Translate page

Bokrecension: ”Frälsningen” av Sven Reichmann

Vad innebär försoningen? Vad innebär frälsningen – egentligen?
Vad menas med att vi alla är syndare och behöver bli frälsta?

FrälsningenIdag har vi kristna nästan tappat bort det viktigaste i evangeliet och vi har svårt att förmedla frälsningens budskap för icke troende. Bibelläraren och själavårdaren Sven Reichmanns nya bok är därför viktig och ger en mycket grundläggande undervisning om den kristna tron. Inte så att den är enkel och att vi har hört allting förut, nej, man kan tycka att det är ganska revolutionerande tankegångar som Sven Reichmann har. Dock är de grundade på Bibeln, främst Paulus undervisning om frälsningen. Med grundläggande menar jag istället att vi behöver denna undervisning som grund för vår kristna tro. Århundraden av felaktig undervisning angående tro, synd och dom har fördunklat vår teologi. Syftet med boken enligt förordet är dels ett förslag till tolkning av Paulus beskrivningar av frälsningen, dels vill Sven Reichmann även påvisa att Paulus undervisning kastar ljus över många vardagliga problem som man möter i själavården. Således är den både en teori- och praktikhandbok för varje kristen, men även för den som söker Gud.

Boken "Frälsningen" börjar med följande mening: "Om all synd kunde avskaffas skulle flertalet psykoterapeuter och själavårdare få se sig om efter något annat att göra."  Det som människor söker för hos psykoterapeuter eller själavårdare beror ju oftast antingen på ens egen eller på andras skuld. Inom psykiatrin smusslar man oftast undan detta, i varje fall pratar man inte om patientens skuld. Inom själavården bör dock skulden komma upp i ljuset för att man ska kunna be om befrielse från den eller förlåta andras skuld. Och det är ju detta frälsningen handlar om, att vi alla har skuld och att Jesus behövde dö för att vi skulle bli räddade. Sven Reichmann tar upp vad synd är på ett sådant sätt så att inte ens den humanistiska nutidsmänniskan kan förneka att den finns. Han tar upp argumentet vi ofta får höra "Jag gör ju så gott jag kan - räcker inte det?" och förklarar vad det innebär att vi alla har en fiendskap gentemot Gud, själva ursynden, där vi vill klara oss utan Honom och därmed i praktiken vara våra egna gudar.  Även svaret på varför lidandet finns beskrivs på ett övertygande sätt.

Kapitlet "Förlåtelsens juridik" förklarar Jesu frälsningsverk i bilder från juridikens värld, som också Paulus använde, och på detta sätt förklarar han också varför Gud behövde bli människa. Ett kapitel handlar om Djävulens roll.

Tro är inte att vara övertygad om en viss sanning. Tro på Gud är en relation till Honom. Sven Reichmann förklarar också att det först handlar om att det är Jesu tro som frälser oss, inte vår egen, och därmed blir inte tro en prestation som vi kan berömma oss av.

Efter att behovet av frälsningen och hur den går till har beskrivits, handlar boken också om mognad och helgelse. Petrus och Paulus omvändelse tas upp. Det var nödvändigt för dem att deras högmod och egenrättfärdighet fick komma upp i ljuset för att de skulle kunna se sin synd. När de sedan var förkrossade var det Gud som tog initiativet till upprättelse. 

Guds frälsningsplan genom Jesus har funnits före skapelsen. Syndafallet kom inte som en överraskning för Gud, utan detta är den väg som vi människor måste gå för att kärleken till Gud ska vara äkta och inte av tvång. När denna nåd har kommit alla hednafolk och slutligen även judarna till del, kan säcken knytas ihop och den slutliga frälsningen infinna sig. Det är först då vi blir helt befriade från synd, sorg och död och det är först då vi helt kan förstå vem Gud är och vad frälsningen innerst inne betydde för oss.

Boken förklarar Paulus ibland mycket svåra texter på ett begripligt sätt och man får verkligen aha-upplevelser många gånger om. Dessutom är det en själavårdande bok med många konkreta exempel på människans problem som gör att man ofta får stanna upp för att begrunda och be. Innan jag skrev denna recension läste jag boken två gånger och det är faktiskt att rekommendera!

/Anita Jareteg

Svenska