Video om det verkliga ursprunget till Emergent Church

"The real roots of the Emergent Church" – Det verkliga ursprunget till Emergent Church

Videon har svensk text! (en version med tysk text finns här)

Emergent (även Emerging) Church är en kyrklig rörelse som idag lockar många både äldre, medelålders och yngre kristna. Det engelska ordet emergent betyder framträngande, framväxande, spirande, och somliga ger därför denna rörelse namnet "den spirande kyrkan" på svenska. Det kan vara en bra översättning, eftersom ordet spirande kan leda tanken till människornas första stora självförgudningsprojekt: Babels torn. Detta är nämligen den spirande kyrkans innersta väsen.

Du kanske känner igen namnen på några av rörelsens mest framstående ledare: Brian McLaren, Rob Bell, Doug Pagitt, Tony Jones, Tony Campolo, Leonard Sweet... Videon avslöjar med all önskvärd tydlighet hur dessa ledare vägleder sina efterföljare till att lägga bibelförankrad kristen tro bakom sig till förmån för nya tolkningar och uttryckssätt såsom liberalteologi, ekumenism, interreligiositet, mystik och ren skär New age.

I videon avslöjas också varifrån emerging-ledarna hämtat sina idéer, såsom från tyska teologer/filosofer med nazistisk bakgrund, katolska mystiker och New age-företrädare. Brian McLaren menar t.ex. att han fick idén om Emergent Church av New age-filosofen Ken Wilber, och Rob Bell rekommenderar sina läsare att ge tre månader åt att studera Wilbers filosofi. Det blir tack vare denna genomgång tydligt att det som emerging-rörelsen vill se ”emerge” – dvs. spira/växa fram – är evolutionerad andlighet, människans egen gudomlighet, global enhet, och därmed ett perfekt gudsrike på jorden här och nu: ett nytt Babels torn andligt, bildligt talat! Man undrar hur i hela världen de ansvariga på Marcus Förlag tänker eftersom de säljer böcker av Rob Bell, Brian McLaren och andra emerging-författare!

OBS! Låt inte det stundtals djupa resonemanget stoppa dig från att se hela videon, det finns så mycket lärorikt innehåll som kan vara viktigt att få kunskap om.