Bibelstudier med Anders Pihl och Lennart Jareteg

OBSERVERA att du kan lyssna BÄTTRE till samtliga inspelningar från våra Bibelstudiedagar via BibelFokus Mediaspelare på adress: https://media.bibelfokus.se/bibelstudiedagar-temadagar/


Lennart Jareteg

Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 1: Arkeologin bekräftar
Vad finns det för arkeologiska fynd som kan bekräfta Bibelns historiebeskrivning?
Vad finns hos de olika folkslagen runt om i världen?
Hur var det med Babels torn?
Var Noas ark på riktigt? Var det möjligt?

Via denna länk finns hela bibelstudiet (del1+del2) som text med alla bilder

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Lennarts presentation i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 32,5 Mb
Längd: ca. 1 timma och 5 minuter


Anders Pihl

Bibelns historiska tillförlitlighet – Del 2: Bibeln bekräftar sig själv
Vi går igenom Bibelns beståndsdelar.
Vad för sanningsanspråk gör Bibeln om sig själv?
På vilket sätt vittnar Bibeln om sin egen trovärdighet?

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Anders presentation för del 1 i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 16,8 Mb
Längd: ca. 35 minuter


Lennart Jareteg

"Inför denna tidsålderns avslutning" - Del 1
(Denna inspelning motsvarar bibelstudiet i Stockholm 30 mars 2019)

Jesus skall komma tillbaka! Hur nära är hans återkomst? Hur blir tiden före Jesu återkomst? Är det påkristning eller avfall i Sverige? Vi tittar på statistik som visar oss hurdan utvecklingen är i Sverige. Vi går också igenom fem bibelförankrade perspektiv som hjälper oss att bedöma strömningar, sammanhang, förkunnare, förkunnelse och tiden vi nu lever i. Och om nödvändigheten av att kunna pröva och utöva urskiljning.

Via denna länk finns hela bibelstudiet (del1+del2) som textdokument med alla bilder

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Lennarts presentation i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 46,4 Mb
Längd: ca. 1 timma och 5 minuter


Lennart Jareteg

"Inför denna tidsålderns avslutning" - Del 2
(Denna inspelning motsvarar bibelstudiet i Stockholm 30 mars 2019)

Vi fortsätter med resterande fyra av fem bibelförankrade perspektiv som hjälper oss att bedöma strömningar, sammanhang, förkunnare, förkunnelse och tiden vi nu lever i. Och om nödvändigheten av att kunna pröva och utöva urskiljning.

Via denna länk finns hela bibelstudiet (del1+del2) som textdokument med alla bilder

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Lennarts presentation i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)
Filstorlek: 38,4 Mb
Längd: ca. 53 minuter


Anders Pihl

"Strömningar i kristenheten" - Inspelning från Örnsköldsvik 2019-02-09, Del 1
(Denna inspelning motsvarar bibelstudiet i Stockholm 30 mars 2019)

Även i vår tid drabbas kristenheten av en mängd osunda strömningar. Att vara vaksam och kunna utöva urskiljning blir allt viktigare. Vi tittar på några av de kraftigaste strömningarna/villfarelserna och vad som kännetecknar dessa.

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Anders presentation för del 1 i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 46,4 Mb
Längd: ca. 1 timma och 4 minuter


Anders Pihl

"Vad kännetecknar en sund tro?" – Inspelning från Örnsköldsvik 2019-02-09, Del 2
(Denna inspelning motsvarar bibelstudiet i Stockholm 30 mars 2019)

Vi tittar på vad som kännetecknar en sund och sann kristen tro. Vi går igenom grunderna för denna tro och vikten av att lära känna Herren Jesus alltmer. Detta leder till att vi kan leva i den vaksamhet som behövs för den tid vi lever i.

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Anders presentation för del 2 i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 29,6 Mb
Längd: ca. 41 minuter


Lennart Jareteg

Jesu återkomst sett ur Uppenbarelseboksens perspektiv – Inspelat i Örnsköldsvik 2019-02-10

Vad kan Uppenbarelseboken lära oss om Jesu återkomst? Vem är Jesus? Hur blir det vid hans ankomst? Varför jämrar sig jordens befolkning? Hur är det med Israel och det judiska folket vid denna tid? Vi jämför Uppenbarelsebokens texter med andra bibelverser och tittar även på detta med vilddjurets tal och märke samt funderar kring allt prat om blodröda månar.

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Lennarts presentation i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 36,7 Mb
Längd: ca. 51 minuter


Anders Pihl

"Prövningarnas och motgångarnas betydelse för Guds handlande i våra liv" – Inspelat i Örnsköldsvik 2019-02-10

För nutids människan framstår prövningar, motgångar och lidande som något negativt och som man måste undvika till varje pris. Bibeln framställer just denna Guds fostran som något mycket viktigt och värdefullt för oss. Guds fostran innebär inte att Gud straffar oss. Istället är det en följd av att vi verkligen är Guds barn och att Herren i sin kärlek handlar med oss för vårt eviga bästa. Josef är ett underbart exempel på hur Guds fostran och hans beredvillighet till försoning, innebar en enorm välsignelse, inte bara för hans familj utan för många länder. På samma sätt kan också Herren använda allt det som vi ser som något jobbigt, till något som blir till välsignelse för många. Om vi väljer att låta allt som händer i våra liv, driva oss i armarna på Herren, så kan vi lita på att Herren gör något mycket dyrbart i våra liv och i de sammanhang där vi är verksamma.

Via denna länk kan du ladda hem/titta på Anders presentation i PDF-format

Alternativt lyssna via denna länk / ladda hem inspelningen (högerklicka på länken för att ladda hem)


Filstorlek: 39,4 Mb
Längd: ca. 55 minuter