Apostasia - uppryckande eller avfall?

Fråga:

Hej! Jag undrar hur du tolkar det grekiska ordet "apostasia"? En bekant hävdar följande: i 2 Tess 2:3, det som är ett av de starkaste orden i Bibeln angående vad som kommer FÖRST, så är ordet "avfallet" översatt på fel sätt menar han. Han hävdar att ordet "apostasia", som det står i grekikans grundtext, kan översättas med både avfall och också "uppryckande". Därför har vi på så sätt missuppfattat bibelordet i just detta brev då han menar att det skall läsas "ty först måste uppryckandet komma". Vad säger du om den tolkningen?

Svar:

Jag tror det är ett typiskt önsketänkande / en önskeöversättning att apostasia skulle betyda "uppryckande". Det grekiska ordet apostat t.ex. betyder just "avfälling", så då är det ju logiskt att apostasia betyder avfall. Läser man i grekiskt lexikon så ser man att apostasia kan betyda: "avfall, övergivande, avhopp, att falla ifrån". Så att utifrån dessa ord tala om "uppryckande" blir helt fel. Ordet apostasia används även i Apg 21:21 och där syftar det på att judarna överger Mose lag - alltså avfaller från Mose. När det talas om uppryckande i 1 Tess 4:17 så används där istället en böjning av det grekiska ordet harpazo vilket alltså är ett helt annat ord som inte ens är snarlikt. Apostasia används sedan inte på fler ställen.

När man i vissa engelsk/greiska lexikon (jag har inte sett det i mina) ser att apostasia kan betyda "departure" så skall man slå upp det ordet i ett engelsk lexikon, för då ser man att det kan syfta på just detta att "överge" (den sunda läran). Detta blir tydligt i titeln på en bok som den amerikanska "väktaren" Ray Youngen skrivit, den heter A time of departure vilket syftar på att vi nu lever i avfallets tid.

Sedan måste vi också se på summan av Guds Ord, och då är det ju väldigt mycket som talar MOT ett tidigt uppryckande. Så skulle det nu funnits en möjlighet att tolka apostasia som "uppryckande" - en möjlighet som jag menar inte finns - så måste man välja en tolkning som harmonierar med resten av vad Bibeln säger. Det är ju så översättare arbetar. 

De som förespråkar ett tidigt uppryckande ("pre tribulation") menar ofta att just uppryckandet är det sätt på vilket "han" röjs ur vägen som står i vägen för Antikrists framträdande. Men det är ju istället uppenbart att det är avfallet som möjliggör framträdandet. Personligen tror jag att "han" är Guds Ande i alla sanna kristna som hindrar Antikrists framträdande. Men genom avfall decimeras ju antalet kristna och därmed också Guds Andes närvaro på jorden. På motsvarande sätt var det också på GT:s tid. Det var ju just på grund av avfall som Gud lämnade sitt tempel och som Babels kung intog Jerusalem. Inte på grund av att de trogna judarna blev bortryckta på något sätt. Många skeenden i Bibeln har två uppfyllelser, och vi kan dra lärdom av det första.

2 Tess 2:3-4: "Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud."

Om vi tittar lite extra på den sista meningen "så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud", så tänker sig många att Antikrist skall sätta sig i ett återuppbyggt fysiskt tempel i Jerusalem och där utropa sig själv till gud. Det grekiska ord som Paulus använde i denna text för tempel är naos. Paulus använde detta ord 8 gånger i sina texter och alla 8 gånger enbart med syfte på de kristna som Guds tempel! När det i NT talas om en fysisk tempelbyggnad så används istället det grekiska ordet hieron. Även Paulus använde ordet hieron när han skrev om det fysiska templet i Jerusalem. Ordet hieron används (vad jag kan se) 59 gånger i NT, men aldrig med syfte på de kristna som Guds tempel. Så Guds tempel i den här texten syftar med all säkerhet på de kristna, både som enskilda individer och som kollektiv. Vi är ju Guds tempel idag enligt vad Paulus skrev i sina brev. Vad kan då det här betyda?

Jag har i mitt studium om det stora avfallet tagit upp just det här. Jag tror att avfallet, som det står om i denna text, innebär att avfallets människor tar Guds plats och utger sig själva för att vara gudomliga, eller gudomliga i sitt inre. När detta sker med en kristen (via t.ex. meditation, villoläror m.m.) så flyttar Guds Ande så småningom ut, och en annan ande flyttar in. Det är då Antikrists ande som kommer in och sätter sig i det som tidigare var Guds tempel.

I vers 6-7 står det sedan:

"Ni vet vad det är som nu håller honom [Antikrist] tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram."

"Han som nu håller tillbaka” tror jag kan vara Guds Helige Ande. När det här avfallet sker i stor skala, så har Guds Ande inte längre ett tempel att bo i (bortsett från en mindre skara trogna), och då är vägen öppen för den personifierade Antikrist att träda fram: Antikrists ande inkarnerad i en vanlig människa. Han kan då ställa sig mitt i det som tidigare var Guds församling/Guds tempel och utge sig för att vara Gud.

Jag tror att det här är en tolkning som är fullt möjlig, troligen den mest korrekta.

/Lennart