Bibeln på Internet

Kanske det redan är bekant för dig att Bibeln finns sökbar på många olika språk och i många olika översättningar på Internet. Via länkarna nedan kan du komma till några av alla dessa möjligheter.

 • Svenska Folkbibeln
  Här finner du information om Svenska Folkbibeln (en bibelöversättning som vi rekommenderar).
 • Svenska Folkbibeln Online
  Här kan du läsa och söka online i Svenska Folkbibeln.
 • Reformationsbibeln
  Ett mycket lovande översättningsprojekt med avsikten att så noga som möjligt lyfta fram de äldsta grundtexternas ursprungliga budskap. Här finns mycket information om grundtexter och andra översättningar. Mycket lärorikt och nyttigt! Hela Reformationsbibelns Nya testamente finns dessutom att ladda hem som pdf-dokument.
 • Reformationsbibeln Online
  Här kan du läsa och söka online i Reformationsbibeln.
 • Lyssna till uppläsning av Svenska Folkbibelns NT
 • Biblehub
  En enormt innehållsrik webbplats när det gäller bibelöversättningar, grundtexter, bibelkommentarer m.m.
 • BibleGateway
  En oerhört kraftfull söktjänst. Här kan du söka i många olika översättningar på många olika språk.
 • NETBible
  Via denna sidan kan du ladda hem en ny engelsk översättning av Bibeln samt King James version som du kan använda i din egna dator (endast för Windows).