Translate page

Trosrörelsen – katolicism i kostym och slips

Paul CrouchNär liberaliseringens vindar började blåsa starkt över den Svenska kristenheten, satte många evangeliska kristna sitt hopp till Trosrörelsen och inte minst till Ulf Ekman. ”Här är en man som vågar stå upp mot liberalism och förfall” – tänkte man och hakade på tåget. Idag får många uppleva ett obehagligt uppvaknande när Livets Ord med Ulf Ekman i spetsen visar sitt sanna jag och leder sina får till ekumenik med den Katolska kyrkan. För egen del har jag sett Ulf Ekman och Trosrörelsen som avfallen allt sedan starten. Kenneth Hagins läror – som ju allt bygger på – är inget annat än onda andars läror, och det ser vi frukten av idag. Utvecklingen är den samma i USA. Trosrörelsen var från starten inte så olik den Katolska kyrkan som man kan tro. Man kan faktiskt – anser jag – definiera Trosrörelsen som en form av moderniserad katolicism, fast i kostym och slips istället för i purpur- och scharlakansfärgade skrudar. Därför är utvecklingen som sker nu helt logisk och naturlig. Trosrörelsen (och dess varianter som t.ex. Toronto-andligheten) fungerar helt uppenbart som ett fångstnät, där avsikten är att samla in evangeliska kristna till lydnad under "Petri stol", dvs. påven. Jag skall försöka förklara varför jag ser det så.

Hierarkiskt, odemokratiskt ledarskap
Både Katolska kyrkan och Trosrörelsen bygger på ett strikt hierarkiskt ledarskap. Högst upp i Katolska kyrkan sitter en enväldig påve och bestämmer; han sägs vara ”Kristi vikarie” på jorden. I Trosrörelsens olika rörelser finns också vanligen en liten påve i toppen som är enväldig över sitt imperium. Så är det t.ex. med Benny Hinn, Kenneth Copeland och Rodney Howard Browne. Så är det även inom Livets Ord som är Ulf Ekmans påvedöme och imperium. Dessa förkunnare säger sig i likhet med påven i Rom vara Kristus. "Den troende är lika mycket en inkarnation av Gud som Jesus är det. Vi ÄR Kristus." skrev t.ex. Kenneth Hagin i boken Word of faith.

Tolkningsföreträde
Inom både Katolska kyrkan och inom Trosrörelsen är det endast de högsta ledarna som får/kan uttolka skriften och lägga ut doktrinerna. Lekmännen bemöda sig icke! Förr blev man avrättad om man gick emot Katolska kyrkans officiella doktriner. Har man en avvikande åsikt inom Livets Ord kan man bli inkallad på förhör, vilket många upplevt och känt som väldigt hotfullt. Inom Trosrörelsen tycks man inte tro att lekmännen själva – med Guds Andes hjälp – kan komma till insikt om Skriftens betydelse. Varför satsar man annars så alldeles otroligt mycket på konferenser, bibelskolor, undervisning och åter undervisning? Förmodligen för att dunka in den ”rätta” tolkningen.

Framgång för de få
Att Katolska kyrkan anser det helt rätt med framgång och rikedom kan ju inte vara en hemlighet. Det är bara att besöka Roms katedraler så inser man det ganska lätt: guld och åter guld! Man har enorma tillgångar! Men vilka är det som lever gott på dessa rikedomar, och hur har de kommit in? Jo, det högst uppsatta ledarskapet lever gott: tjänstemän, biskopar, kardinaler och påven så klart. Pengarna har genom åren kommit in tack vare att kyrkan gjort gräsrötterna oroliga över sin frälsning och Guds välsignelse genom undervisning om skärselden, avlat, mässoffer etc. Inom Trosrörelsen är som bekant framgångsteologin en hörnpelare, men vilka är det som lever gott på den förkunnelsen? Ja, alla kan ju inte bli miljonärer i ett pyramidspel, så det är vanligen bara ledarna i toppen som kan visa upp ett liv i lyx. Och pengarna kommer in tack vare en snedvriden undervisning om sådd och skörd. I oro över att inte bli välsignade av Gud, att inte få del av så väl materiella som andliga gåvor, offrar gräsrötterna stora summor till ledarskapets lyxkonsumtion.

Mystika upplevelser
Katolicism är mystik, men vad är då trosförkunnelse? Jo, i många fall mystik! Här har vi alltså ytterligare ett likhetstecken. Inom både Katolska kyrkan och Trosrörelsen är mystika upplevelser en huvudingrediens, och det är ofta detta som lockar oinvigda till att gå med. I båda fallen förekommer vad som sägs vara möten med Jesus och änglar. Man gör utomkroppsliga, andliga resor. Man får uppenbarelsekunskap som ligger i strid med Bibelns Ord. Hos katolska kyrkan ser vi denna typ av mystik tydligt dokumenterad hos t.ex. heliga Birgitta, Teresa av Avila, även Vassula Rydén från Sant liv i Gud och många fler. Mariauppenbarelser blir dessutom allt vanligare, och detta andeväsende meddelar ofta olika obibliska budskap till världen. I Trosrörelsen minns vi inte minst Kenneth Hagins s.k. möten med Jesus och andar. Nyligen var Todd Bentley på tapeten med sina resor i anden och många möten med änglar och Jesus. Ur all denna röra flödar nya doktriner som ligger mer i linje med New age än med Bibeln. Det spektakulära skall liksom rättfärdiga och bekräfta innehållet i de nya doktrinerna. Jag är övertygad om att bakom allt ligger antikrists ande för att leda kristenheten in i det stora avfall som skall röja vägen för Antikrists framträdande. 2 Tess 2_1-4:

”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.”

Självförgudningslära
Vi ser i ovanstående bibelord att självförgudning är kärnan i laglöshet och avfall. Det är idag knappast obekant för någon vaken kristen att självförgudningslära är en mycket central lära inom Trosrörelsen, även om detta mörkats lite på senare tid. Vi minns t.ex. vad Kenneth Copeland sa:

"Du måste inse att du inte är andligt schizofren - hälften Gud och hälften satan – du är helt och hållet gud."
K. Copeland, Believer's Voice of Victory, mars 1982

När Ulf Ekman predikade i Östanbäcks kloster på Trettondagen 2007 sa han faktiskt något liknande:

”Det eviga rike som alltid råder i himmelen skall nu börja spridas och förverkligas på jorden och så förenas med himlen igen i en förening lik och förebådad av inkarnationens hypostatiska förening. Allt skall läggas under hans välde, frälsas och gudomliggöras.”
Se http://www.svenskakyrkan.se/klostren/%F6stanb%E4ck/ulf_ekman.htm

För många kanske det är förvånande att Katolska kyrkan också har en sådan självförgudningslära, och i det här hittar vi ännu ett likhetstecken mellan Trosrörelsen och Katolska kyrkan. Vi skall läsa ur avsnitt 460 i Katolska kyrkans katekes:

"…Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar."

Här ser vi alltså en viktig gemensam teologisk plattform att bygga ekumeniken på för båda dessa parter (och även tillsammans med andra). Intressant information om dessa läror finns även i en intressant video som ligger på YouTube.

Ett Gudsrike på jorden, här och nu
När man kikar lite på Trosrörelsens rötter ser man dels en rak linje från Essek Kenyon och dels en linje från den s.k. Latter rain-rörelsen. Inom ”Latter rain-familjen” finns föreställningen om att Guds folk (församlingen) skall växa till så till den milda grad i storlek, antal, styrka och andlig kraft att den blir helt triumferande på jorden före det att Jesus kommer tillbaka. Detta skall ske genom en aldrig tidigare skådad andeutgjutelse. Det är pga av dessa villoläror som t.ex. skeendet i Lakeland, Florida under försommaren 2008 kunde få ett sådant genomslag. Folk som supit in Latter rain-förkunnelsen väntar ju på en liknande ”andeutgjutelse” och Lakeland var, menar man, en bit på vägen.

Inom Latter rain-familjen finns begrepp som ”Kingdom dominion” (kungarikets herravälde), The corporate Christ” (Kristus kollektivet) samt ”Manifested sons of God” (Guds manifesterade söner, med fokus på övernaturliga krafter). Inom katolska kyrkan talar man om ”The eucharistic reign” (den eukaristiska regimen), ”The coming of the eucharistic Christ” (ankomsten av den eukaristiske Kristus, där hans närvaro i den katolska nattvarden ”eukaristin” avses) samt ”The coming of the eucharistic man” (ankomsten av den eukaristiske människan genom att de troende tar del av den katolska nattvarden eukaristin). Ser du likheterna i tankegångarna? I båda lägren tänker man sig att Kristus-människan, den gudomliggjorda människan, blir så dominerande på jorden att Kristus-riket växer fram och Kristus blir fullt närvarande på jorden utan att självaste Jesus Kristus är närvarande! Jag kan nämna att man har exakt motsvarande tankegångar inom New age.

Läs gärna min text om Latter rain och den stora andeutgjutelsen i den yttersta tiden via denna länk.

En bön om besinning
Jag vet inte om du ser likheterna mellan Katolska kyrkan och Trosrörelsen på samma sätt som jag i det som jag skissat på här. För mig kan detta vara en förklaring till varför det nu sker ett så starkt närmande mellan dessa båda grupper. Om du tror att det bara är Ulf Ekman som flippat ur så skall du veta att detta närmande till Katolska kyrkan sker även på andra håll inom Trosrörelsen. Benny Hinn har t.ex. antagit en katolsk nattvardssyn och talar nu väl om både Katolska kyrkan och påven. Robert Schuller har frågat påven hur vi kan komma ”hem”. Paul Crouch avsade sig protestantismen och hans verksamhet säljer nu en mängd katolska böcker på webben. Kenneth Copeland välsignade i början av 2014 påven Franciskus tillsammans med en stor samling trospastorer (vilket du kan se här). Du hittar massvis med fler exempel på webben om du bara söker. Man ser denna avfallets ekumenik överallt!

Denna andliga blindhet, detta avfall från det sanna evangeliet jämte smärtsam splittring är Trosrörelsens enda bestående bidrag till kristenheten i Sverige! Just detta gör att ett stort antal kristna nu är lagom mörade och marinerade för att ledas till Rom, kanske under Ekmans ledning. Utan Trosrörelsens verksamhet hade den evangeliska kristenheten inte så lätt kunnat ledas in på denna väg mot Rom. Det finns andra komponenter i det här, men detta är en betydande ingrediens. Så från fiendens perspektiv var nog detta en av avsikterna med Trosrörelsen - att "återföra Luther" till den Katolska kyrkan. Detta är inledningen på den yttersta tidens stora Avfall!

Har du varit inne på den här vägen, och tycker du att detta är skrämmande och upprörande som du nu läser? Om du svarar JA så är det mycket bra. Jag är nämligen övertygad om att man måste vakna upp för sanningen om Trosrörelsen, både vad gäller dess historia och dess nuläge, om man skall få full befrielse från dess villfarelser och gå säker från än värre avfall i den tid vi nu lever i. Gnugga inte bara i ena ögat, där du sett katolicismens öppna framträdande inom Trosrörelsen. Gnugga även det andra ögat, där du kan få se att trosförkunnelsen varit en villolära ända från början. Jag hoppas att denna lilla text kan bidra till ett sådant uppvaknande och en andlig befrielse. Jag vill därför i all ödmjukhet be dig om detta: Avsäg dig allt du tagit in från denna ström av villfarelser till 101%! Be Gud om förlåtelse och rening! Dra också ut ur skökokyrkan! Använd hellre din tid och dina pengar till något bättre.

Jak 1:7: ”Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.”

Om du inte förstår faran med den Katolska kyrkan vill jag be dig läsa (eller lyssna till) materialet på sidan Katolicismen i Bibelns och historiens ljus.

/Lennart

Ej definierad