Kielten historia vahvistaa Raamatun

Språkutveklingen i världen
Kuva Wikimedia Commonsista 
Tämän päivän kieliperheiden jakautumat ympäri maailman

Tosiasiat kielten historiasta ja kehityksestä tukevat Raamatun kuvausta, mutta aiheuttavat ongelmia evoluutio-opille

OSA 1:

Teologian tohtori Roger Liebi1 käsittelee esitelmässään2 huomion- arvoisia tosiasioita, jotka osoittavat, kuinka kielten historia ja kehitys vahvistavat Raamatun kuvauksen, mutta ovat evoluutioteoriaa vastaan. Evoluutioteoria edellyttää sitä, että kielet ovat kehittyneet yhdestä ainoasta kielestä sekä että ne ovat kulkeneet primitiivisestä muodosta korkeasti kehittyneeseen.

Vielä menossa oleva kielten muuttuminen on evoluutio-oppia vastaan
Juuri suunta kielten kehityksessä oli yksi pääkohdista esitelmässä. Liebi otti esille esimerkin toisensa jälkeen siitä, kuinka kielet todistettavasti kulkevat hämmästyttävän kompleksisesta aina yksinkertaisempaan - siis suoraan päinvastoin kuin mitä evoluutioteoria korostaa (katso erillistä artikkelia linkistä alhaalla).

Kielten hajaannus Baabelissa vahvistuu kielten sukupuusta
Toinen pääkohta oli se, kuinka myös kielten "sukupuu" on evoluutioteoriaa vastaan, joka toteaisi, että kielet haarautuvat yhdestä ainoasta alkukielestä. Tosiasiat nimittäin vahvistavat sen sijaan Raamatun tiedot nykypäivän kielten perustuvan aivan erillisiin kieliryhmiin, mikä Raamatun mukaan on seurausta kielten hajaantumisesta Baabelissa (1. Moos. 11:6-9). Tämän päivän kieliä ei nimittäin voi johtaa yhteen ainoaan alkukieleen, vaan ainoastaan yhteen ryhmään kieliä (tämän päivän kieliperheiden lähtökohtaan), joilla ei ole mitään yhteistä toistensa kanssa - aivan kuin Raamattu väittää.

Ihmisen kyky puhua kieltä ainutlaatuinen biologiassa
Liebi nimeää useita muita mielenkiintoisia tehtäviä. Esim. hän toteaa, että inhimillinen kyky tuottaa kieltä - mikä on hyvin edistynyttä - on aivan ainutlaatuista biologisessa maailmassa. Tämä on totta myös puhtaasti (neuro)biologisesti, sen avulla, että ne keskukset aivoissa, jotka vastaavat kielen käsittämisestä ja kielen tuottamisesta, ovat ainutlaatuisia ihmiselle.

Kielten päivittämiset sopivat huonosti evoluutioteoriaan 
Liebi mainitsee toisen huomattavan asian. Tämän päivän korkeasti kehittyneet kielet ajoitetaan, jopa evoluutioteorian mukaan, 4000 ja 23 000 vuoden välille eKr.3 Toisin sanoen se on hyvin nuori ikä ajatellen niitä valtavia aikakausia, joita evoluutioteorialla väitetään olevan. Nämä ajoitukset eivät kuitenkaan ole hämmästyttäviä Raamatun tietojen valossa. Raamatun mukaan Maa luotiin ja sen mukana kielten syntyminen noin v. 4000 eKr. Sellaisena ajanjaksona voimme löytää jälkiä edistyneistä inhimillisistä kielistä.

Havainnot todellisuudesta tukevat Raamattua
Raamatun tiedot vahvistetaan lisäksi rehellisessä todellisuuden tutkimuksessa. Raamattu itse väittää, että todellisuuden tarkkailu todistaa siitä Jumalasta, joka on Raamatun takana:

Room. 1:20: "Sillä Hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä."

OSA 2:

Lue lisää artikkelista: "Vanhat kielet ovat hämäävän monimutkaisia"


1: Teologian tohtori, Roger Liebi on syntynyt 1958 Zürichissä, Sveitsissä ja hän on opiskellut mm. raamatullisia kieliä (kreikkaa, klassista ja modernia hepreaa, arameaa sekä akkadiskaa) sekä teologiaa. Hän toimii raamatunopettajana sekä vierailevana puhujana eri maissa. Hän on ollut mukana kääntämässä Raamattua kolmessa eri projektissa sekä on kirjoittanut koko joukon julkaisuja. Hän suoritti tohtorin tutkintonsa Whitefieldin teologisessa korkeakoulussa Floridassa (USA:ssa). Hänen väitöskirjansa käsitteli toista temppeliä Jerusalemissa. Hän suoritti mestaritutkintoprojektinsa teemasta "kielten alkuperä".

2: Esitelmä on saatavissa mp3-nauhoituksena CD-levyllä, seuraavasta linkistä föreningen Genesis webshop(huom. linkkiä ei suomennettu).

3: Huomaa, että päivityksillä evoluutioteorian sisällä on yleisesti hyvin alhainen luotettavuus. Erityisesti radiometrisistä päivityksistä, jossa ikiä on laskettu enemmän kuin tuhansissa vuosissa, puuttuu melkein kokonaan totaalinen uskottavuus, koska nämä riippuvat olettamuksista, joita ei voi tutkia uudelleen 2kertaavilla yrityksillä ja jotka siksi täytyy vahvistaa päivityksellä geologisesta aikaskaalasta. Sitä taas vuorostaan on päivitetty radiometrisistä mittauksista, mikä antaa lopputulokseksi väärän kehätodistelun ilman perustaa.


Tämä artikkeli (johon on lupa saatu) perustuu artikkeliin, jonka on kirjoittanut Samuel Lampa kristillisessä nettilehdessä RIL News (huom. Edellä mainittua linkkiä ei ole suomennettu), jossa on lisää monia mielenkiintoisia artikkeleita luettavana.

/Lennart

Översättning till finska/Suomennos
Sylvi Hänninen