Bibeln, är den komplett?

Fråga:

Är bibeln komplett i sin nuvarande utgåva? I Kolosserbrevet 4:16 talar Paulus om ett brev från Laodicea, han rekommenderar dem att läsa det. Ett brev som ej finns i bibeln, men som församlingen skulle ta del av. Ett sådant brev borde ju vara aktuellt för församlingen även idag. Vet ni något om brev eller skrifter från den tiden som ej finns i bibeln?

Svar:

Om Bibeln är komplett beror på vilken Bibeln man avser. Ser man på Bibel 2000 (Sveriges idag nyaste översättning) så är den mer än lämpligt komplett, anser jag. I den har man nämligen tagit med de Gammaltestamentliga apokryfiska texterna, även kallade de "deuterokanoniska" böckerna. Dessa texter finns inte med i t.ex. 1917-års Bibel eller i Svenska Folkbibeln, inte heller har judarna med dessa böcker i sin samling av texter. Luther ansåg att dessa texter intevar "helig skrift" utifrån vilken man kunde bygga den kristna läran. Dock har Katolska kyrkan med de Gammaltestamentliga apokryfiska texterna i sin Bibel. Att Katolska kyrkans lära om skärselden bl.a. bygger på undervisning ifrån apokryfisk text kanske säger något om de apokryfiska texternas tillförlitlighet. (Apokryfisk betyder gömd, fördold, svårbegriplig.)

Eftersom den evangeliska kyrkan en gång i tiden fastställt att Bibeln skall innehålla de 66 böcker som den vanligen har, så kan man nog säga att den är komplett i den uppsättningen. Att fråga efter något mer tror jag inte leder vår tro närmare Gud. Det kan istället vittna om att man är mer intresserad av allt annat än just Bibeln. Det finns även Nytestamentliga apokryfiska texter, men dessa har aldrig någon kristen kyrka godkänt som Bibliska texter eftersom dessa ofta har en gnostiskt inspirerad undervisning - alltså villolära. Inte helt förvånande är det att folk inom New age ofta intresserar sig mer för dessa texter än för Bibeln.

Visst kan man bli nyfiken på "brevet från Laodicea", men jag tycker att vi har mer än nog att göra med den Bibel vi har. Hela Gamla testamentet har uppskattningsvis 647.000 ord och Nya testamentet ca. 198.000 ord. Har man en gång läst igenom hela Bibeln från pärm till pärm, tycker jag man skall börja om från början igen. Man lär sig alltid något nytt. Dessutom måste det ju finnas hundra-, kanske tusentals andra brev, skrivna av de första kristna, som vore intressanta att läsa, men kanske vi lika gärna kan gå och lyssna till en god predikan då?

Ja, det var lite tankar om Bibelns innehåll.

/Lennart