Babels torn i vår tid - textversion

Utskrift av Lennarts föredrag på Temadagen i Alingsås den 4 april 2009.
Alla Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges.


Innehållsförteckning

 1. Österlandets tänkande
  1. Babels väsende
  2. Sverige idag
  3. Det kommande stora avfallet
 2. Babels torn
  1. Mänsklighetens uppror, EU:s vision!
  2. Bibelsns budskap om Babels torn
  3. Andedopet och den första pingsten
  4. Paralleller mellan Babels torn och vår tid
  5. Synkretism eller sann enhet
 3. Babels torn i vår tid – självförgudning
  1. Synkronisering
  2. Synkronisering inom den kristna kyrkan
  3. Vi är gudar, vi är Kristus
  4. Eukaristin, en hörnsten i vår tids Babels torn
  5. World Economic Forum 2008
  6. Trilaterala Kommissionen
 4. Avslutning


1.0 Österlandets tänkande
I den här texten skall vi röra oss lite omkring Bibelns berättelse om Babels torn. Och vi skall titta på enhetens och avfallets betydelse för framväxten av Antikrists rike. Vi skall börja med ett Bibelord från profeten Jesajas bok:

Jes 2:6-8: Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av Österlandets tänkande, de är spåmän som filisteerna. De ingår förbund med främmande folk. Deras land är fullt av silver och guld, oräkneliga är deras skatter. Deras land är fullt av hästar, oräkneliga är deras vagnar. Deras land är fullt av avgudar, och de tillber sina händers verk, det som deras fingrar har gjort.

Det här är en bra beskrivning över hur det ser ut både i och utanför den kristna kyrkan idag. Många av oss lever i ett otroligt överflöd, och Österlandets tankebanor och tekniker påverkar nu stora delar av samhället. Från Bibeln vet vi att alla människor härstammar från området kring Babel, och att det mesta av hedendom, ockulta läror och tekniker också har sina rötter därifrån. Därför är det intressant att fundera lite kring Bibelns berättelse om Babels torn. Och jag tror där finns en del viktiga profetiska budskap för vår tid.


1.1 Babels väsende
Den kristna tron däremot, är egentligen inte på något sätt österländsk i sin karaktär. Den handlar bara om att ta emot Guds förlåtelse för våra synder genom Jesus och att förströsta på hans nåd och hans faderliga omsorg om oss. Det finns varken något av öst eller väst i det, utan bara ren och sann himmelsk kärlek. Om den kristna tron kommer ifrån något väderstreck, så är det ovanifrån. När vi då börjar känna av vindar från öst i kristenheten, då vet vi att något är galet. Då börjar Babels väsende att tränga sig in, och detta väsende strävar alltid efter att bygga läror, tekniker, tankesystem, kyrkosystem, komplexa organisationer, ordenssällskap, stolta byggnadsverk, osv – i vilka människan är i centrum. Vi kan säga att allt detta är små efterapningar av Babels torn som var den första prototypen.

När man tittar tillbaka på gamla tiders väckelser, så ser man att de startade när det gick upp för enkla kristna människor att något var galet i den tidens kristenhet. Vi kan säga att de fick upp ögonen för hur Babels väsende hade tagit över makten i kristenheten. Vad gjorde man då? Ja, man gjorde inget märkvärdigare än att man började läsa Bibeln, be, och söka Sanningen. sände Gud sin Helige Ande, som drev dessa människor ut som frimodiga vittnen för Jesus och Sanningen. Det var alltså varken något av öst eller väst i det heller.

Före dessa väckelser, så ansågs Sverige vara ett mycket farligt och smutsigt land. Folk från södra Europa vågade knappt åka hit pga all smuts, alla sjukdomar och allt våld. Mitt i all denna både materiella och andliga smuts så fanns en liten klick av förmögna människor som bestämde över alla andra. Det här är vad Babels väsende ger oss: en Babylonisk fångenskap för de flesta.


1.2 Sverige idag
När vi ser på Sverige idag, så närmar vi oss ett läge som börjar påminna om hur det var före de stora väckelserna på 1800-talet. Vi ser mer och mer av kriminalitet, omoral, supande och drogmissbruk, missär och utslagning, stora avstånd mellan invandrare och svenskar, ökande klyftor mellan rika och fattiga, ett allt större gap mellan beslutsfattare och vanligt folk, barn som utnyttjas och misshandlas, både kvinnor och män som förnedras på olika sätt, och dessutom – en kristenhet som börjar bli väldigt intagen av Babels väsende och Österlandets tänkande. Kanske har vi snart tappat bort ALLT det som väckelserörelserna gav oss med början på 17- och 1800-talet.

Hur som helst ser jag att många ansträngningar har gjorts och görs för att driva fram väckelse igen, MEN, vi ser ingen förbättring av läget i Sverige ändå, tvärtom! Så något måste vara fel i dessa ansträngningar. Faktum är att många av de ansträngningar som gjorts nog har mer av Babels väsende i sig än Guds Ande. Och bara i själva ordet ”ansträngning” ligger det ju en inbyggd konflikt med Guds sätt att handla. Väckelse skall inte vara vår ansträngning, inte vårt verk, utan Guds verk. Vi skall istället ödmjuka oss inför Guds starka hand om vi vill se väckelse. Här gäller också vetekornets lag.

Vi borde ställa oss frågor av det här slaget lite oftare:

 • Har det hjälpt att kristna ”insett sina rättigheter och vilka de är i Kristus” och i tro börjat plocka ut allt som ”tillhör dem”, enligt trosrörelsens recept?
 • Har det blivit väckelse tack vare all andlig kartläggning, strategisk bön och krig i andevärlden, enligt ett annat recept från USA?
 • Har det hjälpt Sverige att kristna har börjat meditera, tända ljus och rökelse, sätta upp ikoner och rabbla böner med hjälp av radband, enligt mystikernas recept?
 • Har den negativa trenden vänt uppåt efter att allt blev tillåtet och accepterat i många kyrkor, enligt liberalteologernas recept?
 • Kommer det att bli väckelse bara för att många kristna nu börjar följa judarnas högtider och seder? Var det så 1800-talets väckelser började?
 • Skall det till en profetisk rörelse som manar fram och driver väckelse?
 • Eller måste vi organisera församlingarna enligt någon apostolisk hierarki, enligt ännu ett recept från USA?

Har man läst Bibeln och genuin väckelsehistoria så kan man svara NEJ på alla dessa frågor! Det fungerande receptet är det samma som i alla tider:

 • Ödmjuka oss inför Gud och hans Ord.
 • Gå tillbaka till Bibeln och bönen i sökande efter sanningen.
 • Låta Jesus och hans försoning på korset komma i centrum av våra liv och i vår förkunnelse.
 • Låta allt bero på Jesus och hans nåd i våra liv och i vårt verk.

Jag tror faktiskt att vi skulle kunna få se små eldar av väckelser även idag, om vi bara ödmjukade oss inför Gud. Men frågan är om det kommer att bli en sådan världsvid väckelse som många framgångsprofeter profeterar om? Kommer de kristna triumfera på jorden precis innan Jesus kommer tillbaka, som Kansas-profeterna säger? Stämmer det med summan av Guds Ord?


1.3 Det kommande stora avfallet
Vi skall läsa i Uppenbarelsebokens kapitel 13 om hur det ser ut på jorden strax före Jesu återkomst.

Upp 13:3-4: Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?"

Vers 8-10 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. Den som har öron må höra. 1Om någon måste gå i fångenskap, skall han gå i fångenskap. Och om någon måste dödas med svärd, skall han dödas med svärd. Här visar sig de heligas uthållighet och tro.

ALLA invånare på HELA jorden beundrar och tillber vilddjuret Antikrist vid den här tiden, förutom Jesu sanna och trogna lärjungar. Det här ger oss ju inte direkt en bild av att det är de sanna kristna som triumferar på jorden i den yttersta tiden. Och eftersom Jesus sagt att den sanna ”agape-kärleken” kommer att kallna hos de flesta (Matt 24:12), och att han också undrade ifall han skulle finna tron på jorden när han kommer tillbaka (Luk 18:8), så kan man ju ut ifrån det fundera över vart alla de kristna tagit vägen vid tiden före Jesu återkomst. Nu kanske du tänker att de blivit uppryckta, men det är tyvärr inte vad Bibeln säger.

Om vi läser i 2:a Tessalonikerbrevet så ser vi vad som hänt många av de kristna. Det skall nämligen ske ett stort avfallföre det att Antikrist träder fram och före det att vi får möta Jesus:

2 Tess 2:1-4: När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. TyFÖRST måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

Eftersom det är ett stort avfall som väntar runt hörnet, så finns en ganska stor anledning att lystra till Jesu uppmaning i Matteusevangeliets kapitel 24 där han säger: ”se till att ingen bedrar er...många falska profeter skall träda fram och bedra många”. Vore det en världsvid väckelse som skulle komma så vore ju Jesu ord inte så viktiga, men nu är det inte så.

Och vi måste notera det, att Jesus INTE sa så här: ”Jag skall se till så att ni inte blir bedragna, spring nu ut och roa er istället”. Nej, han sa ”se till”, se själva till att inte bli bedragna. Det innebär en medvetenaktivitet från vår sida om vi skall lyda det här ordet från Jesus och inte dras med i den sista tidens avfall. Det kanske inte är så glamouröst och kul det här, men det är sanningen och det är livsviktigt!


2.0 Babels torn
Jag tycker att berättelsen om Babels torn är en mycket starkt förebild till Antikrists globala enhetsvälde på jorden. Berättelsen säger oss en del om vad den yttersta tidens avfall består i, och hur byggandet av vår tids Babels torn kommer att gå till.

2.1 Mänsklighetens uppror, EU:s vision!
Innan vi läser texten skall vi se på några bilder som kan vara intressanta. Det finns nämligen andra som förstått att berättelsen om Babels torn innehåller något viktigt, men på ett omvänt sätt. För egen del så tycker jag att det här gör berättelsen ännu mer intressant som en profetisk bild av vår tid.

Detta är EU:s parlamentsbyggnad i Strasbourg.
Observera hur byggnaden ser ut att inte
vara färdigbyggd. Det skall signalera att
fortsatt bygge pågår.

Peter Bruegels målning av Babels torn från 1563
användes som förebild för arkitekturen till
parlamentsbyggnaden i Strasbourg.
Det blir uppenbart när man ser EU:s affisch nedan.

En mix av de båda ovanstående bilderna

EU:s affisch med Babels torn
"Europa: många språk, en röst"
Jämför denna bild med Peter Bruegels målning ovan. 
Likeheterna är så slående att det är självklar 
att EU haft Babels torn som förebild.
(Varför dessa uppochnervända stjärnor?
Varför är den 12:e stjärnan gömd högst upp i tornet?)

Så, Bibelns berättelse om mänsklighetens uppror mot Gud vid Babels torn är EU:s vision kan vi säga. Det innebär, att det Gud ville förhindra vid byggandet av Babels torn, det vill EU (och många fler) bygga vidare på i våra dagar.


2.2 Bibelsns budskap om Babels torn
Nu skall vi läsa hela berättelsen om Babels torn i 1:a Moseboken:

1 Mos 11:1-9: Hela jorden hade ett enda språk och samma ord. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där. De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck. Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden." Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde. HERREN sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger." SÅ spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden. Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Det här var alltså mänsklighetens första globala enhetsprojekt, och det är en fantastisk profetisk bild av vår tids globala enhetsstävanden och även ekumenik.

Det står ingenstans i Bibeln att Babels torn var något avgudatempel. Det står inte heller något om att det fanns avgudar vid den här tiden. Och räknar man på åren så ser man att både Noa och hans söner levde när tornet byggdes (se bild på åldrar här). Så Babels torn kanske var ett slags tempel som man byggde för att utöva sin religion, där Bibelns Gud faktiskt skulle få vara med på ett hörn. Och då skulle man ju kunna tycka att det här var ett bra projekt, men det tyckte inte Gud!

Det fanns nämligen minst två saker med det här byggnadsprojektet som gick emot Guds vilja. För det första hade Gud befallt människorna att sprida ut sig över jorden. Det kan vi läsa om i 1 Moseboken:

1 Mos 9:1: Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden.

När nu människorna byggde Babels torn så sa de: ”Låt oss göra oss ett namn, så att vi INTEsprids ut över hela jorden." Hela projektet gick alltså helt tvärtemot Guds befallning om att man skulle föröka sig, sprida ut sig, och uppfylla jorden.

Det andra problemet med tornbygget var människornas självförgudning. Och det är ju själva ursynden ifrån Edens lustgård, där ormen frestade Eva med att ”ni blir så som Gud”. När vi i texten om Babels torn läser att människorna sa så här: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen, låt oss göra oss ett namn”, så kan man tolka detta just som självförgudning. Det var människornas förträfflighet som stod i fokus, och människorna ville nå upp till Guds nivå.

Uttrycket ”att sträcka sig upp till himlen” dyker upp i Daniels bok när vi läser om den babyloniske kungen Nebudkadnessar. Av den texten kan man förstå att det här uttrycket handlar om just självförgudning. Först skall vi se hur Nebudkadnessar såg på sig själv:

Dan 4:27: Se, detta är det stora Babel som jag har byggt upp till ett kungavälde genom min krafts styrka, min härlighet till ära!

Sedan skall vi se hur Gud såg på Nebudkadnessar:

Dan 4:19: Du har ju blivit stor och väldig, och din storhet har vuxit och når upp till himlen, och ditt välde sträcker sig till jordens ände.

Vad innebär då detta med ”sträcka sig upp till himlen” i en slags självförgudning. Jo, när människan bygger riken, välden, stater, organisationer, verksamheter, där människor samlas till enhet, och gör sig ett namn till berömmelse, då tar människan Guds plats.

Men vad gjorde då Gud för att stoppa detta enhetsprojekt med Babels torn? Jo, vi läste att han gav dem olika språk så att de inte förstod varandra. Och detta ledde med all säkerhet till missförstånd, misstänksamhet, rädsla, främlingskap, utanförskap osv, och i sin tur ledde det till att de folk som hade fått samma språk höll sig till varandra och flyttade till egna områden. Så genom splittring åstadkom Gud det han från början ville att människorna skulle göra frivilligt, nämligen att sprida ut sig över jorden.

Om mänskligheten skulle lyckas fullt ut med ett globalt enhetsprojekt, så skulle Gud bli så totalt lämnad utanför, att hela mänskligheten därmed skulle gå förlorad. Då skulle det ju inte finnas någon enda som var ett vittne för Gud. Därför har Gud istället delat in människor i olika folk och länder. Och varför det då? Vi kan läsa om det i Apostlagärningarna.

Apg 17:26: ... [Gud] har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud.

Det här är ganska märkligt, men jag tror alltså att vi kan tolka de här texterna så, att mänsklig enhet leder till fullkomligt avfall, och splittring leder till att människor lättare söker sig fram till Gud. Just de här spelreglerna tror jag också gäller för kristenheten. Jag tror inte vi kommer närmare Gud genom en allt större enhet. För i sådana fall slutar även vi att söka Gud och sanningen, som ju skall vara något som sysselsätter oss kontinuerligt egentligen.


2.3 Andedopet och den första pingsten
Här skall vi reflektera lite över vad som skedde den första pingsten och vad andedopet har för huvudsyfte, för det finns onekligen intressanta likheter mellan språkförbistringen vid Babels torn och Andens utgjutande vid ”den första pingsten”. Vi kan läsa om vad som skedde när Gud utgöt sin Ande över de lärjungarna på pingstdagen:

Apg 2:4: Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Så tar vi 1 Mos 11:7 en gång till:

Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.

Tänkt dig nu att du var en judisk skriftlärd som stod och såg på när Anden utgöts över lärjungarna och de började tala nya språk som de inte tidigare kunde. Då skulle helt klart tanken gå till berättelsen om Babels torn. Och den mest logiska följdtanken borde då bli: ”skall nu Gud sprida ut dessa Jesu efterföljare ut i världen också???”. Och ja, det stämde ju med vad Jesus hade sagt i förväg om detta:

Apg 1:8: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Gud vill alltså inte att vi ”blir kvar i Jerusalem” för all tid. Han vill inte att vi samlar oss till tempel- och tornbyggen. Han vill få ut oss överallt i välden för att vinna andra och föröka lärjungaantalet. Detta är absolut huvudsyftet med den Helige Ande! Men visst kommer det även en Andens enhet med andedopet eftersom han är Sanningens Ande. Ju närmare vi kommer sanningen, ju närmare kommer vi varandra. Men denna Andens enhet ger Gud när vi lever i lydnad till honom och hans Ord. Enheten är inget vi kämpar oss till genom ekumeniska ansträngningar. Så på detta sätt är andedopet ett vaccin mot felaktig enhet och ”tornbyggande” i kristenheten. Det hjälper oss att vara så friska att vi kan vara i rörelse och fullgöra vårt uppdrag.

Vi skall jämföra flera intressanta paralleller mellan Babels torn och kristenheten.


2.4 Paralleller Babels torn (till vänster) och vår tid (till höger)

Guds ”befolkningsplan”

Gud befallde Noa och hans söner att föröka sig och sprida ut sig i världen.

Jesu missionsbefallning

Jesus har befallt oss att gå ut i hela världen för att göra alla folk till hans lärjungar – dvs föröka oss.

Vad blev människornas respons på Guds befolkningsplan?

Olydnad mot Guds befallning. Människorna samlades istället till en enda plats för att bygga ett torn som skulle ena dem under samma flagga.

Vad hände(r) i kristenheten?

Efter en kort tid av mission, utförd av de första kristna, började olydnad mot Jesu missionsbefallning. Man samlades till tempelbyggen, enhet, popma och ståt under en enda kyrka.

Vad blev konsekvensen av människornas olydnad?

Avfall från Gud, självförgudning, Gud lämnades utanför, och människorna spreds inte ut över jorden.

Vad hände(r) i kristenheten?

Avfall från Gud, självförgudning, Gud lämnades utanför när människor byggde kyrkosystem och verksamheter. Missionsbefallningen blev lidande.

Vad var då Guds "vaccin" mot Babels torn?

Gud sände en språkförbistring. Folk talade plötsligt nya språk.

Hur vaccinerar Gud kristenheten?

Gud sänder sin Helige Ande för att driva oss kristna ut i världen för att föröka oss. De troende talar språk som de ej förstår när den Helige Ande ger dem tungotalets gåva.

Vad blev konsekvenserna av Guds vaccin?

Misstroende och konflikter satte stopp för en enad värld utan Gud. Genom splittring spreds människorna ut i världen. Olika folk och länder skapades. MEN människor söker Gud. (Apg 17:26)

Vad hände(r) i kristenheten?

Väckelser orsakar ”språkförbistring” och splittring. Samfund bildas. Detta har gjort att vi sökt Gud istället för att samlas till enhetsprojekt. Den Helige Ande driver troende ut i världen för att föröka lärjungaantalet.

Hur mister vaccinationen sin kraft?

• Genom avtal, konspiration, nationalstaternas upplösning (EU), en enad värld under en flagga.
• Alla skall stöpas i samma form.
• Synkretism

Hur mister vaccinationen sin kraft i kristenheten?

• Genom avfall, avtal, ekumenik, samfundens upplösning, alla skall nu in under Roms kyrka.
• Alla skall stöpas i samma form.
• Synkretism

Nu kanske vi har lite perspektiv på det här Bibelordet, där Jesus talar:

Luk 12:51: Menar ni att jag har kommit med fred till jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring.

Så där Jesus går fram, där kommer det att bli splittring. Om inte, så är det nog stor risk att något är fel i förkunnelsen. Frågan är om vi vågar tänka så, och agera utifrån detta.


2.5 Synkretism eller sann enhet
Vad vi kommer att få se mer och mer, är en likriktning av allt och alla till att acceptera det enda som man till slut får lov att acceptera. Allt och alla skall stöpas i samma form för att bli byggstenar i den yttersta tidens Babels torn. Det blir en synkretism, en sammanblandning av både religioner, politik, ekonomi, vetenskap, kultur och mycket annat. Allt skall slipas av till att passa ihop.

I berättelsen om Babels torn läste vi om hur människorna gjorde tegelstenar och fogade dem samman med jordbeck som kom ur jordens mörka inre. Allt tegel var gjutet i samma form, så varenda sten i deras tempelbygge var likadan. Men när Gud bygger sitt tempel så bygger han med levande stenar. Du och jag är stenar i Guds tempelbygge. Oss vill han inte stöpa i samma form. I 2 Mos 20:25 står att om man ville bygga ett altare till Gud, så skulle man bygga det av ohuggen natursten. Så Gud ser oss alla som unika individer där han vill ta vara på det unika i var och en av oss. I Guds tempelbygge kompletterar vi alla varandra med våra olikheter. Och istället för att använda jordbeck (en bild av ekumeniken?) som fogmassa, så fogar Gud oss samman med den Helige Ande. Detta är sann enhet från Gud, och detta är det enda tempelbygge Gud egentligen vill ha. Mänsklig strävan med ekumenik, där byggstenarna skall slipas av för att passa samman, blir till slut ett Babels torn.

I det fall vi håller oss till Guds Ord, så uppstår en Andens enhet med automatik. För enhet är inget som vi själva skall sträva efter. Jesus bad ju till Fadern om enhet, han bad inte oss kämpa med ekumenik och enhet. Men i den mån vi följer Guds befallningar, så fogar Gud oss samman sådana som vi är. Han ger oss en Andens enhet på insidan, och som fogar hjärta till hjärta. Förutsättningen för Andens enhet är alltså lydnaden till Gud och hans Ord.


3.0 Babelstorn i vår tid – självförgudning
Utifrån ovanstående resonemang kring Babels torn kan man kanske säga att Babels väsende är allt som människor företar sig där Gud i praktiken lämnas utanför och människan blir satt i centrum. Babels väsende är också mänsklig strävan efter enhet till varje pris. De här sakerna ser många gånger andliga ut, men de är inte efter Guds vilja. Vi skall inte glömma av satan i allt det här. Självklart står han i kulisserna och driver på alltsammans.

Vi skall ta och titta lite närmare på det här med självförgudning. Vi läste att avfallet i den yttersta tiden kommer att innebära just självförgudning:

2 Tess 2:3-4: Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempeloch säger sig vara Gud.

Det grekiska ordet naos för ”tempel” i den här texten syftar troligen främst på de troende som Guds tempel, eftersom Paulus som skrev denna text nämligen bara använde ordet naos när han syftade på just de troende som Guds tempel. Så dels ser vi i texten laglöshetensmänniskotyp resa sig upp och ta Guds plats och utge sig själv för att vara gudomlig. Och dels ser vi en HAN som sätter sig på tronen bland dessa laglösa människor och utger sig själv för att vara Gud med stor G.

Då är det intressant att veta, att inom New age-rörelsen menar man att den kristusgestalt som man väntar på där – Kristus Maitreya – han kan inte träda fram förrän alla människor på jorden insett att de själva är gudomliga. Som ni hör så är det ungefär det som Paulus skrev om, att det måste ske ett avfall, en självförgudning, innan Antikrist kan träda fram. Då förstår vi att Kristus inom New age är den samme som Bibelns Antikrist. Av det här förstår vi också att just självförgudning är en viktig ingrediens i byggandet av den yttersta tidens Babels torn, alltså Antikrists rike. Det finns även de New aga:re som öppet säger, att de människor som inte vill ta till sig denna självförgudning, de måste elimineras från jorden eftersom de hindrar ankomsten av deras Kristus Maitreya. Vi skall läsa ett citat från en av de främsta New age-profeterna i USA, hon heter Barbara Marx Hubbard.

”Vi närmar oss den stora förändringen från individ-människan till den medskapande människan – den människa som är arvtagare till gudaliknande förmågor ... Innan detta tillstånd av kraft kan övertas av de gud-centrerade medlemmarna i den samhälleliga kroppen, måste de själv-centrerade medlemmarna förgöras ... Vi kommer för att ta död på dem som är oförmögna att lära känna Gud. Vi gör detta för världens skull ... Detta är den mest smärtsamma period i mänsklighetens historia.”
The Book of Co-Creation: An Evolutionary Interpretation of the New Testament Part III, The Revelation: Alternative to Armageddon

När Barbara Marx Hubbard här talar om den gud-centrerade människan, så handlar det om att hitta gud i sig själv, alltså den mystika och ockulta upplevelsen av att människan är gudomlig i sitt inre. De som inte går med på en sådan lära är framför allt sanna judar och sanna kristna, och de måste alltså avlägsnas genom folkmord, menar Barbara Marx Hubbard och flera andra tunga New age-företrädare. Det här är precis den förföljelse som vi ser i Upp 13:10.

Det finns en sak till som jag vill peka på här som hänger ihop med avfall och självförgudning. Skall det antikristliga samhället kunna växa fram, så måste något viktigt röjas ur vägen. Vi kan läsa om detta i 2:a Tessalonikerbrevet igen.

2 Tess 2:3-8: Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram.

Personligen tror jag att ”hans om håller tillbaka” kan syfta på Guds Helige Ande. För när troende avfaller så lämnar Gud sitt tempel, alltså oss kristna. På motsvarande sätt gjorde Gud med sitt tempel på GT:s tid. Sker avfallet i stor skala så är vägen sedan öppen för hela Babels armé att tåga in i landet, om vi talar i GT:s språkdräkt. Sedan blir alla underordnade den babyloniske kungen, Antikrist. Så här ser vi varför avfallet är en viktig hörnsten i byggandet av vår tids Babel torn. Den Helige Ande utgör ett slags vaccin mot Antikrists ande, men pga självförgudning och avfall, så tappar vaccinet sin kraft. Gud lämnar sitt tempel, sitt naos. Om det sedan finns människor som vägrar att anamma denna självförgudningslära som många levererar idag, så kommer man i den yttersta tiden förfölja och döda dem istället. Det är det andra sättet av två att röja Guds Helige Ande ur vägen. Avfall är nr 1 och förföljelse är nr 2.


3.1 Synkronisering
Som vi sett så kommer världen att gå mot en global enhet under en enda ledare. Självklart måste då både ekonomi, politik och religion + mycket annat vara synkroniserat och tjäna samma syfte vid den tiden. Annars kommer ju inte världen att kunna uppnå en sådan total enhet som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. Man kan då fråga sig, hur kan detta bli möjligt? Det kan ju inte ske över en natt, eller hur? Jag tror två nyckelord i denna process är avfall och synkronisering.

Avfall har vi precis tittat på, så nu skall vi titta på det här med synkronisering. Och inom kristenheten kallar vi denna synkronisering för ekumenik. Ekumeniken sker idag inte enbart mellan olika kristna grupper, den sker även mellan kristenheten och andra religioner, och t.o.m. med New age. Denna typ av synkronisering är så klart beroende av avfall bland de kristna. Skall man kunna få sina byggstenar och pusselbitar att passa ihop så krävs dialog, förhandling, kompromisser och att man slipar av saker som upplevs som kantiga och stötande. Man måste alltså hitta andra grundvalar för enheten än den Bibliska läran om alla skall kunna synka med varandra.

Om det här stämmer, så bör vi kunna se tecken på detta i vår omvärld – även inom ekonomi och politik. Så jag tänkte visa på lite sådant som jag upplever som tecken på synkronisering.


3.2 Synkronisering inom den kristna kyrkan
Vi skall börja med att titta lite på den ekumeniska synkroniseringen i kristenheten.  Om Guds Ord skall vara den gemensamma grunden i ekumeniken, så måste ju alla parter vara beredda att göra avkall på sådant som inte stämmer med Guds Ord. Men så är det tyvärr inte. Vad har man då istället hittat för gemensam grund? Jo, den främsta är andliga upplevelser och manifestationer. Eller karismatiska upplevelser, som man också många kallar det. Vi kan se detta i några citat.

I tidningen Missionsmagazinet från Livets Ord, nr 5 från 2008, så säger Hans Weichbrodt så här (han är präst i Svenska kyrkan och inspiratör inom Oas-rörelsen):

”Den karismatiska väckelsen förenar kristna. Det är en äkta Andens enhet som kommer nu [...] och det har att göra med den karismatiska förnyelsen som är på väg... Troende reser till varandras konferenser, och har en ödmjukhet inför att lära av varandra [...] När jag var i Rom [...] kände jag att jag måste vara lyhörd för om Gud vill visa mig något. Kanske fanns det saker där som Gud ville att jag skulle ta del av. Det kräver att vi är mer lyhörda för att den helige Ande leder på ett sätt som vi inte är vana vid.”

När någon säger att den Helige Ande kommer att göra nya saker, saker som vi inte är vana vid, då skall vi dra öronen åt oss. Hans Weichbrodt säger i en intervju med Ulf Ekman (på http://tv.livetsord.se/ ) att Oas-rörelsen är en "tempelbyggar-rörelse" och en nationell sådan. Weichbrodt talar i sammanhanget om att föra samman kristna från olika traditioner till en slags stor nationell ekumenisk tempelbyggnad där Guds uppenbarelse och tilltal flödar. Men vad han än syftar på för slags tempel, så är vi kristna alltså inte kallade till att bygga några tempel alls. Det är fel fokus. Det är Gud som gör oss till tempel åt sin Helige Ande och som fogar oss samman till en Andens enhet. Så jag måste tyvärr säga ett en tempelbyggar-rörelse i mitt perspektiv, blir en "tornbyggar-rörelse". Men i det här fallet är murbruket inte jordbeck från jordens inre, som vid tiden för byggandet av det första Babels torn. I det här tornbygget är murbruket karismatiska upplevelser av dunkelt ursprung. Jag tor inte Gud är med i detta. Det är fel riktning i verksamheten och den ligger i strid med Guds Ord och befallningar!

Olof Djurfelt visar att ledningen inom pingströrelsen nu tänker i samma banor som man gör inom Oas. Han skrev så här i en artikel i Dagen angående den pågående dialogen mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan:

”Den karismatiska dimensionen finns med när vi möts, och den överbryggar mycket.”

Det här att karismatiska upplevelser lockar människor från alla sorts kyrkor, och att man inte bryr sig om vad det är för budskap som serveras, det såg vi bevis på i det som hände i Lakeland, i Florida i somras. Det var egentligen en ekumenisk rörelse av gigantiska mått, där grumliga andliga manifestationer var fogmassan mellan de kristna som kom dit och fick sina ”obekväma” Bibliska dogmer bortslipade. Det är så man kan se det tycker jag.

När andliga upplevelser och manifestationer ersätter Guds Ord som en grund för ekumenik, så är det en direkt öppning för ekumenik även med andra religioner och t.o.m. med New age. För sådant som vi såg i Lakeland det sker även inom hinduismen, buddismen och New age, osv. Det vi ibland kallar karismatiska yttringar (fallande, skakningar, rullningar, hysterisksk skratt och skrikande, djurläten och djurliknande beteenden, etc) kallar de för Kundalini-fenomen. Det här är alltså hur dessa grupper kan synkroniseras till ett gemensamt tornbygge. Byggstenarna passar ihop när man söker andliga upplevelser och manifestationer och struntar i hur Bibliska dessa manifestationer är, och struntar i vad det är för lära som serveras i sammanhanget.

En annan ”ekumenisk fogmassa” kan vara olika kampanjer, manifestationer och festivaler inom kristenheten. Det ser vi mer och mer, och jag tror vi skall vara försiktiga med detta, eftersom det sanna evangeliet ofta läggs åt sidan under många av dessa satsningar. Det här kan bli till olika tornbyggen egentligen, för vi är inte kallade till att samlas till enhetsmanifestationer. Vi är kallade att gå ut i världen och sprida evangeliet. Det här är två olika former av rörelser kan vi säga, som rör sig i två helt motsatta riktningar.


3.3 Vi är gudar, vi är Kristus
Vi har tidigare tittat på att "Babels torns-verksamheter" i själva verket innebär en självförgudning av mänskligheten. Detta är dock lite fördolt för oss. Men ett annat område där grupper kan synka med varandra, det är inom sådan teologi som går ut på just självförgudning. I min video om ”det stora avfallet”, visar jag tydligt på att både Katolska kyrkan, trosrörelsen, New age, frimurare, mystiker och andra grupper, antingen säger rent ut att vi ÄR gudar, att vi ÄR eller skall bli gudomliga, att vi ÄR Kristus, att människan är gudomlig i sitt inre, att alla människor har en gudomlig ”gnista” inom sig, osv. På DVD:n får du en mängd citat på detta, så jag tar inte dem här nu. Men tackvare att denna antikristliga lära om självförgudning är så spridd idag, så kan väldigt många olika grupper synkroniseras. Man upptäcker liksom att man står på en gemensam plattform. Vi skall titta på några citat som inte är med på DVD:n.

Det här är citat från olika sammanhang som är ganska påverkade av Babels väsende. De har lite olika ”dialekt”, kan man säga, men man ser ganska lätt att de talar om ungefär samma sak. Det som är deras gemensamma budskap, är att människorna i den yttersta tiden skall uppnå en gudomlig nivå och därigenom kunna bygga ett gudsrike på jorden. Detta gudsrike, utgör i sig Kristi ankomst, menar en del av dem. Vi ser här alltså lite av ritningarna till den yttersta tidens Babels torn, Antikrists rike.

En f.d. katolsk präst och idag känd New age-förespråkare, Matthew Fox, han har skrivit en bok som heter The coming of the Cosmic Christ, vilket ungefär betyder ”Ankomsten av den Kosmiske Kristus”. I en positiv recension av den boken står det så här:

”Fox tror att sann mysticism inte är, och inte kan vara en privatsak. Den är av naturen försonande, som Kristus är, och så måste vi bli Kristus och anta uppståndelsen av den levande Kosmiska Kristus i vår varelse och sedan i våra handlingar, för att transformera samhället och bringa helande till alla dess lidanden... Fox manar på oss.... att leva och bygga det gudomliga kungariket.”

Vi skall läsa ett liknande citat ur en bok som heter The Reign of Christ in His Second Coming, vilket ungefär betyder ”Kristi styre i hans andra ankomst”. Den är skriven av en katolsk präst som kallas Fader Aquinas, och han skriver bl.a. så här:

”Kristi första ankomst var som en människa, Kristi andra ankomst är i människorna. Detta är den eukaristiska regeringstiden med Kristus på jorden i människorna... Den eukaristiska regeringstiden är föreningen av den gudomliga naturen och den mänskliga naturen i den nya skapelsen. Den eukaristiska människan.” 
The Reign of Christ in His Second Coming, kap. 19 The Eucharistic Reign

Katolska kyrkan lägger väldigt stor vikt vid sin nattvard som kallas just för eukaristin. Och ett av påvens mål är att samla alla jordens invånare kring just eukaristin, vilket ju då ligger i linje med vad den här prästen skrev.

Vi kan läsa ett citat till som är från William Branham. Man kan säga att han är en av upphovsmännen bakom den villfarelse i kristenheten som fått namnet ”Latter rain”, ”Det sena regnet”. Många rörelser, som t.ex. trosrörelsen, profetrörelsen, den apostoliska rörelsen, mfl, har helt eller delvis sina rötter i Latter rain. Branham skrev så här:

”I de dagarna var det Gud i en människa, hans son, Jesus Kristus... Gud, i en man, nu, är det Gud i människorna. Ser ni det? Fullheten av Gud, Gudomligheten kroppsligen, i hela sin kyrka,” 
The mighty God unvieled before us, s.20

Det Branham skrev här blev ett slags embryo till mycket av den självförgudningslära och läran om ett gudsrike på jorden före Jesu återkomst som vi sedan hört inom t.ex. trosrörelsen och profetrörelsen i USA. De har sedan raffinerat dessa läror ytterligare. Och här finns också en väldigt väl tillrättalagd möjlighet att synkronisera till en "babylonisk enhet". Vi skall nedan se hur självförgudningsläran har en grundsten i den katolska eukaristin (nattvarden).


3.4 Eukaristin, en hörnsten i vår tids Babels torn
Nu kommer vi in på ett område som många säkert tycker blir allt för magstarkt att ta upp, nämligen synen på nattvarden. Men det här upplever jag som så otroligt viktigt, att jag inte kan tiga om det. Vi skall komma ihåg, att hade jag sagt detta för 500 år sedan, så hade jag blivit bränd på bål av den Katolska kyrkan. Då kritiserade man inte den katolska synen på nattvarden ostraffat. Varför gjorde man så då men inte idag? Ja, teologin är den samma då som nu, så skillnaden ligger i att då hade kyrkan den reella makten, både politiskt, ekonomiskt och polisiärt.

Ytterligare ett område där "Babels torns-byggarna" synkroniserar sig inom är alltså synen på nattvarden. Här blir nattvarden en slags ”adapter” mellan evangeliska och olika villfarna rörelser/kyrkor. Katolska kyrkan har en vad Stig Andreasson kallar för blasfemisk nattvardssyn. Luther kallade den för ”den största styggelsen” inom Katolska kyrkan. Det som katolicismen bl.a. lär om nattvarden är att brödet ÄR Kristi kropp och vinet ÄR Kristi blod rent fysiskt. Det gör att katolska kyrkan även tillber nattvardsbrödet i en s.k. ”monstrans”, som vi kan se här på bilden intill. Enligt Bibelns definition är det här ren avgudadyrkan.

I Katolska kyrkans 2:a Vatikankoncilium sägs att man blir vad man äter i eukaristin. Dvs att man blirKristus när man tar del av brödet i Katolska kyrkan.

. . . i eukaristin får vi del av Guds ende Sons kropp och blod... [och] delaktigheten av Kristi blod och kropp har ingen mindre effekt än att det förvandlar oss till vad vi har mottagit.” 
http://users.stargate.net/~ejt/corpchr3.htm

Inom både New age och trosrörelsen undervisas på motsvarande sätt att vi är/kan bli Kristus, Kristus kan inkarnera i oss, osv. Jämför det med vad Jesus varnade för i Matt 25:5:

Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus), och de skall leda många vilse.

 Vi skall läsa ytterligare ett citat från den amerikanska New age-profeten Barbara Marx Hubbard där vi ser att hon verkligen synkroniserar sig med den katolska nattvardssynen. Det här menar hon att en ”kristus-gestalt” sa direkt till henne.

”Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’födelseerfarenhet’ av den uppståndna kroppen. Ta sedan nattvarden och upplev hur min kropp omvandlar din.”

I Sverige har Livets Ord svängt om till en katolsk nattvardssyn. Ulf Ekman skriver i sin bok ”Tag och ät”:

”Här är det naturligtvis viktigt att säga att det är den uppståndne och förhärligande Jesus Kristus som kommer till oss i och genom nattvardens bröd och vin. Och det är verkligen han själv, inte bara en symbol för honom eller en förkunnelse om honom.” (betoning av Ekman) [...] 
”Kortfattat kan man säga att eftersom Jesus är verkligt närvarande så förmedlar nattvarden allt vad Jesus verkligen är, har och kan.” [...] 
”Gud var reellt närvarande i Jesus och genom Jesus. Det är detta man i teologiska termer kallar för sakramental närvaro och inkarnationen är det stora exemplet på detta [...]"

Här måste vi tänka till! Det här är helt klart en katolsk nattvardssyn som Ekman står för, och den drar även den åt New age. När Ekman skriver att nattvarden förmedlar allt det Jesus är, så är det samma sak som att säga att man förvandlas till det man äter – alltså till Kristus – så som även Katolska kyrkan och New age menar. Och när Ekman talar om en "sakramental närvaro" av Gud i Jesus, och jämför detta med eukaristin, då kommer vi farligt nära det Johannes varnar för i sitt första brev, nämligen att förneka att Jesus ÄR Kristus. För om man säger att Kristus kom in i Jesus på samma sätt som Kristus kommer in i nattvardsbrödet (hostian), så innebär ju detta att Jesus inte ÄR Kristus, alltid har varit Kristus och alltid kommer att vara Kristus. Då kan Kristus inkarnera in i vilken kropp eller sak som helst, i en ”sakramental närvaro”. Då är vägen beredd för att bekänna Kristi ”sakramentala närvaro” i var och en av oss genom att vi förvandlas till det vi äter (Matt 24:5 ”Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias/Kristus”). Och till sist ligger vägen öppen för Antikrist att komma som Kristus och Gud (2 Tess 2:4). Här har du en mycket viktig bit i den strategin! Har vi vant oss att acceptera tankesättet eller begreppet ”sakramental närvaro” så är vi snart blinda för Antikrists andes signum (1 Joh). Leta gärna i Bibeln efter begreppet ”sakramental närvaro”, det finns inte där.

Vi skall ta ett citat från en känd katolsk författare som visar hur viktig eukaristin är i den Katolska kyrkans strategi.

"Den kraft som kommer att återförena Kyrkan och vinna världen är tillbedjan av eukaristin. Dessa två ting – återförena Kyrkan och vinna världen – är delar i samma projekt, sänt från ovan: det ekumeniska jihad (ett heligt ekumeniskt krig – min anmärkning).” 
Peter Kreeft, Ecumenical Jihad, s. 164

Observera att en återförenad kyrka som vunnit (över) världen innebär ju defacto en värld som styrs av den Katolska kyrkan! Och kraften i denna seger säger Peter Kreeft är eukaristisk tillbedjan, alltså tillbedjan av den kristus som är i monstransen, egentligen en "istället-för-kristus" (anti christos på grekiska). Påminner inte detta en del om det scenario vi ser i Upp 13:14-15? Läs mer om dessa tankar i min text "Några tankar om ”förödelsens styggelse”.

När vi idag ser tendenser till en ”katolicering” av nattvarden även i andra samfund, så skall vi bli oroade och agera. T.ex. har förkunnaren Daniel Viklund profeterat att det skall bli en ”nattvardsväckelse” i Sverige. Ulf Ekman säger det samma. Detta tror jag är mycket vilseledande och farliga utalanden med tanke på ovanstående fakta. Så ta inte emot dessa profetior, gå inte på det! I Bibeln ser vi att nattvarden är ett medel för att komma ihåg Jesus och hans försoningsverk på korset. Ett fokus på nattvarden i sig är alltså fel eftersom dess avsikt är att få oss att fokusera på Jesus.


Nu, skall vi se på en webbplats (som den såg ut tidigare) som gör det ännu tydligare att olika religiösa grupper faktiskt synkroniserar sig ganska ogenerat idag. Denna webbplats drivs av en katolsk präst och franciscanermunk som heter Richard Rohr. Han anordnar en mängd olika seminarier och konferenser. Här ser vi en blandning av både katolicism, Emerging church, mystik och kontemplativ bön, buddhism samt New age. Vi ser den även i Sverige kände författaren och ledaren för Emergin church, Brian McLarren. Vi ser den kanske just nu mest populära New age-förkunnaren i USA, Marianne Williamson. Allt samordnat av en katolsk präst! Länkarna nedan öppnar ett nytt fönster med en bild tagen från webbplatsen.


3.5 Synkronisering mellan religioner, ekonomi och politik

World Economic Forum 2008
En synkronisering mellan religion, ekonomi och politik såg vi i World Economic Forum i januari 2008. Då samlades inte bara ekonomer och politiker. Mitt i allt sammans deltog även kända religiösa företrädare från olika kyrkor och religioner, en av dessa var USA:s  idag mest kände pastor, Rick Warren, han som var med på president Obamas invigning. Den som ledde det stora religiösa seminariet på World Economic Forum 2008 var ingen mindre än Tony Blair. Han har efter detta startat en egen organisation som heter ”Tony Blair faith foundation” där hans mål är att ena alla de stora religionerna till kamp för det goda. Det kan låta fint, men det blir tyvärr också till ett Babels torn. Det kan vara intressant att veta att Tony Blair för en tid sedan konverterade till katolicismen.


3.6 Trilaterala Kommissionen
Trilaterala Kommissionen är en fristående och internationell politisk/ekonomisk organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council of Foreign Relations och Bilderberggruppen. David Rockefeller och Henry Kissinger är några av medlemmarna. Jag skall inte säga mycket om denna mycket slutna grupp här, men viss är det märkligt att denna grupp använder samma symbol i sin logga – den s.k. Triquetran – som t.ex. finns på en av de mest kända New age-böckerna (se bild). Samma symbol finns på en amerikansk handbok för häxor. Vill man vara lite spekulativ, kan man lätt se att denna symbol innehåller tre sexor, dvs 666. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Trikvetra och https://www.trilateral.org/about/ för mer information.


4.0 Avslutning

Vi skall till sist läsa ett stycke i profeten Jesajas bok:

Jes 2:12-19: Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, mot alla höga berg och alla stolta höjder, mot alla höga torn och alla fasta murar, mot alla Tarsisskepp, ja, mot allt som är vackert att se på. Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen, och avgudarna skall fullständigt försvinna.19 Man skall fly in i klippgrottor och jordhålor av fruktan för HERREN och hans höga majestät, när han reser sig för att förskräcka jorden.

Jag tror personligen inte den lilla bönetanten i stugan kommer att behöva fly in i grottor eller jordhålor när Jesus kommer tillbaka. Det som står här i texten gäller inte de som är ödmjuka inför Gud. Även om de ödmjuka nog också kommer att bli svaga i knäna när Jesus uppenbarar sig, så tar de emot Jesus med glädjetårar. Låt den lilla bönetanten i stugan bli en förebild för dig. Hoppa inte på tåget till Rom, gå inte med i de stora manifestationerna, gå inte på det ekumeniska budskapet, sluta följa efter allt det nya, sluta följa efter de stora kändisförkunnarna som bara är ute efter tornbyggen, makt, siffror och dina pengar. Gå istället in i din kammare och sök gemenskapen med Gud i Bibelläsning och bön, och låt sedan den Helige Ande föra dig ut bland världens barn för att vinna dessa – i all enkelhet – till Jesus och ett barnaskap hos Gud!

/Lennart