Translate page

NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN!

Jes 55:6: ”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.”

När nu coronapandemin lamslår hela världen är det många som grubblar och är oroliga över hur långt detta skall gå och vad detta skall leda till. Känner man till vad Bibeln säger om framtiden, då undrar man också vad som kommer att ske i världen när det hela har stabiliserats och smittspridningen klingat av. Vad kommer våra världsledare att hitta på då?

OmvändelseMEN, jag känner personligen så här, att nu är det inte läge att spekulera kring konspirationer, världsregeringar eller andra apokalyptiska tankegångar. Nu är det inte läge att klaga på landets ledare och beslutsfattare och deras många gånger mycket svåra beslut, be för dem istället! Vad som kommer att ske återstår att se. Lösa spekulationer tjänar ingenting till. Vi skall dock alltid hålla ögon och öron öppna och stämma av det vi ser och hör mot Bibelns profetior. Då vet vi på ett ungefär var vi befinner oss i Guds plan för världen och håller oss på så sätt vakna.

Många människor mår nu psykiskt dåligt på grund av oro över framtiden. Man oroas över om man skall få behålla arbetet, om man skall hitta ett nytt arbete, hur det skall gå med ekonomin, avbetalningar, amorteringar, besparingar. Man oroas även över om man skall kunna köpa mat och till och med toalettpapper. Man kanske inte kan få tag i de mediciner man behöver. Många bunkrar nu upp hemma med olika varor. Äldre får inte ta emot besök på de äldreboenden som de bor på. Andra äldre uppmanas att hålla sig hemma. Tusentals människor i vårt land har mist sitt arbete eller blivit permitterade på obestämd framtid. Detta innebär att många människor nu berövats sina sociala kontakter och inte längre kan gå till de platser där de annars träffar familj, släkt, arbetskamrater och vänner. Bristen på social samvaro och en trygg plats att vara på gäller nu även många barn och ungdomar i det fall deras skolor stängt. Jag tror denna isolering som många nu hamnat i kommer att leda till en allt större mental ohälsa, och därmed ännu mer oro. Det blir en ond cirkel. Vi kanske bara sett början på de effekter denna pandemi orsakar på människor. MEN jag tror det finns hjälp att få!

I detta kaos och i denna orostid, vill jag så ödmjukt jag bara kan peka på hoppet och friden hos vår Herre Gud, Jesus Kristus. Hos Honom finns det hopp att få, ett hopp som ger styrka i kristider och ett hopp om framtiden – när vi överlämnat vårt liv i Guds händer. Hos Honom finns en frid att få, en frid som övergår allt förstånd. En frid som inte världen kan ge och som endast finns hos Herren, Bibelns Gud, ja, alltings Skapare! Gud har i Bibeln gett oss många underbara löften som vi kan luta oss mot. Det är inte bara tomma ord vi får luta oss mot, det är en verklighet, det är mot Herren Gud själv vi får luta oss! Han har lovat att ta hand om oss och förse oss med det nödvändiga i livet. Vi är till och med lovade att få det vi ber om, om vi ber i linje med Guds vilja. I närheten till Gud är det inte mycket oro som får tag i oss.

Så NU ÄR DET TID ATT SÖKA HERREN! Och detta gäller både dig som är kristen och dig som inte är det ännu.

Till dig som inte är kristen
Genom Jesu försoningsgärning på korset kan du få bli ett Guds barn och finna hopp, frid, glädje och vila i Hans hand. Vägen dit går genom att du svarar Ja på Guds erbjudande i evangeliet. Här kan du läsa om/lyssna till evangeliets erbjudande. Tveka inte att tacka Ja! Du kommer inte att ångra dig! Och kom ihåg detta: ytterst sett handlar inte den kristna tron om att få ett problemfritt liv här och nu, det handlar främst om att få vara med i evigheten tillsammans med vår Skapare. Alternativet är inget alternativ!! Börja också att läsa Bibeln. Ett gott tips är att börja att läsa om Jesus och då börja med hela Johannesevangeliet i Nya testamentet.

Till dig som är kristen
Känner du oro och hopplöshet, sök dig närmare vår Herre i bön och bibelläsning. Stanna upp och sätt dig inför Gud genom att läsa Bibeln och låt Honom tala till dig genom de ord du läser. Det är detta som är att höra Guds röst. Sök inte efter lösningar ute på Nätet, utan håll dig till Bibeln, bönen och sund kristen gemenskap – om det är möjligt.

Är du stark i din tro, uppmuntra då och bär dem som är svagare i tron. Och får du en möjlighet från Gud, så vittna om det hopp och den frid du själv fått av Gud för de som inte äger samma hopp och frid.

Ges du tillfälle att hjälpa andra rent praktiskt, kanske handla åt någon isolerad äldre, eller någon annan barmhärtighetsgärning, gör då det med glädje och tacksamhet till Gud, MEN på ett sätt som inte innebär någon risk för smittpridning.

Vägledande bibelord
Jag vill ge dig några bibelord som kan skänka hopp och vara till vägledning:

Matt 7:7: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.”

1 Joh 5:14-15: ”Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.”

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

1 Petr 5:6-7: ”Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er.”

Gal 6:2: ”Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”

Matt 6:25-34: ” Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

 

Och så vill jag också bjuda dig på en sång som kanske kan ge lite tröst och hopp:

Må Herren Gud ge oss ett andligt uppvaknande bland Sveriges befolkning, och inte minst bland våra ledare! Låt oss be för det! Kanske detta är den sista stora möjligheten till omvändelse och frälsning  som Gud kommer att ge vårt land...

/Lennart

Svenska