Resultat från enkäter i BibelFokus

Vi som jobbar med BibelFokus tycker det kan vara spännande att ibland ställa frågor till våra besökare inom olika ämnen som berör vår kristna tro. Kanske våra besökare också kan vara nyfikna på vad det blir för svar.

Du som besöker oss behöver självklart inte svara, men vi är tacksamma om du gör det; det blir ett bättre underlag ju fler som svarar. Vi kan inte se vem som lämnar svar eftersom besökare inte är inloggade i BibelFokus. Varje besökare skall bara svara en gång.


Slutförda och pågående enkäter