Mark Chironnas New age / Kvantmystik på Bethel Church-konferens

Vi vill här publicera ännu en artikel som påvisar hur långt ifrån Bibelns undervisning Bill Johnson och hans Bethel Church ligger, samt hur nära besläktat det är med New age. Helt klart ser vi ett allt mer ökande och oförfärat närmande till New age-lärorna på Bethel Church (och i liknande sammanhang), och så här blir det när grunden är fel från början.

Mark Chironna är ett av de senaste tillskotten på den amerikanska stjärnhimlen vad gäller falska kristna förkunnare. Han är pastor i Master Touch International Church i Orlando Florida. Chironna säger sig vara "teolog, utbildad och certifierad personlig coach, mentor, andlig ledare, och läkare för själen".

Den ursprungliga artikeln med källhänvisningar finns via denna länk. Översättning är gjord av en av BibelFokus läsare.


Boken The Physics of Heaven

Ett inledande citat av en apologet (trons försvarare i USA:

"Kommer tron på Guds ord att bli ett minne blott, där 'vetenskap' ersätter tro? Ett växande antal figurer inom kyrkan har direkt eller indirekt introducerat kvantfysiken med dess New age-inblandning i sina läror och skrifter." 
Warren B. Smith – Another Jesus Calling, s. 103

Under 2012 släpptes boken The Physics of Heaven [himmelens fysik]. Trots chockerande entusiasm över kvantfysik/kvantmysticism och brist på urskiljning gällande New age-andlighet, har boken fått både godkännande och medverkan av ledande personer inom Bethel Church, Redding. Bethel-ledaren Bill Johnson bidrog med ett kapitel i boken, liksom hans fru Beni Johnson. Medförfattare till The Physics of Heaven är Judy Franklin, Bill Johnsons personliga assistent. Förordet är skrivet av Kris Vallotton, vice pastor/ledare i Bethel.

Hur oroande The Physics of Heaven än är, så fungerar åtminstone boken som en varning om att Bill Johnson och Bethel (och andra) är på väg mot en New age-/kvantmystisk förståelse av Gud.

Några definitioner och inledande synpunkter
Innan vi tar upp Mark Chironna och det "kvantkätteri" han spydde ut under en Bethel-konferens – med fullt godkännande från Bill Johnson – låt oss kort definiera några termer.

New age: Vad tror New age? Enligt Ray Yungen [en kristen "väktare" i USA]:

"Allt som existerar, synligt eller osynligt, består av energi – pyttesmå partiklar av vibrerande energi, atomer, molekyler, protoner, etc. Allt är energi. Den energin, tror de, är Gud, och därför är allt Gud. De tror att eftersom vi alla är en del av denna 'Guds-energi', så är vi också Gud. Gud ses inte som en Varelse som bor i himlen, utan som universum självt."

Kvantandlighet eller kvantmysticism: Detta är en andlig tolkning av kvantfysiken, och förespråkas av New age eftersom det verkar visa att allt är sammanlänkat på en osynlig, sub-atomisk nivå. Således använder New age det som "bevis" för att vi alla är ETT.

Är allt ett? Är allt sammanlänkat?

Warren Smith [en kristen "väktare" i USA] påpekar att New age:

"…redan basunerar ut kvantfysiken som en 'vetenskaplig' grund till att Gud inte bara är transcendent [bortom vad som kan uppfattas med sinnena/förnuftet], utan också immanent [inneboende, närvarande] – 'i' allt och alla".

Men Gud är inte "i" alla. Mänskligheten är inte ett med Gud. Vi vet detta från Skriften.

Rom 8:9: "Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom."

De enda människor som har Gud boende i sig är de som känner den bibliska Kristus som Herre och Frälsare – de som är födda på nytt. I fråga om universum, jorden och naturen, så är Gud lika skild från sin skapelse som han är från en oförlöst mänsklighet. För att utforska detta teologiska slagfält vidare, klicka här.

Konferensen Piercing the Darkness på Bethel Church, februari 2012

Via boken The Physics of Heaven och Mark Chironnas kvant-undervisning på Bethels konferens, har Bill Johnson drivit angreppet på den bibliska förståelsen av Gud vidare.

Mark Chironnas undervisning på Bethel Churchs profetiska konferens 2012, Piercing The Darkness, hade titeln "If it wants to happen, it needs to be spoken"  [om det skall ske, måste det talas ut]. Chironna pushade då för kvantprinciper, inte bara som ett bevis på att vi alla är sammanlänkade, utan också för att driva sitt "tala-det-i-tillblivelse trosförkunnelse-kätteri" ännu längre.

Vid ett tillfälle påstår Chironna: "Hur förvandlades vattnet till vin? Jesus talade det i tillblivelse." Är detta vad Bibeln säger? Nej!

Du kan lyssna till det hela här: Fighting For The Faith. Börja lyssna vid den andra timmen av tillställningen, vid cirka 63 minuter och 15 sekunder in. Konferensvärden Chris Rosebrough fick bryta in och korrigera en hel del, och uttryckte att det var som att valla kätterska katter – så mycket kätteri spreds i alla riktningar.

Genom att till synes luta sig mot skrivelser av en avliden anglikan, gav Chironna ett antal hänvisningar till New age, och berättade för sina kristna åhörare att de var de enda som verkligen kan kalla sig New age:are (från 70 minuter och 45 sekunder framåt).

Enligt Chironna:

[Jesus säger skenbart] "Andens Nya Tidsålder [New Age of the Spirit]." (vid 86 minuter och 47 sekunder)

Kvinnan vid brunnen "har fått en impartation [andlig överföring] som har fört henne in i en ny tidsålder[New age]." (vid 85 minuter och 34 sekunder)

Varför alla dessa New age-referenser? Detta är en demonisk tillvänjningsprocess, helt enkelt. Bethel förbereds för kvantmysticism och New age-andlighet. Det handlar inte ytterst om Chironna, istället om de krafter som beskrivs i Efesierbrevet 6:12.

Med detta sagt, lägg märke till hur New age-aktig Chironna fortsätter att låta här:

[98 minuter, 55 sekunder]: "Detta språng in i Andens nya tidsålder markeras av några saker... Det markeras av ett medvetandeskifte i vår inre identitet. Något förändras inom oss i sättet vi uppfattar oss själva... När du ändrar hur du uppfattar dig själv, förändras du. Och när du förändras är världen inom räckhåll, och framtiden handlar nu om vad som skall stiga upp [emerge] vilket har väntat på att detta medvetandeskifte ska ske i mig."

Chironna börjar sedan sin introduktion till kvantmystik:

[99:55]: "Och detta språng präglas inte bara av ett medvetandeskifte i vår inre identitet, det markeras också av en medvetenhet om att allt i skapelsen är sammanlänkat. Allt hänger ihop. Säg allt hänger ihop!" [Publiken upprepar pliktskyldigt] (min betoning)

[100:15]: "Och det är sammanlänkat på djupa, ömsesidigt genomträngande nivåer, på en sub-atomär nivå. Vårt problem är att vi vandrar i en separations-illusion. Men vi är inte separerade. Vi är sammanlänkade. När Paulus säger att vi alla är en enda kropp i Kristus i Galaterbrevet 4, så betyder det bokstavligen på grekiska 'vi är alla en enda person'." (min betoning.)

[101:3]: Chironna använder sig sedan av en föreläsning från en brittisk kvantfysiker som bevis på att allt i universum är sammanlänkat. Vetenskapsmannen ska ha gnidit på en diamant och menat att denna friktion på en sub-atomär nivå påverkade den molekylära rörelsen i den mest avlägsna stjärnan man känner till, fem miljarder ljusår bort. Varför? Därför att allt är sammanlänkat...

Och sedan, fruktansvärt nog, förklarar Chironna att Jesus kunde bota människor på avstånd på grund av kvantprinciper! (Luk 7: 1-10, Matt 8: 5-10, Joh 4: 46-54) Han verkar kanske ha blandat ihop två helanden (?), men de flesta av oss är bekanta med berättelsen om den trogna romerska officeren.

[102:40]: "Så när Jesus säger att jag ska gå med dig och hela din son, och officerens tjänare säger att du behöver inte gå. Du kan stanna precis där du är. Jag är en man som står under auktoritet. Jag förstår auktoritet. Du behöver inte komma in i mitt hus. Allt du behöver göra är att stå här och påverka saker på distans, eftersom allt är sammanlänkat i din värld på ett sätt som förstår jag i min. Säg bara ett ord och det kommer att ske, eftersom allt är sammanlänkat." (min betoning.)

Chironna har just reducerat officerens tro och Kristi makt ner till deras förmodade gemensamma förståelse av hur man manipulerar kvant-andliga principer.

[103:19]: "Det finns ett medvetandeskifte i vår inre identitet, det måste till en grundläggande förändring där vi slutar att se allt som separerat och osammanhängande och börjar agera utifrån medvetandet om att allt hänger ihop. Allt är sammanlänkat. Du börjar agera som om du redan är sammanlänkad i din framtid och saker kommer att börja falla på plats på ett sätt du aldrig tidigare kunnat tro."

[125:10]: "Det är därför det är så viktigt med soaking."
(Soaking är en form av meditation).

Kommer du ihåg när Elia bad om regn? Elia skickade sin tjänare för att titta ut mot havet, för att se om molnen hade dykt upp.

1 Kung 18:43: "Han sade till sin tjänare: 'Gå upp och se utåt havet!' Han gick då upp och såg ut över havet, men sade: 'Jag ser ingenting.' Sju gånger sade han till honom att gå tillbaka."

Helt hädiskt ger Mark Chironna Elia ett "kvant-svar" med en tillrättavisning av tjänaren för hans rapport att ingenting skulle ha dykt upp. Vid 2 timmar, 21 minuter och 17 sekunder understår sig Chironna att säga:

"Elia säger: 'Din knäppskalle! I den kvantfysiska världen har de visat att det inte finns något som är ingenting. Därför att observatören påverkar det observerade, och skapelsen agerar som svar på vad jag har tänkt att få i tillblivelse.' "

[146 minuter]: "Det var inte Gud som gjorde att det började regna."

Nära slutet av sitt hädiska budskap, berättar Chironna för sina åhörare:

[149:45] "Om du känner av ett medvetandeskifte inom dig, har du redan hört från himlen. Du vet redan vad som kommer att dyka upp. Och om du vill att det ska hända måste du tala det till tillblivelse." (min betoning)

Att följa efter dessa läror kommer inte att resultera i att man hör från himlen, utan istället från helvetet.

Bill Johnson har inte heller brytt sig om att korrigera denna hädelse. Chironnas konferensundervisning fanns fortfarande till salu i Bethel Churchs butik när detta skrevs:
https://web.archive.org/web/20160416072750/shop.ibethel.org/products/piercing-the-darkness-february-2012-complete-set
(bläddra ner till Session 7)

Amos 3:3: "Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?"