Vakna upp efter Awakening Europe Scandinavia!

Hör du väckarklockan?

Jes 29:9-10: ”Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. Ty Herren har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare.”

Matt 24: ”Se till att ingen bedrar er... Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta... falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

Snälla du, om du var med på satsningen Awakening Europe Scandinavia 2016, den 28-30 oktober i Friends Arena, så ta del av nedanstående information och även informationen via länkarna sist i artikeln. Detta för din egen skull och för landets skull. Det som erbjöds under Awakening-satsningen är en falsk kristendom. Den förblindar och leder till en andlig sömn/berusning och som gör att du sakta men säkert lockas bort från sann kristen tro och in i en slags "New age-kristendom" som är perfekt stylad för den yttersta tidens tidsanda. Den andligheten är slugt utformad för att söva och lura sina efterföljare till att bli en del av den kommande globala, karismatiska och antikristliga religionssynkretism som Uppenbarelsebokens kapitel 13 profeterar om! Att påven besökte Sverige dagarna precis efter Awakening blir som en profetisk bekräftelse på denna pågående utveckling. Under påvens besök knöts banden ännu tajtare och ”avfallets ekumenik” lyser nu ännu tydligare på den andliga arenan.

Låt bibelorden varna dig, begrunda fakta, och låt dig väckas på riktigt!


Kort om vad Awakening Europe är

Den 28-30 oktober 2016 höll Trosrörelsen en storsatsning i Friends Arena i Stockholm. Awakening Europe Scandinavia 2016 kallades denna satsning, och den är bara en i raden av liknande satsningar för att – som man lovar – ”Europa skall bli frälst”. Ledaren för verksamheten är Ben Fitzgerald som tidigare varit pastor i Bethel Church i Redding Kalifornien, där villoläraren Bill Johnson är herdepastor. Satsningarna är även sponsrade av Bethel Church. En annan stor sponsor är GodTV som under många år varit den viktigaste TV-kanalen i världen för framgångsförkunnare som Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyer, Rick Joyner och Creflo Dollar. I BibelFokus.se finns en hel del texter som kritiskt granskar Trosrörelsen, dess teologi och flera av dessa förkunnare. Se länktips i slutet av artikeln.


Kort om ambitionsnivån med Awakening

Ambitionerna och förhoppningarna med Awakening Europe Scandinavia var högt ställda av arrangörerna; en slogan löd ”Europa skall bli frälst”. Man gick ut med att detta skulle ”störa normaltillståndet” – men exakt vad det syftade på var lite oklart. Man sa att detta skulle vara ett ”party” och starten för en stor väckelse i Sverige. Man sa att många skulle bli frälsta under mötesdagarna, att många kristna skulle bli upprättade och berörda till kraftfull tjänst och att många skulle bli botade från olika sjukdomar. Och som alltid vid denna typ av satsningar inom Trosrörelsen, så proklamerades det också ut att många hade blivit frälsta under denna satsning. Siffror är viktiga i dessa rörelser. Vän av ordning frågar sig då så klart hur man kan veta att si och så många blivit både frälsta och botade. Vad bedömer man det utifrån? Utifrån en handuppräckning? Att man folk sprang ner till scenkanten? Att en del sa efter i en slags förestavad ”frälsningsbön”? Dessutom har ju ingen tid passerat innan man basunerar ut detta, så om det med säkerhet förhåller sig så som man meddelade är ju ytterst osäkert. Någon uppföljning hade så klart inte hunnits med.


Kort om några av talarna på Awakening

Det som serveras på Awakening-konferenserna är ”en annan Jesus, en annan ande och ett främmande evangelium” (2 Kor 11:4). Andligheten det handlar om är en slags kristendom under falskt flagg som bl.a. har sina rötter hos Trosrörelsens Kenneth Hagin och Kenneth Copeland, två av de allra värsta villolärarna i modern tid. Andligheten kommer även från den s.k. ”Toronto-väckelsen” som också har sina rötter hos Hagin och Copeland. Många blir förförda av ”signs and lying wonders” (King James Bibel, 2 Tess 2:9), alltså falska tecken och under som ljuger om sin upphovsman.

Heidi Baker - Fick sin tändning i Toronto-väckelsen, en andlighet som kännetecknas av ”andlig fylla” med åtföljande absurda manifestationer. Men trots att hon kan ligga redlös på scenen har hon alltid full kontroll på mikrofonen som hon talar i. Hennes teologi är inte ett bibelförankrat evangelium utan något som mer är baserat på känslor och upplevelser. Sist i artikeln finns länkar till mer information om Heidi Baker och om "helig fylla".

Paul Manwaring från Bethel Church i USA - Bethel Church leds av Bill Johnson, vars andlighet kan ses som en blandning av New age och villfaren kristendom. BibelFokus.se finns ett antal avslöjande texter om Bill Johnson och hans teologi. Se länkar sist i denna artikel.

Reinhard Bonnke (kunde ej medverka i Stockholm pga av dålig hälsa) - Är en del av samma falska andlighet. Han har smort Rodney Howard Browne till att vara en "bartender för helig fylla". Han är kollega med Benny Hinn i massmötesbranschen. Bonnkes stora satsning "Från minus till plus" i Sverige för många år sedan, är bara ett exempel på satsningar som blåses upp till löften om något STORT som skall frälsa hela länder, men den satsningen vände inte på den negativa utvecklingen och avfallet i vårt land. Bonnkes evangelium är inte heller det i linje med Bibeln.

Ben Fitzgerald, ledaren för Awakening-verksamheten, tidigare pastor i Bethel Church i USA - Pratade under konferensen om väckelse över Skandinavien och därför ville han höra ett vrål från alla deltagare: "Låt oss vråla för Jesus! Freedom, freedom, freedom!". Detta bjöd han på till kompet av pulserande och högljudd musik. På Youtube finns en video där Ben Fitzgerald besöker Smith Wigglesworths grav samt Evan Roberts grav för att tillsammans med ett antal bibelskoleelever "suga upp" kraft (på engelska kallat "grave sucking") från kvarlämningarna av dessa förkunnare.

En annan trosförkunnare (jag missade namnet, är möjligen holländare) - Manade under fredagskvällen alla att stå upp och sträcka upp händerna mot himlen. När han sedan hade räknat till "ETT.....TVÅ.....TRE....!" så skulle den Helige Ande komma över samtliga deltagare samtidigt som han skrek: "FIRE! FIRE! FIRE!". Att detta inte har något som helst att göra med en bibelförankrad kristen tro förstår var och en som läst Bibeln.

Todd White, ansvarar för rörelsen Lifestyle Christianity - Är en f.d. narkoman och rockmusiker som helt uppenbart fortfarande gillar att stå i rampljuset. Han är likt de andra en ”Latter rain-förkunnare” som menar att Jesus inte kan komma tillbaka förrän församlingen är i nivå med Jesus. Todd White predikar att VI skall bli Ordet, vilket i princip är det samma som att säga att VI skall bli Kristus. Hans ger ingen som helst bibelundervisning, utan pratar på om sig själv och sina upplevelser. Hans huvudbudskap är helt utanför Bibelns! 

Under fredagens möte i Stockholm bad Todd White alla att fatta varandras händer och sedan befallde han all sjukdom att försvinna ("GET OUT!"). Därefter skulle alla som blivit helade vinka med händerna över huvudet.

Under lördagens möte sa Todd White att "Bibeln är inte till för din hjärna utan för ditt hjärta!". Detta ligger inte i linje med Bibelns undervisning som visar att vårt förstånd också är en del av vårt andliga liv. Att uppmana folk till att inte använda förståndet är det samma som att uppmana dem att inte granska vad dessa förkunnare säger. Samma budskap predikades mycket i Trosrörelsen på 80-talet. Men så här säger Bibeln:

Ps 119:97: "Hur kär har jag inte din undervisning! Hela dagen begrundar jag den."

Mark 12:30: "du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft."

1 Joh 5:20: "Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne"

1 Kor 14:19: "Men i församlingen vill jag hellre tala fem ord med mitt förstånd för att undervisa andra, än tio tusen i tungomål."


Den gemensamma teologin

Denna typ av förkunnare har alla en likartad teologi som bl.a. innehåller detta:

 • De tror på en världsvid väckelse i den yttersta tiden ("Latter rain-teologi"), TROTS att Bibeln talar om ett stort avfall i det yttersta tiden! 
   
 • De säger att Guds rike måste bli upprättat på jorden före det att Jesus kommer tillbaka ("Kingdom now-teologi"), TROTS att Bibeln visar att Guds rike upprättas på jorden först EFTER Jesu återkomst! För övrigt talar de nästan aldrig om Jesu återkomst. Observera att det rike som kommer att dominera på jorden före Jesu återkomst är Antikrists rike!
   
 • De undervisar att de troende här och nu skall bli exakta kopior av Jesus ("Manifested sons of God-teologi"), TROTS att Bibeln visar att vi här och nu "bara" blir förklarade rättfärdiga och att vår förvandling till rättfärdighet och fullkomlighet sker när Jesus kommer tillbaka. Vi kan inte heller bli helt lika Jesus eftersom han ÄR Gud! Det blir vi aldrig.
   
 • De lovar att alla kan bli helade bara man har rätt tro och rätt teologi, TROTS att Bibeln inte ger oss det löftet + att vi ju ser att inte ens dessa förkunnare är fria från sjukdom (Reinhard Bonnke kunde ju t.ex. inte komma till Stockholm på grund av ohälsa).
   
 • De befaller alla sjukdomar att försvinna. De förbannar alla sjukdomar och begärelser och menar att det är medicinen för dessa problem, TROTS att Bibeln visar att vi kan få auktoritet (inte makt) att verka i Jesu namn efter HANS vilja, när HAN vill.
   
 • De kallar ner ELD från himlen och menar att den Helige Ande då kommer över alla, TROTS att Bibeln visar att Gud sänder sin Ande så som han vill och när hans tid är inne. Läs också Uppenbarelseboken 13:13 om ELD som kallas ner från himlen – precis så som man gör på möten av typen Awakening! 
   
 • De menar sig "frälsa" folk genom upplevelser och genom att få adepterna att säga efter i några raders "frälsningsbön", TROTS att Bibeln visar att tro kommer av att höra Guds ord predikas (det fulla evangeliet) med en åtföljande omvändelse till Gud och hans vilja (mer om detta nedan).
   
 • De säger inte ett ord om det eviga livet hos Gud, TROTS att DET är den viktigaste och mest underbara delen av evangeliet (mer om detta nedan).

Så det är inte en bibelbaserad kristen tro som dessa förkunnare kommer med. Deras budskap är istället en mix av en mycket liten del av det kristna budskapet blandat med många villoläror och en massa tidsödande prat om sig själva och sina upplevelser. En del av villolärorna och upplevelserna är mycket lika de som vi kan se i New age-kretsar.


Hur tänker Gud?

Kom ihåg att Gud tyr sig till de små sammanhangen och de små människorna. Det finns ingen garanti för att Jesus är närvarande bara för att man samlar tiotusentals personer på en arena och dundrar loss. Det som är stort i människors ögon är avskyvärt inför Gud! Och man behöver inte åka någonstans för att "hämta hem" den Helige Ande. Tecken och under utgör inte heller en garanti för att Gud ligger bakom det som sker. Begrunda dessa bibelord:

Matt 18:20: "Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem."
Att begrunda: Vad kan bli bättre än att Jesus är mitt bland oss? Och han är fullt ut hos oss om vi bara är ett par sanna kristna samlade!

Luk 16:15: "Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud."
Att begrunda: Storslaget är vanligen fel! Oj, vad galet och tvärt om vi kristna ofta tänker!

Joh 14:26: "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn..."
Luk 11:13: "Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"
Att begrunda: Du behöver inte åka iväg någonstans för att få del av Guds Helige Ande. Allt du som är en sann kristen behöver göra är att be om det och ha lite tålamod!

Matt 7:22-23: "Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!"
Att begrunda: Observera att dessa andliga fantomer hade gjort en mängd kraftgärningar I JESU NAMN, och Jesus förnekar det inte, ändå säger Jesus att han ALDRIG har känt dem! Känner du dig trygg med alla dessa förkunnare som ständigt skall berätta om alla sina bedrifter och kraftgärningar?


Sann frälsning

Här måste vi som nyktra kristna fundera över vad som är den absolut viktigaste delen i det som vi kallar ”att bli frälst”. Ordet frälst betyder inte att man kommer in i något annat tillstånd och blir en andlig kanon eller något i den stilen. Inte heller att allt skall ordna sig i detta livet här och nu. Ordet frälst betyder ju egentligen ”räddad” och det syftar på att vi genom Jesus kan bli räddade från att gå evigt förlorade och istället kan få ett evigt underbart liv hos Gud, alltings Skapare! Detta är orsaken till varför det är så oerhört viktigt att människor blir ”frälsta”, och då är det ju så klart detta som vi måste tala om för människor som vi vill vinna till den kristna tron. Allt annat är sekundärt. En smärta i t.ex. nacken är helt obetydlig i jämförelse med att få ett evigt liv med Gud. Jesus sa ju också något i den stilen:

Matt 16:26: ”För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ?”

Matt 5:29: ”Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna.”

Som nyktra kristna måste vi konstatera att man inte blir frälst av att enbart räcka upp handen och/eller läsa med i en förestavad ”frälsningsbön”. Man blir inte heller frälst för att man vill bli botad från sjukdom av Jesus eller för att man tycker att helandeunder är imponerande. Man blir inte frälst för att man gillar Jesus och det han står för.

I Bibeln ser vi att sann kristen tro kommer av att höra predikan och att en sådan predikan skall vara baserad på Bibelns Ord, på evangeliet. Personliga vittnesbörd är alltså mindre viktiga för en människas frälsning. Så för att en människa skall bi frälst måste hon få höra HELA evangeliets budskap, hon måste få chansen att ta ställning till Guds fria erbjudande i evangeliet budskap och få utmaningen att tacka ja (eller tacka nej) och underordna sig det som evangeliet erbjuder, hon måste få hjälp att förstå att det är en enkel förtröstan på Guds försoningsgärning i Jesus Kristus/Guds nåd som är det som är sann TRO och den enda tro som behövs för att ta emot frälsningen, och hon måste få bli ledd fram till omvändelsen från sitt egenliv (där hon själv vill agera som gud) till att underordna sig Gud som Gud. Allt detta den påföljden att den nyfrälsta människan får komma in i en trons vila och ett enkelt barnaskap inför Gud Fadern. I BibelFokus.se finns evangeliet utförligt beskrivet, så jag hänvisar dit för en djupare förståelse av vad det fulla evangeliet innebär. Du hittar den texten via denna länk: https://bibelfokus.se/evangelium


Varför lockas du av dessa förkunnare och satsningar?

I 2 Tess 2:9-10 kan du läsa att det är kärleken till sanningen som kan rädda oss från att falla offer för en falsk andlighet. Vill man inte ta emot kärleken till sanningen, vill man inte lyssna till Bibelns sanningar, då ligger man ganska risigt till. Då låter Gud en djup sömn och andlig berusning komma över dessa som inte vill lyssna till alla varningar som kommit år efter år. Då svalnar kärleken.

2 Tess 2:11-12: ”Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Vad är det alltså som gör att man varken ser eller hör klart och famlar omkring som om man vore blind? Det är en brist på kärlek till sanningen. Det är en brist på kärlek till Bibelns undervisning! Det kan nog även bero på en stor kärlek till den otroliga välfärd och bekvämlighet de flesta av oss lever i. Gå därför inför Gud och fråga varför du dras till denna spektakulära och orena andlighet – om det är så. Be att han befriar dig från det i din personlighet som orsakar detta.

Klag 3:40: ”Låt oss rannsaka våra vägar och pröva dem, låt oss vända om till Herren!”


Vart är vårt land på väg?!

Sverige var en gång ett av världens mest välsignade länder, och jag är övertygad om att det berodde på att här då fanns mycket av ett sant evangelium och många sanna evangeliska kristna. I början av 1900-talet började dock villolärorna strömma in över vårt land för att totalt vräka in från och med den senare delen av 1900-talet. Idag är så gott som varje hörn av kristenheten i landet infekterat av en eller flera allvarliga villfarelser. Nu är stora delar av den evangeliska kristenheten så blinda att man gärna går arm i arm med värsta tänkbara falska profeterna, t.o.m. även med påven! Att påven kom till just Sverige för att "fira" reformationen, och här mottogs av många av våra protestantiska ledare med öppna armar, utgör ju ett oerhört starkt bevis på att Vatikanen måste tycka att Sveriges kristenhet är särdeles lättlurad och blind. Arma land!

I takt med att villoläror och oren andlighet kommit över kristenheten har antalet sanna evangeliska kristna minskat drastiskt; evangeliet har inte längre ett starkt fotfäste här och därför inte heller Guds Ande. Därmed är vägen öppen för all sköns ondska att strömma in över landet! Portarna är vidöppna! Snart kan ”Babels kung” tåga in och ta över rubbet!

Trots alla storslagna satsningar år efter år med ”superpredikanter” i långa rader, så är Sverige fortsatt på väg utför. Det kanske enda som har gått uppåt är just välfärden, och den tycks bidra till kristenhetens förblindelse så att många verkar vara immuna mot både sanning och varningar. Det är ju så behagligt att leva i denna välsignade välfärd och att kunna hoppas på ännu större framgångar, rikedomar och bekvämlighet!

Detta är det stora avfall som 2 Tess 2:1-12 varnar för skall komma i den yttersta tiden och som är ett bortglömt tidstecken, ett tecken av stora mått! Detta tecken skall dessutom föregå Antikrists framträdande. Vi är troligen mitt uppe i det skeendet just nu! Påvens besök i Sverige i oktober (2016) för att fira reformationen utgör också ett stort tecken på detta avfall.

2 Tess 2:1-6: ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.”

Det finns idag mycket få kristna i Sverige som nöjer sig med att läsa Bibeln och be tillsammans med trossyskon. Man vill hellre bjuda in "superpredikanterna" så att man får höra något riktigt smaskigt. Ett bibelord som glasklart beskriver vår tids avfallna kristenhet är detta:

2 Tim 4:3-4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Kom också ihåg Jesu ord om att ”lite surdeg syrar hela baket”. Det går inte att plocka russin ur kakan, för hela kakan är förgiftad av russinen! Utan att du vet om det blir du påverkad. Ta till dig profeten Elias rop till det avfallna folket i Israel och Paulus ord om omvändelse:

1 Kung 18:21: ”Elia trädde fram för allt folket och sade: ’Hur länge skall ni halta på båda sidor?’ ”

2 Tim 2:25-26: ”Kanske låter Gud dem omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja.”


Finns det hopp?

En sann omvändelse från all villolära med återgång till det enkla och sanna evangeliet skulle möjligen kunna ge oss en paus i den negativa utvecklingen i vårt land innan slutet kommer. Vi kanske skulle kunna få uppleva en ”Josia-tid” i vårt land, men det kräver en omvändelse i stora mått!

Vill du vara en del av den falska kristendom som gör att ondskan kan flöda fritt in över landet? Det kommer att få allvarliga konsekvenser för vårt land!

Eller vill du ta ett ansvar för vårt lands hälsa och avsäga dig all falsk andlighet och återgå till det enkla, sunda och sanna evangeliet? Vänd dig i så fall bort från alla dessa falska läror och all falsk andlighet. Vänd dig då bort från alla falska förkunnare och profeter! Vänd dig bort från alla dessa konferenser! Omvänd dig och be Gud om förlåtelse, rening, beskydd och vägledning! Ju fler som omvänder sig ju större chans att landet kan bli lite sundare igen!

/Lennart


Läs vidare: