Translate page

Bibelstudiedagar under 2018/2019

Under 2018/2019 har vi (Anders Pihl och Lennart Jareteg) genomfört ett antal bibelstudiedagar på lite spridda orter, ibland i samarbete med lokala församlingar och vänner på rerspektive ort. Vi har studerat vad Bibeln har att säga oss i olika frågor som inte minst är aktuella för den tid vi just nu lever i. Vi har analyserat strömningar och villfarelser som just nu drabbar kristenheten och vi har tittat närmare på ett antal bibelbaserade perspektiv som kan vara till hjälp då vi skall rannsaka och pröva och på så sätt utöva urskiljning.

Eftersom Lennart med hustru kommer att flytta till Småland på försommaren tar vi nu en paus med dessa bibelstudiedagar. Några fler är inte inpnaerade för tillfället. Några ytterligare inspelningar* kommer att publiceras under verka 14.

Vårt mål med med dessa bibelstudiedagar har varit att inspirera till ett allt flitigare läsande av Bibeln och lägga en biblisk grund som förhoppningsvis bidrar till att man som kristen kan vara mer vaksam och lättare utöva urskiljning i denna tid. En viktig väg till detta är alltså att bli bättre rotad i vad Bibeln säger i angelägna frågor med koppling till den tid vi nu lever i. Vi vill också att bibelstudiedagar som dessa skall erbjuda fina tillfällen att träffa och lära känna syskon i tron som delar både oron över utvecklingen i landet men också glädjen över att få vara ett Guds barn och Jesu lärjunge. Tillsammans vill vi också stärkas i hoppet om att evangeliet skulle kunna ge Sverige något av en ny "Josia-tid"!

Bibelstudiedagar som varit:

  • Bällsta, Stockholm, lördag 30 mars 2019
  • Örnsköldsvik, lördag/söndag 9-10 februari 2019
  • Linköping, lördag 10 november 2018
  • Örebro, lördag 20 oktober 2018
  • Lönsboda, lördag 29 september 2018
  • Munkfors, lördag 25 augusti 2018
  • Havsjö (Nässjö kommun), lördag 16 juni 2018

* Inspelningar
Inspelningar publiceras på sidan http://bibelfokus.se/bibelstudier.

Svenska