Translate page

Ännu ett ”vilddjur” i kristenheten som äventyrar den andliga hälsan!

Ännu ett ”vilddjur” i kristenheten som äventyrar den andliga hälsan

2 Tim 4:3-4: "Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter."

Inledning

Redan inledningsvis vill jag erkänna att jag med denna text kastar sten i glashus, men vi lär oss alla medan vi lever. En del blir kanske purkna på mig eftersom jag nu angriper något som nästan är ett levebröd för somliga, och något av det viktigaste man kan syssla med, enligt andra. Jag riskerar också att bli anklagad för att vara köpt av "eliten" när jag nu skriver detta. Men det jag här skall försöka förmedla är något som jag brottats med en längre tid och som jag upplever att Gud sanktionerat. Du får själv pröva om det kan ligga något i det. När du läser skall du också veta att jag inte avser att "kasta ut barnet med badvattnet". Och eftersom du nu läser en text på BibelFokus, så utgår jag alltså från att Bibeln är sann, rakt igenom. Det finns mycket i vetenskap, historia och arkeologi som bekräftar att det förhåller sig så.

I ganska många år nu har jag på olika sätt försökt varna för och avslöja både villoläror och falsk andlighet i kristenheten. Ett ganska otacksamt uppdrag. Jag skulle kunna kalla dessa orena och falska ting för ett "vilddjur" i kristenheten, för det har sannerligen orsakat både förförelse, avfall och fördärv, ibland faktiskt både sjukdom och död. Parallellt har jag också försökt undervisa om det bibelförankrade evangeliet som leder till en trons vila och ett barnaskap hos Gud, två saker som snabbt går förlorade när en kristen fastnar i villolära och falsk andlighet.

Men nu upplever jag att det är dags att varna för ett annat "vilddjur" som tagit sig in i kristenheten. Varför jag drar till med ordet "vilddjur" beror på att jag tycker det ordet även här så bibliskt och träffsäkert står för att förföra, bedra, vilseleda, att leda bort vårt fokus från både sanningen och vårt kristna uppdrag, och i värsta fall för död. Det är precis så som det fysiska vilddjuret Antikrist kommer att göra. I bibelordet 2 Tess 2 ser vi att Bibeln varnar oss för att inte ta emot och vara noga med kärleken till sanningen. Så om vi skall klara oss undan att ryckas med även av detta, då gäller det att "ta emot den kärlek till sanningen som kan rädda oss".

2 Tess 2:9-12: "Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Har vi kärlek till sanningen?

Att ha en kärlek till sanningen innebär – sett ur ett kristet perspektiv – att man sätter Bibelns undervisning och vittnesbörd högst. Att ha en kärlek till sanningen innebär också att ha ett sanningspatos. Det innebär att man är noga med vad som är sant och vad som inte är sant. Det innebär att man prövar sanningshalten i sådant man hör och ser så långt det är rimligt. Det innebär att man inte accepterar något som sant om man inte är helt säker på det; att man är avvaktande mot sådant det råder tveksamheter om. Det kan också innebära att man varnar för det man inser är falskt. Det innebär dessutom att man kollar upp vad Bibeln har att säga i ett aktuellt ärende/ämne – om det är applicerbart. Så vi kan säga så här: att ha kärlek till sanningen är ett förhållningssätt till allt i vår tillvaro. Kärlek till sanningen är A och O, och inte konstigt det, för Jesus sa att han är Sanningen, och han är också A och O. Så sätt sanningen högst i ditt liv!

Ps 60:6: "Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull"

"Satans djupheter"

Detta "vilddjur" jag här vill peka ut är inte särskilt nytt, men det börjar bli ett mycket stort problem just nu. Det handlar om utsagor av alla de slag som görs av både kristna och icke-kristna och som många kristna nu blivit enormt intresserade av. Att detta är ett problem beror på att mycket är så otroligt osäkert, mycket är rena spekulationer, en del är osannolikt, en del är bevisligen falskt. Och att problemet nu börjar bli riktigt stort beror inte minst på att Internets betydelse för informationsspridning vuxit så kopiöst. Problemet har också eskalerat i och med coronapandemin. Det här handlar alltså inte om teologiska villoläror. Det handlar om saker som vi med Uppenbarelsebokens ord skulle kunna kalla för "Satans djupheter" (Upp 2:24) eller "tankebyggnader" (2 Kor 10) eller kanske "myter" (2 Tim 4:3-4).

Vad är det då jag avser med detta "vilddjur"? Jo, det handlar om all sköns konspirationsteorier, utsagor om sammansvärjningar och vilda spekulationer. Det handlar t.ex. om spekulationer och utsagor om vem som är Antikrist, det handlar om berättelser om möten med Jesus, om "resor" till både himlen och helvetet, teckentydning, intresse för himlakroppars rörelser och fenomen på himlavalvet, dollarpriset, oljepriset, en ny världsvaluta, betalsystem, inopererade chip, jättar som levt på jorden, m.m. En extrem utsaga med "kristet" flagg handlar om att det finns demoner som har antagit en mänsklig kropp och som lever bland oss här idag. Allt det här är spektakulära utsagor med väldiga anspråk men som ofta är svåra att veta exakt vad som är sant och vad som är falskt. En del av detta är bevisligen falskt och ibland rent löjeväckande. En del är rent osmakligt. Vanligtvis saknas förankring i Bibeln fullständigt. Det mesta av detta florerar främst på Internet idag, men en hel del finns även att läsa i särskilda böcker.

När det gäller utsagor om sammansvärjningar handlar det vanligen om frimurare, tempelriddare, jesuiter, Illuminati, New World Order, "eliten", en judisk världskonspiration, osv. Några exempel på konspirationsteorier som florerar är t.ex. att "världseliten" kontaminerar vaccin och sprider ut virus för att decimera jordens befolkning. Coronaviruset sägs nu vara ett sådant virus, enligt vissa sajter på Nätet. Världseliten sägs också sprida ut gifter från flygplan för att minska jordens befolkning och att detta kan ses som s.k. "chemtrails" (kemispår) bakom flygplanen (detta är egentligen de naturliga spår som flygplan lämnar efter sig i luften och som består av ånga och iskristaller). Världseliten sägs också ha infört fluor i tandkräm och annat för att göra folk sjuka och därmed decimera jordens befolkning. Månlandningarna (6 st) sägs vara fejk och en konspiration. Attacken mot World Trade Center i USA 2001 sägs vara en konspiration för att ge makthavarna mer befogenheter och via nya lagar kontrollera befolkningen samt för att kunna starta krig i Mellanöstern för att säkra oljetillgångarna m.m. Kriget i Afghanistan sägs vara startat för att USA skall kunna säkra tillgången på opium från opiumvallmo och därmed heroin, detta för att "eliten" skall kunna fortsätta få inkomster från knarkhandeln. Jesuiterna (eller frimurarna eller Illuminati) sägs ha startat både franska revolutionen, ryska revolutionen och både Första och Andra världskriget bara för att kunna ta över världen mer och mer. Jesuiterna sägs styra hela Washington DC och därmed alla USA:s makthavare. Jesuiterna sägs även ligga bakom bildandet av staten Israel enbart för att få igång en konflikt i Mellanöstern som sedan skall leda till ett tredje världskrig och som sedan skall leda till att jesuiterna kan få makten över hela välden. Jesuiterna sägs också ha sått in diverse bibeltolkningar i kristenheten enbart för att korrumpera den protestantiska kyrkan så att Katolska kyrkan kan få tillbaka en absolut makt.

Den mest extrema konspirationsteori jag stött på handlar om att personerna i det brittiska kungahuset är s.k. "aliens", dvs. utomjordingar. Sedan finns det konspirationsteorier som menar att vi alla blivit lurade att tro att jorden är rund. Enligt denna utsaga är jorden platt! Andra menar att jorden är rund men att solen kretsar runt jorden och inte tvärtom.

Och så har vi alla utsagor med en mer kristen touch. Här tänker jag på alla berättelser där mer eller mindre oseriösa kristna menar sig ha varit i himlen och/eller helvetet och där fått reda på ett och annat som är utöver vad som står i Bibeln. Andra menar sig ha mött Jesus i fysisk person och då också fått veta ett och annat utöver vad som står i Bibeln. Intresset för apokryfiska böcker har också ökat på sistone, på bibelläsandets bekostnad. Enoks bok förvillar många kristna idag.

Sedan har vi alla förutsägelser och utsagor inom kristenheten som säger att då och då kommer det och det att ske. År 2008 skulle t.ex. vedermödan starta enligt somliga sajter i Sverige. Senare menade flera av samma sajter att det skulle ske mäktiga ting i världen under hösten 2015 när det hade varit en hel serie där månen kunnat observeras som blodröd till färgen. Då menade man att vedermödan skulle börja eller att Jesus skulle komma tillbaka. Inget av detta skedde uppenbarligen, och det var alltså både falskt alarm och förutsägelser som helt saknade stöd i Bibeln. Förutsägelser har även fokuserat på s.k. "supermånar" (då månen ser extra stor ut från jorden) och på solförmörkelser, men även då utan att något särskilt inträffat.

Och så har vi t.ex. alla svulstiga utsagor från den amerikanske baptistpastorn Lindsey Williams som även lyfts fram i Sverige. Han säger sig ha kontakter i den innersta kretsen av "eliten" och därför kan just han avslöja vad som var och är på gång. År 2012 förutsade han att då skulle början till slutet komma och det skulle inledas med en ekonomisk krasch, dollarns död skulle inträffa, privata tillgångar skulle utraderas, värdepapper bli värdelösa och oljepriset skulle nå hiskeliga nivåer m.m. Sedan kom det nya uppgifter från Lindsey Williams som gällde 2015, och då skulle det ske saker som ingen tidigare upplevt genom införandet av en ny världsordning och världsvaluta, aktiemarknaden skulle kraschas m.m. Pastor Williams har vid ett flertal tillfällen förutsagt att oljepriset skulle stiga till katastrofala 150-200 dollar per fat vid särskilda årtal, vilket aldrig skett i historien. Har du en backspegel kan du själv kontrollera hur seriösa alla dessa förutsägelser var (det fanns fler och nya fortsätter komma via samma kanaler). Här kan du se oljeprisets historia. Här finns lite historik över dollarn. Om man lägger sig till med en tro på allt detta eller delar av det, undrar jag verkligen vad man lever med för syn på samhället och världen. Jag upplever att det blir en dystrare och mörkare syn än vad Gud vill ge oss.

Jes 8:11-13: "Så sade Herren till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg och sade: Kalla inte för sammansvärjning allt som detta folk kallar för sammansvärjning, frukta inte vad det fruktar och bäva inte för det. Håll Herren Sebaot helig. Låt honom vara er fruktan och den ni bävar för."

Rata eller inte rata, det är frågan…

En del av alla dessa förutsägelser, konspirationsteorier och utsagor kan avfärdas direkt med hjälp av fakta (som t.ex. de om platt jord och att solen snurrar runt jorden). Andra går att avfärda med lite logik och historia. En del kan avfärdas i efterhand eftersom man då ser att inget av det förutsagda inträffade – och då bör man också avfärda källan till sådana förutsägelser! Annat går att avfärda genom att läsa Bibeln. Men sedan finns sådant som vi inte kan veta något säkert om, och då tycker jag ändå vi skall lägga det åt sidan. Det finns också sådant som jag själv kan tycka är värt en tanke – utan att för den skull gräva djupare i det.

Det finns ett annat sätt att bedöma alla dessa förutsägelser, spekulationer och utsagor och det är att se efter vilken frukt de ger – utan att behöva tränga djupt in i varje berättelse. Du själv kanske kan sålla och låta bli att tränga djupt i sådana här historier, det är i så fall mycket bra! Men jag har själv sett att mycket av det material jag syftar på med denna text kan göra att dess efterföljare blir både oroliga och förvirrade. Andra kan splittra upp olika sammanhang, bli isolerade, diskussionssjuka, hårda och högmodiga. Sådana signaler är absolut värda att ta på allvar. Effekterna av detta "vilddjur" fungerar i många fall på samma sätt som med villoläror och falsk andlighet: dess efterföljare upplever en exklusivitet eftersom de ser sig ha fått ta del av en slags hemlig och förborgad kunskap som mycket få andra fått ta del av – eller förstått. Bibeln varnar för att kunskap kan göra oss uppblåsta (1 Kor 8:1), och det gäller så klart även kunskaper i sådant som är ytterst spekulativt.

Vi har här en hel hög med problem som sanningsälskande kristna måste våga ta tag i; vi måste våga ställa oss en mängd frågor när vi ställs inför alla dessa förutsägelser, spekulationer och utsagor. Dessutom tycker jag det vore på sin plats att kristna syskon offentligt bad om ursäkt om man fört fram saker som visat sig vara både dåligt förankrade i Bibeln och inte sanna.

Med anledning av det jag så här långt gått igenom vill jag ta upp ett antal viktiga frågeställningar och problemområden som vi måste begrunda mycket noga som sanningsälskande kristna.

Problem 1: Vem kan vi lita på?

De som allra mest intresserar sig för konspirationsteorier, hemliga sällskap, svulstiga spekulationer kring olika världshändelser, teckentydning, osv, menar inte sällan att all offentlig information och vanlig historiebeskrivning är förfalskad. En del menar t.ex. att de katolska jesuiterna har ändrat mycket av historieskrivningen och även sått in vilseledande bibeltolkningar i kristenheten för att vi skall missa sanningen. En del menar att en förmodad judisk världskonspiration ligger bakom alla större händelser och att de styr all media och alla vanliga nyhetskanaler för att vilseleda övriga folk. Andra säger att vanliga TV-kanaler och tidningar inte går att lita på för att de är helt styrda av "världseliten", Illuminati och eliten inom New World Order. Det är de alternativa bloggarna, nyhetssajterna och videoklippen på YouTube som förmedlar sanningen, menar många idag.

Men här måste vi ta ett steg tillbaka och fråga oss följande: hur skall vi kunna lita på dem som ligger bakom konspirationsteorier, olika bloggar och videofilmer, alternativa nyhetssajter etc? Är du säker på att de är rakt igenom sanna, bibelförankrade kristna personer med hög moral och etik och att de har ett sanningspatos? Har du träffat dem och lärt känna dem så att du känner ett helgjutet förtroende för dessa personer? Är de alltid ärliga och objektiva i allt det de förmedlar? Är de själva ytterst noga med fakta, källor, källhänvisningar och sanning?  Vad ger deras material för frukt? Här har vi ett första JÄTTEPROBLEM att begrunda!

Problem 2: Hur skall vi kunna veta vad som verkligen är sant?

Här måste vi ta ytterligare ett steg tillbaka och fråga oss följande: hur vet vi att det vi fastnat för är helt och fullt sant? Vilka hundraprocentiga fakta visar att det förhåller sig så som det presenteras? Finns källhänvisningar? Presenterar man granskat källmaterial? Kan informationen verifieras från många andra källor eller är den helt ensam och unik?

Jo, jag vet att detta är svårt, att det är svårt att kontrollera bakgrundsfakta, sanningshalt och även personerna som delar informationen. Men det är just detta som är själva grundproblemet: att det är svårt! Just på grund av svårigheterna med att till fullo veta om något är sant gör att vi måste vara ödmjuka och inte tvärsäkra på mycket av det vi läser, tittar på, lyssnar till, som vi själva pratar om och förmedlar vidare, oavsett var vi fångar upp informationen. Kanske detta problem räcker för att vi skall rata mycket av det vi snubblar in på. Självklart kan vissa påståenden vara sanna, men de kan ju också vara falska. Det är en lurig tid vi lever i, och det som vi tror är så bra är inte alltid bra. Här har vi ett andra JÄTTEPROBLEM att begrunda när vi stöter på information! Vi måste alltså bli betydligt mycket bättre på och mer seriösa med att kontrollera källor, fakta och sanningshalt.

Problem 3: Vad väljer vi att tro på? Varför väljer vi det vi väljer?

Om du tänker på din favorit bland nyhetssajter och bloggar, varför har du valt den som din favorit? Är det för att den ger en bra och objektiv överblick över nyheter och världshändelser? Väljer du denna information för att du är säker på att allt som förmedlas där är helt sant och korrekt, utan vinklingar och subjektiva åsikter? Har den bra och säkra källor? Eller väljer du den för att den säger mycket sådant som du håller med om?

Om du tänker på konspirationsteorier och andra berättelser som du kanske fastnat för och tror på och eventuellt fört vidare till andra, varför har du då fastnat för dessa? Var det för att bevisen var så överväldigande att det inte gick att tvivla på dessa utsagor? Var det för att du kunde se att Bibeln talar om exakt dessa ting?

När vi som människor fastnar för någon berättelse, någon särskild information, en beskrivning, en ståndpunkt, en åsikt etc, då gör vi ofta det utifrån vad vi har för intressen och värderingar. Det är inte heller ovanligt att man vill bli något av en expert på de lite speciella "kunskaper" man stött på och fastnat för. Det kan ju t.ex. vara fränt att vid släktmiddagen hålla en lång utläggning om Illuminatis senaste hemliga drag på världsarenan, hemligheter som just du lyckats komma över! Wow! Men om vi rannsakar oss själva och är riktigt ärliga, då ser vi att mycket av de berättelser vi fastnat för sällan vilar på säkra fakta.

Jag tycker alltså att du skall ta en god stund och fundera över varför du väljer och tror som du gör när det gäller sådant som jag gått igenom ovan. Du kanske inte alls ägnar tid åt sådant, BRA! för då kan du nästan sluta läsa här. Men om du tagit till dig något av det jag räknat upp, eller liknande företeelser, då skall du noga fundera igenom på vilka säkra fakta du grundar din uppfattning. Vet du med säkerhet att det är sant? Jag vågar säga att det i de flesta fall inte finns några säkra fakta för sådana utsagor, och då har du helt enkelt valt att tro på något utefter eget tycke och smak istället för en bra faktagrund. Du kanske har tagit det till dig eftersom det matchar dina intressen och värderingar? Kanske det även verkade seriöst eftersom presentationen var så proffsigt gjord? Men snajsighet är så klart ingen säker bedömningsgrund. Så kanske du då valde att tro på det trots att det inte var grundat på säkra verifierade fakta – för det är så svårt att få fram – och därför kan du ju ha tagit till dig något som faktiskt kan vara lögn eller felaktig information. Tycker du att vi som sanna kristna skall hantera information på detta sätt? Jag själv har kommit till den ståndpunkten att vi inte kan hålla på så. Vi måste bli betydligt mer noga med sanning och fakta för det är vad en sann, mogen kristen måste ha som grund i sin tro!

Slarvighet med bibelförankring, fakta och sanning är en allvarlig "sjukdom" idag, och det har öppnat upp kristenheten även för detta "vilddjur" jag här beskrivit. Nu river det kristna likt en lössläppt varg i en fårhage. Det leder oss på avvägar och för oss vilse i tankarna. Vi tappar rätt fokus. Det splittrar. Det gör oss oroliga, skumögda och ouppmärksamma. Det kan även göra oss stöddiga, högmodiga och självsäkra. Det kan till och med ta död på sann kristen tro! Här har vi ett tredje JÄTTEPROBLEM att begrunda när vi stöter på sådan information!

1 Kor 8:1-2: "Men kunskapen gör oss uppblåsta, medan kärleken bygger upp. Om någon tycker sig ha kunskap om något, så har han ännu inte den kunskap han borde ha."

Jes 47:10: "Det var din vishet och din kunskap som förledde dig, och du sade i ditt hjärta: ’Jag och ingen annan’."

Ef 4:15: "Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus."

Problem 4: Vi har alla någon form av tunnelseende

Jag tror många av oss har någon form av tunnelseende inom något eller flera områden. Sysselsätter man sig med att gräva djupt i något av de områden jag räknat upp är det stor risk att man skaffar sig ett riktigt snävt perspektiv. Det kan bli att man med det begränsade perspektivet inte ser vad som verkligen sker i världen, trots att man tror att man nu är en av de få som verkligen ser vad som händer i världen. Jag vill ta ett exempel som kan bli riktigt allvarligt om man dykt för djupt in i tunnlarna.

En av de märkligaste och obehagligaste händelser som Bibeln vittnar om skall ske i den yttersta tiden är när det kliver fram en världsledare som dyrkas som gud och samtidigt förslavar alla folk under sitt envälde. Han kommer att förfölja judar och kristna och även döda många av dem. Detta är den person vi kristna brukar kalla Antikrist. Jag tror hans framträdande blir mycket lurigt eftersom Jesus sagt till oss att vara vaksamma och se till att inte bli bedragna. Tänk om vi då är så fullt upptagna av jesuiter, Illuminati, hemliga sällskap, New World Order (NWO) osv, att vi inte lägger märke till när denna person kliver fram på estraden. Vi har kanske satt oss så djupt i NWO-träsket att vi inte ser när Antikrist smyger upp bakom våra ryggar!

Personligen tror jag inte Satan låter Antikrist träda fram på ett sådant mystiskt sätt som många YouTube-predikanter antyder. Hans ankomst kommer troligen ske så öppet, smidigt och elegant, helt i demokratisk anda, att vi ändå inte lägger märke till det – om vi är insnöade på annat, om vi har ett snävt synfält och om vi är dåligt rotade i Bibelns förutsägelser. Så tunnelseendet är ett fjärde JÄTTEPROBLEM att beakta i den tid vi nu lever i!

Problem 5: Vi tycks inte tro att Bibeln och Hjälparen/Guds Helige Ande räcker

Jag tycker det är uppenbart att många kristna idag inte lever med en förtröstan på att Guds Ande skall hjälpa oss och vägleda oss i vardagen och i hela sanningen. Många kristna tycks inte heller tro att Bibelns undervisning räcker till för att vara vaksam på den yttersta tiden. Man skaffar sig därför den ene läraren efter den andra, och man dammsuger Internet för att hitta all den "hemliga kunskap" som man tror behövs för att vara vaksam och vaken. Man hakar t.ex. på den ena efter den andra utläggningen om vad som är vilddjurets märke och vilddjurets tal. Tidigare var det streckkoderna man oroades över, sedan var det kreditkorten, nu är det chippet och smartphones.

Kanske säger vi att vi tror på den Helige Andes hjälp och Bibelns vägledning, men mångas agerande visar att man inte tror på det. Man tror uppenbarligen att vi måste ha djupa kunskaper om hemliga sällskap, världskonspirationer, globalism, FN:s agenda, kemiska substanser, icke-genomförda månfärder osv, för att vara förberedd på den yttersta tiden. Men Bibeln ger oss inga sådana signaler. Vad jag kan få ut av Bibeln är att vi skall vara vakna! Det betyder att ha öppna ögon och ett öppet sinne. Det betyder inte att bli grävande expert på "Satans djupheter" – vilket jag ser att Uppenbarelseboken varnar oss för. Det räcker att ha ögonen på vad som händer i världen och hela tiden stämma av det med Bibelns profetior. Anden hjälper oss i allt detta! Spekulationer hjälper oss uppenbarligen inte.

Vad skall då vara vårt förhållningssätt i den tid vi nu lever i?

För det första måste vi börja läsa Bibeln bättre och sedan betrakta utvecklingen i världen utifrån det perspektivet. Gör vi inte det kommer vi att gå vilse. Vi kan inte låta utsagor på Internet gå före Bibelns undervisning. Bibeln först och samtidigt ett vakande öga på utvecklingen i världen! Jag är övertygad om att det är A och O att vara förankrad i Bibeln om man skall kunna vara vaken och förstå vad som händer i den yttersta tiden. Att vara djupt rotad i vad som står ute på Nätet är inte det som kommer att hjälpa oss.

För det andra måste vi backa flera steg tillbaka så att vi får ett större perspektiv. Vi måste kunna se bredare. Om vi backar ur detta tunnelseende och öppnar oss för tanken att den yttersta tiden faktiskt kan bryta fram på ett helt annat sätt än vad vi läst, sett och hört och tänkt oss, då är vi mycket bättre förberedda. För det handlar inte om att spekulera utan om att se! "När ni ser allt detta" – sa Jesus när han berättade för lärjungarna om hur vi skall kunna förstå att tidpunkten för hans återkomst är nära (Matt 24:33). Jesus sa också: "Se till att ingen bedrar er" (Matt 24:4) och "Var därför vakna" (Matt 24:42). Dessa Jesu ord handlar inte om att spekulera eller skanna av Internet efter information om vem som möjligen kan vara Antikrist osv. Jesu uppmaning handlar istället om att ha ett vaket sinne, att man följer med i vad som händer i världen och stämmer av det med Bibelns profetior och undervisning.

Gud kommer inte smyga ut viktiga budskap till oss på några få sajter i ett hörn på Internet. Gud är mäktig nog att förse oss med den information vi behöver. Kunde han få en åsna att tala så kan han nog få fram till oss vad vi behöver veta när tiden är inne för det. Gud kommer inte att hålla oss okunniga om vem Antikrist är och inte heller om vad som är vilddjurets märke och tal. Vi behöver inte jaga efter den kunskapen, vi har ju Bibeln och Hjälparen! Så lägg alla spekulationer åt sidan och invänta och observera vad som händer istället. Detta är något som vi måste ta till oss och vila i. Självklart kommer vi inte att få hela Guds facit i handen direkt. Så vi måste vara observanta och utifrån Bibeln begrunda det vi ser hända.

Jag tror inte heller vi skall vara oroliga över hur vi skall överleva i den yttersta tiden, vi är ju Guds barn! Om Gud anser att du skall förbereda dig på något sätt, lösa lån, bunkra vissa varor, lägga undan lite pengar, osv, då tror jag att han kommer att tala detta i ditt inre så att du helt enkelt bara gör det. Var försiktig med att göra precis samma vad andra gör, låt istället Gud leda dig i vad som är din väg.

Kom ihåg att Gud inte lämnat oss ensamma här. Vi har fått Hjälparen, Guds Helige Ande, som skall vägleda oss i hela sanningen och hjälpa oss att förstå Bibeln och vad som händer i världen, det är jag helt övertygad om (Joh 14:26, 16:13). Jag har inte hittat något i Bibeln som säger att vi måste hjälpa Hjälparen. Så vi kan vila i att Guds Ande kommer att förse oss med all den information och förståelse som vi behöver både nu och i den yttersta tiden. Vi skall inte tro att vi kommer att missa något om vi håller oss till Gud.

Som alltid handlar en sund, kristen tro om att vila hos Gud, att förtrösta på att han är mäktig nog att beskydda oss, vägleda oss och föra oss hela vägen in i den saliga evigheten. En sann kristen tro handlar om att vara barn hos Gud. Att då istället bli expert på "Satans djupheter" är något som ligger utanför barnaskapet, och jag tror sådant är både till skada för den egna tron och för andras. Allt som förtar det vilsamma barnaskapet hos Gud är inte från Gud!

Sann kristen tro handlar ytterst sett om att bättre och bättre lära känna Herren Gud: alltings Skapare, Bibelns Gud, världens Frälsare, Jesus Kristus! Man kan också säga att det handlar om att återupprätta en gemenskap med Gud. Detta gör man allra bäst genom att leva det liv man för tillfället fått att leva och lägga en hel del tid på att läsa Bibeln, samtala med Gud och umgås med sunda kristna trossyskon – om man nu har den möjligheten. Här skall man fundera på om det är något särskilt i livet som tar upp väldigt mycket onödig tid och som då gör att ovanstående blir lidande. Jag är ganska säker på att många kristna idag spenderar alldeles för mycket tid i spektakulära "kristna" sajter, i s.k. "alternativa bloggar" och på YouTube. Mycket tid läggs också på osunda nöjen. Vi måste var och en rannsaka oss och fråga oss vad som är onödigt, osunt och dumt. Personligen tror jag dock att vi behöver roa oss ibland för att koppla av, gärna tillsammans med andra. Vi behöver även god och nyttig mat, rekreation och motion för att må gott.

Vårt uppdrag

Vad är det Jesu Missionsbefallning innebär? Är det att gå ut i världen och tala om vem vi tror är Antikrist? Är det att avslöja konspirationer som pågår? Är det att övertyga andra om att jorden är platt? Att man måste bunkra tonfiskkonserver och pasta? Nej, vårt huvuduppdrag är och kommer ända till slutet att vara detta: att vinna fler människor till tron på Jesus för deras frälsnings skull, att undervisa dem i vad sann kristen tro är och hur man lever som kristen. Att själva lära och mogna som kristna ingår också i vårt uppdrag. Om vi alla skulle lägga mer tid på detta och mindre tid på Internet och "Satans djupheter", då kanske det skulle kunna bli lite av en "Josia-tid" (andligt uppvaknande och väckelse) även i Sverige innan slutet kommer. Jag vill gärna tro det.

Och till sist...

Om du nu med det du läst ovan i tankarna också begrundar dessa båda bibelord, känns det inte då som om kristenheten hamnat ganska långt upp bland grenarna i Kunskapens träd?

Matt 18:3: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket."

Joh 8:31-32: "Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria."

Vad är det att vara barn och att vara fri? Fundera gärna på det!

/Lennart

Svenska