Äkta eller falsk väckelse

Denna text är en utskrift av ett tidigare radioprogram av och med Lennart J.
Vill du lyssna till inspelningen kan du göra det nedan. Den är 44 min lång (något kortare än texten).
Vill du hellre ladda hem audiofilen (mp3 på 16 Mb) så kan du högerklicka på denna länk.

Alla bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges.


Innehåll


En felaktig bild av väckelse

Det finns idag större anledning än någonsin tidigare att utifrån Bibeln och sund väckelsehistoria skapa sig en tydlig bild av vad som kännetecknar en äkta väckelse. Sanningen är den, att vi i Sverige inte har haft en rejäl, samhällsförvandlande äkta väckelse på över 50 år. Och jag tycker mig idag se, att Guds motståndare Satan genom åren mycket sofistikerat lyckats byta ut bilden av vad som är en sund och äkta väckelse. Det här har lett många av oss in i en allvarlig förblindelse som är mycket farlig. Låt mig ta en liknelse:

Tänk dig att du skall resa till ett annat land. En reseguide skall möta dig där, eftersom landet är farligt att resa runt i på egen hand. Du har därför fått en tydlig beskrivning av hur denna guide ser ut. Väl där, möter dig en reseguide som inte stämmer med beskrivningen, men som talar så övertygande och charmerande att du följer med. Men mannen är en tjuv och mördare. Tack vare att du inte var noga med beskrivningen blir du bedragen, ovetande om vad som kommer att drabba dig!

På liknande sätt kan det gå för oss om vi har fel bild av vad som är en äkta väckelse. Bibeln vittnar om att Satan i den yttersta tiden kommer att försöka förleda alla människor till att ta emot Antikrist som den återvändande Kristus. Och hans metod är bland annat falsk väckelse. Vi lever troligen just nu i den tid som Bibeln beskriver som tiden före det att Antikrist skall träda fram. Detta är Det Stora Avfallets tid, och den skall kännetecknas av falska profeter som utför stora tecken och under. De ser vi på många ställen i Bibeln, t.ex. i 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2.

Under de senaste 50 åren har många successivt fått nya föreställningar om vad väckelse och andeutgjutelse innebär. Jag vill mena att vi har kommit allt längre ifrån vad Bibeln säger om detta, och vi kanske nu är lika farligt ute som personen i min liknelse. Skulle vi ställa 1900-talets störste väckelseevangelist Frank Mangs i ett modernt s.k. "väckelsemöte" idag, så skulle han inte känna igen sig det minsta. Det är vad jag kan förstå när jag läser hans böcker. Det samma gäller om man läser om andra sanna väckelseförkunnare.

Den här felaktiga bilden av vad väckelse är, har inneburit att många människor gladeligen accepterat de s.k. ”väckelser” som uppstod i t.ex. Toronto, i Pensacola/Brownsville och i Lakeland/Florida med Todd Bentley i spetsen. I Sverige talas nu om "väckelse" där vindarna från dessa amerikanska rörelser fortsätter att blåsa in. Bl.a. detta är en anledning till varför jag känt mig nödgad att ta upp det här ämnet. Det som från början sporrade mig att skriva om detta var en artikel av Ulf Ekman i tidningen Världen Idag den 30 maj 2008. Den kom som en följd av det som skedde i Lakeland just då. Där skrev Ekman om hur man bedömer en väckelse. Han gav sina "verktyg" i sju punkter, men verktyg som saknar en god biblisk förankring och därför sänker av vaksamheten. Hans punkter sänker vår vaksamhet så pass mycket att vi med dem kan acceptera ett sammanhang som inte är en sann biblisk väckelse. Tar du t.ex. ett New age-sammanhang där man sjunger om Jesus, så är det sammanhanget i stort sett helt okey utifrån Ekmans sju bedömningspunkter. Och helt klart blir då t.ex. förförelsen i Lakeland också helt okey när man testar den med Ekmans "verktyg". Jag skall inte ta upp det som hände i Lakeland speciellt mycket här, men jag kan utifrån mina kunskaper om en äkta väckelse och utifrån vad Bibeln säger oss i ämnet, med full säkerhet säga att det som t.ex. skedde i Toronto och Lakeland INTE var från Gud, tvärtom! Allt annat som kommit där efter och som har sina rötter därifrån är så klart inte bättre.

Ulf Ekmans sju punkter med mina kommentarer till hittar du på denna sida: https://bibelfokus.se/ekman_vackelse

Vad är då botemedlet mot denna falska bild av en väckelse? Jo, det är så klart att försöka återskapa bilden av en sann och äkta väckelse, och det gör vi bäst genom att studera Bibeln och studera sund, evangelisk väckelsehistoria. Det är vad jag försökt göra, och jag har då jämte Bibeln bl.a. kikat i äldre väckelselitteratur som jag hittat i antikvariat. Boken Andlig väckelse av Frank Mangs är en mycket intressant sådan bok om just väckelse. Läs gärna den om du inte har gjort det. Den finns ofta att köpa via http://www.bokborsen.se/. Ett bibelord som ger oss stöd i detta sökande finns hos profeten Jeremia:

Jer 6:16: Så säger HERREN: "Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar."

Vi skall alltså inte söka det nya utan söka det gamla, gedigna och sanna evangeliet, så som det sett ut i alla tider.

Vad är då det absolut viktigaste kännetecknet på en äkta väckelse? Är det tecken och under? Är det väckelse när det är lovsång, handklappning och hallelujarop? Är det väckelse när folk ligger och sprattlar på golvet? Är det förresten vad vi tycker är heliga stunder idag, att sprattla på golvet, gapskratta och skaka i armar och ben? Är det väckelse bara för att det kommer en massa folk? Och är det väckelse bara för att man kan se skeendet via s.k. kristen TV eller på Nätet? Nej, så är det definitivt inte!


Tro kommer av förkunnelse

I en äkta väckelse blir folk frälsta i den betydelse som Gud och Bibeln avser. Och orsaken till att folk blir frälsta är att evangelium predikas och att Gud då bekräftar sitt Ord med pånyttfödelsens under i de människor som omvänder sig enligt evangelium. Evangeliet lyfter fram synd, skuld, straffdom och förgängelse. Men evangeliet erbjuder också frälsning, pånyttfödelse och evigt liv, tack vare det Jesus gjorde på Golgata. Mitt emellan dessa två finns omvändelsen, det absolut nödvändiga för att hitta fram till frälsningen. "Omvänd er" predikade ju både Petrus, Johannes döparen och Jesus. När evangelium predikas så föds den tro som vägleder människor genom hela denna process. Vi skall läsa vad aposteln Paulus skrev:

Rom 10:17: ”Alltså kommer tron av predikan, men predikan i kraft av Kristi ord.”

Förkunnelsen av evangelium föder alltså den tro som leder till frälsning. Då blir det väckelse. Längre fram skall vi se på undrens plats i äkta väckelse. Men redan här vill jag säga det att jag är idag övertygad om att vi överbetonat både betydelsen av tecken och under och betydelsen av personliga vittnesbörd för att människor skall bli frälsta. Bibeln säger att tro framförallt uppstår när vi frimodigt predikar evangelium. Det är exakt det man också ser när man studerar väckelsehistoria. Tecken, under och vittnesbörd, och andlig sång också för den delen, saknar inte betydelse, men främsta platsen måste förkunnelsen av evangelium ha i en äkta väckelse, annars är den inte äkta. Vad är då en sund evangelisk förkunnelse, bör man fråga sig här näst?


Korsets budskap och konsekvenser

Så här tror jag att det är: i en äkta väckelse, och i en sund evangelisk förkunnelse, är det Jesus med korsets budskap och konsekvenser som står i centrum. Att bara säga att det är väckelse när Jesus upphöjs är alldeles för svagt. Man talar ju om Jesus även i alla möjliga konstiga sammanhang som inte är av Gud (inom t.ex. New age). Men korset är unikt för Bibelns Jesus och för en sund kristen tro. Korsets budskap saknar betydelse i andra religioner, i sekter och i osunda "kristna" rörelser. Korset är föraktfullt för andra religioner. Det är en dårskap för världen. Och korset är ointressant för villoläror och osunda väckelserörelser. Så finns inte talet om korset tillsammans med Jesus i centrum, så är det ingen äkta väckelse. Paulus kände på precis på samma sätt som vi kan se i hans första brev till de troende i Korint:

1 Kor 2:1-2: ”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.”

Korsets budskap måste alltså vara centralt, då kommer också Bibelns Jesus i centrum på rätt sätt. Korsets budskap leder människor till syndanöd, förkrosselse, omvändelse och bön om förlåtelse och därmed pånyttfödelse och frälsning. Korsets kraft befriar den förkrossade människan från hennes synd och skuld och upprättar till ett värdigt och helt liv med Gud. Det är korsets konsekvenser. I denna process så verkar Gud med hela sin treeniga natur: Fadern drar människor till Jesus, Jesus frälser från synden, och den Helige Ande föder på nytt och helgar oss.

Det finns så oerhört mycket inbakat i korsets budskap. Korset är ett tortyr- och dödsredskap, så det talar om dom och straff. Och om nu korset talar om dom, så talar det också om att någon är skyldig – det är vi människor. Och eftersom det talar om att vi är skyldiga, så talar det om vår synd och skuld. Men korset talar också om att någon annan än jag hängde på korset. Det talar om att Gud trädde fram i mänsklig gestalt och tog vårt straff på sig i Jesus. Gud betalade priset för vår synd, och korset är nu tomt. Det betyder att hela skulden är betald en gång för alla; inga mer offer behövs.

Korset talar också om den gudomliga vägen: att gå i Jesu fotspår, att avstå saker för andras skull. Korset talar om att ge upp allt för att leva för Gud och för våra medmänniskor. Korset talar om att vårt "kött" (vår syndiga natur) måste dö, att vi skall göra avkall på världens lockelser och njutningar och prioritera umgänget med Gud och hans plan för våra liv.


Äkta väckelse gör skillnad

Om nu Bibelns Jesus och därmed korsets budskap står i centrum i en väckelse, så leder det till förvandlade människor. En äkta väckelse reser ett kors i människors liv. Man blir mer och mer lik Jesu karaktär: enkelhet, kärlek till våra medmänniskor, ett utgivande liv.... Man säljer kanske sin Harley Davidson för att andra behöver pengarna bättre än vad jag behöver en MC. Man kanske plockar av sig sina smycken. Dryckesvanor förändras. Nöjesvanor förändras. Man förändrar hur man spenderar sin tid och sina pengar och blir istället mer fokuserad på hur andra har det. Och pånyttfödda människor blir förälskade i Bibeln och blir det som man förr kallade ”läsare”. Pånyttfödda människor börjar också vittna om frälsningen hos Jesus för att göra fler till hans lärjungar.

Är det nu äkta väckelse i en lite större omfattning, så skall även hela samhället förändras i grunden. Då kan man fråga sig: har vi haft någon rejäl äkta väckelse i Sverige sedan 50-talet? Nej, i så fall hade inte utvecklingen sett ut som den gör. Det går utför med det mycket i Sverige – förutom med rikedomar etc. Vi har inte sett någon samhällsförvandlande väckelse i Sverige sedan 50-talet – tror jag att jag vågar säga. Den karismatiska rörelsen vände tyvärr inte på Sveriges nedåtgående spiral. Trosrörelsen förändrade inte heller tillståndet, tvärtom. Det var alltså ganska länge sedan vi såg någon äkta väckelserörelse som hjälpte Sverige upp ur omoral, egoism, individualism, supande och kriminalitet.

Äkta väckelse skall vända uppochner på människor och samhälle och resultera i en hållbar och positiv utveckling. DETär bestående frukt att hålla utkik efter om vi är på spaning efter äkta väckelse!


Tecken och under

I en äkta väckelse kan det förekomma tecken och under, men varför sker i så fall dessa saker, vad har de för betydelse? Vi skall läsa i Markusevangeliet:.

Mark 16:20: ”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ORDET genom de tecken som åtföljde DET.”

Vi ser här att lärjungarna var lydiga Jesu missionsbefallning och gick ut i världen och predikade evangelium. Här är två nyckelingredienser: lydnad och evangelium. Då bekräftar Gud sitt Ord med tecken och under. Det står att tecken åtföljde Ordet - inte människor eller sammanhang. Så för Gud är det viktigast att vi predikar och vilket budskap vi predikar. Tro kommer av predikan, såg vi tidigare i Bibeln, och det grekiska ordet för "predikan" (i NT:s grundtext) kan även översättas med "budskap". Äkta tro kommer alltså inte beroende på tecken och under utan beroende på att rätt budskap förkunnas, rätt evangelium.

Skall man då bedöma om en väckelse är äkta eller inte, så är det alltså helt avgörande vilket budskap som predikas, som vi såg tidigare. Är det Bibelns evangelium? Finns hela korsets budskap med? Är evangeliet som förkunnas grundat på betydelsen av Jesu Kristi persons (Gud och människa förenad) kropp och blod på Golgata kors (och ingen annanstans) som det fullkomliga försoningsoffret? I så fall kan de tecken och under som sker vara från Gud. Vi kan se i ett annat bibelord att tecken och under kan åtfölja även falska förkunnare. Utav det förstår vi att tecken och under inte är något vi kan bedöma ett sammanhang utifrån, utan vi måste titta på vilket budskap det är som man för fram. Vi skall läsa i Matteusevangeliet:

Matt 7:22-23: ”Många skall säga till mig på den dagen: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar’ Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Här ser vi stora förkunnare som inför Jesus på självaste domedagen åberopar sina kraftgärningar som bevis för att de skall få komma in i himlen. Men Jesus motar bort dem och säger att han aldrig har känt dem. De här förkunnarna har alltså aldrig kommit korsets väg, och de predikade därför inte heller korsets budskap. Ändå har de gjort stora tecken och under i Jesu namn! Men Jesus vill alltså inte kännas vid de här förkunnarna. Vilka är de som Jesus visar bort i det här Bibelordet? Det skall vi våga fråga oss!

I en äkta väckelse skall även de andliga manifestationerna ligga i linje med Bibeln. Ser vi manifestationer som vi inte hittar i Bibeln men som vi t.ex. hittar i det ockulta och inom New age, så skall vi ta avstånd anser jag. Att falla baklänges betyder inte med automatik att man blivit andedöpt. Det förekommer ju inte en enda gång i Bibeln att någon föll baklänges när den Helige Ande kom över någon. Det som hände när den Helige Ande kom, var framför allt att lärjungarna fick kraft att bli Jesu vittnen ut till nya folk. Väckelse handlar om att ”klona” Jesu lärjungar så att det blir fler frälsta och fler som lämnar sitt eget och istället går ut i världen och vinner ännu fler för Jesus. Väckelse handlar inte om att köpa en dyr flygbiljett till Florida för att där ligga och sprattla på golvet under ett möte, och sedan komma hem och visa upp konstiga spastiska ryckningar för hemmaförsamlingen. Var i Bibeln ser vi något sådant? Och våra grannar kommer inte att bli imponerade utav något sådant. Det är korsets befriande budskap som väldens syndtyngda människor behöver!!!

I en äkta väckelse är det alltså korsets budskap och konsekvenser som skall stå i centrum. Här skall vi komma ihåg det att det blev inte väckelse i Israel efter att Jesus hade uppväckt Lasarus från döden. Det blev inte heller väckelse när den lame mannen började hoppa osv. Men det blev väckelse när Petrus i kraft av den Helige Ande predikade ett väckelsebudskap på den första pingstdagen. Då fick människorna ”såsom ett styng i hjärtat” och sökte frälsning, står det. Vi skall alltså inte överskatta undrens betydelse för människors omvändelse. På samma sätt får vi inte överskatta betydelsen av det personliga vittnesbördet. Dessa saker har definitivt en plats i Guds rike, men tro kommer främst av predikan, då evangeliet predikas. Lägg det på minnet!


Gud vill hela vår relation till honom

Sedan är det så här, att det är synden och syndens konsekvenser – vår andliga ohälsa – som Gud framför allt vill ta i tu med. Helande och andra behov kommer längre ner på listan och därför talar vi alldeles för mycket om helande och även ekonomiska under. Om vi läser Jesaja 53 i GT så tänker många kristna att Jesus bl.a. dog på korset för att vi skulle slippa all sjukdom redan här och nu. Tror du det var så? Var t.ex. förkylningar ett så stort problem för Gud att han var tvungen att komma i mänsklig gestalt och dö på ett kors för att vi skulle slippa detta? Jag tycker det är ganska banalt att tro så. Vi måste förstå att det finns ett oerhört mycket större djup i det som står i Jesaja 53 och i Bibelns alla berättelser om helande.

I Jesaja 6:9-10 i GT ser vi att andlig blindhet och dövhet, ett förmörkat förstånd och förhärdat hjärta är de konsekvenser, den andliga sjukdom, som kommer till följd av olydnad mot Gud (något liknande kan vi läsa om även i Romarbrevets kapitel 1 i NT). Detta lät Gud komma över sitt folk som en konsekvens av deras olydnad:

Jesaja 6:9-10: "Han sade: 'Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.' "

Vad gjorde då det andliga ledarskapet i Israel åt denna andliga skada och sjukdom? Det kan vi se längre fram i GT:

Jer 6:13-14: "Ty hög som låg, alla söker de orätt vinning. Både profet och präst, alla handlar de lögnaktigt. De tar det lätt med att hela mitt folks skada och säger: 'Allt står väl till'. Men allt står inte väl till."

Prästerna hade alltså inte fokus på huvudproblemet, och då blev det inte heller någon väckelse i landet. Vi vet från andra ställen i Bibeln att fokus istället var på materiellt välstånd. Lydnaden till Gud hade man vänt ryggen och då blev den andliga hälsan lidande. Men vad gjorde då Gud åt detta? Jo, han tog saken i egna händer kan vi säga.

Läser vi i Jesaja 53:4-6 i GT så ser vi där att Gud trots olydnaden ville hela sitt folk. Helandet som nämns här tycks vara helandet från den andliga sjukdom som vi läste om ovan. Orsaken till denna andliga sjukdom var folkets olydnad. Den andliga sjukdomen var att alla gick sin egen väg. Helandet innebar att komma tillbaka till rätt relation med Gud och få frid! Detta gäller även för oss idag:

Jesaja 53:4-6: "Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom."

Problemet var alltså att alla vände lydnaden till Gud ryggen och gick sin egen väg. Men Gud tog hand om den saken genom Jesus, för att vi skulle få frid med Honom, vilket innebär en mängd saker. Alla människor blir ju inte friska ens i den mäktigaste väckelse. Men när sanna och mäktiga helanden faktiskt sker, så det är uppenbart att just dessa många gånger är tänkta som tecken på ett mycket större helande. Vi bör nog därför oftare tänka så här när vi begrundar helande:

 • när är någon blir uppväckt från de döda, så är det ett tecken på att vi kan gå från evig död till evigt liv, tack vare det Jesus gjorde på Golgata kors.
 • när lama börjar gå, så är det ett tecken på att vi kan få kraft att gå i Jesu fotspår, ut i världen med evangelium.
 • när spetälska blir botade, är det ett tecken på att vi kan få bli rena från vår synd och skuld.
 • när blinda får synen tillbaka, så är det ett tecken på att Gud kan öppna våra ögon så att vi ser hans Sanningar (i kontrast till det som står i Jesaja 6:9-10 som vi såg ovan).
 • när döva får hörseln tillbaka, så är det ett tecken på att Gud vill ge oss öppnade öron för hans tilltal och bud (i kontrast till det som står i Jesaja 6:9-10 som vi såg ovan).

Gud helade från sjukdom även på GT:s tid, men tack vare Jesu försoningsoffer bär fysiska helanden på budskapet om det andliga helande som vi nu kan få. Gud vill alltså framförallt hela vårt förhållande till honom. DET är det viktigaste helandet av alla. Det är därför helt galet när fysiskt, kroppsligt helande är det centrala i sammanhang som ges benämningen "väckelse". Kanske är det så att det är i de sammanhang där villoläror florerar som mest, som helande och framgång är mest i fokus? Jag är övertygad om det. Begrunda gärna detta, för det är oerhört viktigt och det här synsättet ger ett helt annat djup i tron, menar jag. Det är bättre att dö med krämpor än att gå evigt förlorad!


Andens frukt

I en äkta väckelse är det den Helige Ande som verkar i människor och med människor. Det betyder att vi måste se den Helige Andes fingeravtryck i det som sker om vi skall kunna bedöma det som äkta. Den Helige Andes närvaro kännetecknas framförallt av Andens frukt som enligt Galaterbrevet 5:22-23 är:

”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning”

Tänk på det att självbehärskning och frid är en del i Andens frukt. Alltså, när den Helige Ande är verksam, så finns en behaglig doft av frid och människor tar inte till överdrifter.

En helig ordning
Ett sammanhang där Guds Ande är verksam skall kännetecknas av en helig ordning som ligger i linje med Bibeln. Detta framkommer mycket tydligt i 1:a Korintierbrevets kapitel 12-14 där Paulus talar om de andliga gåvor som ges av den Helige Ande, och hur dessa skall fungera vid sammankomsterna. Väckelsesammanhang står inte över dessa Bibelord! I detta ord har vi verkligen ett ledord:

1 Kor 12:7: "Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta."

Upplevelser av den Helige Ande är ingen egotripp, de skall vara till nytta både för mig själv och andra. Läser vi vidare från vers 8 och framåt ser vi att gåvorna inte är några få förunnade: en får den gåvan, en annan får den gåvan, osv. Guds Ande fördelar alltså sina gåvor över alla lemmar i Kristi kropp (medlemmarna i församlingen) i ett friskt sammanhang. Om en ensam förkunnare menar att han själv har alla gåvor är något fel! Alla skall vara med och betjäna vid sammankomsterna, det är den heliga ordningen! Detta ser vi här:

1 Kor 14:26: "när ni samlas har var och en något att ge: en psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal, och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse."

Vi kan alltså se att samlingarna inte skall ge upplevelser, njutning eller underhållning; de skall vara till uppbyggelse! De skall bidra till att jag mognar i min tro. Allt som sker skall dessutom ske på ett ordnat, trovärdigt och värdigt sätt. Ingen oinvigd skall kunna titta in och säga "vilka galningar".

1 Kor 14:23: "Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna?"

1 Kor 14:40: "låt ALLT ske på ett värdigt sätt och med ordning."

Ödmjukhet
En äkta väckelse bygger också på att människor böjer sig inför Gud i största ödmjukhet. Om människor och sammanhang upphöjs så finns inte korsets kraft där. Vi skall läsa hur Paulus resonerade:

1 Kor 1:17: ”Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.”

Hade Paulus framgångar berott på världsliga förmågor, så säger han att korsets kraft/Guds kraft, hade gått förlorad. Och då blir ju inga människor frälsta och pånyttfödda, eller hur? Vi har nog inte riktigt fattat hur illa ställt det är med alla de sammanhang där förkunnare upphöjs och häftiga berättelser om spektakulära händelser och mirakler förs fram för att lyfta upp dessa upphöjda förkunnare ännu högre. Men där finns inte korsets frälsande kraft, vad jag kan utläsa ur det här bibelordet, och även ifrån mycket annat som Paulus skrev.

Vi kan läsa om något liknande i Luk 18:10-14:

"Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre publikan. Farisén stod och bad för sig själv: ’Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare, eller som den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag tjänar’. Publikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad: ’Gud, var nådig mot mig, syndare’. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

Den här farisén kan ersättas av en förkunnare som står och säger: ”I förra veckan reste jag upp två döda, jag botade en tant från cancer, jag mötte två änglar som avslöjade allt om himlen och helvetet för mig, och så besökte jag den tredje himlen i går kväll och därifrån gick jag på en stege upp till Gud Fadern”. Så sa t.ex. Todd Bentley i den s.k. Lakeland-väckelsen. Men Paulus, han avstod från all sådan självupphöjelse för att inte förlora kraften från Kristi kors! Förstår vi hur viktigt detta är?!

Gud bor bara hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta, står det i Bibeln. Det är när vi blir små som Gud blir stor. Här är Jesus vår förebild. Jesus drog sig undan de stora folksamlingarna. Han avstod rikedom och ära. Han drog sig undan när människorna ville utropa honom till kung. Han rörde sig helst bland de enkla och utstötta. Han avstod från allt för att betjäna människorna. Vi är kallade att gå i Jesu fotspår, men många förkunnare gör tvärtemot hur både Jesus och Paulus levde. Läs i Bibeln om Jesus och föreställ dig sedan honom:

 • Kan du då se Jesus annonsera sina möten som mirakelkampanjer?
 • Kan du se Jesus framför dig på en stor scen med strålkastare, med en trådlös mikrofon i handen och en kompgrupp bakom sig – gärna med lite rök från en rökmaskin?
 • Kan du se Jesus med tatueringar över hela kroppen, piercing i ansiktet, flera ringar på fingrarna och örhängen (precis som Todd Bentley – och dessa har han skaffat efter att han blev "frälst”!)?
 • Kan du se Jesus med en dyr skräddarsydd kostym?
 • Kan du se Jesus framför dig sprattlandes på golvet samtidigt som han vrålar och gapskrattar?
 • Kan du tänka dig Jesus läsa upp sitt bankgironummer där han vill ha in dina pengar?
 • Kan du se Jesus komma i ett privat jetplan eller en ny lyxbil för att hålla en mötesserie?

Nej, sådan är inte Bibelns Jesus. Och vi är kallade att gå i hans fotspår!


Ett dåligt grundat lärjungaskap

I Johannesevangeliet kapitel 8 kan vi se att det fanns många efterföljare till Jesus som hade en så grund tro, att när Jesus började utmana dem med sanningen, så sa de ganska snart att han var besatt av en ond ande. Det är ganska uppenbart att dessa människor inte var sanna lärjungar och därför varken hade upplevt en äkta väckelse eller omvändelse i sitt liv. Sanningen var inte högsta prioritet hos dessa ytliga lärjungar. De hade troligen blivit efterföljare pga alla de tecken och under som de sett Jesus göra. Men när det kom till sanningen om dem själva och om Jesus, ja, då var det kört. Vi läser först i Johannesevangeliet 6:2 och sedan i Johannesevangeliet 8:31-48:

”Mycket folk följde honom, därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka.”

”Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ’Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.’ De svarade honom: ’Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?’ Jesus svarade: ’Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar vad jag har sett hos min Fader. Ni gör vad ni har hört av er fader.’ De svarade honom: ’Vår fader är Abraham.’ Jesus sade: ’Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar.’ De svarade: ’Vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud.’ Jesus svarade: ’Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Men mig tror ni inte, därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord. Men ni lyssnar inte, därför att ni inte är av Gud.’ Judarna svarade: ’Har vi inte rätt när vi säger att du är en samarit och har en ond ande?’ ”

Här ser vi det grunda lärjungaskapet. Det vände ganska snabbt när Jesus konfronterade dessa med sanningen. På precis samma sätt blev det när Jesus talade om att vi måste äta hans kött och dricka hans blod för att få gemenskap med honom och Fadern. Vi kan läsa vad dessa efterföljare då gjorde:

Joh 6:66-67: ”Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. Jesus sade därför till de tolv: 'Inte vill väl också ni gå bort?' ”

Om din tro är grundad på att du sett tecken och under, så är risken att det är en tro som inte håller måttet när Jesus konfronterar dig med sanningen om dig själv och om honom, och det kommer han att göra! Det samma gäller om vår tro enbart är grundad på kunskaper om Jesus. Vår tro måste vara född ur en omvändelse vid Jesu Kristi kors, alltså en tro som är grundad på korsets budskap och konsekvenser – evangelium! Korsets budskap ger oss hela sanningen om både oss själva och om Jesus. Är vi grundade där med vår tro är sannigen inte ett problem utan en resurs som befriar oss. ”Sanningen skall göra er fria”, sa ju Jesus i Johannesevangeliet 8:32.

Ett sant lärjungaskap betyder också ett fortsatt vandrande i Jesu fotspår. Är man inte beredd på de konsekvenser som det kommer att innebära så kommer det inte att bli mycket av lärjungaskapet. Jesus säger ju så här i Matteusevangeliet 16:24.

”Jesus sade till sina lärjungar: 'Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig.' ”


Andlig krigföring och strategisk bön för väckelse

Vi skall även titta på det här med s.k. andlig krigföring och strategisk bön. Det finns ju många som menar att det är detta vi måste syssla med för att det skall bli väckelse i Sverige. Men ända sedan den Karismatiska rörelsen och Trosrörelsen drog in den här läran i Sverige så har utvecklingen för landet rasat utför år efter år. Vi måste vara realister och ärliga mot oss själva: allt andligt krigande har inte gett något alls! På de gamla väckelserna tid åstadkoms däremot enormt positiva förändringar i Sverige, och det utan andlig krigföring. Det var väckelsernas omvändelsebudskap (kort och gott evangelium) som lade grunden till den förändringen. Den här läran om andlig krigföring och strategisk bön är sprungen ur den s.k. Latter rain-rörelsens teologi, och villfarelsen om att vi kan vara såsom gudar som kan härja och domdera. (Läs mer om Latter rain i http://bibelfokus.se/joel ).

Det står inte heller det minsta i Bibeln om att vi skall syssla med andlig krigföring och strategisk bön. Inte heller tilltalade lärjungarna Satan och andemakter i andra fall än när det handlade om demonutdrivning. Det står visserligen att bakom andliga skeenden sker det en strid i andevärlden, men frågan är vilka som är inblandade i striden och hur och på vilka nivåer de inblandade strider. Jag är övertygad om att detta ligger i Guds händer.

En del brukar peka på det som t.ex. visas i filmerna Transformation som stöd för vad andlig krigföring kan ge. I dessa filmer får man veta att hela städer förvandlats fullständigt (till det bättre) genom strategisk bön och andlig krigföring. Men jag har tagit del av andra filmer som tydligt visar på att det som sägs i Transformation antingen är starka överdrifter, önsketänkande eller rena lögner. Du kan även läsa om detta på http://www.concernedchristians.50megs.com. Och som sagt, här i Sverige funkar det inte heller.

För det första vet vi ju det att Jesus vann den största segern i andevärlden när han här på jorden ödmjukade sig ända till döden på ett kors. Det är mot allt världsligt förnuft att det skulle vara en seger, men så är det. Detta är korsets princip, och den gäller även för våra andliga segrar. Om vi försakar och ödmjukar oss, och låter Gud strida, så vinner vi de största segrarna. ”Herren skall strida för er, och vi skall vara stilla” står det ju i Bibeln. Det här kan vi se ganska tydligt i profeten Daniels bok, kapitel 10. Vi börjar i vers 1 och läser några utvalda delar:

”I den persiske kungen Koresh tredje regeringsår fick Daniel en uppenbarelse. Jag, Daniel, hade då gått och sörjt i tre veckors tid. Jag åt ingen god mat. Kött och vin kom inte i min mun, och jag smorde inte heller min kropp med olja förrän de tre veckorna hade gått. På den tjugofjärde dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Hiddekel. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder.”

Vers 12-13: ”Han sade till mig: ’Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp’ ”

Här ser vi, att Daniel först var helt ovetande om striden i andevärlden, men han kände en sorg i sitt hjärta. Så pass mycket gudsman var han, att han då begrep att det rätta var att fasta och be och ödmjuka sig inför Gud. Detta var Daniels insats i den andliga striden under 21 dagar, och det hjälpte tydligen ängeln som under samma 21 dagar stred mot den andefurste som höll Persiens rike i sitt grepp. Så när Daniel ödmjukade sig, blev det seger i andevärlden. Och själva striden i andevärlden svarade Gud för med hjälp av sina änglar.

Så vill du då strida i andevärlden måste du gå korsets väg. Ju mer du avstår och ödmjukar dig, ju mäktigare segrar vinner du i andevärlden. Är du dessutom villig att dö för Jesu skull, ja, då har du vunnit den största seger du kan vinna. Nöjer du dig med att gå upp på ett berg och proklamera seger över staden du bor i, så tror jag att andemakterna bara tar det med en gäspning. Hade det varit så lätt så hade vi ju kunnat vända på utvecklingen i Sverige omgående.

Jesus gav oss ett huvuduppdrag:

Mark 16:15: "Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen."

Till just detta får vi den Helige Ande (Apg 1:8). Begrunda alla olika mötesserier, kampanjer, bibelskolor, läror, kristna böcker, TV-program, konferenser, manifestationer, m.m., tycker du då att de ligger i linje med Jesu missionsbefallning? Nej, det gör de inte. Och Jesus sa inte heller att vi skulle rusta oss på bibelskolor och på konferenser. Han sa:

Apg 1:8: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."

Räcker det inte att Gud själv är med oss? Behöver vi hjälpa Hjälparen på traven?? Så vad t.ex. läror om andlig krigföring och strategisk bön gör, är att vi slutar leva efter den enkla missionsbefallningen och den enkla förtröstan på Guds hjälp via den Helige Ande! Och då går människor förlorade pga av att vi lockats iväg av villoläror, läror som bara tar upp vår tid och drar oss bort från Gud, uppdraget och medmänniskorna.


Att bedöma en väckelse

Skall man nu bedöma ett andligt skeende som folk kallar väckelse, så är det alltså allra bäst att veta vad en äktaväckelse är för något. Det är på samma sätt med att avslöja falska sedlar. Om man riktigt noga studerat en äkta sedel, så kan man troligen avslöja alla falska sedlar som kommer att dyka upp. Men har man bara studerat kända falska sedlar, så blir det inte lika lätt att avslöja nya förfalskningar.

Utifrån vad vi vet om äkta väckelser i historien och vad vi kan se i Bibeln kan jag alltså säga det här:
Finns inte Bibelns Jesus och därmed korsets hela budskap och konsekvenser i centrum av ett sammanhang, så är det inte en äkta väckelse. Finns inte vittnesbörd om att människor blivit befriade från syndens slaveri och börjat förändras i enlighet med Andens frukt, så är det inte en äkta väckelse. Är inte sådan omvändelse i centrum för det man gläds över, så är det inte en äkta väckelse. En äkta väckelse behöver inte möta något annat behov hos en människa än att hon blir löst från synden och blir frälst till ett evigt liv med Jesus som Herre. Det är i alla fall Guds primära avsikt med en väckelse, och då bör ju det vara vår primära avsikt också. Eller hur?

Jag vill också få sagt det, att man måste inte ha egen erfarenhet av en äkta väckelse för att kunna bedöma olika sammanhang. Men man måste kunna sin Bibel riktigt bra, och man bör kanske ha läst en del väckelsehistoria. En väckelse bedöms inte utifrån känslor, så man måste inte ha varit på plats. Det går idag lätt att göra en bedömning utifrån text-, ljud- och videomaterial. I det här fallet är ju Internet en enorm resurs. Somliga menar dock att man inte kan bedöma något om man inte själv har varit med på plats då det skedde. Men i så fall skulle vi ju inte heller kunna ta till oss Bibelns berättelser om Jesus och apostlarna, för vi var ju inte där! Låt dig inte luras av sådana innehållslösa argument.


Den Trojanska hästen

Här vill jag nu varna oss alla och säga detta: att den falska bild av vad väckelse är som Satan lyckats smyga in i kristenheten, i många stycken liknar berättelsen om hästen i Troja. Vi tar gladeligen emot gåvan, trots att det är något helt nytt som vi aldrig tidigare sett. Och inne i gåvan döljer sig en fiende! Man kan nästan tänka sig följande dialog över den trojanska hästen:

”Vad är det här för staty som någon ställt här, en sådan har vi aldrig sett tidigare?
Nej, men den är ju jättefin och spännande!

Ja, men den är ju byggd på ett sätt som jag inte känner till, tänk om det är något lömskt?
Nej, den är ju jättehäftig, skall vi inte rulla in den till Stora torget?

Men tänk om det vilar en förbannelse över den här statyn då! Tänk om det finns något otäckt inuti den! 
Äh, hugg i nu så rullar vi in den. Tänk vad alla kommer att bli fascinerade när de får se vår ståtliga staty! Ingen annan har något sådant här. Vi kan ju ha ett party när den är på plats!

På det här sättet går det till när vi rullar vi in "den trojanska hästen" i våra församlingar. I fascinationen över det nya lägger folk sin vaksamhet åt sidan. Då kommer fienden ut ur hästen och öppnar avgrundens portar så att fler ur fiendens armé kan komma in och ödelägga Guds församling från insidan! Så här fungerar falska väckelser, och det är därför vi måste veta vad äkta väckelse är och inte oreserverat ta emot allt nytt bara för att det är nytt och läckert.

Så här går det också till när oren andlighet tar sig in i våra församlingar idag. Denna falska andlighet kommer in via konferenser anordnade av t.ex. New Wine där man kallar vältvålade förkunnare som Bill Johnson, Randy Clark och Heidi Baker. Alla är de betydligt prydligare än Todd Bentley (som skrämde många) men det är exakt samma "Toronto-andlighet". Denna andlighet sjösattes initialt av Kenneth Hagin, Kenneth Copeland och Rodney Howard Browne, med understöd av Benny Hinn. Alla dessa förkunnare är alla sammanlänkade och de har alla samma orena teologi i grunden, något som vi ibland kallar för "Latter rain-teologi". De som rullar in denna trojanska häst i Sveriges kristenhet gör sig skyldiga till ödeläggelse av den sunda, bibliska och evangeliska tron i vårt land!!!


Avslutning

Jag skulle nu vilja ge dig en utmaning till att söka äkta väckelse med början i ditt eget liv. Det kan vara en början till något helt nytt! Här kommer några råd:

 • Stäng av alla s.k. kristna TV-kanaler och Internet i en månad. Kanske alla andra kanaler också.
 • Läs ingen annan kristen litteratur än Bibeln under denna månad.
 • Lägg överbliven tid på bibelläsning och bön HEMMA i ett enkelt umgänge med Gud som hans barn.
 • Be Gud att han skall "böja dig", så att ditt JAG blir allt mindre och att Gud blir allt större i ditt liv.
 • Se sedan vad Gud gör. Kanske det blir början till en äkta väckelse. Vi får be och hoppas det om du gör detta med ett gott uppsåt!

/Lennart