Om BibelFokus

"Mitt folk går under i brist på kunskap" (Hos 4:6).

BibelnSöker du Sanningen, vill du komma bort från villoläror och villfarelser, vill du vandra på den smala vägen med Jesus, vill du vara vaken och beredd i den yttersta tiden, vill du leva i barnaskapet hos Gud och komma in i den enkla trons vila? Då hoppas vi att BibelFokus kan vara något för dig.


Här skriver vi ogenerat om vad Bibeln har att lära oss när det gäller grundläggande sanningar om Gud, om Jesus, om evangeliet, väckelse, andliga skeenden, evigt liv, meningen med livet, skapelse kontra evolution, falska profeter och villoläror, och mycket annat. Här ställer vi ofta frågor som: "Vad står det i Bibeln om detta? Finns det stöd i Bibeln för detta? Hur gjorde Jesu lärjungar och de första kristna? Vad sa Jesus? Vad innebär det att leva i ett barnskap inför Gud?" osv. BibelFokus försöker alltid ställa sin undervisning på biblisk grund.

Är detta en resurs för fundamentalister då? NEJ, inte i den meningen att vi kommer med moraliska pekpinnar eller uppmaningar till våldsamheter. Men JA, i den meningen att BibelFokus står för hela Bibelns budskap och tror att det som står där är direkt inspirerat av Gud. Därför plockar vi fram Bibeln när vi skall söka svar på frågor om livets uppkomst, om etik och moral, om evigt liv, om inställningen till andra religioner, etc. Och vi tar av oss hatten och bugar oss för det som känns obegripligt och hemskt i Bibeln och söker Guds mening även med sådant. Vi lyfter även fram annat material när vi vill presentera sanningen om t.ex. falska profeter, villoläror, sekter, nyandliga företeelser och kyrkohistoria.

De svar och den undervisning vi presenterar här kan kännas obekväm och provocerande för en del. Men vår avsikt är dels att avslöja det som inte är sant eller en hållbar väg, och dels att peka på det som vi tror är den rätta vägen fram till frälsning hos Jesus, ett gott liv med honom här och nu, och till slut ett evigt liv.

Visionen med BibelFokus.se
Varför finns då denna webbplats? Jo, visionen är främst att presentera Bibelns undervisning på ett sådant sätt, att ögon öppnas för vägen till Gud och det eviga livet, för det underbara barnaskapet hos Gud, friheten i Kristus och trons vila. Visionen är också att visa på att det idag finns mycket både utanför och innanför den kristna gemenskapen som är otroligt vilseledande. Dessa villfarelser berövar kristna deras barnaskap hos Gud. Villfarelserna leder också allt djupare in i ett avfall från den Sanning som är grunden till en sund kristen tro, till ett gott liv och till ett friskt samhälle. Vi hoppas alltså att BibelFokus skall bidra till en reformation av den kristna tron och genom det att allt fler söker sig fram till en sann och full omvändelse till Gud.

Vi vill se kristenheten omvända sig till Guds hela Ord och ge sig hän åt genuin, evangelisk väckelseförkunnelse som är sprungen ur Bibeln och Guds Andes inspiration. Vi som är Jesu lärjungar bör falla ner på knä i förkrosselse över vår bekvämlighet, olydnad och självfixering. Vi måste förkasta all inblandning av villoläror, mystik, spekulationer och liberalteologi i den kristna tron samt ta avstånd från den förödande bekvämlighets- och lyxförkunnelse som idag är så starkt kännetecknande för kristenheten i Väst. Och så måste vi återfinna en trofasthet till Gud och hans Ord - Bibeln.

Kanske man kan sammanfatta det BibelFokus står för med dessa tre ord: Väcka, Vägleda, Varna. Vi är inte ute efter att samla s.k. "likes", dvs allas gillande. Visst är det gott med uppmuntran från likasinnade, men målgruppen för BibelFokus är främst de som behöver och kan bli väckta, de som söker vägledning och de som är öppna för varningar och tillrättavisning. För detta krävs ödmjukhet från båda håll.

Pröva allt, även BibelFokus!
All undervisning och bibeltolkning som vi publicerar här i BibelFokus är vår tro och våra tolkningar. Vi hävdar inte att det vi står för är den absoluta sanningen (även om vi så klart hoppas det), men detta är vad vi kommit fram till när vi studerat olika ämnen i ljuset av vad HELA Bibeln säger. Så vi vill uppmana dig till att även pröva det vi skriver här mot just hela Bibelns undervisning, ty ”summan av Guds Ord är sanning” (Ps 119:160).

Vi önskar dig en välsignad, befriande och upplysande läsning!

Kontakt
Vill du kontakta oss gör du det via vårt kontaktformulär

Ansvarig
Vill du veta vem som ansvarar för för BibelFokus, kan du läsa det via denna länk.