Om ett och annat...

Det här är en avkrok i BibelFokus där jag tänker lägga ut lite information, tankar, funderingar om ett och annat som faller lite utanför det vanliga temat. Men detta kanske ändå kan vara av intresse för en del av våra läsare. Håll till godo!

/Lennart


2024-05-28

Hamas planer efter att Israel sopats bort som nation

Jag vill här delge lite information om den terrorstämplade organisationen Hamas som styrt i Gaza under många år. Detta bör man ta med i sin bedömning när man tycker till om konflikten mellan Israel och den arabiska folkgrupp som bär namnet palestinier. 

I september 2021 hölls en konferens som gick under namnet Promise Of The Hereafter (Löfte om framtiden). Konferensen sponsrades av Hamas och en av deltagarna var Hamas-ledaren i Gaza, Yahyah Al-Sinwar. Även andra höga tjänstemän från Hamas och personer från andra palestinska fraktioner deltog. Målet för konferensen var att diskutera den framtida administrationen av staten Palestina efter att staten Israel sopats undan och alla landområden befriats. 

Middle East Media Research Institute (MEMRI) skrev en rapport om konferensen (länkar sist i sidan) som de inledde med denna sammanfattning:

Hamas-Sponsored 'Promise Of The Hereafter' Conference For The Phase Following The Liberation Of Palestine And Israel's 'Disappearance': We Must Differentiate Between Jews Who Should And Should Not Be Killed, And Prevent A Jewish 'Brain Drain' From Palestine.

Översatt: ”Hamas-sponsrad ’Löfte om framtiden’-konferens för fasen efter befrielsen av Palestina och Israels ’försvinnande’: Vi måste skilja på judar som borde och inte borde dödas, och förhindra en judisk ’kompetensflykt’ från Palestina.”

Konferensen publicerade ett avslutande uttalande som listade "idéer och metoder för hantering [som ska implementeras] under befrielsen av Palestina" efter att Israel upphört att existera. Konferensen rekommenderade också att regler utarbetas för hanteringen av "judar" i landet, inklusive att definiera vilka av dem som kommer att dödas eller utsättas för rättsligt åtal och vilka som ska få lämna eller stanna kvar och integreras i den nya staten. Dessutom rekommenderade konferensen:

att skaffa listor över "ockupationens agenter i Palestina, i regionen och [i hela] världen, och... namnen på rekryterarna, judar och icke-judar, i landet och utomlands" i för att "rena Palestina och det arabiska och islamiska hemlandet från detta hycklande avskum."

I sina uttalanden för konferensen, som hölls av Hamas politiska byråmedlem Kamal Abu Aoun, betonade Hamas ledare Al-Sinwar att:

Vi sponsrar denna konferens eftersom det är i linje med vår bedömning att segern är nära… den fullständig befrielse av Palestina från havet till floden är hjärtat i Hamas strategiska vision."

Konferensens ordförande uttalade:

Vi har ett register över antalet israeliska lägenheter och institutioner, utbildningsinstitutioner och skolor, bensinstationer, kraftverk och avloppssystem, och vi har inget annat val än att göra oss redo att hantera dem... Vi tror att befrielsen [kommer] inom några år, [och] att Israels försvinnande kommer att bli en aldrig tidigare skådad historisk händelse på regional och global nivå kommer att få globala konsekvenser.

Ordföranden uppmanade också palestinierna att:

bli av med den [israeliska] shekeln, eftersom den kommer att ha noll värde – precis som ockupationen kommer att ha noll värde.

I det slutliga uttalandet från konferensen finns 20 punkter som är intressanta att ta del av. Du kan göra det via länkarna nedan:

Rapporten från MEMRI på engelska:
https://www.memri.org/reports/hamas-sponsored-promise-hereafter-conference-phase-following-liberation-palestine-and

Översatt av Google Translate:
https://media.bibelfokus.se/docs/hamas_planer_efter_israel_sv.pdf


UNRWA

2024-05-17

FN-organet cementerar palestiniernas flyktingstatus

Jag läste nyligen en mycket läsvärd och innehållsrik artikel om FN-organet UNRWA – som är en flyktingorganisation enkom till för palestinierna. Inget annat folk har en egen flyktingorganisation inom FN. Vad är UNRWA? Vad gör de? Varför finns den organisationen? Läs artikeln! Oavsett var du står i frågan om Israel och Palestina så är innehållet i denna artikel värt att begrunda och lägga på minnet! 

Här är länken till artikeln: https://www.israeliskt.se/problemet-unrwa/


2024-05-07

Bra sagt (?)Grunnar lite...

"Det är lättare att lura människor än att övertyga dem om att de blivit lurade"
Mark Twain

"Den superstränga moralen är ofta en täckmantel för något mörkare."
Fd medlem i den "kristna" nyzeeländska sekten Gloriavale

”Tacksamheten är rättfärdighetens drivkraft i den kristnes liv.”
Sven Reichmann 

”Lögnen hinner springa två varv runt jorden, innan sanningen ens kommit ur sängen och fått på sig byxorna”.
Winston Churchill 

”Folk söker efter meningen med livet. Men om det finns en mening med livet, då måste ju det också finnas någon som har menat något.” [underförstått Gud].
Sven Reichmann

"Du kan bli så upptagen med att läsa böcker om hur Bibeln skall förstås att du kommer bort ifrån den!"
David Wilkerson

"Jag har aldrig kunnat finna något i Bibeln som inte skulle vara sant eller pålitligt… De allra flesta, enligt min åsikt alla de så kallade moderna bibelkritiska angrepp på de bibliska böckerna är nu anklagelser utan grund. De är rena hypoteser som läggs fram med stor säkerhet och många ord, men utan att man har ett enda dokumentariskt eller faktiskt stöd för dem man lägger fram… De olika hypoteser som läggs fram av den så kallade bibelkritiken, är ingalunda framsprungna av någon slags forskning eller iakttagelse av verkligheten. De har inte något som helst med vetenskap att göra.”
Hugo Odeberg - om bibelkritiken, teolog och professor

”Det finns den här skadliga idén, att vetenskaplig sanning bestäms av konsensus. I verklig vetenskap finns det alltid dispyter. Ingen vetenskap är någonsin avgjord… Det är absurt när folk säger att vetenskapen om klimatet är avgjord. Det finns inget sådant som 'avgjord vetenskap'. Speciellt när det gäller klimatfrågan… Det är ett underbart sätt att öka statens makt, och om det finns ett existentiellt globalt hot där ute, så behövs ett kraftfullt globalt styre, för att hantera det.”
Will Harper - en av USA:s ledande fysiker, professor vid Columbia och Princeton University