Om vägen är smal, så ryms där inte mycket

Den smala vägenSkrivet av Lennart - 25 mars, 2011 - 19:21

Jag är så klart medveten om att det finns ganska många som tycker att BibelFokus och jag är kritisk till mycket. Nyligen såg jag i en kommentar en som uttryckte detta så här: "Finns det något som han inte är kritisk till?". Svaret på den frågan kan du förstå utifrån följande resonemang.

Jesus har gett oss en viktig bild som måste få avgörande betydelse för vår kristna tro om vi skall ta honom på orden. Och det skall vi ju göra om vi vill vara Jesu lärjungar.

Matt 7:14: "Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den."

Vad innebär det här? Jo, om nu vår vandring med Jesus går utmed en smal väg, så innebär det att det inte är någon bredd på den tro som leder till det eviga livet. Det finns inte plats för någon bredd! Bredden kommer inte in genom porten!

För det första är det EN väg som leder till det eviga livet, och den Vägen är Jesus själv. Ingen kommer till Fadern utom genom honom.

Joh 14:6: "Jesus sade till honom: 'Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig'."

Skall vi hålla oss till Bibeln så exkluderar den andra vägar till Gud, och detta gör så klart också att Vägen smalnar av betydligt. Vägen är endast till för den kristna tron.

För det andra finns det en mängd avarter inom kristenheten där det sanna evangeliet fördunklas och korrumperas, Guds Ande missbrukas och ställs fram på ett falskt sätt, nya läror läggs till som inte är i samklang med evangelium och summan av Guds Ord, avsnitt i Bibelns förringas eller tas bort, osv, osv. Det handlar alltså om villfarelser, villoläror och avfall. Skall vi då hålla oss till Bibeln, så är det en mängd saker som faller bort. Detta är saker/företeelser som många kristna räknar som delar av kristen tro, men som inte är det om vi ser till Bibelns definition av kristen tro.

Till slut blir Vägen alltså väldigt smal, precis så som Jesus också sagt att den skall vara. Där ryms nämligen inget annat än det sanna evangeliet, och det handlar endast om Jesu försoningsverk: att vi är frälsta genom nåd och förklarade rättfärdiga inför Gud genom förtröstan (tro) på hans löfte om detta. Det är allt! Det finns ingen plats på Vägen för strategier, metoder, riter, gärningar, syndakataloger, mänskliga förmågor eller egen förträfflighet, etc, etc.

Det grekiska ordet som översatts med "smal" i Jesu ord om "den väg är smal som leder till livet" är thlibo. Det är intressant att notera att detta ord också kan betyda "att pressa" (t.ex. druvor) eller "problem, trångmål". Det ger oss en vink om vad det kan innebära att gå på den smala vägen. Man får nog räkna med prövningar i form av motstånd, förakt, förföljelse osv, vilket ju också är något som Jesus sagt att det kommer att drabba hans lärjungar.

Vad innebär då detta i praktiken? Jo, om man vill vara en sann Jesu lärjunge och söker Sanningen, så blir man helt automatiskt mer och mer fundersam/kritisk till allt mer företeelser inom och utanför den s.k. kristenheten. Jesus själv var väldigt kritisk till mycket, och inte minst till på vilka sätt judarna utövade den tro som var given dom genom Skriften. Men det blev också hans död! Det är alltså helt normalt och helt i linje med Guds Ord att ta avstånd från allt som inte har på den smala Vägen att göra! Men det är kanske är bättre att uttrycka det så här: att man blir som en sann Jesu lärjunge allt mer noga med Sanningen och allt mer ivrig att försvara den. Ju mer man går i den riktningen, ju mer motstånd kommer man dock att möta.

Jesu ord om den smala vägen säger mig också att det inte kan vara alla två miljarder namnkristna som går på den smala vägen. Enligt Jesus är det ju FÅ som finner den! Inte heller varje förkunnare, präst eller pastor går på den smala vägen. Förmodligen är de också få i sin representation.

Så är det då något som jag personligen inte är kritisk till? JA! Den smala vägen så klart, med det enkla, sanna och frälsande evangeliet samt det som en vandring utmed den vägen har i sitt sköte. Jag är medveten om att man kommer att få många fiender med den inställningen, för det har Jesus varnat oss för. Men den kostnaden får man ta om man vill hålla sig till den smala Vägen och Sanningen!

Lennarts blogg Läs andra artiklar i Lennarts blogg