Allvarliga tecken på ett eskalerande avfall

 2 Tess 2:3: "Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma"

Babels tornI mitt videobaserade bibelstudium om "Det stora Avfallet" (inspelat våren 2008) pekar jag på det avfall från sann kristen tro som Bibeln varnar för i den yttersta tiden. Vi ser kanske detta scenario tydligast i 2:a Tessalonikerbrevets kapitel 2 i NT. Bara ett halvår efter att jag satte samman det bibelstudiet hade utvecklingen vad gäller detta avfall antagit för mig helt oanade proportioner. Jag tror att vi nu står mitt uppe i det avfall, den utveckling i falsk ekumeniska anda, som kommer att förbereda världens alla folk och religioner till att med en mun hylla Antikrist som messias och gud. Den ovaksamma och avfallande kristenheten är på god väg mot detta öde! På denna sida vill jag presentera fakta och händelser som utgör starka tecken på det eskalerande avfallet. Må detta bli till varning för dig och till hjälp i eventuella ställningstaganden.

Nedan har du länkar till flera texter. Längre ner i sidan finns information om olika företeelser.


Pastor i EFK förnekar att Jesus ÄR Kristus

Jag lyssnade till en predikan från den 21 dec 2008 av Sven Almkvist, då EFK-pastor i Petruskyrkan i Stockholm (tidigare pastor i Pingst och i det kraschade Karisma Center). Där framskymtar en ganska tydlig blandning mellan New age:s syn på Jesus och människan mixad med Trosrörelsens syn på de samma. Det här är ett färskt exempel på hur förrädiskt en villfarelse om Jesus kan smyga sig in i en vanlig julpredikan i en vanlig evangelisk (?) församling i Sverige. En sådan här julundervisning bereder inte vägen för Herren utan för Antikrists framträdande!

Inledningsvis berättar Sven Almkvist om syndafallet och har då samma teologi som inom trosrörelsen: att Adam begick högförräderi och lämnade all makt till satan, och därför är nu satan denna världens Gud. Detta är inte Bibliskt korrekt eftersom Adam inte hade all denna makt före syndafallet (synden var ju att han ville bli så som Gud med kunskap om gott och ont, och kunskap är ju makt) och satan har inte heller all denna makt efter syndafallet (Gud hade och har fortfarande 100% makt i hela universum).

Här är några citat ur denna vilseledande predikan:

"Kristus kliver in i världen och blir människa."
"Vi får inte blanda ihop Kristus och Jesus."
"Kristus föds in som Jesus."
"Jesus har inte alltid funnits, Kristus har alltid funnits."
"Kristus är den andra personen i gudomen."
"Vem var det som dog på korset? Ja, det var inte Kristus, det var Jesus".
"Jesus är en människa, han är inte schizofren, men han har två naturer inom sig. Sann Gud och sann människa. Han har två viljecentra. En mänsklig vilja, och en gudomlig vilja."
"Därigenom blir han en perfekt förebild för oss, som OCKSÅ fått del av gudomlig natur genom den Helige Ande. Han är den stora förebilden."
"Vi behöver förstå vilka VI ÄR!"

Du kan själv lyssna på denna märkliga predikan via denna länk till YouTube.

Om vi nu betraktar detta utifrån alla Bibelord om att Jesus ÄR Kristus och Gud kommen i mänsklig gestalt, så blir villoläran tydlig i denna predikan. Sven Almkvist skiljer på Jesus och Kristus, precis som New age gör. Där presenteras ofta Kristus som ett andeväsen som kan inkarneras i vilken kropp som helst. Sven Almkvists förkunnelse öppnar på detta sätt upp för New age och Antikrists framträdande. Enligt hans teologi kan i princip "Kristus" flytta över till någon annan person, den kan ju då t.ex. vara den människa som kommer att träda fram som Antikrist och som kommer att utge sig för att vara Messias och Gud.

När Sven Almkvist säger att vi OCKSÅ fått del av gudomlig natur, så säger han indirekt att Jesus fick det med. Men Jesus är inte en pånyttfödd människa och förebild för oss som vi kan bli exakta kopior av. Det här är väldigt likt trosrörelsens undervisning om att vi som pånyttfödda är som gudar eller ÄR Kristus. Men Jesus är ensam Kristus och Gud, vi kan inte bli som honom. Vi kommer alltid att vara och förbli människor, men som frälsta kan Jesus via sin Ande komma till oss och ta sin boning i oss för att vara vår Hjälpare. Men det gör oss inte till "Kristusar" eller gudar.

Var på din vakt. Förringandet av Jesus gudomlighet smyger sig in överallt och på väldigt förrädiska sätt. Har du sagt ja och amen till att Jesus ensam ÄR Kristus och Gud kommen i mänsklig gestalt, då kommer du att ha ett mycket bättre skydd mot villfarelser än om du inte gjort det. Jag tror också att Gud kommer att välsigna dig alldeles särskilt om du har denna bekännelse.


Ärkebiskopen bjöd in praktiserande häxa till klimatkonferens

Den 28-29 november 2008 stod Svenska kyrkan och ärkebiskop Anders Wejryd som värd för ett interreligiöst klimatmöte. Ett 30-tal ledare från olika religioner som t.ex. från bahai-rörelsen, buddismen och islam var inbjudna. Bland föredragshållarna under konferensen fanns även ”Starhawk”, en kvinna som beskriver sig själv som hedning och häxa. Läs mer om Starhawk på Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Starhawk eller på hennes egen webbplats https://www.starhawk.org/.

Konferensen inleddes med en interreligiös ceremoni i Uppsala domkyrka från vilken Svenska kyrkan själv rapporterar:

”Redan utanför domkyrkan startade ceremonin på ett stämningsfullt sätt. Buddistisk gonggong, samisk jojk, muslimskt bönerop och kristna kyrkklockor ljöd över domkyrkoplan. Jojken fortsatte i den ljus- och blomstersmyckade kyrkan.”

Målet för konferensen var bl.a: ”Människor från olika trosinriktningar över hela världen kommer att enas kring en och samma sak.” Läs mer om konferensen på Svenska kyrkans egen webbplats (via Internet Archive): https://web.archive.org/web/20120606000132/http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664976


Dialog mellan Pingst och Katolska kyrkan

För många är det en fullständig överraskning att dialogsamtal pågått i fem år mellan pingströrelsen och Katolska kyrkan. Tidningen Dagen publicerade 2008-11-27 en artikel om dessa samtal. Samtalsgruppen från Pingst består av redaktör Olof Djurfeldt, pastor Peter Halldorf, pastor Sten-Gunnar Hedin, pastor Dan Salomonsson, pastor Ingrid Svanell, pastor Uno Solinger och pastor David Sundström. ”Samtidigt syftar all ekumenik till den fulla synliga enheten” menar man, vilket i slutändan måste innebära återförening! Är det alltså målet??

Samtalsgruppen har upplevt ”kulturella skillnader och olika språk och ord för tron”. Menar alltså dessa teologer att skillnaden mellan den evangeliska pingstväckelsens teologi och Katolska kyrkans teologi endast ligger i ordval och kulturell inramning? I så fall är det hög tid att sätta dessa teologer på skolbänken och låta lekmän ta över ledarskapet. För bland gräsrötterna i rörelsen finns en djup kunskap om skillnaden mellan biblisk, evangelisk tro och Katolska kyrkans tro - en kunskap om skillnaden mellan äkta och falsk tro.

Viktigt att notera är att samtalsgruppen hänvisar till gemensamma karismatiska upplevelser och erfarenhet av den Helige Ande som grund för ekumenik. Hur vet vi att det är den Helige Ande man upplevt? Den Helige Ande ger väl sig endast till känna där det sanna evangeliet förkunnas och åtlyds?

Läs Dagens artikel här: https://www.dagen.se/varmt-pingst-katolskt-samtal-trots-skillnader-1.192648

I Evangelii Härold från 1925 skrev Lewi Pethrus:

"Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!"


New age i Svenska kyrkan

Den 8-9 november 2008 anordnade Brommadialogen, Kyrkan i Nacka centrum (Svenska Baptistsamfundet) samt Nacka församling (Svenska kyrkan) konferensen: ”Andlighet i en ny tid”. Bland talarna fanns flera kända företrädare för kristenheten och nyandligheten, bl.a. Martin Lönnebo (biskop emeritus och högsta graden frimurare), Bengt Wadensjö (biskop emeritus) och Mette Sofie Moe (New age-företrädare). Under konferensen fick man prova på yoga, mindfulness, healing, auraanalys, deeksha, ayurveda, eurytmi, m.m (vanliga New age-tekniker). Där fanns även en utställning om Martin Lönnebos Frälsarkransen. Ser vi bara på t.ex. deeksha (även kallat diksha) så är detta en rent ockult motsvarighet till det kristna andedopet. Detta ockulta andedop har blivit mycket populärt i framför allt New age-kretsar.

En person som var närvarande under konferensen berättade:

”Det var en relativt välfylld kyrka, företrädare för olika nyandliga rörelser informerade om exempelvis yoga, healing, auraanalys, deeksha och ayurveda. Efter ett kort föredrag om respektive teknik bjöd man in alla att pröva på under nästa pass. Olika rum och lokaler var avsatta för detta ändamål och man fick skriva upp sig på en lista för medverkan.

Jag gick till kapellet där sektionen för deeksha skulle vara. Vi bjöds in i ringen. Många medelålders kvinnor men också flera företrädare för kyrkan satt i ringen framför altaret med Kristusbilden i det lilla kapellet. En präst i prästkrage tog emot deeksha. Kvinnan som ledde deekshan talade med mjuk hypnotisk röst samtidigt som stilla New age-musik spelades. Hon gick igenom varje del av kroppen som en introduktion innan hon och hennes medarbetare förmedlade handpåläggningen.”

 

Läs mer om New age och kyrkan via denna länk: https://bibelfokus.se/newage_kyrkan

/Lennart