Translate page

Inspelningar från Temadagen i Alingsås, 7 augusti 2010

Friheten i Kristus

"Friheten i Kristus"

En Temadag om om försoningen mellan Gud och människan, lördagen den 7 augusti 2010 i Alingsås.

Arrangör: Alingsåsgruppen för evangelium och andlig klarsyn.

Nu är denna andra Temadag i Alingsås förbi. Ett fint minne är den härliga atmosfär som deltagarna bidrog med att skapa, samt alla goda och hjärtliga samtal. Vi kände en Guds glädje över denna dag! Uppslutningen blev även i år överraskande stor. Ca. 250 personer var på plats. Stort tack till alla er som var där! Stort tack också till alla er som på distans stöttat upp med böner och uppmuntran!

Inspelningar och annat material finner du i listan nedan. Inspelningar etc från Temadagen 2009 kommer du till via denna länk.

Inspelade föreläsningar, text, video...

Samtliga inspelningar är i mp3-format, mono.

Pass 1: Lennart Jareteg

Rubrik: ”I Eden fanns ingen bibelskola – om att leva efter Kunskapens träd eller Livets träd”
Ett bibelstudium om skillnaden mellan att leva efter Kunskapens träd och Livets träd med fokus på att leva det "fördolda livet i Kristus" och den frihet som vi kristna har "i Kristus".

Lyssna till inspelningen:

Spelaren laddas...


Alternativit lyssna/ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)
Filstorlek: 22,6 Mb
Längd: ca. 54 minuter

Textfil Här finns en sida med Lennarts föreläsning i textformat + bilder

Video
Här finns en video med bilderna och ljudet från föreläsningen


Pass 2 och 3: Sven Reichmann

Rubrik: "De enda alternativen: Kärleken med dess form av kunskap (= liv) eller analytisk och moralisk kunskap utan kärlek (= blindhet och död)"
Ett fördjupat bibelstudium om att leva efter Kunskapens träd ("Lagens träd") eller Livets träd.

Lyssna till del 1:

Spelaren laddas...

Alternativt lyssna/ladda hem del 1 (högerklicka på länken för att ladda hem)
Filstorlek: 20,8 Mb
Längd: ca. 49 minuter

Lyssna till del 2:

Spelaren laddas...

Alternativt lyssna/ladda hem del del 2
Filstorlek: 22,1 Mb
Längd: ca. 53 minuter

(Många, många fler inspelningar med Sven hittar du via denna länk. Där kan du även ladda hem en del av hans artiklar och böcker.)


Pass 4: Stig Hedstöm

Rubrik: "Hur törsten möter källan – om försoningstanken i Bibeln"
Ett bibelstudium om försoningens innebörd.

Lyssna till del 1:

Spelaren laddas...

Alternativt lyssna/ladda hem del 1 (högerklicka på länken för att ladda hem)
Filstorlek: 11,7 Mb
Längd: ca. 28 minuter

Lyssna till del 2:

Spelaren laddas...

Alternativt lyssna/ladda hem del 2
Filstorlek: 11,2 Mb
Längd: ca. 27 minuter

Lyssna till del 3:

Spelaren laddas...

Alternativt lyssna/ladda hem del 3
Filstorlek: 6,7 Mb
Längd: ca. 16 minuter


Pass 5: Ulf Granat

Rubrik: "Hebreerbrevets Jesus, en evig överstepräst"
Ett bibelstudium om innebörden av att Jesus är en överstepräst för evigt.

Lyssna till inspelningen:

Spelaren laddas...

Alternativit lyssna/ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)
Filstorlek: 17,5 Mb
Längd: ca. 42 minuter

Svenska