Translate page

Innehållsförteckning A - Ö

OBSERVERA! Långt ifrån allt material finns redovisat här under A-Ö. Använd gärna sökfunktionen för sådant du letar efter, ELLER sök under lämpliga menyer ELLER titta i listan över allt innehåll.


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp


- A -

Adams släktträd - liggande staplar med levnadsåldrar, fallande släktträd från Adam-Salomo,
släktleden steg för steg, m.m. (öppnas i ett nytt fönster) Textdokument Bildfil

Alpha-kursen - en granskning av Alpha-kursens bakgrund och dess material. Textdokument Bildfil Videoklipp

Andedopet
- Några tankar om andedopet  Textdokument
- Vilken pingsterfarenhet söker du? Textdokument

Antikrist – signalement på den kommande Antikrist Textdokument
Profetiorna i Bibeln förutsäger en kommande världsledare. Vem är han? Vad har han för kännetecken? När kommer han? Bibeln ger oss den information vi behöver för att vara nyktra och vaksamma.

Arvet från skeendet på Azusa street Textdokument Bildfil
Vad skedde på Azusa street i början på 1900-talet? Vad i vårt bagage härstammar från Azusa street?
Finns här förklaringar till den nya ekumeniken?

Avfallet - om den yttersta tidens stora Avfall, om avfallets sanna natur, avfallets förrädiska natur, om avfallets apostlar och om avfallets ekumenik. Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat. Videoklipp


- B -

Babels torn / Babels torn i vår tid Ljudfil Textdokument Bildfil

Bibeln:
Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 1: Arkeologin bekräftar Textdokument Ljudfil Bildfil
Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 2: Bibeln bekräftar sig själv Textdokument Ljudfil Bildfil

Bibeln är ingen manual Textdokument
Den Heliga Skrift Textdokument
Grundtexter och översättningar Textdokument
Bibeln på Internet - länkar till ställen där du kan läsa och söka i Bibeln online m.m. Textdokument
Till Bibelns försvar Textdokument

Den lömska bikten Textdokument
Vad innebär bikt? Är bikt nödvändigt? Vad kan bikten leda till?
Vad är det för mekanismer som får präster och munkar till att begå sexuella övergrepp?

Bill Johnson och Bethel Church Textdokument

Blogg - Lennarts blogg med lite funderingar och tankar Textdokument

Boktips - en lista med boktips från BibelFokus Textdokument

Bön - hur skall man be? Textdokument


- D -

Deeksha, Diksha, etc  Textdokument Bildfil

Domen - Några tankar om den yttersta domen Textdokument
Skall vi alla stå inför Guds domstol? Är de troende inte redan här och nu frikända?

Dominionism och Kingdom Now - vad säger Bibeln? Textdokument

Döden, vad sker efteråt? Textdokument


- E -

Ekonomi - några tankar om privatekonomi och givande Textdokument

Emerging Church ("Den Spirande Kyrkan") Textdokument

Enhet och ekumenik Ljudfil Textdokument Bildfil

Är inte bruket av Enneagrammet ett allvarligt tecken på en vilsegången kristenhet?  Textdokument Bildfil

Ett bibelstudium om kristen ENHET Textdokument (pdf)

Eukaristin och "ekumeniska jihad" Textdokument Bildfil

EVANGELIUM – Guds erbjudande om försoning och evigt liv! Ljudfil Textdokument

Evolution
En samlingssida med material som behandlar ämnet evolution kontra skapelse Textdokument Bildfil


- F -

Falska profeter och villoläror - om den sista tidens stora avfall, om kännetecken på falska profeter och villoläror, om den röda tråd av villfarelse som går genom historien, om framgångsteologi och trosförkunnelse Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp

Framgångsteologi, Trosförkunnelse Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp

Frågor & Svar - besökares frågor och publicerade svar i BibelFokus.

Frälst - hur blir man frälst, vad betyder det? Textdokument Ljudfil

"Förförelser måste komma!" Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat. Ljudfil Videoklipp

Församlingen i urkristen tid Textdokument

"Förödelsens styggelse" - några tankar om detta Textdokument


- G -

G12-metoden Textdokument

Givande/gåvor - några tankar om privatekonomi och givande Textdokument

Några ord om ”guilt by association”  Textdokument


- H -

Heaven is so real - en biblisk prövning av Choo Thomas, hennes budskap och hennes bok. Textdokument

Helande - kan alla bli helade och friska? Textdokument

Helgelse:
• Den nödvändiga ökenvandringen - kristna är inte utlovad ett enkelt liv, vi har en vandring med prövningar och helgelse framför oss. Ljudfil

Helig Ande:
Varför Helig Ande? - vad vill Gud med den Helige Ande. Vad innebär andedopet? Ljudfil
Om väckelse, pånyttfödelse och Andedop Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp
Kan Sverige få en sista chans? Ljudfil

Villfarelsen om "holy drunkness" (andlig berusning) Textdokument Bildfil


- I -

Ignatius av Loyola, hans Andliga övningar och Jesuitorden Textdokument Bildfil
Vem var Ignatius av Loyola? Vad innebär hans Andliga övningar? Vad är Jesuitorden?
Är Ignatiansk spiritualitet förenlig med en bibelförankrad kristen tro? Ryms det i ett barnaskap inför Gud?

Inspelningar:
Inspelningar med bibelstudier, föreläsningar, videor och musik Ljudfil

Israel och judarna:
Ett Bibliskt, kristet förhållningssätt till Israel och judarna Ljudfil Textdokument


- J -

VARNING för Jehovas vittnen! Textdokument
Jesus - sann Gud och sann människa! Ljudfil Textdokument
Jesus kom "i köttet" Textdokument
Jesu kropp Textdokument
Jesu personlighet och karaktär Textdokument
Kommer Jesus snart? - Vad säger Bibeln om Jesu återkomst? Kommer han snart? Textdokument
Är han i antågande nu? Blir det som en tjuv om natten?
Jesu återkomst - ett Bibliskt förhållningssätt till en omtvistad händelse Textdokument
Jesus det skönaste namn - en liten betraktelse i videoformat Videoklipp
Vem är Jesus Kristus? - sju avgörande trossatser Textdokument
Vad är jag i relation till Jesus? Ljudfil

"Johannine Comma"  - om Guds treenighet. Hur skall 1 Joh 5:7-8 egentligen översättas? Textdokument

Bill Johnson - vem är och vad förkunnar denne populäre förkunnare? Textdokument Bildfil


- K -

Karismatik – sann, sund och biblisk Textdokument

Katolska kyrkan och katolicism
Katolicismen i Bibelns och historiens ljus Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp

Kingdom Now och Dominionism - vad säger Bibeln? Textdokument

Korpelarörelsen LjudfilTextdokumentVideoklipp

Korsets väg Textdokument
I texten "Det gamla Korset och det nya" , skriven av A W Tozer, kan du läsa om korsets väg. Detta är den smala och den enda vägen fram till Gud. Söker du evigt liv hos världens Skapare är det denna väg – som Jesus stakat ut – som du måste gå. Söker du Sanningen och äkta frid i ditt liv finns ingen annan väg än korsets väg.

Kristen tro, kristendom Ljudfil Textdokument Videoklipp
Vill du bli en kristen? Hur blir man en kristen? Vad innebär det att vara kristen? Vad är sann och Biblisk kristendom?
En samlingssida med olika vittnesbord och undervining.


- L -

Laestadianism Ljudfil Textdokument Videoklipp

Latter rain och William Branham Textdokument

Liberalteologi, Bibelkritik, Ekumenik och Kyrkornas världsråd Textdokument Bildfil 
Om vad liberalteologi är för något, hur den uppstod, hur den har påverkat ekumeniken och vad Kyrkornas världsråd arbetar för. Var kommer detta att sluta?

Länkar till bra/intressant externa webbplatser

Den luciferiska läran Textdokument
En genomgång av ett antal trossatser som är vanliga inom inte minst New age.


- M -

Maria-dyrkan Textdokument Bildfil

Marjoe Gortner – karismatisk förkunnare utan tro på Gud Textdokument Bildfil Videoklipp
Väckelse- och mirakelmöten enbart för pengarnas skull. Läs om Marjoe och se hans EGEN avslöjande film!

Mediaspelare Ljudfil Videoklipp
Inspelningar med bibelstudier, föreläsningar, videor och musik Ljudfil

Mindfulness - en granskande och avslöjande text Textdokument

Musik - lite av familjen Jaretegs musikhistoria med många smakprover Textdokument Ljudfil

Mystik:
Kristen mystik - om nykristendom och den mystika religonens renässans i Sverige Textdokument


- N -

Nattvardssynen Textdokument

New Age
Inspelningar och texter om nyanlighet och New Age Ljudfil Textdokument Bildfil

Nya Apostoliska Reformationen/New Apostolic Reformation (NAR) Textdokument
Se upp för denna rörelse och vindarna från dess grava villoläror! Svensk kristenhet är redan är starkt påverkad av rörelsens förkunnare och osunda andlighet!

Ni är kallade till frihet – Del 1: Den fria människan  Textdokument
Om vad Bibeln visar oss vad gäller enkelhet, barnaskap och frihet för enskilda kristna.
Om den frihet vi har som kristna i det som möter oss i vardagen.

Ni är kallade till frihet – Del 2: Den fria forsamlingen  Textdokument Bildfil
Om vad Bibeln och kyrkohistorien visar oss vad gäller enkelhet och frihet för Guds församling, Guds eklesia, och om hur den apostoliska, urkristna församlingen fungerade. Om hur den större delen av den tidiga kristenheten snabbt började spåra ur och utvecklas allt mer mot en hierarkisk, sakramentalistisk och våldsam ämbetskyrka!

Nyjudaism
Vad menar vi med ny-judaism?
Textdokument

Nådegåvorna - har de upphört eller är de verksamma än idag? Textdokument


 - O -

Oneness, Oneness blessing, Oneness university, etc  Textdokument Bildfil


- P -

Predikningar av Lennart Jareteg Ljudfil Bildfil

Pre-trib - läran om ett uppryckande av de troende FÖRE den yttersta tidens stora vedermöda:
Varifrån kommer pre-trib-läran? Textdokument  Bildfil
Trodde kyrkofäderna på ett uppryckande före vedermödan? Textdokument
Pre-trib-förespråkarnas haltande argument Textdokument

Profetskola – rätt eller fel? Textdokument

Pröva: Visst skall vi pröva, men hur? Ljudfil Textdokument
Pröva andarna - ett besiktningsprotokoll Textdokument
"Rör inte Herrens smorde!" - ett Bibelstudium om vad detta ord betyder Textdokument

Purpose driven Church ("Den Spirande Kyrkan") Textdokument

Pånyttfödelsen Textdokument
Vad är det att vara pånyttfödd? Hur blir man född på nytt och en ny skapelse? Om Guds syn på den troende. Om vår förvandling...
Om väckelse, pånyttfödelse och andedop Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp


- R -

Reformationen, en absolut nödvändig händelse i kristenheten!! Textdokument Bildfil
En sida där jag samlat ett antal av mina texter som knyter an till reformationen. Spännande material!


- S -

Några tankar om talet 666 Textdokument
Ytterligare några tankar om talet 666 Textdokument

Sanningen - Vad är sanning? Är allt du tror på sant? Är du noga med sanningen? Ljudfil

Satans makt Textdokument

Skapelsetro
Var har vi vårt ursprung? Del 1: Kan man tro på skapelse? Textdokument Bildfil
Ett spännande (?) material som ger stöd åt en bibelförankrad skapelsetro jämte syndaflodsberättelsen, och som du kanske inte sett tidigare. Om gamla kungalängder, krönikor, dinosaurier, m.m.

Hur gammal är skapelsen enligt Bibeln? När kom Noas flod? Textdokument Bildfil

Kan Noas tre söner vara ursprunget till dagens folkmängd? Textdokument
Är det förnuftsmässigt, matematiskt och logiskt möjligt att tro alla alla
7,8 miljarder människor på jorden härstammar från Noa och hans tre söner?

Hur länge var det judiska folket i Egypten? Textdokument Bildfil

Skapelse
En samlingssida med material som behandlar ämnet evolution kontra skapelse Textdokument Bildfil

Soaking - vad är det för något? Textdokument

Språkens utveckling
Språkens historia bekräftar Bibeln Textdokument
Gamla språk förbluffande komplexa Textdokument

S:ta Clara kyrka Textdokument

Sveriges Kristna Råd leder oss till New Age och stora Avfallet

Södermalmskyrkan i Stockholm Textdokument


- T -

Temadagar Ljudfil Textdokument Bildfil

Teodicéproblemet - Om lidandets varför Textdokument

The MESSAGE – Eugene Petersons budskapsröra, En subversiv bibel för en ny tidsålder (New age) Textdokument

Tidstecken att vara vaksam på Textdokument
Ett antal tydliga tidstecken som Bibeln ger oss vad gäller den yttersta tiden.

"Tikva" - en slags kristen yoga Textdokument

Tiondegivande - skall vi som kristna ge tionde? Textdokument

Frukt av "Toronto-väckelsen" Textdokument

Toronto-väckelsen  Textdokument Bildfil Videoklipp

Tro - vad är kristen tro, hur skall man leva som troende. Textdokument Ljudfil

Trosrörelsens teologi, tio villoläror punkt för punkt Textdokument

Trosrörelsens teologi i sagoform Textdokument

Trosförkunnelse, Framgångsteologi  Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp

Tungotalet - ett bibliskt förhållningssätt till tungotalets nådegåva Textdokument


- U -

Uppryckandet - ett Bibliskt förhållningssätt till en omtvistad händelse Textdokument

Utvecklingsläran:
Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - predikan i EFS-kyrkan i Alingsås 060924 Ljudfil
Utvecklingslärans förödande konsekvenser - det är dags att städa upp! Ljudfil
(se även "Skapelse" samt "Evolution" ovan)


- V W -

Villoläror:
Det stora Avfallet Ljudfil Videoklipp
"Förförelser måste komma!" Är vi beredda? Eller är vi redan förförda? Ett mycket utmanande Bibelstudium i videoformat.

Falska profeter och villoläror Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp
Om den sista tidens stora avfall, om kännetecken på falska profeter och villoläror, om den röda tråd av villfarelse som går genom historien, om framgångsteologi och trosförkunnelse

Vem är en villolärare? Textdokument
Var går gränsen för att en person i kristenheten kan stämplas som villolärare?
På vilken grund kan någon förklaras vara villolärare? Vem är en falsk profet?

Vittnesbörd – Några tankar om det personliga vittnesbördet Textdokument
Vittnesbörd Ljudfil Textdokument
Olika människors berättelse om hur de kom till tro, om deras vandring och erfareneheter i troslivet.

Väckelse - olika dokument och inspelningar Ljudfil Textdokument
Äkta eller falsk väckelse - hur man bedömer olika sammanhang Ljudfil Textdokument
Hur Ulf Ekman bedömer en "väckelse" Textdokument
Församling på villovägar - hur är det tänkt att enkristen skall leva? Vad står i vägen för väckelse? Ljudfil
Kan Sverige få en sista chans? Ljudfil
Om väckelse, pånyttfödelse och andedop Ljudfil Textdokument Bildfil Videoklipp

William Branham och Latter rain Textdokument


- Y -

Yoga – ingen religionsneutral övning Textdokument Bildfil

Yoga har blivit rumsrent Textdokument

Yttersta tiden - material där jag behandlar olika aspekter på den yttersta tiden Ljudfil Textdokument Bildfil


- Ä -

Ändetidens andeutgjutelse enligt Joel i GT Textdokument Bildfil


- Ö -

Ödehuset, en granskning av William Paul Youngs bok Textdokument


Tja, det skall nog vara det mesta, men det finns mer för den som söker...

Ej definierad