Translate page

Utvecklingslärans förödande konsekvenser

Längd: 54 min
Storlek: 24,6 Mb
Format: mp3, mono
Sändes: 2006-09-22 i Alingsås

Innehåll:
Evolutionen har aldrig kunnat bevisas. Sannolikhetsberäkningar visar - redan på enkel nivå - att det inte existerar någon som helst sannolikhet för att en evolution skulle kunna ha ägt rum. Ändå har utvecklingsläran fått styra det mesta i vårt samhälle. Och trots att fler och fler framstående forskare lämnar evolutionstron till förmån för tro på intelligent design, kramar sig evulutionisterna i vårt land hårdare och hårdare fast runt utvecklingsträdet.

Och vad har utvecklingsläran då gett oss? Jo, folkmord, förföljelse av urbefolkning och oliktänkande, tvångssterlisering av människor som inte platsar in i evolutionsträdet, ungdomar som känner att livet är meningslöst och därför begår självmord, moraliskt förfall och egoism, och mycket annat elände i vårt samhälle och i hela vår värld.

I det här programmet vill jag peka på vilka förödande konsekvenser det kan få om man blandar sin kristna tro med evolutionstro. Jag vill också lyfta fram mycket av det elände som utvecklingsläran direkt och indirekt är skyldig till i hela vår värld.

I den här inspelningen kan du också lyssna till sex sånger ur Johannes musikal "I begynnelsen", visserligen i mono och i lite dålig ljudkvalitet, men ändå.


- klicka här för att lyssna på inspelningen

(högerklicka för att ladda hem)

Ej definierad