Translate page

Predikningar

På den här sidan kan du hitta inspelningar från några predikningar som Lennart hållt.


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Textdokument = textdokument, Bildfil = bilder, Videoklipp = videoklipp


PREDIKNINGAR

• "Den nödvändiga ökenvandringen" Ljudfil
Predikan av Lennart J i EFS-kyrkan i Alingsås 050925. Vi har som kristna en tuff vandring framför oss. Detta är nödvändigt för att vi skall bli helgade till tjänst och himmelsfärd.

• "Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - festen är snart slut" Ljudfil Bildfil
Predikan av Lennart J i EFS-kyrkan i Alingsås 060924. Om det osannorlika med evolution, om utvecklingslärans förödande konsekvenser, om vårt ansvar att städa upp i förödelsen.

• "Vem är Jesus, vad är jag?" Ljudfil
Predikan av Lennart J i Pingstkyrkan i Alingsås 080406. Denna predikan tar upp vem Jesus är och vad vi människor är i relation till honom.


 

Svenska