Translate page

Temadagar

Temadagar som anordnats med inbjudan från BibelFokus

Via länkarna nedan hittar du allt material som inspelningar, texter och eventualla videor.


Temadag 2017: "Ni är kallade till frihet"
En Temadag om den frihet som erbjuds alla kristna och den kristna församlingen.
Den hölls den 22 april i Missionskyrkan/Equmeniakyrkan i Alingsås.
Arrangör: BibelFokus i samarbete med trossyskon i Alingsås och Göteborg med omnejd.


Temadag 2016: "Hos ingen annan finns frälsningen.
Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta!"

En temadag som hölls den 7 maj i Missionskyrkan/Equmeniakyrkan i Alingsås.
Arrangör: BibelFokus i samarbete med trossyskon i Alingsås och Göteborg med omnejd.


Temadag 2015: "Var därför vaksamma"
En temadag som hölls den 24 januari i Kulturhuset Möllan i Mölndal.
Arrangör: BibelFokus i samarbete med vänner i Göteborg med omnejd.


Temadag 2013 (2): "Ett frälsande evangelium"
En temadag som hölls den 9 november i Bäckadalsgymnasiet i Jönköping.
Arrangör: Alingsås fria kristna gemenskap i samarbete med vänner i Jönköping


Temadag 2013 (1): "Den breda och den smala vägen"
En temadag som hölls den 8 juni Alingsås Missionskyrka.
Arrangör: Alingsås fria kristna gemenskap


Temadag 2011: "Jesus kommer – se till att ingen bedrar er!"
Denna temadag hölls den 8 oktober i Folkets hus i Alingsås.
Arrangör: Alingsås fria kristna gemenskap


Temadag 2010: "Friheten i Kristus - om försoningen mellan Gud och människan"
Denna temadag hölls den 7 augusti 2010 på vackra Hjälmareds folkhögskola utanför Alingsås.
Arrangör: Alingsås fria kristna gemenskap


Temadag 2009: "Äkta eller förvanskat Evangelium"
Vår första temadag. Om den kristna tron i en tid av avfall och förvillelse, hölls lördagen den 4 april 2009.
Arrangör: Nätverket för information om nyandlighet och mystik


Ej definierad