Translate page

Varför Helig Ande?

Längd: 46 min
Storlek: 15,7 Mb
Format: mp3, mono
Sändes: 2006-10-20 i Alingsås

Innehåll:
Vem är den Helige Ande och vad vill Gud ge oss genom honom? I det här programmet försöker jag att i sju punkter svara på frågan: "varför Helig Ande?". Dessa är:

  1. Den Helige Ande föder oss på nytt och skriver Guds bud i våra hjärtan.
  2. Vi behöver den Helige Ande som vår Hjälpare.
  3. Vi behöver den Helige Ande för att leda vår vandring.
  4. Vi behöver den Helige Ande till att helga oss.
  5. Vi behöver den Helige Ande för att ge världen signaler om Guds rikes närvaro genom under och tecken och för att betjäna varandra med Andens nådegåvor.
  6. Vi behöver den Helige Ande för att peka på och vittna om Jesus.
  7. Vi behöver den Helige Ande för att få kraften till att komma ut i världen och vittna om Jesus. Det här är en väldigt viktig punkt som jag stannar en längre stund inför. Varför den är så viktig är för att jag tror att den visar på vad som är huvudsyftet med det som vi kallar för Andedopet.


- klicka här för att lyssna på inspelningen

(högerklicka för att ladda hem)

Ej definierad