Inspelningar från Temadagen i Alingsås, 7 augusti 2010

"Friheten i Kristus"

En Temadag om om försoningen mellan Gud och människan, lördagen den 7 augusti 2010 i Alingsås.

Arrangör: Alingsåsgruppen för evangelium och andlig klarsyn.

Nu är denna andra Temadag i Alingsås förbi. Ett fint minne är den härliga atmosfär som deltagarna bidrog med att skapa, samt alla goda och hjärtliga samtal. Vi kände en Guds glädje över denna dag! Uppslutningen blev även i år överraskande stor. Ca. 250 personer var på plats. Stort tack till alla er som var där! Stort tack också till alla er som på distans stöttat upp med böner och uppmuntran!


Inspelade föreläsningar, text, video


Pass 1: Lennart Jareteg

Rubrik: ”I Eden fanns ingen bibelskola – om att leva efter Kunskapens träd eller Livets träd”
Ett bibelstudium om skillnaden mellan att leva efter Kunskapens träd och Livets träd med fokus på att leva det "fördolda livet i Kristus" och den frihet som vi kristna har "i Kristus".

Lyssna till inspelningen:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

Via denna länk finns en sida med Lennarts föreläsning i textformat + bilder

Via denna länk finns en video med bilderna och ljudet från föreläsningen


Pass 2: Sven Reichmann

Rubrik: "De enda alternativen: Kärleken med dess form av kunskap (= liv) eller analytisk och moralisk kunskap utan kärlek (= blindhet och död)". Ett fördjupat bibelstudium om att leva efter Kunskapens träd ("Lagens träd") eller Livets träd.

Lyssna till del 1:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Lyssna till del 2:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3). 


Pass 3: Stig Hedstöm

Rubrik: "Hur törsten möter källan – om försoningstanken i Bibeln"
Ett bibelstudium om försoningens innebörd.

Lyssna till del 1:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Lyssna till del 2:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).

 

Lyssna till del 3:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).


Pass 4: Ulf Granat

Rubrik: "Hebreerbrevets Jesus, en evig överstepräst"
Ett bibelstudium om innebörden av att Jesus är en överstepräst för evigt.

Lyssna till inspelningen:

Klicka på denna länk för att lyssna om du inte ser en spelare ovan eller högerklicka för att ladda hem ljudfilen (mp3).