Villfarelsen om ”holy drunkness" (andlig berusning)

Alla Bibelord är citat från Svenska Folkbibeln där inget annat anges. 
Sidan är uppdaterad 2013-09-04.

Holy drunknessInnehåll

 1. Inledning
 2. Falska andar invaderar kyrkan
 3. Lite historia
 4. Den vilseledande teologin
 5. Den sanna berättelsen i Apostlagärningarna
 6. Fler vittnesbörd från Apostlagärningarna
 7. Verkningar av Jesus kontra orena andar
  1. Jesus befriar – holy drunkness binder
  2. Några jämförelser
  3. Citat av Rodney Howard Browne
  4. Citat av John Arnott
 8. Antikristliga krafter!
 9. Videoklipp med jämförelser av kundalini – holy drunkness
  1. Andra videoklipp
 10. Varning!
  1. Vill du ta dig ur detta?
  2. Jesu uppmaning till oss

1. Inledning

I november 2010 besökte den amerikanska förkunnaren Rodney Howard Browne återigen Sverige, och då var det angeläget att göra en bibelförankrad analys av det som så starkt förknippas med denne kontroversiella förkunnare, nämligen fenomenet "andlig fylla/berusning" (engelska: "holy drunkness"). Detta har tyvärr sedan fått en spridning inom många församlingar och samfund. Några år efter Rodney Howard Brownes besök blev fenomenet återigen högaktuellt via framgångsteologen Jens Garnfeldt som av Rodney Howard Browne mottagit hedersbetygelsen "Doctor of Divinity". Med start i augusti 2013 höll Jens Garnfeldt s.k. "väckelsemöten" i Älmhult vilka kablades ut av TV-kanalen Kanal 10. Centralt i hans förkunnelse är inte Bibelns evangelium, utan just holy drunkness.

Detta holy drunkness är ett tillstånd som dess förespråkare menar vara en gåva från den Helige Ande, ett kraftigt dop i den Helige Ande. Det kallas också att bli "berusad i anden" (engelska: "drunk in the spirit"). Man blir alltså berusad av den Helige Ande när man får smaka på "det nya vinet", menar man. Med denna fylla kommer en mängd olika manifestationer såsom: gapskratt (engelska: "holy laughter"), ragglande, fallande, krypande, hoppande, skakningar, elektriska strömmar, paralyserat tillstånd (engelska: "glued in the spirit/frozen in the spirit"), gapande och skrikande men även stumhet (engelska: "dumb in the spirit"), djurläten, hysterisk dans, och egentligen vad som helst för galet beteende och upplevelser som man kan koppla ihop med just drogade människor, eller besatta.

Innan du läser vidare vill jag bara påminna om en parallell företeelse, och det är att berusade och drogade människor oftast blir vilseledda, utnyttjande och utsatta för övergrepp. Det kanske säger något om den dolda avsikten med holy drunkness! Ha med den tanken när du läser vidare.


2. Falska andar invaderar kyrkan

Det här med holy drunkness, och alla de underliga manifestationer som följer med på köpet, har idag blivit så vanligt i främst den karismatiska kristenheten, att många tror att detta är ett bibliskt idealtillstånd för kristna. Men som vi skall se, är en sådan uppfattning en allvarlig villfarelse som helt saknar stöd i Bibeln. Denna typ av manifestationer liknar istället de som visar sig inom hinduism, mystik och New age (alla dessa tre är nära besläktade). I dessa sammanhang kallas vanligen kraften bakom manifestationerna för Kundalini, även kallad ormkraften eller drakenergin. Många menar att just denna kundalinikraft nu invaderar alla världens olika kyrkor via orena förkunnare som både undervisar villoläror och förmedlar dessa orena krafter. Läs mer om kundalini här: https://bibelfokus.se/sv/question/101107

Det är tänkvärt att gamla tiders väckelseförkunnare skydde "holy drunkness-manifestationer" som pesten (sådant kunde dyka upp även då). Men vanligen kvästes sådant snabbt innan det gick över styr och för att det inte skulle släcka Guds Ande i pågående väckelse. Författaren Iain H. Murray skriver om vad som blev en av Jonathan Edwards erfarenheter i den väckelse som kallas The first great awakening i 1700-talets USA (Edwards var en av de stora förkunnarna under denna väckelse):

"Han kom till den insikten, att det fanns en avgörande orsak till väckelsens tillbakagång, nämligen ovaksamheten hos de av väckelsens vänner som tillät genuin och ren religion att blandas med 'vild eld' och köttslig entusiasm, så att Guds Ande blev bedrövad och satan därmed fick ett övertag."
Jonathan Edwards: A New Biography, s. 216

Vid den tiden såg man dessa manifestationer som orsakade av antingen orena andemakter, psykologiska fenomen eller det som man förr kallade "svärmerier" (överdriven hänförelse/andlig överhettning). Det är med tanke på detta en helt sanslös utveckling vi nu sett i kristenheten, när man nu upphöjer dessa osunda manifestationer till verk av den Helige Ande! Hank Hanegraaff skriver träffsäkert:

"Just det som Jonathan Edwards önskade att rädda människor ifrån, är det som den falska väckelsens ledare nu försöker locka människor till att hänge sig åt".


Rodney Howard Browne3. Lite historia

Många tror kanske att detta med holy drunkness började i och med den s.k. Toronto-väckelsen år 1994, men det är fel. Via John Arnott och hans Vineyard-församling i Toronto fick visserligen detta en större spridning (och han sprider det än idag), men det startade tidigare i sammanhang där Rodney Howard Browne verkade i början av 90-talet.

Parallellt med Rodney Howard Brownes verksamhet hade holy drunkness även förekommit i möten med Benny Hinn samt i Kenneth Hagins Rhema-församling i Tulsa. Så när Rodney Howard Browne besökte Benny Hinns och Kenneth Hagins möten i början av 90-talet var den "andliga berusning" som Browne bjöd på ingen nyhet. Dock blandades "drinkarna" med varandra och berusningen tilltog därmed i styrka. Förespråkarna säger att "smörjelsen" blev starkare när dessa män smorde varandra. Även Kenneth Copeland var inblandad i detta. Denna historia och koppling har jag skrivit om i denna artikel: https://bibelfokus.se/toronto_historia

IKenneth Hagin videoklippet nedan kan du se när Kenneth Hagin undervisar om att holy drunkness är något som kom i och med andedopet på den första pingstdagen i Jerusalem.

Videoklipp med Kenneth Hagin


4. Den vilseledande teologin

Självklart har dessa falska förkunnare försökt att stötta upp sin verksamhet med bibelord. Och som du kanske hörde i videoklippet ovan, så menade Kenneth Hagin att de första lärjungarna måste ha varit berusade (av den Helige Ande) på den första pingstdagen eftersom folk runt omkring sa det. Detta är vad han så lömskt plockar ut ur Apostlagärningarnas kapitel 2 och vers 13. Men att läsa Bibeln på det sättet, är att läsa Bibeln så som satan önskar att vi skall läsa den!

Ett annat Bibelord man för fram är profetian i Joels bok, kapitel 2 och vers 28, om att Gud i den yttersta tiden skall utgjuta sin Ande över "allt kött". Och så menar man att det är vad som sker i dessa möten, och "vinet" som Gud bjuder på är då det "nya vinet" som Jesus talar om. Detta är en obiblisk s.k. "Latter rain-teologi" om yttersta tiden. Läser man Joels bok i sin helhet och i ljuset av övriga Bibelns ord, så förstår man att profetian i Joel 2 framförallt handlar om det judiska folket i den yttersta tiden. Dessutom har profetian redan delvis gått i uppfyllelse (och fortsätter att göra så) i och med första pingstdagen – vilket Petrus också sa i sitt tal den dagen. Varje vaken bibelläsare vet att "det nya vinet" syftar på det Nya förbundet och inte på något berusningsmedel för karismatiska kristna. Läs mer om Joels profetia och Latter rain-teologin här: https://bibelfokus.se/joel


5. Den sanna berättelsen i Apostlagärningarna

Står det då något om holy drunkness i Apostlagärningarna? Absolut ingenting! Låt oss läsa texten som talar om när lärjungarna blev döpta i den Helige Ande.

första pingstdagenApg 2:1-13: När pingstdagen hade kommit var de alla samlade. Då kom plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige Ande och började tala främmande språk, allteftersom Anden ingav dem att tala.

Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran, och alla blev mycket uppskakade, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade sade de: "Är de inte galileer, alla dessa som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter, ……. vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar." De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra: "Vad kan detta betyda?" Men andra sade hånfullt: "De har druckit sig fulla av sött vin."

Observera här att det var några bespottare som gjorde sig lustiga över lärjungarna och att dessa hånfullt sa: "De har druckit sig fulla av sött vin." Det här betyder ju ingalunda att det förhöll sig så som Kenneth Hagin, Rodney Howard Browne, Benny Hinn, Jens Garnfeldt och många andra undervisar, nämligen att lärjungarna verkligen var berusade (av den Helige Ande). Det är ju inte bespottarnas ord vi skall ta lärdom av, det är resten av texten! Där står att lärjungarna på olika språk/tungomål förkunnade Guds väldiga gärningar. Det är något helt annat än att ligga på marken och gapskratta och sprattla! Det står inte ens ett ord om att de var glada. De var säkerligen själva uppskakade, häpna och förvirrade, precis som de övriga.

Observera också att innan Jesus for upp till himlen, förutsade han att lärjungarna genom dopet i den Helige Ande skulle få kraft att just vittna om honom. Han sa inget om holy drunkness, gapskratt, etc!

Apg 1:8: Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Det som hände var alltså exakt det som Jesus hade förutsagt. Lärjungarna var helt redliga och nyktra, och deras andedop ledde till en enorm förkrosselse hos de som lyssnade. Det blev ingen "Joels bar" så som Rodney Howard Browne uttrycker det, där det bjuds på gratis drinkar. Nej, det skedde en djup förkrosselse, omvändelse, dop och andedop bland de som var närvarande. När folket som lyssnad var uppskakade av det som de hade hört genom lärjungarnas vittnesbörd, då steg Petrus fram och gav dem en sträng väckelseförkunnelse. Han avslutade med orden:

Apg 2:36: Därför skall hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias."

När folket hörde detta fick de som ett hugg i hjärtat, och de frågade vad de skulle ta sig till.

Apg 2:37-41: När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: "Bröder, vad skall vi göra?" Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar." Också med många andra ord vittnade han och uppmanade dem: "Låt er frälsas från detta bortvända släkte." De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen.

DETTA! var resultatet av pingstdagens andeutgjutelse! Förkrosselse, omvändelse och 3000 frälsta och döpta! Det här hade inte skett om Petrus och de andra lärjungarna hade gjort som Rodney Howard Browne, Kenneth Hagin, Benny Hinn, John Arnott, Steve Hill, Jens Garnfeldt och alla andra falska förkunnare! Hade lärjungarna gjort som dem, så hade förmodligen hela folkskaran gått därifrån och skakat på huvudet, för så mycket förståndigare än oss var nog folk vid den tiden.


6. Fler vittnesbörd från Apostlagärningarna

Vad mer sägs då i Apostlagärningarna om andedop? Finns det ingenstans där man faller, skakar och gapskrattar? Nej! Vad jag kan se innebar andedopet på den tiden främst frimodighet och kraft att bli Jesu vittnen, precis i linje med vad Jesus hade lovat (Apg 1:8). Tungotal och profeterande var också en del i detta. Låt oss läsa några kända ställen:

Apg 4:31: När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.
(Observera att platsen skakade, inte människorna.)

Apg 10:44-46: Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.

Apg 13:9-10: Saulus som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige Ande och spände ögonen i honom och sade: "Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar?

Apg 19:6: Och när Paulus lade händerna på dem, kom den helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade.

Här ser vi inget av någon slags holy drunkness, men vi ser att de som blev andedöpta framför allt fick kraft och förmåga att predika och profetera. Man förstår också att tungotalet ofta utgjorde ett i världen befintligt språk som kunde tolkas till ett budskap. Det står i Apg 13:52 att lärjungarna uppfylldes allt mer av glädje, men det var inte beroende på att de hade blivit andligt berusade, det berodde istället på att de hade funnits värda att lida förföljelse för Jesu skull, och då blev de också allt mer uppfyllda av den Helige Ande. Dessa två – lidande och kraft – följs åt, och detta skänker sann glädje!

2 Kor 12:9: "ty kraften fullkomnas i svaghet"


7.0 Verkningar av Jesus kontra de av orena andar

Skall vi alltså ta Jesus på orden, så är en av de främsta avsikterna med den Helige Ande att vi skall få kraft att bli hans vittnen ut till jordens yttersta gräns (Apg 1:18). Den Helige Ande är alltså vår Hjälpare och inte vår drog! Han skall också undervisa oss, avslöja synden i våra liv och leda oss i Sanningen. I denna tjänst för Jesus kan vi få del av Andens gåvor och under hans ledning kan Andens frukt också bli allt mer synlig i våra liv. Andens frukt är:

Gal 5:22-23: " kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning."

DEN frukten kommer att imponera på otroende människor! Men vem blir imponerad av att kyrkans folk ligger och sprattlar på golvet?? Galaterbrevets kapitel 5 talar också om att det ondas frukt bl.a. är villoläror, berusning och utsvävningar.

7.1 Jesus befriar – holy drunkness binder

De manifestationer som drabbar människor i möten där holy drunkness (etc) erbjuds är faktisk raka motsatsen till de under som Jesus utförde och som vi kan läsa om i Bibeln. Bibliska helanden skall framför allt ses som tecken och inte som något normaltillstånd. Jesu underverk vittnar nämligen om något mycket större än att bli kroppsligt botad. Jesu tecken och under vittnar om andlig befrielse! På motsvarande sätt vittnar manifestationerna som hör ihop med holy drunkness om en annan andlig verklighet. Holy drunkness vittnar om andlig bundenhet och orenhet!

7.2 Några jämförelser

+ När Jesus ger oss del av sin Helige Ande blir vi klartänkta och nyktra! Han är vår hjälpare och vår lärare. Han helgar oss till ett allt mer rent och värdigt liv. Han gör oss till stadiga vittnen för Jesus. Han vill ge oss ett gott rykte i samhället. Anden vittnar om det nya livet som skall komma oss till del i evigheten hos Gud!
- Men när en person drabbas av holy drunkness med alla galna manifestationer som följd, vittnar det om att satan vill orena Guds tempel (vi kristna), att han vill förlöjliga alla kristna i världens ögon och att han vill göra kristenheten dåsig och andligt onykter. Det vittnar om livet borta från Gud!

+ När Jesus ger synen tillbaka till en blind är det ett tecken på att vi kan få bli kvitt andlig förblindelse och istället bli andligt klarsynta så att vi kan skåda Sanningen!
- Men när en person blir "andligt drucken" är det ett tecken på att satan gör personen andligt blind och oskärpt till förståndet.

+ När Jesus botar en stum och ger talet tillbaka, är det ett tecken på att Jesus vill göra oss till hans vittnen och hjälpa oss att förkunna hans evangelium.
Men när en person blir "dumb in the spirit" (en manifestation och ett begrepp som förekommer inom holy drunkness-kretsarna, vilket betyder att bli "stum i anden") så är det ett tecken på att satan vill tysta Jesu vittnen. Han vill också få oss att sluta be. Det är inte ovanligt att förkunnare som blir andligt berusade under pågående gudstjänst inte kan be eller predika. De blir "andligt stumma" eller hindras att predika pga "heligt gapskratt".

+ När Jesus botar en döv är det ett tecken på att vi kan få lära oss att lyssna till Sanningen, Guds Ord och framför allt däri höra hans röst!
- Men när en person har smakat det "nya vinet" i holy drunkness vill hon inte längre lyssna till Sanningen.

+ När Jesus reser en lam upp ur förlamning är det ett tecken på att vi kan bli fria från andlig förlamning, betryck och bundenhet och att vi kan få bli Jesu vittnen ut i världen med bredvilligheten som skor på våra fötter!
- Men när en person faller till golvet (engelska: "slain in the spirit") är det ett tecken på att satan kommer att förlama till en meningslös andlighet som inget åstadkommer för världens sanna frälsning!

+ När Jesus befriar en person från en oren ande, vittnar det om att Jesus vill göra oss till fria människor och befria oss från andligt betryck, lagiskhet, och tvångsmässigt beteende.
- Men när en person blir som klistrad till golvet i s.k. "Holy Ghost glue" (en manifestation och ett begrepp som förekommer inom holy drunkness-kretsarna, vilket betyder att bli klistrad till golvet av ett s.k. "Helig Ande-klister") är det ett tecken på att satan vill tysta, binda och förslava den personen!

+ När Jesus botar en spetälsk är det ett tecken på att vi kan få bli rena från orenhet, synd och skuld.
- Men när en person doppat sig i den flod av holy drunkness som nu flyter fram över hela världen, vittnar det obibliska beteendet om att hon blivit oren i Guds ögon.

7.3 Citat av Rodney Howard Browne:

"Jag kan se att några av er ber. Be inte! Be när du kommer ut i bilen."
Från traktatet "The Toronto Blessing, No Laughing Matter" Old Paths Publishing House

"Ju mindre jag predikade, ju mer blev folk frälsta."
Från "A History of the Revival by Richard Riss" Sid. 5

" ... om du är en förkunnare av evangelium och du inte längre är förmögen att predika, så säger jag dig att det är ett mirakel från Gud. Att tysta alla predikanter är ett starkt tecken från Gud."
Från "Sign and Wonders Camp Meeting USA" Video #5, april 1994

"Låt det flöda fram som en flod, låt det flöda fram som en flod. Koppla bort ditt förstånd! Låt det bubbla fram ur magsäcken som floder av levande vatten…"
Från en video kallad "The Coming Revival", Carpenter's Home Church, Lakeland, Florida.

7.4 Citat av John Arnott:

"Jag vill inte att du ens umgås med tanken att du skulle få motta något falskt."
Från kassettband, Toronto Airport Vineyard, 16 december 1994

"Många gånger när vi talar om den Helige Ande, så tror folk att dom måste be, be i tungor eller be ut högt eller något sådant. Så när vi kommer till dom och börjar be, ’Åh, fyll dom, Helige Ande’ så börjar dom omedelbart att be i tungor. Men just det [bön!] kommer att hindra vad vi försöker göra."
Från kassettband, Discovery Church, Orlando, Florida, 29 januari 1995

Fundera över vem som vill få Guds folk att sluta med bön och förkunnelse!


8. Antikristliga krafter!

Begrunda nu sanna, bibliska verkningar av den Helige Ande, och jämför med vad som pågår i kristenheten där man släppt in holy drunkness (gapskratt, ragglande, fallande, hoppande, krypande, djurläten, skrik, hysterisk dans, etc.). Det finns ingen överensstämmelse alls! Som jag nämnde inledningsvis handlar istället holy drunkness om att kundalinikrafterna genom falska förkunnare fått fritt fram i väldigt många församlingar idag. Det handlar om krafter som vill förena kristenheten med bl.a. New age och mystik där ursprunget är babylonisk hedendom. Dessa krafter betjänar också framväxten av den yttersta tidens antikristliga globala rike, eftersom holy drunkness är en drog som förblindar till en oönskad ekumenik med alla dem som upplever samma manifestationer. Berusningens upplevelser är denna ekumenikens grundsten istället för klippan Jesus! Man är inte noga med sanningen utan följer hellre tecken och under, precis det som Bibeln varnar för.

2 Tess 2:9-12: Den Laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor makt, falska tecken och under och med orättfärdighetens alla konster, som bedrar dem som går i fördärvet - de har ju inte velat ta emot den kärlek till sanningen som kunde ha räddat dem. Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan har valt orättfärdigheten.

Istället för "falska tecken och under" står det i King James översättning "signs and lying wonders" vilket vi kan översätta till "tecken och under som ljuger". De manifestationer som syns i de falska karismatiska kretsarna ses där som verkliga under, men de ljuger om sitt ursprung! Ursprunget är inte Guds Ande utan en annan ande! (Bibel 2000)


9.0 Videoklipp med jämförelse av kundalini – holy drunkness

Jag har i del 2 av mitt videobaserade bibelstudium Det Stora Avfallet I tagit upp detta ämne ganska väl, och där finns också en hel del jämförande videoklipp. Det Stora Avfallet I kan du se via denna sida: https://bibelfokus.se/avfallet

Men jag har också en separat liten video som visar på likheterna mellan holy drunkness och ockulta kundalini-manifestationer. Du kan se den nedan:

Andrew Stroms reportage om att kundalini invaderar kyrkan:

https://www.youtube.com/watch?v=2r5fMUct_co
(vi delar inte allt vad Andrew Strom står för, men denna genomgång är bra och viktig)
 

9.1 Andra videoklipp

Holy drunkness på ett senare möte med Rodney Howard Browne:
https://www.youtube.com/watch?v=aDiocRGqggk


10.0 Varning!

Babels tornBehöver jag skriva mer för att du inte skall dricka av detta "nya" grumliga vin eller doppa tårna i denna orena flod? Det finns ju så mycket glasklart som varnar oss. Jag har själv sett att så fort någon tagit en enda liten klunk av detta "nya vin", så tycks man sedan vara fullkomligt såld för den nya falska ekumeniken. Då blir man plötsligt positiv till alla sammanhang som bjuder på samma "vin" och till alla som upplevt det samma.

Vi kommer helt klart att få se samma holy drunkness-fenomen i nya sammanhang, och då breddas den falska ekumeniken ännu mer. Vi ser redan hur den breddas till att omfatta även sådana sammanhang som ända sedan Reformationen varit omöjliga att förena sig med för en evangelisk kristen. Inom Sufismen (muslimsk mystik) förekommer märkliga manifestationer. Inom katolsk mystik förekommer också märkliga manifestationer. Och det är ju väl bekant att sådant är vanligt inom New age. Dessutom kommer mystiken in allt mer i de "kristna " sammanhang som starkt förknippas med just holy drunkness. T.ex. sysslar Todd Bentley och John Crowder med mystik. Ulf Ekman har också öppnat upp för det. Här finns alltså redan en "babylonisk" grund att börja bygget av den yttersta tidens "Babels torn": en enad värld som lämnar den sanna tron och Bibelns Gud utanför. Faktum är att det bygget redan är ganska långt framskridet!

10.1 Vill du ta dig ur detta?

Det finns självklart en väg ur denna falska andlighet. Men det krävs en omvändelse till 101%, annars kommer återfallet förr eller senare. Holy drunkness är lika förledande och beroendeframkallande som vilken annan drog som helst. Längst ner på denna sida finns en vägledning för befrielse: https://bibelfokus.se/avfallet

I denna text har jag tagit med två vittnesbörd från personer som var med djupt inne i Toronto-väckelsen: Frukt av "Toronto-väckelsen"

10.2 Jesu uppmaning till oss

Till sist, vi lever i en värld full med människor som lider oerhört och många riskerar att gå evigt förlorade. Det är inget att gapskratta åt. Låt oss istället vakna upp och nyktra till allt mer så att vi blir förmögna att göra det Jesus uppmanat oss att göra:

Matt 28:19-20: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.

 Jak 1:27: Men att ta sig an föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, DET är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.
 

 

/Lennart


Källa till historiken och citat av Johan Arnott: Counterfeit revival, Hank Hanegraaff
Källa för citat av Rodney Howard Browne: http://www.agape.com/dleintro.htm