka tulemalla synniksi meidän puolestamme, erotettiin Isästä ja yhdistettiin jumalattomiin...

Jeesus syntyi uudesti ja saattoi ensiksi syntyneenä tarttua siihen kiinni, että tekee sen mahdin tyhjäksi, jolla oli kuolema vallassaan, se on paholaisen…

 • "Kristinusko on sitä, mitä Jumala tekee ihmisen hengelle. Kun ihmisen henki uudestisyntyy, voi ihminen käydä voitokasta sotaa muita henkiä vastaan, jotka vastustavat Jumalaa. Ihminen on henki, luotu samalle tasolle kuin Jumala…"
  Sten Nilsson (Ulf Ekmanin appi-isä) kirjassa "Vapauttakaa kansani"

Kirjassa "Opit" Ulf Ekman sanoo edelleen, että Jeesus kuoli hengellisesti:

 • "niin Jeesus koki Jumalan hylkäämisen ja hengellisen kuoleman."

Ekmanin oppi-isä Kenneth Hagin oli valtavan suora julistuksessaan:

 • "... Jeesus maistoi kuolemaa, hengellistä kuolemaa, hengellinen kuolema tarkoittaa enemmän kuin olla erossa Jumalasta. Se tarkoittaa myös sitä, että omistaa saatanan luonnon… "
  The Name of Jesus/ Jeesuksen nimi

 • "Jeesus oli ensimmäinen ihminen, joka koskaan on syntynyt uudestaan"
  How Jesus Obtained His Name,/ Kuinka Jeesus sai nimensä/ Tulsa; Rhema, äänikasetti  numero 44H01

 • "Uskova on yhtä paljon Jumalan inkarnaatio kuin mitä Jeesus on.  Me OLEMME Kristus."
  Word of faith/ Uskon Sana

Näemme tässä Uskonliikkeen perustavassa teologiassa, että Jeesus voi kuolla hengellisesti ja tulla yhdeksi synnin ja saatanan kanssa. Sitä paitsi hänestä tulee uudestisyntynyt. MUTTA jos nyt Jeesus ON Jumala, voiko hän kuolla hengellisesti kuten me ihmiset? Ja onko hengellinen uudestisyntyminen välttämätön sellaiselle, joka on universumin Luoja ja Jumala? Ja voiko joku muu (me) tulla Kristukseksi, jos vain Jeesus yksin ON Kristus? Ei, minä toivon, että näet kuinka harhassa ja saatanallista kaikki tämä teologia on. Lue mielellään tekstini "Tio villoläror inom Trosrörelsens teologi" (Kymmenen harhaoppia Uskonliikkeen teologiassa, ei vielä suomennettu) saadaksesi vähän syvemmän analyysin tästä vaarallisesta liikkeestä.

"Messiaaninen liike" ja "uusjuutalaisuus"
On olemassa merkillinen ja kasvava ryhmä "kristittyjä" Ruotsissa ja maailmassa, joita voidaan kutsua "messiaaniseksi liikkeeksi". Silloin ei tarkoiteta näiden olevan Jeesukseen uskovia juutalaisia, ei! Tämä on jotain muuta. Nämä ovat kristittyjä, jotka ovat sitä mieltä, että on "tärkeää" alkaa omaksua juutalaisia tapoja ja käytänteitä, pitää Laki, viettää sapattia lauantaina, viettää Herran juhlia, jne. Tässä liikkeessä esiintyy myös ympärileikkausta. Jos luemme Paavalin kirjettä Galatalaisille, niin tunnemme taas jonkun harhaopeista. Galatalaiset olivat "parantaakseen" uskoaan alkaneet omaksua juuri juutalaisuuden tapoja ja käytänteitä, jne. Paavali ihmetteli, mikä oli "lumonnut" heidät. Kaikki tällainen on harhaoppia, ja silloin pudotaan pois armosta, jos yhdellä ainoallakin tavalla antautuu parantelemaan Jumalan työtä ja armoa! Luepas Galatalaiskirje saadaksesi sisäistä näkymää tähän ongelmaan.

Voi vain ihmetellä, kuinka kristityt ovat joutuneet näin kaltevalle pinnalle, mutta eräs selitys voi olla, että nämä henkilöt ovat olleet harhassa jo aiemmin. Ei ole ihan harvinaista, että tämän messiaanisen liikkeen jäsenet ovat ihmisiä, jotka uudelleen heränneinä ja krapulassa ovat pudonneet pois Uskonliikkeestä. Tietty sokaistuminen on siis ollut jo aikaisemmin, eikä ole aivan kokonaan herätty edellisestä päihtymyksestä. Pudotaan toisesta ojasta toiseen. Pettävä syötti on se, että messiaanisella liikkeellä on hyvin positiivinen asenne Israelia ja juutalaisia kohtaan – mikä myös Uskonliikkeen ihmisillä on (ja myös minulla). Joten tämä lienee ainoa asia, joka näyttää oikealta näissä liikkeissä. Mutta ajattelepas, ettei väärällä viisisatasella ole ollenkaan arvoa, vaikkakin se on kyllä aidon viisisatasen näköinen!

No niin, toivon, että ymmärrät kuvailemani asian olevan suuri ja vakava ongelma sinänsä, mutta asiat ovat vielä huonommin. Tässä messiaanisessa liikkeessä ei ole tavatonta, että myös kielletään Jeesuksen jumaluus ja kolminaisuusoppi. Heitä kauhistuttaa usein se, että kolminaisuusoppi on katolisen kirkon keksintö ja siksi sen täytyy olla väärin. Messiaaninen liike kertoo sen sijaan Jeesuksen olleen ihminen, jonka Jumala valitsi saamaan Messiaan tehtävän ja sellaisena tuomaan itsensä esille uhrina meidän syntiemme takia. Tosin tarkoitetaan, että Jeesus oli Pyhän Hengen täyttämä neitsyt Mariassa ja että hän oli Jumalan voideltu olemaan Messias, mutta ei tunnusteta sitä, että Jeesus ON ja aina on JUMALA (ikuinen) ihmishahmoon tulleena. Näemme tämän seuraavasta sitaatista, jonka on sanonut yksi neljästä, älyllisesti tärkeästä, henkilöstä tässä liikkeessä:

 • "Mitä se tarkoittaa, että Jeesuksella oli titteli 'Messias' (hebr. mashiach) Täytyy kuitenkin lisätä, että tässä ei ole mitään isoa kirjainta kreikkalaisessa tekstissä, mistä johtuu se, että voimme yhtä hyvin kirjoittaa "messias" sen sijaan. Mutta se, että Jeesuksella oli tämä titteli, tarkoittaako se, että hän oli ja edelleen on ikuinen Jumala? Ei, vaikkakin niin voivat ajatella monet asiaan perehtymättömät kristityt. Kun luemme Vanhaa testamenttia, voimme nähdä useassa kohdassa sen, kuinka ihmiset, jotka tulivat voidelluiksi omissa tehtävissään (kuninkaina, profeettoina ja pappeina), samalla tavalla omistivat tittelin messias "
  Glenn Kärnerup, Jeesus – Jumala vai jumala?

Niin, sinä näet tästä sitaatista, että kirjailija melkein asettaa yhtäläisyysmerkit Jeesuksen ja Raamatun muiden henkilöiden välille, jotka olivat Jumalan voitelemia. Sana messias tarkoittaa oikeastaan "voideltua", ja kirjailija sekoittaa yhteen sen, että jotkut tavalliset ihmiset Israelissa saivat voitelun tiettyihin tehtäviin, sen kanssa, että Jeesus on SE voideltu. Sillä Jeesus periaatteessa korvaa koko joukon voideltuja ennen häntä. Hän täyttää sen, jota profeettojen, pappien ja kuninkaiden voitelut juutalaisen kansan keskellä profetoivat. Jeesus on sekä Israelin Kuningas, Ylipappi ja Profeetta, aivan kuin Jumala itse haluaa olla kansalleen Israelille. Jeesus täyttää suurin piirtein kaikki Vanhan testamentin vaatimukset ja profetiat (Apt. 3:18, Kol. 2:14). Jumala on antanut meille kaikille Vanhan testamentin tekstit ja hän itse astui alas luomakuntaansa tekemään nämä tekstit teoiksi. Jumala on yhtä Sanansa kanssa(Joh. 1:1), ja Jeesus on Sana, joka tuli ihmiseksi (Joh. 1:14). Tämä näyttää olevan kristallinkirkasta joillekin, mutta kätkettyä toisille. Otetaanpa vaari siitä, mitä Paavali kirjoittaa 2. Tess. 2:9–12: ssa, että Jumala sallii harhaopin kohdata sitä, joka ei ota vastaan rakkautta Totuuteen.

Kun tulkitsen sitä näkyä, joka suurella osalla messiaanista liikettä on, niin minun ajatukseni johdatetaan Dalai Lamaan tai Kristus Maytreaan (jota sekä itämaiset uskonnot että New Age-liike odottaa). Koko tämä ajatus siitä, että Jeesus voidellaan "virkaan" Messias (tai titteliin) on hyvin samankaltainen kuin se, mitä New Age-liike monta kertaa opettaa koskien Jeesusta. Siellä Kristus on henkiolento, jumaluus, joka voi inkarnoitua erityisesti valittuun ihmiseen. New Age näkee Jeesuksen sellaisena ihmisenä, johon Kristus inkarnoitui, mutta ehdottomasti ei nähdä Jeesusta ainoana tosi Jumalana ihmishahmossa. Jeesus ei ole Kristus (Messias) vaan hänellä oli vain se rooli tietyn aikaa, sanotaan New Agen piirissä. Silloin minun täytyy kysyä meiltä, haluammeko istua oman näkymme kanssa Jeesuksesta samassa veneessä kuin New Age?! Se oppi, joka messiaanisella liikkeellä usein on, on vaarallisen lähellä New Age-näkyä Jeesuksesta. He tekevät sitä paitsi uskosta niin ennen kuulumattoman pienen ja turhanpäiväisen ja Jumalasta tulee niin mukava ja poissaoleva. Heidän oppinsa seuraushan on, että Jumala valitsee erityisen ihmisen maan päälle olemaan uhri koko ihmiskunnan syntien puolesta, mutta jää itse paikalleen mukavaan taivaaseensa. Messiaanisen liikkeen näky Jeesuksesta tulee myös vaarallisen lähelle Uskonliikkeen näkyä sekä Jeesuksesta että ihmisestä. Siellähän ymmärretään Adamin olleen jumalallinen ja että Jeesus on viimeinen Adam, aivan samanlainen kuin Adamin ajateltiin olleen. Siitä tulkinnasta käsin sanoo sitten Uskonliike, että uudestisyntyneet ihmiset voivat tulla aivan samanlaisiksi kuin Jeesus – siis jumalallisiksi samalla tavalla, yhdenvertaiseksi Jeesuksen kanssa. Messiaanisen liikkeen oppi on hipaisevan lähellä niin, että voidaan vetää samat johtopäätökset uudestisyntyneestä ihmisestä myös siitä käsin. Ainakin minä näen asian näin.

TODELLINEN kristillinen usko on valtavan paljon suurempaa kuin tämä! Se sanoo, että Jumala antoi sen rangaistustuomion, jonka hän oli tuominnut ihmisten synneistä, kohdata itseään. Hän itse astui alas ihmishahmoon maan päälle ja otti rangaistuksen itsensä päälle. Hän kärsi tuskista omassa ruumiissaan! Tämä oli se täydellinen, puhdas ja virheetön uhri, jonka Jumala itse vaati. Tämä on suuri sisältö Messiaana OLEMISESSA. Jumala itse tuli Messiaaksi (HÄNEKSI voidelluksi), Jeesus on Messias ja Jeesus on siksi Jumala ihmishahmossa. Jumala itse kuoli meidän sijastamme. SE on suurta!

Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä voimme lukea siitä, mikä on tunnusomaista todelliselle, uudestisyntyneelle kristitylle. Ota tämä todellakin itsellesi varoituksena. Tämä Raamatun sana on myös "lämpömittari", jota voimme käyttää arvioidessamme heitä, jotka ilmoittavat olevansa kristittyjä:

 • 1. Joh. 5:1: "Jokainen, joka uskoo, että Jeesus ON Kristus, on Jumalasta syntynyt."

Katsotaanpa nyt, mikä henki kieltää Jeesuksen OLEVAN Messias (Kristus on kreikan kielen sana heprean kielen sanalle Messias). Kun luemme tämän, ymmärrämme, mitä harhaanmennyt usko avaa silmiemme eteen ja mihin se lopulta johtaa.

 • 1. Joh. 4:1–3: "Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi (Jeesus ON Kristus, käännöksen lihavointi, suom. huom.) lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta (ruots. joka ei NIIN tunnusta Jeesusta, suom. huom.), ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa."
  (1917-vuoden ruotsinkielinen käännös, suom. v. 1933/1938)

Jos olet kiinnostunut messiaanisesta liikkeestä, niin näet yllä olevissa Raamatun sanoissa sen, minkä hengen kanssa olet tekemisissä. Se henki tulee siinä tapauksessa sokaisemaan sinut ja lopun ajassa ottamaan vastaan Antikristuksen Messiaana! Silloin ei ole enää olemassa mitään pelastusta sinulle. Joten peräänny tästä harhaopista NYT ja käänny, kun aikaa on!

 • 2. Tess. 2:9–12: "tuo (laiton, Antikristus), jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen."

Sama harhahenki tavallisessa joulujumalanpalveluksessa
Kuuntelin erästä saarnaa 21. joulukuulta 2008 saarnaajana EFK-pastori Sven Almkvist Petrus-kirkosta (Pietarin kirkosta) Tukholmasta (aiemmin pastori helluntailiikkeessä ja nurin mennessä Karsima Centerissä). Siellä vilahtaa melko selvä sekoitus New Age-näkyä Jeesuksesta ja ihmisestä sekä Uskonliikkeen näkyä samoista asioista. Tämä on tuore esimerkki siitä, kuinka pettävästi harhaoppi Jeesuksesta voi hiipiä tavalliseen joulusaarnaan tavallisessa evankelisessa seurakunnassa Ruotsissa. Tällainen jouluopetus ei valmista tietä Herralle vaan Antikristuksen esiintulolle!

Johdannossaan Sven Almkvist kertoo syntiinlankeemuksesta ja hänellä on siinä sama teologia kuin Uskonliikkeessä: "että Adam suoritti valtiopetoksen ja jätti kaikki valtansa saatanalle, ja siksi nyt saatana on tämän maailman Jumala." Tämä ei ole raamatullista, koska Adamilla ei ollut kaikkea tätä valtaa ennen syntiinlankeemusta (synti oli juuri se, että hän halusi sen) eikä saatanalla myöskään ole kaikkea tätä valtaa syntiinlankeemuksen jälkeen (Jumalalla oli ja on edelleen 100 % valtaa koko universumissa).

Tässä on joitakin sitaatteja Sven Almkvistin luopiosaarnasta:

 • "Kristus astuu alas maailmaan ja tulee ihmiseksi."
 • "Emme saa sekoittaa Kristusta ja Jeesusta."
 • "Kristus syntyy Jeesukseksi."
 • "Jeesus ei ole ollut aina olemassa, Kristus on ollut aina."
 • "Kristus on toinen persoona jumaluudessa."
 • "Kuka kuolikaan ristillä? Niin, ei se ollut Kristus, se oli Jeesus".
 • "Jeesus on ihminen, hän ei ole skitsofreenikko. Tosi Jumala ja tosi ihminen. Hänellä on kaksi tahtoa, inhimillinen tahto ja jumalallinen tahto."
 • "Sen kautta hänestä tulee meille täydellinen esikuva, jotka myös olemme saaneet osamme jumalallisesta luonteesta Pyhän Hengen kautta. Hän on suuri esikuva."
 • "Meidän täytyy ymmärtää, keitä OLEMME!"

Jos nyt tarkastelemme tätä kaikista yllä olevista Raamatun jakeista käsin sen tosiasian perusteella, että Jeesus ON Kristus ja Jumala, ihmishahmoon tulleena, niin silloin tulee harhaopista selkeä tässä saarnassa. Sven Almkvist erottaa Jeesuksen ja Kristuksen, aivan kuin New Age-liikkeessä tehdään. Siellä Kristus esitetään usein henkiolentona, joka voi inkarnoitua missä ruumiissa hyvänsä tai myös virkana. Sven Almkvistin julistus avaa tällä tavoin oven New Age-liikkeeseen ja Antikristuksen esiintulolle. Hänen teologiansa mukaan voi periaatteessa "Kristus" siirtyä johonkin toiseen ihmiseen. Sehän voi olla silloin esim. se ihminen, joka tulee esiintymään Antikristuksena ja joka tulee ilmaisemaan olevansa Messias ja Jumala.

Kun Sven Almkvist sanoo, että me olemme myös saaneet osamme jumalallisesta luonnosta, niin hän sanoo epäsuorasti, että Jeesuskin sai sen. Mutta Jeesus ei ole uudestisyntynyt ihminen ja meidän esikuvamme, josta meistä voi tulla tarkkoja kopioita. Tämä muistuttaa valtavan tarkasti Uskonliikkeen opetusta siitä, että me olemme uudestisyntyneinä kuin jumalia tai OLEMME Kristus. Mutta Jeesus yksin on Kristus ja Jumala, meistä ei voi tulla samankaltaisia kun hän. Me tulemme aina olemaan ja jäämään ihmisiksi. Mutta pelastettuina voi Jeesus Henkensä kautta tulla meihin ja ottaa asumuksensa meissä ollakseen meidän Auttajamme. Mutta tämä ei tee meistä "Kristuksia" tai jumalia.

Yhteenveto
Ole siis varuillasi! Jeesuksen jumaluuden vähätteleminen hiipii kaikkialle ja valtavan viettelevillä tavoilla, usein, melko odottamatta. Jos olet sanonut kyllä ja aamen sille, että Jeesus yksin ON Kristus ja Jumala ihmishahmoon tullut, silloin sinulla tulee olemaan paljon parempi suoja harhaoppeja vastaan, kuin että et olisi niin tehnyt. Luulen myös, että Jumala tulee siunaamaan sinua aivan erityisesti, jos sinulla on tämä tunnustus!


Lennart Jareteg, 2009-01-10
Käännös suomeksi, Sylvi Hänninen, 2010-12-20

Suomi