Om reinkarnation kontra judisk-kristen tro

Fråga:

Hejsan Lennart! Har tidigare fått svar på mina funderingar via frågelådan så jag tänkte än en gång komma till dig med min fråga: Läste en insändare i min lokala tidning om reikarnation. Bland annat skrev skribenten: "Som ni säkert vet var reinkarnation en del av den kristna läran fram till kyrkomötet i Konstantinopel år 553. Orsaken till att den ströks var måhända att makthavarna önskade skrämma folk till att tro att de skulle brinna evigt i helvetet, om de var uppstudsiga." Stämmer den faktadel som kommer fram i texten? Vad trodde de på GT-tiden att skulle ske efter döden? Tack så mycket för den här sidan och ditt engagemang!

Svar:

Hejsan! Det var bra att den här fråga kom upp eftersom det är många som blandar ihop äpplen och päron här. Det som skribenten säger är helt taget ur luften och ser i mina ögon ut som ett fult försök att få intet ont anande läsare att tro att judisk-kristen tro hör ihop med reinkarnationstro. Men dessa två saker är lika långt ifrån varandra som Gud och satan är ifrån varandra.


Bakgrund
Tron på reinkarnation är en tro som framför allt härstammar från hinduismen och som sedan adopterats av andra hedniska religioner, och så klart även av new age (som på många sätt är hinduisk till sitt innersta väsen). Det är därför inte otroligt att denna skribent är en anhängare av new age; deras strategi har alltid varit att smyga in förödande villoläror och ockulta tekniker i den kristna tron (som t.ex. reinkarnationstro och meditation). Tron på reinkarnation är tro på en andlig evolution i många steg genom många liv. Och som du vet, är inte heller den vanliga evolutionsläran något som går att förena med en sann kristen tro, men det skall jag inte ta upp här. Men pga detta, så omfattas inte sällan new age-anhängare även av en tro på den vanliga evolutionen. Man menar där, att både det fysiska och det andliga har utvecklats fram genom årmiljoner till att bli vad det är idag, och i detta spelar då tron på reinkarnation en naturlig roll. Det är viktigt att se hur detta hänger ihop.

Som man då kan förstå, passar tron på reinkarnationen den moderna människan som handen i handsken eftersom hon lärt sig att tro att evolutionen är ett faktum. Detta trots att det saknas övertygande bevisning för både evolutionen och för reinkarnation. Båda dessa läror – som alltså på många sätt är väldigt lika – står i strid med Bibelns budskap och därmed med en sund kristen tro. När det gäller evolutionen finns knappast något som stödjer den rent vetenskapligt, det mesta är hypoteser och teorier. Men ser vi på fakta och observationer kan vi förstå att världen blivit skapad, det har jag tagit upp ganska ingående i flera texter och inspelningar som du kan hitta via denna länk. Och när det gäller evolutionens andliga motsvarighet, reinkarnationen, så kan inte den heller luta sig mot vetenskapliga observationer och fakta.


Vad säger Bibeln?
Skribenten du hänvisar till säger att de kristna trodde på reinkarnation före kyrkomötet år 553, och menar då att Kyrkan avsade sig denna tro år 553. Sanningen är ju den att många doktriner och trosbekännelser som genom åren nedtecknats av kristna, tillkommit då det funnits en särskild anledning/nöd till detta. De första kristna och judarna kan inte haft en tro på reinkarnationen eftersom Bibeln talar emot en sådan världsbild. Så om nu kyrkomötet 553 uttalade sig särskilt mot reinkarnationen berodde detta med all säkerhet på att det hade börjat komma in sådana läror i kristenheten vid den tiden. Inflytande från östliga läror hade börjat göra sig gällande. Och så måste vi komma ihåg detta, att de personer som levde på Jesu tid levde i Gamla testamentets seder, bruk och tro. De som skrev Nya testamentets texter kom därför inte med något helt nytt, men de hade genom Jesus och hans undervisning upptäckt det som Gamla testamentet hela tiden hade vittnat om. Det nya förbundet är ju inte en ny religion, utan en fortsättning på det gamla förbundet, fast ett förnyat förbund som klivit fram i ljuset! Så hela Bibeln är grunden även för den kristna tron. Vad säger då Bibeln?

EN gång skall vi dö
I Hebreerbrevet 9:27 står det något mycket klart vad gäller döden:

”Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas…”

Reinkarnation handlar om att dö och återfödas som en ny person gång på gång, men här säger Bibeln att vi skall dö EN gång. Detta är och har alltid varit den judisk-kristna tron, och att påstå något annat tyder på att man inte läst eller inte tagit till sig vad Bibeln säger.

Paradiset och dödsriket
Eftersom vi från Bibeln vet att domen kommer vid världens slut, så måste det alltså finnas minst en plats där de döda är i väntan på uppståndelsens dag. Det här visar många bibeltexter på. Jesus berättade t.ex. en berättelse om Lasarus och den rike mannen, där Lasarus var i Paradiset och den rike mannen var i Dödsriket. Den rike mannen plågades där han var och ropade till Abraham (i Paradiset) om att han skulle sända någon för att varna hans bröder som fortfarande var i livet. I Lukasevangeliet 16:25 kan vi läsa:

”Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, under det att Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst och du plåga.”

Av den här berättelsen – som ju Jesus själv berättade – kan vi förstå att vad som väntar efter döden och att vi får en enda chans här på jorden (läs gärna hela sammanhanget i Bibeln). Här blir det ganska uppenbart att satan vill invagga oss alla i en tro att ”det inte är så allvarligt”, precis så som den rike mannen hade trott och levt. Är vi inte noga med vår avgörelse i detta liv så går vi evigt förlorade, och då blir satan mycket nöjd. Därför är läran om reinkarnationen en oerhört allvarlig villfarelse.

Samma allvar framskymtar när Jesus hänger på korset. Där säger han till den ene av de två rövarna som hängde på varsitt kors bredvid:

”Amen säger jag dig: I dag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43)

Den andre rövaren hamnade uppenbarligen inte där utan i dödsriket.

Uppståndelsen
I Uppenbarelseboken 20:4-14 står om hur uppståndelsen går till. Vid Jesu återkomst uppstår de döda, som i paradiset väntat på Jesus, och de får regera med Jesus i tusen år under det s.k. Tusenårsriket. Först därefter uppstår de som förvarats i dödsriket och de ställs istället inför domen. Här ser man inte heller skymten av någon reinkarnation. Den platsar helt enkelt inte in! Reinkarnationsläran ligger i strid med hela Bibelns grundläggande budskap!

Vi förblir de samma
Att vi efter döden förblir samma person, oavsett om vi hamnar i dödsriket eller i paradiset, det kan vi se i berättelsen om Jesus på förklaringsberget. Där samtalar Jesus med både Mose och Elia. På något sätt fick lärjungarna som vara med om att se in i det övernaturliga. Men min poäng här är att Mose och Elia fortfarande fanns till, fast som andar i Paradiset, i väntan på Jesu återkomst till jorden. Läs om detta i Lukasevangeliet 9:28 och framåt.

Jesus har visat vägen
En annan sak jag kan ta upp är att Jesus gått före oss och visat vägen. Han reinkarnerade inte efter sin död. Han uppstod i samma kropp; spikhålen fanns kvar! Men kroppen var ”förhärligad”. På samma sätt skall det bli med de troende när Jesus kommer tillbaka. Vi kan läsa om detta i 1 Kor 15:51-52:

”Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.”

Karma eller nåd?
Till reinkarnationsläran hör ofta läran om karma – att vi återföds till något bättre om vi gjort goda gärningar i föregående liv. Det går också på tvärs med Bibelns budskap om att våra gärningar är värdelösa inför Gud. Vi kan endast tillräkna oss rättfärdighet och evigt liv genom tron på Guds förlåtelse och nåd genom Jesus Kristus, det är vad Bibeln säger.

Gamla testamentet
Vi kan ta några Bibelord från Gamla testamentet också. Tanken om dödsriket och uppståndelsen från de döda skiljer sig inte speciellt mycket mellan Gamla eller Nya testamentet. I Bibelordet nedan ser vi också att det kommer att ske en uppståndelse från de döda som sker i de avlidnas kroppar och alltså inte i någon ny person.

Jesaja 26:19: ”Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.”

I Bibelordet som följer ser vi tydligt att den som dör inte kommer tillbaka/reinkarnerar utan stannar där till uppståndelsens dag.

Job 7:9: ”Som ett moln löses upp och är borta, så kommer inte heller den tillbaka som farit ner i dödsriket.”

Ett irr-bloss
Om reinkarnationen skulle vara sann, så faller hela grunden i den judisk-kristna tron. Vi har EN chans att visa Gud vad vi vill med våra liv och var vi vill tillbringa evigheten. Om nu Bibeln är sann, vilket jag tror till 100%, så är läran om reinkarnationen inte sann. Därför utgör reinkarnationsläran ett irr-bloss från Guds fiende för att få oss att tro att vi har flera chanser.

/Lennart