Kyrkan och Torah - en artikelserie av Sven Reichmann

Skrivet av Lennart - 3 augusti, 2020 - 19:00

I slutet av förra året blossade det upp en debatt kring det fenomen inom kristenheten som vi och andra valt att kalla ny-judaism. Även om debatten ibland var (och fortfarande är) högljudd, smärtsam och ibland smutsig, så var den nyttig på flera sätt. Flera tidigare "okända" villoläror uppdagades bland annat. Nu har bibellärare Sven Reichmann också tagit sig an detta ämne i en serie artiklar som kommer att publiceras löpande i tidningen Shalom. Sven har gjort en grundlig studie av vad några av ny-judaismens företrädare för fram och lär ut. Han har också gjort ett grundligt bibelstudium kring Lagen kontra nåden och tro.

Kyrkan och Torah:

del 1 - Gamla Testamentet i nytt fokus
• del 2 - Omvändelsens hemlighet
del 3 - Den kristne och lagen
del 4 - Evangelium om Kristus
del 5 - "Efraimiterna"
del 6 - Israels väg
del 7 - Isaks bindande
• del 8 - Vad är det som gäller?
• del 9 - Skilda vägar, samma mål
• del 10 - Slutscenen
• del 11 - Ett rike av präster

Lennarts<br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg