Translate page

Att vakta på det falska

DEL 1 – Att invänta Jesus Utskrift av Lennart Jaretegs andra föredrag på Temadagen i Alingsås 8 oktober 2011.

Ljudinspelning och video av samma föredrag hittar du här.

Alla bibelord är från Svenska Folkbibeln där inget annat nämns.


Innehåll

 1. Se till att ingen bedrar er!
 2. Det falska kan se ganska okey ut
 3. Bibliska perspektiv - ett bibliskt ”multifilter”
  1. Jesu återkomst-perspektivet
   1. Katolska kyrkan – ”Den eukaristiska tidsåldern
   2. Pingst-karismatiska rörelsen - "Kingdom dominion"
   3. ”Den spirande kyrkan” - Jesu återkomst via det sociala evangeliet
  2. Jesu gudomlighets perspektiv
  3. Människo-perspektivet
  4. Korsets och Nådens perspektiv
  5. Avfallets perspektiv
  6. Den smala vägens perspektiv
  7. Tusenårsrikets perspektiv
  8. Babels torns perspektiv
  9. Den falska karismatikens perspektiv
  10. Israel-perspektivet
 4. Vad skall vi göra?

1. Se till att ingen bedrar er!

Jag tror att vi just nu lever i den tidsperiod som skall föregå den antikristliga och absolut yttersta tiden, och det här är då det stora avfallets tid. Det är ju lite av huvudbudskapet i min video om just det Stora Avfallet. Du som inte sett den kan gör det via denna länk: http://bibelfokus.se/avfallet

Man bör då fråga sig om det finns något budskap i Bibeln som är särskilt viktigt för oss som lever i denna ”för-antikristliga” tid. Jag tror det i alla fall, och Jesus själv har sammanfattat det budskapet i några ord. Vi skall läsa det som Jesus sa:

Matt 24:3-4: ”När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: ’Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?’ Jesus svarade dem: ’Se till att ingen bedrar er.’ ”

Tänk att det absolut första Jesus svarade lärjungarna var just detta. Han svarade INTE att han kommer om 2000 år eller något sådant. Så hans svar är mycket tänkvärt, tycker jag. För det säger oss att när det gäller den yttersta tiden, så kommer den att vara en mycket förrädisk tid då man riskerar att bli lurad extra lätt och extra mycket. Det är viktigt att förstå att det här handlar om att bli lurad på det andliga området.

Jag brukar också peka på att Jesu uppmaning kräver en särskild aktivitet från vår sida. Han sa ju inte att han skall se till att vi inte blir bedragna. Han sa ”se till”, alltså det samma som att säga ”se SJÄLVA till” att inte bli bedragna. Så det här är en tydlig uppmaning till oss att vi måste lägga både tid och möda på att se upp så att vi inte blir lurade in under falska profeter och villoläror. Så skall vi just nu lägga tid och möda på något, så är det inte på spekulationer om tecken, tider eller stunder utan just på att vara vaksamma på falsk andlighet!

Hela Matteusevangeliets kapitel 24 är egentligen ett enda stort varningskapitel när det gäller den yttersta tiden. Och samma varningar finns också i Markus- och Lukasevangeliet. Läser vi t.ex. Markus kapitel 13 så ser vi massor av varningar från Jesus som t.ex. ”se till att ingen bedrar er…bli då inte förskräckta…var på er vakt…tro det inte…håll er vakna…vaka därför…osv. Så det är i Bibeln uppenbart att den yttersta tiden blir en lurig tid då vi måste vara särskilt vaksamma och se till att inte bli bedragna av falska profeter och villoläror.


2. Det falska kan se ganska okey ut

Vi skall också läsa ett mycket bra citat från den engelske 1800-tals-förkunnaren Charles Spurgeon. Han sa så här:

"Urskiljning är inte att veta skillnaden mellan rätt och fel.
Det är att veta skillnaden mellan rätt och nästan rätt."
Charles H. Spurgeon

Det är väldigt kloka ord det här. För nästan sanning är ju inte sanning utan lögn. Och sanning med stort ”S” är bara sanning om det är helt sant! Så bara för att någon nämner t.ex. Jesus vid namn så behöver inte allt vara i sin ordning. Om evangeliet inte är komplett eller helt korrekt, så är det inte Guds evangelium, då är det ett falskt evangelium! Och är det falskt, så är det inte ett frälsande evangelium! Villoläror blir inte heller acceptabla bara för att deras förkunnare har kavaj och slips och kanske ett par moderna glasögon!

Att skilja mellan det som är helt åt skogen fel och det som är äkta är ju vanligen något som är ganska enkelt. Ser du t.ex. vilken hundralapp här som är äkta?

Om vi sedan tittar på de två femhundringarna nedan, vilken av dessa tror du då är äkta?

Det går faktiskt inte att skilja dessa två åt för de är exakt likadana på ytan. Man måste istället fingranska dem om man skall kunna avgöra om någon är falsk. Så får du en femhundring av någon, så kan du alltså inte vara säker på att den är äkta om du bara tittar hastigt på den.

Hur ser man då om en femhundring är falsk eller äkta? Jo, man måste först läsa Sveriges riksbanks instruktioner. Och där står att man t.ex. med stark förstoring kan se att en äkta femhundring har en mikrotext skriven på säkerhetstråden.

Sedan finns det också olika texter och mönster i fluorescerande färg lyser upp i gulgrönt om man lyser med UV-belysning på sedeln.

Så man kan säga ungefär så här, att skickligt förfalskade sedlar kan man inte avslöja utan att fingranska och belysa dem med särskilt ljus för att avslöja vilka som är falska.

Jag hoppas nu att du förstod denna pedagogiska utsvävning, för på samma sätt förhåller det sig med falska profeter och villoläror. Man kan inte bara se på ytan för att avgöra vad som är äkta eller falskt. Det räcker t.ex. inte med att en förkunnare ideligen säger ”amen” och ”halleluja” för att man skall kunna bedöma honom som en äkta förkunnare. Det räcker inte ens om han utför tecken och under i Jesu namn! Och det förstår vi ifrån Jesu ord om just falska profeter:

Matt 7:15, 22-23: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar…. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Man kan alltså inte direkt avgöra om något som dyker upp i kristenheten är äkta. Man måste granska både förkunnare och deras läror i ljuset av Guds Ord. Och då räcker det inte med att stämma av med en enskild bibelvers. Det måste harmoniera med summan av Guds Ord. Och därför är det så viktigt att man läser hela Bibeln, inte bara en gång, utan gärna hela livet ut. Kan man bara några favoritverser från NT så är det mycket svårt att avslöja villoläror.


3.0 Bibliska perspektiv - ett bibliskt ”multifilter”

När det nu gäller falska profeter och villoläror så angriper de ofta viktiga fundament i den kristna tron. Själva angreppen handlar antingen om rena villoläror som helt saknar bibelstöd, eller så handlar det om villfarelser som utgörs av felaktiga tolkningar av olika bibelord osv. Vilken variant det än är, så innebär de ofta direkta angrepp på en eller flera grundläggande bibliska sanningar. En del angrepp är så klart uppenbara då, men andra kan vara väldigt förrädiska och svåra att upptäcka.

Men kan man nu sin Bibel duktigt, så har man i och med det ett slags ”multifilter” – skulle vi kunna kalla det, som kan filtrera bort villoläror och annat som är fel. De olika skikten i ett sådant filter utgörs då av grundläggande bibliska sanningar som man sett till att rota sig i. Och det är detta som jag också kallar för särskilda ”bibliska perspektiv”. Sådana är viktiga att ha framför sig när man betraktar läror och företeelser, men även världsutvecklingen!

Jag skall lyfta tio sådana här viktiga grundläggande bibelperspektiv (det finns helt klart fler):

 1. Jesu återkomst-perspektivet
 2. Jesu gudomlighets perspektiv
 3. Människo-perspektivet
 4. Korsets och Nådens perspektiv
 5. Avfallets perspektiv
 6. Den smala vägens perspektiv
 7. Tusenårsrikets perspektiv
 8. Babels torns perspektiv
 9. Den falska karismatikens perspektiv
 10. Israel-perspektivet

3.1 Jesu återkomst-perspektivet

Här skall jag först summera det jag skrev i del 1, och sedan skall vi titta på några exempel.

 1. Jesus kommer tillbaka på exakt samma sätt som han lämnade Jorden.
 2. Jesus kommer tillbaka så att alla ser det.
 3. Jesus kan inte komma tillbaka när som helst.
 4. Vi kan aldrig räkna ut exakt tidpunkt för Jesu återkomst.
 5. Vi skall inte spekulera i tidpunkten för Jesu återkomst.
 6. Jesus kan inte dyka upp i fysisk kroppslig gestalt innan han kommer tillbaka.

Exempel på villoläror

Nu skall vi titta på några villoläror som handlar om Jesu återkomst. Här ser man att olika delar av kristenheten många gånger har sina egna villoläror, men det finns vad jag kan se tre breda och ganska parallella floder som flyter fram idag. Och då tänker jag på:

 1. Katolska kyrkan och den eukaristiska tidsåldern
 2. Den Pingst-karismatiska kristenheten med Kungarikets herravälde eller Kingdom dominion som man säger på engelska.
 3. Den spirande kyrkan, som har det engelska namnet Emerging church.

I de här grupperna finns stora likheter i tankegång och uttryckssätt och det underlättar då så klart i det samarbetet som jag brukar kalla för ”avfallet ekumenik”. Så när de här slår ihop sina påsar så kommer det att göra avfallet ännu större, och det kommer helt säkert att mynna ut i bygget av den yttersta tidens ”Babels torn”, bildligt talat, alltså det världsrike som vi bl.a. kan läsa om i Uppenbarelseboken.

3.1.1 Katolska kyrkan – ”Den eukaristiska tidsåldern”
Kikar man runt på Internet så ser man att det i många katolska sajter skrivs om att Jesus skall återkomma till Jorden i den katolska nattvarden, alltså i eukaristin.

Jag kanske skall först säga något om vad eukaristin är för något. Martin Luther hade ju som katolsk präst och munk djup insikt i den katolska mystiken, men han hade ju också fått ljus över evangeliet. Och Luther kallade eukaristin för ”den största styggelsen” inom katolska kyrkan. Det beror på att man inom Katolska kyrkan menar att nattvardsbrödet rent fysisk ÄR Jesu kropp och att vinet ÄR Jesu blod och därför kan man också tillbe brödet när man sätter upp det i en s.k. monstrans som håller upp brödet. Så här kan en sådan se ut.

Det här är ju ren och skär avgudagurkan. Men detta innebär också att varje gång prästen på altaret inviger nattvarden med sina ritual, så ser de det som ett förnyat försoningsoffer eftersom de menar att Jesu död på korset inte var tillräcklig. Ofta förrättas också nattvardsmässan för de döda som plågas i Skärselden, enligt Katolska kyrkan, och det kan då förkorta deras lidanden där. Det här är mycket allvarliga villoläror som ni säkert förstår allesammans.

Nu menar en del katolska förkunnare att Jesu återkomst till Jorden inte blir rent fysisk, alltså till Oljeberget, utan i eukaristin! Då kommer ett så kallat ”eukaristiskt rike” att upprättas på Jorden. Man menar att detta rike ÄR Tusenårsriket, och att Jesus då kommer att både styra och välsigna människor via just eukaristin. Alla som då tar del av denna nattvard kallas för den ”eukaristiska människan” och de ses ibland som ”kristusgestalter” eftersom de menar att man blir vad man äter. Den eukaristiska människan blir alltså lite som några ”nästan-gudar”. Här är ett citat från en av katolska kyrkans alla mystiker som menar sig ha fått särskilda tilltal om det här ifrån jungfru Maria:

"Jesus kommer att komma en andra gång och härska. Han kommer, och det blir Jesu återkomst som barn, för att upplysa sinne och hjärta hos alla folk, av alla religioner, i alla nationer, och av alla raser ... Hans rike skall vara en era av fred ... Min son kommer att visa sin barmhärtighet mot världen, men han kommer inte att i världen så som ni tänker er det ... ... .. detta blir inte hans slutliga dom och ankomst, för denna nästa epok kommer att blir ett förbund två Hjärtan emellan, en andlig eukaristisk regeringstid där Jesusbarnet kommer att inleda ett rike av fred."
The Eucharistic Reign of the Child Jesus, Gianna Sullivan

Det här ju ett otroligt banaliserade och korrumperande av Bibelns undervisning om både Jesus, hans återkomst och om Tusenårsriket. Nu är inte det här den officiella läran inom Katolska kyrkan – ännu, men det är ändå tongivande tankegångar. Så det är inte omöjligt att det här blir en officiell lära så småningom; de fyller ju på med nya villfarelser då och då!

Som du ser i citatet så inkluderas alla religioner, och den enande faktorn är just eukaristin, vilket ju är intressant eftersom förre påven sa att bästa sättet att evangelisera är genom att öka intresset för just eukaristin. Om man nu betraktar dessa påståenden utifrån Jesu återkomst-perspektivet så förstår man att det här fullkomliga villoläror. Det finns inget som helst bibelstöd. Men trots det så växer sig dessa tankar allt starkare.

Det här kan nog komma till ett mycket allvarligt läge även i vårt land, eftersom allt fler samfund, församlingar, pastorer och enskilda kristna intresserar sig för den katolska nattvarden och katolsk mystik. De två starkaste pådrivarna för detta är Peter Halldorf och Ulf Ekman. Och i detta ser man också en väldigt stark ekumenik mellan Pingströrelsen, Trosrörelsen och Katolska kyrkan. Det som utgör grunden för denna farliga ekumenik är framför allt den falska karismatiken och mystik, men i kulisserna lurar då också eukaristin.

Jag tror att Katolska kyrkan kommer att ta till allt mer krystade metoder för att locka människor in i ”eukaristisk tillbedjan”. En sådan sak kunde vi läsa om i tidningen Dagen torsdagen den 6 oktober 2011. Där stod om ett s.k. ”eukaristiskt mirakel”. En oblat hade fallit till marken i någon polsk Katolsk kyrka år 2008, och då hade det blivit en fläck på oblaten som man menar är en bit av Jesu hjärta. Och i söndags hade man burit detta lilla ”kex” placerat i ett relikskrin i en högtidlig procession inför 1000 åskådare. Det här är ju faktiskt hur absurt som helst, men det åstadkommer ändå ett ökat större intresse för eukaristisk tillbedjan.

En annan sak man kan vara observant på med Katolska kyrkan, det är att den helt och hållet suddar ut judarnas särskilda roll som Guds utvalda folk. Istället sätter sig Katolska kyrkan i centrum, och det framkommer ju även tydligt i den här läran om det eukaristiska världsriket. Det här brukar man kalla för ersättningsteologi.

Nu hoppas jag att du förstår varför det är sådana risker med att ta till sig den katolska nattvarden, eukaristin. Den bibliska nattvarden är ju egentligen bara en måltid som skall hjälpa oss att minnas Jesu fullkomliga offer på korset.

3.1.2 Pingst-karismatiska rörelsen - "Kingdom dominion"
I den pingst-karismatiska kristenheten så har läran om ett hemligt och plötsligt uppryckande av församlingen varit en dominerade eskatologisk tolkning i många år. Men det är inte den villfarelsen vi skall kika på nu.

Vi skall istället kika den del av den pingst-karismatiska kristenheten som håller sig med en lära som säger att alla kristna måste komma tillbaka till den ursprungliga kraft som de första apostlarna hade + lite extra kraft, och först då kan Jesus komma tillbaka. Det här brukar man kalla för ”the restoration” på engelska, som betyder ”återupprättandet”. Denna återupprättelse menar man skall ske genom en global andeutgjutelse i den yttersta tiden. Den brukar man kalla för ”Latter rain”, och det betyder ”det sena regnet” eller ”höstregnet”. De troende kommer då att bli s.k. ”Manifested sons of God”, alltså ”Guds manifesterade söner”, och som sådana skall vi utöva det som kallas just ”Kingdom dominion”, alltså ”Kungarikets herravälde”. När vi har nått dit hän, menar dessa Latter rain-förkunnare att marken är beredd för Jesus att återkomma. Innan detta kan han alltså inte komma, menar man.

Om man nu kikar i Bibeln, så ser vi inte att det är så här kristenheten kommer att ta sig ut när Jesus kommer tillbaka. Istället kommer det att ha skett ett stort avfall före hans ankomst. Så Jesu återkomst är inte beroende av de kristnas andliga status. Jesus kommer när tiden är inne, oavsett om vi utövar ”Kingdom dominion” eller inte.

Det välde som Latter rain-folket tänker sig före Jesu återkomst har otäckt stora likheter med Antikrists rike. Så risken finns att de kommer att applådera när den karismatiske Antikrist träder fram och förför Jordens invånare med tecken och under och utövar sitt ”Kingdom dominion”. Just tecken och under är ju något av det mest centrala inom den här Latter rain-familjen, och just därför blir det ett område som de kommer att förledas på.

Här finns en annan sak som många inte är observanta på. Även om det är många förkunnare inom Latter rain-familjen stödjer Israel och det judiska folket – som t.ex. Ulf Ekman – så är dessa läror om Kingdom dominion inget annat än en raffinerad form av ersättningsteologi där judarnas särskilda roll i Guds plan för den yttersta tiden faktiskt körs över helt och hållet.

Jag har skrivit mer om detta med Latter rain här: http://bibelfokus.se/joel

3.1.3 ”Den spirande kyrkan” - Jesu återkomst via det sociala evangeliet
Här skall kort nämna något om en lära om Jesu återkomst och Tusenårsriket som dyker upp allt oftare i de kristna kretsar som svärmar kring sådana förkunnare som Brian McLaren, Robert Bell och Rick Warren. Det här är den rörelse som går under namnet ”Emerging church”, som betyder ”Den spirande kyrkan”. Och bara namnet kan ju faktiskt leda tankarna till Babels torn. Den här rörelsen är både mycket liberal och mycket intellektuellt orienterad. Det finns även starka inslag av kontemplativ mystik, och även New age.

Här tänker man sig att vi kristna mer och mer skall engagera oss för det ”sociala evangeliet”. Vi skall satsa all kraft på fred, vi skall satsa på välstånd och hälsa, på intellekt och kunnande, på samförstånd mellan religioner och nationer, och vi skall ta bort det anstötliga i den kristna tron och vinna grannar och vänner genom att vara trevliga mot varandra. När vi lyckats fullt ut med bygget av detta enade världsrike, så menar man att det i sig är Jesu återkomst till Jorden. Då har vi tillsammans upprättat Tusenårsriket. Även här handlar det om ersättningsteologi och så bygger man upp ett nytt Babels torn där man i praktiken lämnar Bibelns Gud utanför.

Du kan läsa mer om ”Den spirande kyrkan här: http://bibelfokus.se/den_spirande_kyrkan


3.2. Jesu gudomlighets perspektiv

Den andra bibelsanningen i vårt ”multifilter” tror jag är den absolut viktigaste av alla. Det handlar om den för den kristna tron helt avgörande och grundläggande sanningen att Jesus ÄR Gud. Han är inte bara gudomlig i allmän mening, utan han är Gud med stort ”G”. Han ETT med Gud Fadern. Och hans enhet med Fadern är inte bara ett ämbete eller någon tillfällig status. Jesus var, är och kommer alltid att vara Gud. Jesus är av samma gudomliga väsen som Fadern och den Helige Ande. Men Jesus är Gud i mänsklig gestalt.

Just denna sanning om Jesus som Gud är något som de flesta villoläror förvanskar på det ena eller andra sättet. Man degraderar då Jesus från att alltid vara Gud genom olika läror och tankefunder.

Men om man nu inte tror att Jesus är Gud, så har man faktiskt satt sig i samma båt som muslimerna, hinduerna, buddisterna, Jehovas vittnen, mormonerna, frimurarna, New age, och många, många fler. Och frågan är om man vill vara i det sällskapet eller om man vill hålla sig till biblisk kristendom?

Jag kan ta ett exempel på hur detta med degraderingen av Jesus kommer på ett ganska finurligt sätt. Många tror att Katolska kyrkan har en renlärig undervisning om Jesu gudomlighet, men faktum är att deras dogm om jungfru Marias syndfrihet degraderar Jesus från att vara fullt ut Gud. Man menar nämligen att Jesus var syndfri enbart för att Maria var syndfri och jungfru! Därmed faller alltså den bibliska sanningen att Jesus alltid varit, är och kommer att vara Gud och att han just DÄRFÖR levde som en syndfri människa här på Jorden. Korrumperar man sanningen om Jesu gudomlighet på något enda vis, så tror jag att vägen sedan ligger öppen för vad som helst för andra villfarelser. Och det vågar jag väl säga att katolska kyrkan är ett bevis på.

Jag skall inte säga mer om detta perspektiv, för nu är det så att jag har skrivit ett bibelstudium om Jesu gudomlighet med ett väldigt omfattande bibelstöd. Det hittar du här: http://bibelfokus.se/Jesus_sann_Gud


3.3. Människo-perspektivet

En annan viktig biblisk sanning är att människan var, är och alltid kommer att vara människa. Vi har aldrig, aldrig varit gudar eller gudomliga och vi kommer aldrig, aldrig att bli gudar eller gudomliga! Bibeln säger visserligen att vi skall bli lika Jesus när han kommer tillbaka, men eftersom Jesus ÄR Gud så kan vi aldrig bli lika honom i det avseendet. Det vi kommer att bli, är lika Jesus vad gäller kroppen, karaktären och syndfriheten. Men gudomliga blir vi aldrig. Man skall också komma ihåg att det var satan, lögnens fader, som först sa att människan kunde bli som Gud. Det är alltså en lögn med satan som konstruktör.

Skall man då syna förkunnare och deras läror inom det här området, så måste man vara vaksam på om det på något sätt förkunnas att vi människor skulle ha det gudomliga inom oss, att vi har en gnista av Gud inom oss, att vi innerst inne har en bit av Eden eller Paradiset, att vi skall söka det gudomliga i vårt inre osv. Tror man nu på det sättet, ja, då sitter man återigen i samma båt som hinduerna, buddisterna, New age, mystikerna, frimurarna, osv. Även s.k. ”kristen” mystik menar faktiskt att vi skall söka det gudomliga i vårt inre, oavsett om man är frälst eller inte. Den mystika tron blir pga. detta till en perfekt grund för en ekumenik över alla religionsgränser, som ju är något som i vart fall Gud inte önskar.

Man skall också vara vaksam på om det förkunnas att vi på något sätt kan bli gudomliga. Det kan handla om gudomliggörande genom gärningar, riter, sakrament, pånyttfödelse eller något i den stilen. Varianter på en sådan lära kan man hitta hos t.ex. Mormonerna, Trosrörelsen, New age och Katolska kyrkan.

Om nu någon förkunnar att människan är eller kan bli gudomlig på något sätt, så skall man känna till att New age-profeterna är mycket tacksamma för detta. För enligt deras sätt att se på världens ”andliga evolution” – som de kallar det – så kan inte deras kristusgestalt ”Maitreya” träda fram förrän merparten av mänskligheten funnit sin egen inneboende gudomlighet. Den här figuren Maitreya kan nog visa sig vara samma person som den som Bibeln kallar för Antikrist. Och frågan är ju då om man vill vara med och påskynda hans framträdande. Men det är alltså vad bl.a. kristna mystiker gör, och New age-folket är så klart mycket tacksamma för det bidraget.

Jag skall avsluta denna punkt med ett ganska skrämmande citat från den tyske professorn och filosofen Ernst Bergmann. Han var en av de intellektuella i Tyskland som under Andra världskriget starkt propagerade för Adolf Hitler. Ernst Bergmann sa så här:

"Utplåna legenden om Gud som blev människa, och människan skall själv resa sig upp som gud, som Kristus. Hon skall bli medveten om sig själv som sådan, och hennes innersta skall ta gudomlig form".
Ernst Bergmann

Så även Hitler och hans män umgicks med dessa tankegångar om människans inneboende gudomlighet. Och jag tror faktiskt att Nazityskland var en frukt av just de tankegångarna.

Här har jag skrivit lite mer om den ”vi-är-gudar-lära” som bl.a. finns i Trosrörelsen: http://bibelfokus.se/qa/q61


3.4. Korsets och Nådens perspektiv

Det finns egentligen bara en enda lära som förkunnar att Gud gjort allt som är nödvändigt för en människas frälsning och det är evangeliet. Alla andra religioner och alla villfarelser i kristenheten går ut på att människan mer eller mindre raffinerat måste arbeta sig fram till sin frälsning genom olika reningar, metoder, sakrament, lärosystem, gradsystem, osv, osv. Men lägger vi något till Guds nåd så är det inte nåd längre utan förtjänst, och då står vi utanför frälsningen.

Det här med att lägga något till Guds nåd nästlar sig idag in på alla möjliga försåtliga sätt i kristenheten. Så skall man bli riktigt duktig på att avslöja all gärningslära, så måste man sätta sig in i vad evangeliet verkligen innebär. Paulus fick redan på sin tid kämpa mot exakt samma problem, och jag tycker att vi skall lägga oss till med det sinnelag som han hade. Han sa så här om de falska bröder som försökte införa omskärelsen på alla nyfrälsta:

Gal 2:4-5: De hade nästlat sig in för att spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar. Men inte ens ett ögonblick gav vi vika för dem och underkastade oss. Vi ville att evangeliets sanning skulle bevaras hos er.”

Läs mer om korset och nåden här: http://bibelfokus.se/nu_lever_inte_jag


3.5. Avfallets perspektiv

Bibeln är väldigt tydlig med att det kommer att bli ett stort avfall i kristenheten i den yttersta tiden. Det är alltså inte så som väldigt många förkunnar idag, att det skall bli en världsvid väckelse och andeutgjutelse. Det är viktigt att man har det här bibliska perspektivet, för annars är det lätt att dras med in i osunda sammanhang där motorn för verksamheten är just talet om världsvid väckelse och andeutgjutelse.

Mer än så här säger jag inte om denna punkt, för jag vill istället hänvisa till min video om Det Stora Avfallet som du hittar här: http://bibelfokus.se/avfallet


3.6. Den smala vägens perspektiv

Även här har vi ett bibliskt perspektiv som är viktigt när det gäller att behålla balansen när man möter tal om världsvid väckelse osv. Många förkunnare inom ”Latter rain-familjen” talar vitt och brett om att hela nationer skall bli frälsta. Men då skall man fråga sig hur det går ihop med detta Jesu ord:

Matt 7:13-14: ”Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är som finner den.”

Om det nu är FÅ som kommer att finna den sanna vägen till Gud, så förstår man att inte hela nationer kan bli frälsta. Det här bibelperspektivet handlar inte om att vara motståndare till äkta väckelse när Gud sänder en sådan. Det här handlar om att man förstått att Guds frälsningsväg är smal, och att där inte ryms något annat än just Guds nåd. Inget av vårt egna får plats: inga egna gärningar, inget metoder, sakrament, riter eller ritual, osv. Det är pga. av människans förkärlek till egna insatser som det är FÅ som hittar GUDS smala frälsningsväg.

Läs mer om detta här: http://bibelfokus.se/blog/110325-3


3.7. Tusenårsrikets perspektiv

Jag har kort berört Tusenårsriket tidigare. Här skall jag bara säga det att det är viktigt att leva med Bibelns perspektiv på det här så att man inte går på olika villoläror om att Tusenårsriket är något som kyrkan och vi kristna skall upprätta. Tusenårsriket är det fysiska fridsrike som Jesus skall upprätta här på Jorden i samband med hans fullt synliga och fysiska återkomst. Det handlar alltså inte om någon mindre än det.


3.8. Babels torns perspektiv

Det här talade jag om på Temadagen i Alingsås 2009, så läs/lyssna gärna till det materialet: http://bibelfokus.se/babels_torn

Men detta handlar om att vara vaksam på enhet och ekumenik, och förstå att Gud hellre splittrar upp oss människor om det gynnar vår frälsning. Av bl.a. berättelsen om Babels torn kan vi dra den lärdomen att en enad mänsklighet kommer att vända Gud och hans befallningar ryggen, och det samma gäller en helt enad kristenhet.


3.9. Den falska karismatikens perspektiv

Jesus sa så här med avseende på den yttersta tiden: ”Många falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under”. Och i andra Tessalinikerbrevet ser vi att just tecken och under är drivkraften i Antikrists framträdande.

2 Tess 2:7-12: ”Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [och av tecken och under!].

Det här är alltså ett perspektiv vi måste ha med oss både i och utanför kristenheten. Vi får inte fascineras av tecken och under så att vi tror att allt sådant är från Gud. Gud bekräftar bara SITT ORD med tecken och under.

Mark 16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.”

Falska profeter däremot, bekräftar sig själva, sina läror och sina sammanhang med tecken och under. Dessutom kan Gud faktiskt pröva oss genom att låta tecken och under ske just bland falska profeter och förkunnare.

5 Mos 13:1-3: ”Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: "Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem", då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ.”

Så begrunda det här ordentligt: att tecken och under aldrig är något som kan bekräfta förkunnares äkthet. Falska profeter och förkunnare kan utföra stora ting och det är också deras stora fokus, det såg vi tidigare i Matteusevangeliets kapitel 7.


 3.10. Israel-perspektivet

Israel-perspektivet och ersättningsteologin har jag också berört tidigare. Men som kristen är det viktigt att ha rätt perspektiv på Israel och det judiska folket. Många villoläror har ju helt suddat ut det faktum att det judiska folket har en särskild roll i Guds frälsningsplan, även i vår tid och i den yttersta tiden. Har man fel perspektiv på Israel och judarna så tror jag att risken är större att man charmas av olika villoläror som sätter kristenhetens förträfflighet i centrum. Vill du fördjupa er i detta ämne så rekommenderar jag dig att läsa böcker av Sven Reichmann eller att lyssna till hans inspelade undervisning som du hittar i mängder på Svens sajt uttrycket.se

Även jag har skrivit om detta ämne: http://bibelfokus.se/israel_judarna


4. Vad skall vi göra?

Om vi nu lever i avfallets tid som alltså är den tid som föregår den absolut yttersta tiden, då bör man ju fråga sig detta: vad är viktigast för mig som kristen just nu?

Jag tror det är detta: Att söka i Bibeln vad det betyder att leva ”i Kristus” – och sedan leva så. Det här är inget svårt, för det handlar egentligen enbart om en överlåtelse till Gud och en full förtröstan på att Jesu försoningsverk är det enda jag har att förtrösta på för min frälsning. Det handlar också om att i sitt barnaskap inför Gud traska på i vardagen i en förtröstan på att Guds Ande leder, och vara lyhörd för det. Man behöver inte göra detta särskilt märkvärdigt. Detta var faktiskt huvudtemat för 2010-års Temadag i Alingsås. Se http://bibelfokus.se/temadag_2010

Till det här hör också att odla vår relation med Gud hemma i all enkelhet, med avspänd bibelläsning och förtroligt samtal med Gud. Det är den absolut viktigaste grunden för vår tro.

Så det är om vi lever ”i Kristus” och i barnaskapet hos Gud som jag tror kan att vi kan klara oss undan avfallet och orka med motgångarna i den yttersta tiden.

Svenska