Vad definierar en sann kristen tro?

Skrivet av Lennart - 17 juli, 2022 - 18:26

Om någon skulle fråga mig vad det är som definierar den kristna tron, då är mitt självklara svar: Bibeln! Vad skulle det annars vara? Det är ju i Bibeln vi kan läsa om hela Guds frälsningshistoria, från den allra första delen av Bibeln till den sista. Via Bibeln får vi lära känna Gud, universums skapare, som den han verkligen är. Det är i Bibeln vi får veta vad den frälsande tron handlar om, hur vi kan få del av den och hur det är tänkt att kristna skall leva osv.

Om vi ger oss in på att rata olika delar av Bibelns vittnesbörd och undervisning, ja, då har vi inte längre en sann kristen tro inför oss. Då har vi skapat en egen tro som inte är den kristna. Då har vi de facto gjort oss själva till gud – eftersom vi då anser oss förmögna att veta vad som är rätt och fel, vad som kan ratas ifrån Bibeln och vad som eventuellt skall läggas till.

Känslor och erfarenheter kan inte heller utgöra en grund för en sann kristen tro. Känslor är oerhört nyckfulla och väldigt olika hos alla människor. På samma sätt är det med erfarenheter. Vi har alla otroligt många olika erfarenheter och vi tolkar också våra erfarenheter väldigt olika. Skall vi alls blanda in känslor och erfarenheter i beskrivningen av vår tro, då måste dessa ställas under Bibelns vägledning.

Vill du alltså kalla dig kristen så är det Bibeln som skall definiera och vägleda din tro. Dessutom kan varje sann kristen räkna med vägledning från den Helige Ande/Hjälparen, som vi får som en fri gåva just till vår hjälp och vägledning. Men den Helige Ande pekar alltid tillbaka till Bibeln och på Jesus. Den Helige Ande gör inget som går på tvärs med det som Bibeln undervisar.

Bibeln vittnar om att den i huvudsak handlar om Jesus Kristus, från första kapitlet till det sista. Det är därför det står skrivet att Jesus är Ordet som blev kött/blev människa (Joh 1:14). Hos Jesus/i Kristus finns alltså Bibeln i sin helhet. Plockar vi som kristna bort något ur Bibeln, ja, då har vi också plockat bort något från Jesus. Då har vi gjort oss en annan Jesus. Så att dribbla med Bibelns vittnesbörd och undervisning är mycket allvarligt. Det är inget som behagar Gud, tvärt om!

Sedan är det ju självklart så att allt i Bibeln inte är glasklart, en hel del är svårt att förstå och blir därför föremål för tolkning. Och när det gäller tolkningar kan vi som bekant hamna olika. Men när tolkningar görs så skall man använda Bibeln själv för tolka avsnitt som måste tolkas; man låter då "text tolka text". I vissa fall kan även historiska fakta vara till hjälp i tolkningen, men då måste man vara försiktig så att historiebeskrivningen inte är historikers tolkning av historien. Sedan säger Bibeln själv att texter som rör den yttersta tiden kommer att förstås bättre och bättre ju närmare vi kommer den tiden (se Daniels kapitel 12) och då får vi ju ta av oss hatten och hoppas att vi förstår lite bättre längre fram.

Mycket mer än så här behöver man inte skriva i detta ämne tycker jag. Det är kort och gott så att det är Bibeln i sin helhet som definierar vad som är en sann kristen tro. Vill man veta mer om denna tro, då är ett gott råd att börja läsa Bibeln från pärm till pärm, om och om igen, år efter år.

Vill du läsa lite mer på detta tema så rekommenderar jag min text Progressiv kristendom – en nygammal villfarelse. Eller varför inte texten Vad kännetecknar en sann kristen tro?

 

Lennarts<br /><br />
blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg