Lennart's blog

 • Läser vi Bibeln med ”grekiska glasögon”? Är vi påverkade av gnosticismen?

  Ett antal förkunnare påstår ibland att dagens kristna läser Bibeln med ”grekiska glasögon” och att vi därför är påverkade av grekisk filosofi och även gnosticism. Stämmer det påståendet för oss ”vanliga” evangeliska kristna eller är det ett falskt påstående som bara är till för att stödja läror som dessa förkunnare kommer med?

  Svaret är enkelt om det gäller ”vanliga” evangeliska kristna: Det är inte sant! Det är vilseledande information! Faktum är att det vanligen är villolärare som säger detta för att ge mer kraft åt sina läror eftersom Bibeln motbevisar det de vill få sagt. Ett annat vanligt skrämselargument är att vi är påverkade av katolicismen. 

 • Bibeln måste få vara vägledande!

  Skrivet av Lennart - 27 september, 2011 - 21:08

  Jag får ibland epost från personer som är väldigt kritiska till den kritiska inställning som jag har till sådant som jag kallar för ”falsk karismatik” - och annat också för den delen. Ordet ”karismatisk” härstammar förresten från grekiskans charis som framför allt betyder ”nåd”. När vi därför talar om äkta ”karismatik” i kristenheten så handlar det om de andliga gåvor som Gud ger oss av nåd, alltså de andliga nådegåvor som Paulus bl.a. nämner i 1 Kor 12. Dessa är jag så klart inte motståndare till!

 • Upphör vi att existera när vi dör?

  En del kristna förkunnare predikar att alla människor upphör att existera då de dör, alltså både ande, själ och kropp, och att detta även skulle gälla kristna! En del som för fram denna lära gör detta helt uppenbart för att komma förbi Bibelns undervisning om evigt straff. Och när sådana förkunnare sedan skall förklara vad som händer vid den yttersta domen, då menar de att alla människor vid det tillfället återkommer till existens igen, somliga för att bli dömda till evig icke-existens, andra till evigt liv. 

  Som du kanske förstår är detta teologisk akrobatik på låg nivå, för det här rimmar inte alls med Bibelns undervisning. Egentligen räcker det att ställa sig denna fråga: Om nu alla människor skulle upphöra att existera vid döden, vilka predikade då Jesus för i dödsriket?

 • Karismatiska ledargestalter kan vara psykopater

  Skrivet av Lennart - 22 maj, 2022 - 09:41

  Jag såg en gång ett mycket intressant avsnitt av vetenskapens värld. Det handlade om psykopater. Naturligtvis togs seriemördarna upp. Men det intressanta i programmet var att det finns många psykopater som inte är mördare. Det är psykopater som lever mitt bland oss. De är ofta stora starka ledare i olika sammanhang, inte minst i näringslivet. Dessa kallas vanligen inte psykopater, även om de är det. De kallas starka karismatiska ledare, och detta bekräftade vad jag länge tänkt och trott.

 • Ny-judaismen tränger fram

  Skrivet av Lennart - 21 oktober, 2011 - 18:36

  Ny-judaistisk konferens i Alingsås
  Den 4-5 november 2011 hölls en konferenshelg på Hjälmareds folkhögskola i Alingsås med en helt klart ”ny-judaistisk” inriktning. Inbjuden talare var Eddie Chumney från USA. Arrangörer var Fokus Israel, El Shaddai Europe, Aletheia.se. Till denna samling kom dock bara ca. 60 personer, men den är ändå ett tecken på att intresset för denna typ av teologi ökar.

 • Trosrörelsen, katolicism i kostym och slips – anno 2018

  Skrivet av Lennart - 26 februari, 2018 - 20:16

  För snart tio år sedan (2008) skrev jag en artikel med rubriken ”Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips”. Vi var några som då tyckte oss se likheter mellan Trosrörelsen och Katolska kyrkan, likheter som bör studeras lite mer under ytan kan jag tycka. Vi anade att auktoriteter inom Trosrörelsen började dra åt katolicismen, vilket faktiskt inte var helt förvånande eftersom det gick att se likheter dem emellan. Många inom Trosrörelsen hade vid den tiden svårt att se vart det hela var på väg, och många som stod utanför rörelsen och var kritiska till katolicism men positiva till Trosrörelsen, ville absolut inte tro eller se att det kunde ske ett närmande.

 • Teologisk molekylärbiologi och profetiska börsnoteringar

  Skrivet av Lennart - 8 december, 2013 - 08:48

  Med den här texten kommer jag nog både kasta sten i glashus och trampa en del på tårna, men så får det bli. Jag vill dela detta för jag tror många av oss behöver tänka till lite, kanske bromsa in, kanske backa lite när det gäller hur vi hanterar bibelord, gör tolkningar och spekulerar.

 • Var Petrus kristenhetens förste biskop och påve?

  Skrivet av Lennart - 2 februari, 2013 - 23:03

  Inom Katolska kyrkan är det en självklarhet att aposteln Petrus ses som kristenhetens första biskop och påve, för på det ämbete man tänker sig att Petrus hade vilar hela påvedömet, menar man. Katolska kyrkans historiker menar också att Petrus kom till Rom och där innehade ämbetet att vara biskop och påve i 25 år (påven har alltid varit biskop i Rom) innan han slutligen korsfästes uppochner av den romerske kejsaren Nero. Men stämmer denna historiebeskrivning? Var Petrus i Rom? Var han biskop och påve? Var han kyrkans överhuvud? Jag skall inte gå in allt för detaljerat i detta ämne, men jag vill dela en del fakta och bibelreflektioner.

 • "Se till att ingen bedrar er"

  Varg i fårakläderSkrivet av Lennart - 11 juni, 2011 - 14:22

  Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta: enhetssträvanden, globalisering, avfall i kristenheten, ökande omoral, krig och inbördeskrig, naturkatastrofer, svajande ekonomiska system, osv. Detta är sådant som Bibeln nämner i sina profetior. Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid? Jo, vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade honom om just den yttersta tiden.

 • Ditt raka släktband med Eva

  Skrivet av Lennart - 30 maj, 2011 - 21:14

  väl om att du är släkt med Eva (hon i Lustgården) i rakt nedåtstigande led? Räknar man dessutom ihop alla årtalsangivelser i Bibeln (och de är många och väldigt exakta) så ser man att Adam och Eva skapades för knappt 6000 år sedan. "Sagor" säger ateisterna! Men vetenskapen bekräftar faktiskt detta. 

  I människans arvsmassa finns som bekant DNA. Men där finns också något som kallas för mitokondrie-DNA. Detta speciella DNA ärver man endast från sin mamma, och detta faktum gör det enklare att följa förändringar/mutationer som sker i detta DNA. Genom att studera mitokondrie-DNA:t och de mutationer som sker där, har forskarna räknat fram att alla människor härstammar från en och samma "ur-moder". Lustigt nog kallar forskarna henne för just "Eva".

 • Påven och bedrägliga "reformations-jubileer" under 2016-2017

  Skrivet av Lennart - 24 oktober, 2016 - 11:33

  Som de flesta av oss vet, startade Martin Luther reformationen genom att den 31 oktober 1517 spika upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Den 31 oktober 2017 är det alltså 500 år sedan den nödvändiga reformationen startade. Många kommer att fira minnet av reformationen, och många är vi som menar att reformationen är lika viktig idag när de protestantiska kyrkorna är på väg att förlora det som ställdes tillrätta tack vare just reformationens frukt och det arbete som följde på den.

 • Har Gud problem med att nå fram och att höra oss?

  Skrivet av Lennart - 9 juli, 2023 - 19:31

  Med jämna mellanrum ser man församlingar, konferenser och förkunnare som påannonserar ”profetskolor”, ”böneskolor”, ”gåvoupptäckande”, ”helandeskola” osv, osv. Vanligt folk måtte undra om Gud har problem med att nå fram till sina lärjungar och problem med att höra vad de vill få sagt honom i sina böner.

 • Var på din vakt mot filmen "Ödehuset"!

  Skrivet av Lennart - 14 maj, 2017 - 13:09

  För några år släpptes boken The Shack, som på svenska fick titeln Ödehuset. Den blev en bästsäljare i kristenheten eftersom många såg boken som en bok inom den kristna genren. Jag tog mig då tid att läsa boken och försöka analysera det budskap som boken helt tydligt vill förmedla. Sedan skrev jag en varnande text. Nu har Ödehuset kommit som film!

 • Vilken pingsterfarenhet söker du?

  Description: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:pingst.jpgSkrivet av Lennart - 4 augusti, 2012 - 19:32

  Det är många i vår moderna kristenhet som söker det som ofta kallas för en ”pingsterfarenhet”, dvs andedop och en uppfyllelse av den Helige Ande. Men vilken pingst är det egentligen man söker? Är det verkligen den pingsterfarenhet Bibeln vittnar om? Eller är det ”Toronto-pingsten”, eller ”Azusa-pingsten”, ”den nya pingsten”, eller ”HELA pingsten”, eller vad är det? Vad är man egentligen ute efter?

 • Karismatiker, mystiker och liberalteologer – hand i hand

  Skrivet av Lennart - 1 maj, 2012 - 14:14

  Ett antal år tillbaka var det nog få som kunde se att det fanns en gemensam plattform för ekumenik mellan karismatiker, mystiker och liberalteologer. Karismatiska kristna såg sig själva som de mest bibeltrogna och någon tanke på ekumenik, enhet, samarbete med de andra grupperna fanns inte på kartan. Mystiker höll sig för sig själva och liberalteologerna tycktes förakta allt som hade med bibeltrohet att göra.

 • Jesus betalar din skuld!

  Skrivet av Lennart - 12 oktober, 2014 - 14:19

  Ibland kan man få höra människor säga sådant som: ”Gamla testamentet gäller inte längre, nu är det enbart Nya testamentet som gäller”. Lever man med en sådan uppfattning om Guds frälsningshistoria är jag rädd för att man får leva med en ganska mager tro. Hela Gamla testamentet (GT) handlar ju till syvende och sist om både Jesus och Nya förbundet, och därför säger Jesus själv om GT:s skrifter:

  Luk 24:44: ”Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.”

 • "Se till att ingen bedrar er"

  Varg i fårakläderSkrivet av Lennart - 11 juni, 2011 - 14:22

  Jag tror att vi befinner oss i inledningen till den tid som i Bibeln kallas ”den yttersta tiden”. Utvecklingen i världen ger oss tidstecken som tyder på detta: enhetssträvanden, globalisering, avfall i kristenheten, ökande omoral, krig och inbördeskrig, naturkatastrofer, svajande ekonomiska system, osv. Detta är sådant som Bibeln nämner i sina profetior. Men vad säger då Bibeln att vi bör tänka särskilt på i denna tid? Jo, vi kan läsa om vad Jesus svarade lärjungarna när de frågade honom om just den yttersta tiden.

 • Lewi Pethrus, William Branham och Lonnie Frisbee

  Beskrivning: Macintosh HD:Users:italj:Desktop:lonnie.jpgSkrivet av Lennart - 18 september, 2023 - 16:29

  Avsikten med denna text är inte att svartmåla Lewi Pethrus – som var den man som tog pingstväckelsen till Sverige. Jag skall istället ta avstamp från ett av hans misstag för att göra dig uppmärksam på en annan person. Att Pethrus var den som ”tog med sig” pingstväckelsen till Sverige berodde på ett möte som han hade med förkunnaren Thomas Ball Barratt i Oslo 1907. Barratt hade tidigare i USA kommit i kontakt med den pingstväckelse som hade startat på Azusa Street i Los Angeles. Barratts upplevelse av sitt ”andedop” är minst sagt problematiskt. Detta kan du läsa om i min text om Azusa street (länk nedan).

 • Skall Guds Ord stötta upp vilda spekulationer?

  Skrivet av Lennart - 13 september, 2023 - 11:28

  Kanske kastar jag sten i glashus nu, men då har ju även jag något att lära av detta. Jag vill ändå göra dig uppmärksam på en allvarligt illa företeelse som blivit allt vanligare i kristenheten, och det är att man använder Guds Ord/Bibeln till att stötta upp egna, köttsliga och vidlyftiga spekulationer och idéer. Så skall man absolut inte använda Guds Ord!

 • En Antikrist är en ”Istället-för-Kristus”

  Skrivet av Lennart - 24 juli, 2023 - 16:21

  Du som läser och tror på Bibeln vet att den förutsäger en världsledares framträdande i den yttersta tiden. Han kommer att bedra de flesta människor, bort från Gud och bort från Sanningen. Denna person kallar vi ofta för Antikrist, eftersom det är en av benämningarna i Nya testamentet, men han har där även andra namn. Han kallas även för ”vilddjuret, fördärvets son, motståndaren, bedragaren, den laglöse”. Aposteln Johannes säger dessutom att det trätt fram ”många antikrister” (1 Joh 2:18), vilket säger oss att det kommit (och kan komma) flera ”prototyper” på den allra sista Antikrist – han som skall få makt över hela jorden. Dessa prototyper har då så klart en hel del av den siste Antikrists kännetecken.

 • Skall VI hjälpa Hjälparen??

  Skrivet av Lennart - 11 juli, 2023 - 11:23

  ”Hjälparen”, Guds Helige Ande, har en mängd uppgifter hos oss kristna. Han skall enligt Bibelns löften ge oss kraft att vara Jesu vittnen, han skall vägleda oss i Sanningen, han skall undervisa oss och hjälpa oss att komma ihåg det Jesus har sagt, han skall överbevisa oss om synd, han skall lägga ner Guds vilja och bud i våra hjärtan, han skall ge oss försvarstal om så behövs i olika lägen, han skall ge oss nådegåvor och leda oss i hur dessa skall brukas, han skall verka god frukt och behaglig kristusdoft i våra liv, m.m. Den Helige Ande är med andra ord en hjälp utöver det vanliga: han är HJÄLPAREN! Hans närvaro i våra liv som sanna kristna innebär en garanti för att vi kan spänna av och vara Guds barn, men ändå klara av att utföra mäktiga och underbara ting för Gud och för andra människor.

 • Har Gud problem med att nå fram och att höra oss?

  Skrivet av Lennart - 9 juli, 2023 - 19:31

  Med jämna mellanrum ser man församlingar, konferenser och förkunnare som påannonserar ”profetskolor”, ”böneskolor”, ”gåvoupptäckande”, ”helandeskola” osv, osv. Vanligt folk måtte undra om Gud har problem med att nå fram till sina lärjungar och problem med att höra vad de vill få sagt honom i sina böner.

 • "Om Gud inte finns är allting tillåtet"

  Skrivet av Lennart - 29 juni, 2023 - 10:51

  Kanske du blir lite fundersam över rubriken till denna text – som är ett citat – men vi kommer till det lite längre fram. Först en underfundig sak som bibelläraren Sven Reichmann sa en gång. Det var något i stil med detta:

  ”Folk söker efter meningen med livet. Men om det finns en mening med livet, då måste ju det också finnas någon som har menat något.” [underförstått Gud].

  Ja, helt klart är det så. Om Gud finns då finns det också en mening med livet; då finns det något som Gud har tänkt för var och en av oss. Och om Gud finns då finns det även en objektiv grund (hos Gud) för moral och för människovärde osv.

 • Valet av Gustav Vasa till kung i Sverige var helt avgörande för landets framtid!

  Gustav VasaSkrivet av Lennart - 6 juni, 2023 - 08:53

  Idag, den 6 juni 2023, är det 500 år sedan Gustav Eriksson blev vald till kung i Sverige, och då alltså blev kung Gustav Vasa. Man brukar räkna med att det moderna Sverige började byggas i och med detta. Och det är säkert så, att hade det inte varit för Gustav Vasa, hans son kung Karl IX och hans sonson Gustav II Adolf, så hade Sverige varit katolskt idag – kanske även andra delar av norra Europa. 

 • Om inte Herren bevarar staden vakar väktaren förgäves

  Skrivet av Lennart - 12 september, 2022 - 15:23

  Efter detta val i september 2022 ser det ut att bli ett maktskifte i Sverige. Är man äventyrligt lagd kanske det kan kännas spännande. Men som bibeltroende kristen tror jag inte att endast politik kan göra ett land friskare och bättre. Sveriges historia visar med all tydlighet att det var en omfattande och sund evangelisk väckelse som gjorde vårt land till ett av de mest ärliga och ett av de minst korrumperade länderna i världen, och därmed ett av de bästa att leva i. Men i takt med att kristenheten har avfallit från troheten till sin Gud och sekularisering brett ut sig, desto mer har vi förlorat av alla de välsignelser som Gud en gång gav vårt land. Där är vi idag, och därför är det inte endast politik som kan vända på utvecklingen.

 • Vad definierar en sann kristen tro?

  Skrivet av Lennart - 17 juli, 2022 - 18:26

  Om någon skulle fråga mig vad det är som definierar den kristna tron, då är mitt självklara svar: Bibeln! Vad skulle det annars vara? Det är ju i Bibeln vi kan läsa om hela Guds frälsningshistoria, från den allra första delen av Bibeln till den sista. Via Bibeln får vi lära känna Gud, universums skapare, som den han verkligen är. Det är i Bibeln vi får veta vad den frälsande tron handlar om, hur vi kan få del av den och hur det är tänkt att kristna skall leva osv.

 • Karismatiska ledargestalter kan vara psykopater

  Skrivet av Lennart - 22 maj, 2022 - 09:41

  Jag såg en gång ett mycket intressant avsnitt av vetenskapens värld. Det handlade om psykopater. Naturligtvis togs seriemördarna upp. Men det intressanta i programmet var att det finns många psykopater som inte är mördare. Det är psykopater som lever mitt bland oss. De är ofta stora starka ledare i olika sammanhang, inte minst i näringslivet. Dessa kallas vanligen inte psykopater, även om de är det. De kallas starka karismatiska ledare, och detta bekräftade vad jag länge tänkt och trott.

 • Richard Dawkins drar till med utomjordingar! Nu med svensk text i videoklippet.

  Richard DawkinsSkrivet av Lennart - 5 maj, 2022 - 13:15

  Som du kanske känner till är evolutionsbiologen, professorn och författaren Richard Dawkins idag en av de mest respekterade männen bland evolutionstroende och ateister. Dawkins kämpar frenetiskt med att bortförklara Gud och förlöjliga både kristna och kristen tro, även all annan religion så klart. Men den kristna tron tycks vara särskilt förhatlig.

  Självklart smutskastar Dawkins även det som kallas för Intelligent Design (förkortas "ID"), detta eftersom många som tror på ID räknar med något slags gudomligt ingripande i tillblivandet av universum och Livet. Wikipedia beskriver ID så här:

 • Dyrköpta erfarenheter hos Hillsong är inga billiga poäng

  Skrivet av Lennart - 16 februari, 2022 - 16:25

  Missade du dokumentären om megakyrkan Hillsong på SVT? Det var i så fall synd...

  Inte helt oväntat fick dokumentären kritik. En skribent menade att dokumentären ”plockar billiga poäng” och undrade om avsikten med den var att ”framställa Hillsongs pastorer som ytliga och aningslösa”. Så har man även sagt om de som helt korrekt kritiserat Trosrörelsen och liknande rörelser. Men är nu pastorerna ytliga och aningslösa så är det ju den bilden som skall förmedlas!

 • Skall vi verkligen lyssna till profeter inom neo-new age-rörelsen???

  Skrivet av Lennart - 3 februari, 2021 - 20:58

  Mycket är snurrigt nu i kristenheten när det gäller tankebyggnader och spekulationer om pandemin och vaccin (men inte bara där). Sunt förnuft, kritiskt och logiskt tänkande, källkritik och bibelförankring känns allt oftare väldigt långt borta. Konspirationsteorier har gått om evangeliet i prioriteringsordning. Alternativa sajter har gått om Bibeln i popularitet. Plötsligt lyssnar man till precis vem som helst, oavsett vad dessa personer har för bakgrund eller moral.

 • Kyrkan och Torah - en artikelserie av Sven Reichmann

  Skrivet av Lennart - 3 augusti, 2020 - 19:00

  I slutet av förra året blossade det upp en debatt kring det fenomen inom kristenheten som vi och andra valt att kalla ny-judaism. Även om debatten ibland var (och fortfarande är) högljudd, smärtsam och ibland smutsig, så var den nyttig på flera sätt. Flera tidigare "okända" villoläror uppdagades bland annat. Nu har bibellärare Sven Reichmann också tagit sig an detta ämne i en serie artiklar som kommer att publiceras löpande i tidningen Shalom. Sven har gjort en grundlig studie av vad några av ny-judaismens företrädare för fram och lär ut. Han har också gjort ett grundligt bibelstudium kring Lagen kontra nåden och tro.

  Kyrkan och Torah:

 • Angående Knutby-debatten i tidningen Dagen

  Skrivet av Lennart - 5 juli, 2020 - 13:49

  Som du kanske sett har det efter att SVT/Uppdrag granskning sände sin 6 avsnitt långa dokumentär om Filadelfiaförsamlingen i Knutby kommit igång en debatt i tidningen Dagen om orsakerna till varför det blev som det blev. SVT nämnde i sin dokumentär den ”pingst-karismatiska” bakgrunden för församlingen. Själv tycker jag att SVT har gjort ett fantastiskt arbete med sin dokumentär men vi kan inte kräva av SVT att de skall pricka helt rätt när det gäller vilken teologi som spelat en avgörande roll i dramat.