Translate page

Guds frälsningsplan: Han steg själv ned till sin skapelse!

Det största som någonsin hänt på denna jord!

Även om det är bevisat att Jesus inte föddes i december, vid den tidpunkt vi kallar för jul, så är det ju ändå den tid på året som vi ges ett särskilt bra tillfälle att ägna Jesu födelse en extra tanke och tacksamhet. En del kristna förfasar sig över julen, men hur skulle det bli om vi då slutade fira Jesu födelse helt och hållet? Skall vi kapitulera och ge kommersen hela utrymmet? Skall vi helt skippa att fira Jesu födelse bara för att vi nu firar den vid fel tidpunkt? Själv väljer jag att ge Jesu födelse lite extra uppmärksamhet nu i juletid, för när passar det annars bättre?

Redan i Gamla testamentet avslöjar Gud mycket om sin frälsningsplan och om Jesu ankomst till jorden. Många kan inte se det i Bibeln, en del vill inte se det, men vi kan hitta mycket om vi ber till Gud om öppnade ögon och vilja till att se. Orden från profeten Jesaja är kanske de mest kända:

Jes 7:14: ”Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”

Denna profetia handlar så klart om Jesu födelse, och namnet Immanuel är vackert och helt rätt för Jesus eftersom det betyder ”Gud med oss”. Men Jesaja avslöjar ännu mer:

Jes 9:6: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.”

Här kan man börja ana vem Jesus är eftersom han redan i profetian före sin födelse kallas för ”Mäktig Gud”. I Aposteln Johannes evangelium ser vi också vad det var som hände i och med Jesu födelse:

Joh 1:1, 14: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud… Och Ordet blev kött och bodde bland oss

Det riktigt mäktiga i Guds frälsningsplan – och det som är fördolt för många – det är att Gud själv kommer ner till jorden i mänsklig gestalt för att själv utgöra det offer som han hade bestämt för människors frälsning. Profeten Jesaja igen:

Jes 35:4-6: ”Han kommer själv och frälser er. Då skall de blindas ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. Den lame skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken.”

Att det verkligen är Gud själv som utgör offret för våra synder och som blir till vår frälsning, det ser vi i dessa bibelord:

Apg 20:28: "Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod."

Matt 1:21: "Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder."

Vilka skulle Gud själv frälsa? Jo, sitt eget folk (judarna). Och han skulle göra det med sitt eget blod!

Gud låter sig då födas i ett simpelt stall bland kreatur och enkla människor. Han ges namnet Jesus. Han får en enkel uppväxt under enkla förhållanden. När han så beslutar sig för att det är dags att agera i den kraft som han äger så som Gud, då gör han det framför allt genom att lindra lidanden. Han botar människor från alla slags sjukdomar och krämpor. Han befriar människor från orena andemakter. Han undervisar ur den Skrift som han själv inspirerat profeterna till att skriva, och han undervisar därför med en gudomlig vishet och insikt. Han till och med uppväcker döda. Genom detta visar Jesus vem han verkligen är. Men människorna gläder sig så mycket mer över det goda Jesus gör istället för att öppna ögon och sinne för att se vem Jesus verkligen ÄR, nämligen judarnas egen Gud som besöker dem i mänsklig gestalt!

Joh 1:11-12: ”Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

Fil 2:6: ”Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.”

Kol. 2:9 "Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt…"

Gud kom i mänsklig gestalt och lät sitt eget blodsoffer på korset bli till frälsning för sitt folk, och alla andra människor som tar emot detta i tro:

1 Tim 2:3-4: ”Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”

Joh 3:16: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.”

Ett fåtal personer såg och förstod dock vem Jesus var, och så är det än idag:

Matt 16:15-16: ”Han sade till dem: ’Och ni, vem säger ni att jag är?’ Simon Petrus svarade: ’Du är Messias, den levande Gudens Son.’ ”

Men de människor som nöjde sig med sina religiösa former, de som var självtillräckliga och högmodiga, de missade Jesu ankomst. De varken såg eller förstod att det var universums Skapare som i egen hög person besökte sin skapelse i syfte att ge världen sin frälsning. Men de enkla och krossade människorna, de utan titlar och bildning, de såg ljuset som lyste upp världen.

Joh 1:10: ”Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, och världen kände honom inte.”

Kol 1:15-16: "Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom."

Joh 8:12: ”Jesus talade åter till dem och sade: ’Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.’ ”

Jes 35:8: ”Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas ’den heliga vägen’; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga. (1917)

Matt 18:3: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket."

Jes 57:15: ”Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter ’den Helige’: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.”

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Tänk dig nu ordentligt in i detta, att Gud själv, universums enorma Skapare och Herre, kom till vår jord i mänsklig gestalt! Han slog sig ner bland sjuka, utstötta och fattiga och tröstade dem. Han talade vänligt med dem och gav dem många dyrbara löften. Många botade han också som tecken på vem han är. Och han undervisade om den smala vägen till evigheten med Honom – som egentligen inte är svår att vandra eftersom det enbart handlar om tro, överlåtelse och förtröstan. Kanske är det själva enkelheten som gör att många inte vill gå denna frälsningsväg?

Ge denna största händelse av alla händelser en riktigt stor tanke nu i juletid! Och låt oss samtidigt be för vårt arma land och värld som befinner sig i ett sådant kaos!! Låt oss be om uppvaknande, omvändelse och hälsa – både kroppslig och andlig – under 2023!

Gud vare med oss – Immanuel!

/Lennart

Läs vidare:
• Föddes Jesus möjligen strax före påsken?
• Jesus - sann Gud och sann människa!

Svenska