Translate page

Ett kristet perspektiv på fakta om livets uppkomst

Jag har tre saker att ebjuda dig där jag presenterar fakta, Bibelns perspektiv och mina tankar om utvecklingslära kontra skapelsetro:


Materialet omfattar Ljudfil = ljudfil, Bildfil = bilder


1. Låt oss städa upp efter utvecklingsläran - festen är snart över Ljudfil Bildfil
Predikan av Lennart i Alingsås EFS-kyrka söndagen den 24 september 2006. Om det osannorlika med evolution, om utvecklingslärans förödande konsekvenser, om vårt ansvar att städa upp i förödelsen.

2. Sju ljudfiler i mp3-format med mycket fakta samt mina tankar och reflektioner över ämnet skapelsetro kontra evolutionstro ur ett Bibliskt perspektiv. Klicka på den blå rubriken för att lyssna. Högerklicka för att ladda hem filen.

 1. Inledning, Risker med kunskap, 15 min, 5,2 Mb Ljudfil
 2. Faran med utvecklingsläran, Varför en kombinationstro inte är möjlig, 9 min, 3,2 Mb Ljudfil
 3. Argument för skapelsetro och mot utvecklingsläran, 14 min, 4,8 Mb Ljudfil
 4. Hissnande fakta, Fingeravtryck av en Intelligent Skapare, 15 min, 5 Mb Ljudfil
 5. Skapelsemodellen, Noas flod, Höga åldrar i Bibeln, 18 min, 6,2 Mb Ljudfil
 6. Svar på frågor: "En dag är som tusen år", Daterings-metoder, Apmänniskor, Rudimentära organ, 8 min, 2,8 Mb Ljudfil
 7. Vem är hjärntvättad? Inbjudan till kristen tro och skapelsetro,
  bok- och länktips
  , 11 min, 3,9 Mb Ljudfil

3. Utvecklingslärans förödande konsekvenser Ljudfil
Radioprogram med Lennart i Alingsås närradio från 060922. Om den förödelse som utvecklingsläran skapar i många människors liv och i vår värld.


 

Ej definierad